SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Cheng'an Cao, Xiaodong Zhuang, Yuezeng Su, Yi Zhang, Fan Zhang, Dongqing Wu, Xinliang Feng, 2D polyacrylonitrile brush derived nitrogen-doped carbon nanosheets for high-performance electrocatalysts in oxygen reduction reaction, Polymer Chemistry, 2014, 5, 6, 2057

  CrossRef

 2. 2
  Lei Wang, Chong Lin, Dekang Huang, Fengxing Zhang, Mingkui Wang, Jian Jin, A Comparative Study of Composition and Morphology Effect of NixCo1–x(OH)2on Oxygen Evolution/Reduction Reaction, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 10172

  CrossRef

 3. 3
  Xiaochang Qiao, Chenghang You, Ting Shu, Zhiyong Fu, Ruiping Zheng, Xiaoyuan Zeng, Xiuhua Li, Shijun Liao, A one-pot method to synthesize high performance multielement co-doped reduced graphene oxide catalysts for oxygen reduction, Electrochemistry Communications, 2014, 47, 49

  CrossRef

 4. 4
  Xuejun Zhou, Jinli Qiao, Lin Yang, Jiujun Zhang, A Review of Graphene-Based Nanostructural Materials for Both Catalyst Supports and Metal-Free Catalysts in PEM Fuel Cell Oxygen Reduction Reactions, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 8
 5. 5
  Zhentao Cui, Shuguang Wang, Yihe Zhang, Minhua Cao, A simple and green pathway toward nitrogen and sulfur dual doped hierarchically porous carbons from ionic liquids for oxygen reduction, Journal of Power Sources, 2014, 259, 138

  CrossRef

 6. 6
  Pei Song, Xiangjie Bo, Anaclet Nsabimana, Liping Guo, Additional doping of phosphorus into polypyrrole functionalized nitrogenous carbon nanotubes as novel metal-free oxygen reduction electrocatalyst in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy, 2014,

  CrossRef

 7. 7
  Jian Zhang, Siyu Wu, Xu Chen, Kun Cheng, Mu Pan, Shichun Mu, An animal liver derived non-precious metal catalyst for oxygen reduction with high activity and stability, RSC Advances, 2014, 4, 62, 32811

  CrossRef

 8. 8
  Yoshikazu Ito, H.-J. Qiu, Takeshi Fujita, Yoichi Tanabe, Katsumi Tanigaki, Mingwei Chen, Bicontinuous Nanoporous N-doped Graphene for the Oxygen Reduction Reaction, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 9. 9
  Young Jin Sa, Chiyoung Park, Hu Young Jeong, Seok-Hee Park, Zonghoon Lee, Kyoung Taek Kim, Gu-Gon Park, Sang Hoon Joo, Carbon Nanotubes/Heteroatom-Doped Carbon Core–Sheath Nanostructures as Highly Active, Metal-Free Oxygen Reduction Electrocatalysts for Alkaline Fuel Cells, Angewandte Chemie, 2014, 126, 16
 10. 10
  Young Jin Sa, Chiyoung Park, Hu Young Jeong, Seok-Hee Park, Zonghoon Lee, Kyoung Taek Kim, Gu-Gon Park, Sang Hoon Joo, Carbon Nanotubes/Heteroatom-Doped Carbon Core–Sheath Nanostructures as Highly Active, Metal-Free Oxygen Reduction Electrocatalysts for Alkaline Fuel Cells, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 16
 11. 11
  Xiangjie Bo, Ce Han, Yufan Zhang, Liping Guo, Confined Nanospace Synthesis of Less Aggregated and Porous Nitrogen-Doped Graphene As Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Solution, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 3023

  CrossRef

 12. 12
  Chenghang You, Shijun Liao, Xiaochang Qiao, Xiaoyuan Zeng, Fangfang Liu, Ruiping Zheng, Huiyu Song, Jianhuang Zeng, Yingwei Li, Conversion of polystyrene foam to a high-performance doped carbon catalyst with ultrahigh surface area and hierarchical porous structures for oxygen reduction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12240

  CrossRef

 13. 13
  Chuangang Hu, Lixia Wang, Yang Zhao, Minhui Ye, Qing Chen, Zhihai Feng, Liangti Qu, Designing nitrogen-enriched echinus-like carbon capsules for highly efficient oxygen reduction reaction and lithium ion storage, Nanoscale, 2014, 6, 14, 8002

  CrossRef

 14. 14
  Xiang-Kai Kong, Chang-Le Chen, Qian-Wang Chen, Doped graphene for metal-free catalysis, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 8, 2841

  CrossRef

 15. 15
  Kavindra Singh, Mykola Seredych, Enrique Rodriguez Castellon, Teresa J. Bandosz, Effect of Visible-Light Exposure and Electrolyte Oxygen Content on the Capacitance of Sulfur-Doped Carbon, ChemElectroChem, 2014, 1, 3
 16. 16
  Adriano Ambrosi, Chun Kiang Chua, Alessandra Bonanni, Martin Pumera, Electrochemistry of Graphene and Related Materials, Chemical Reviews, 2014, 114, 14, 7150

  CrossRef

 17. 17
  Yun Zhang, Wen-Jie Jiang, Xing Zhang, Lin Guo, Jin-Song Hu, Zidong Wei, Li-Jun Wan, Engineering self-assembled N-doped graphene–carbon nanotube composites towards efficient oxygen reduction electrocatalysts, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 27, 13605

  CrossRef

 18. 18
  Fatemeh Razmjooei, Kiran Pal Singh, Min Young Song, Jong-Sung Yu, Enhanced electrocatalytic activity due to additional phosphorous doping in nitrogen and sulfur-doped graphene: A comprehensive study, Carbon, 2014, 78, 257

  CrossRef

 19. 19
  Jung-Min You, Hyoung Soon Han, Hyo Kyoung Lee, Sung Cho, Seungwon Jeon, Enhanced electrocatalytic activity of oxygen reduction by cobalt-porphyrin functionalized with graphene oxide in an alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 10, 4803

  CrossRef

 20. 20
  Lin Guo, Siguo Chen, Zidong Wei, Enhanced utilization and durability of Pt nanoparticles supported on sulfonated carbon nanotubes, Journal of Power Sources, 2014, 255, 387

  CrossRef

 21. 21
  Yunhe Su, Hongliang Jiang, Yihua Zhu, Xiaoling Yang, Jianhua Shen, Wenjian Zou, Jianding Chen, Chunzhong Li, Enriched graphitic N-doped carbon-supported Fe3O4 nanoparticles as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 20, 7281

  CrossRef

 22. 22
  Shuyan Gao, Keran Geng, Facile construction of Mn3O4 nanorods coated by a layer of nitrogen-doped carbon with high activity for oxygen reduction reaction, Nano Energy, 2014, 6, 44

  CrossRef

 23. 23
  Huai-Ping Cong, Ping Wang, Ming Gong, Shu-Hong Yu, Facile synthesis of mesoporous nitrogen-doped graphene: An efficient methanol–tolerant cathodic catalyst for oxygen reduction reaction, Nano Energy, 2014, 3, 55

  CrossRef

 24. 24
  Zhi-Li Wang, Jun-Min Yan, Yue-Fei Zhang, Yun Ping, Hong-Li Wang, Qing Jiang, Facile synthesis of nitrogen-doped graphene supported AuPd–CeO2 nanocomposites with high-performance for hydrogen generation from formic acid at room temperature, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3073

  CrossRef

 25. 25
  Ji Liang, Rui Feng Zhou, Xue Min Chen, You Hong Tang, Shi Zhang Qiao, Fe–N Decorated Hybrids of CNTs Grown on Hierarchically Porous Carbon for High-Performance Oxygen Reduction, Advanced Materials, 2014, 26, 32
 26. 26
  Kota Moses, Vankayala Kiran, S. Sampath, C. N. R. Rao, Few-Layer Borocarbonitride Nanosheets: Platinum-Free Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 3
 27. 27
  Ming Zhang, Feilong Yan, Xuan Tang, Qiuhong Li, Taihong Wang, Guozhong Cao, Flexible CoO–graphene–carbon nanofiber mats as binder-free anodes for lithium-ion batteries with superior rate capacity and cyclic stability, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 16, 5890

  CrossRef

 28. 28
  Bin Feng, Jian Xie, Chen Dong, Shichao Zhang, Gaoshao Cao, Xinbing Zhao, From graphite oxide to nitrogen and sulfur co-doped few-layered graphene by a green reduction route via Chinese medicinal herbs, RSC Advances, 2014, 4, 34, 17902

  CrossRef

 29. 29
  Yang Zhao, Chuangang Hu, Long Song, Lixia Wang, Gaoquan Shi, Liming Dai, Liangti Qu, Functional graphene nanomesh foam, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 1913

  CrossRef

 30. 30
  Doungkamon Phihusut, Joey D. Ocon, Beomgyun Jeong, Jin Won Kim, Jae Kwang Lee, Jaeyoung Lee, Gently reduced graphene oxide incorporated into cobalt oxalate rods as bifunctional oxygen electrocatalyst, Electrochimica Acta, 2014,

  CrossRef

 31. 31
  Zhenhua Yan, Min Wang, Jifeng Liu, Renmin Liu, Jinsheng Zhao, Glycerol-stabilized NaBH4 reduction at room-temperature for the synthesis of a carbon-supported PtxFe alloy with superior oxygen reduction activity for a microbial fuel cell, Electrochimica Acta, 2014, 141, 331

  CrossRef

 32. 32
  Minmin Liu, Ruizhong Zhang, Wei Chen, Graphene-Supported Nanoelectrocatalysts for Fuel Cells: Synthesis, Properties, and Applications, Chemical Reviews, 2014, 114, 10, 5117

  CrossRef

 33. 33
  Zetao Zhu, Xin Sun, Hairong Xue, Hu Guo, Xiaoli Fan, Xuchen Pan, Jianping He, Graphene–carbonyl iron cross-linked composites with excellent electromagnetic wave absorption properties, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 32, 6582

  CrossRef

 34. 34
  Chunwen Sun, Fan Li, Chao Ma, Yan Wang, Yulan Ren, Wei Yang, Zhaohui Ma, Jianqi Li, Yujin Chen, Youngsik Kim, Liquan Chen, Graphene–Co3O4 nanocomposite as an efficient bifunctional catalyst for lithium–air batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 20, 7188

  CrossRef

 35. 35
  Peimin Xu, Dongqing Wu, Li Wan, Pengfei Hu, Ruili Liu, Heteroatom doped mesoporous carbon/graphene nanosheets as highly efficient electrocatalysts for oxygen reduction, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 421, 160

  CrossRef

 36. 36
  Martin Pumera, Heteroatom modified graphenes: electronic and electrochemical applications, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 32, 6454

  CrossRef

 37. 37
  Ruiping Zheng, Zaiyong Mo, Shijun Liao, Huiyu Song, Ziyong Fu, Peiyan Huang, Heteroatom-doped carbon nanorods with improved electrocatalytic activity toward oxygen reduction in an acidic medium, Carbon, 2014, 69, 132

  CrossRef

 38. 38
  Ji-Sen Li, Shun-Li Li, Yu-Jia Tang, Kui Li, Lei Zhou, Ning Kong, Ya-Qian Lan, Jian-Chun Bao, Zhi-Hui Dai, Heteroatoms ternary-doped porous carbons derived from MOFs as metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 39. 39
  Da-Wei Wang, Dangsheng Su, Heterogeneous nanocarbon materials for oxygen reduction reaction, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 2, 576

  CrossRef

 40. 40
  Xinlong Ma, Guoqing Ning, Yuzhen Sun, Yanjun Pu, Jinsen Gao, High capacity Li storage in sulfur and nitrogen dual-doped graphene networks, Carbon, 2014,

  CrossRef

 41. 41
  Fangfang Liu, Hongliang Peng, Chenghang You, Zhiyong Fu, Peiyan Huang, Huiyu Song, Shijun Liao, High-Performance Doped Carbon Catalyst Derived from Nori Biomass with Melamine Promoter, Electrochimica Acta, 2014, 138, 353

  CrossRef

 42. 42
  Fangfang Liu, Hongliang Peng, Xiaochang Qiao, Zhiyong Fu, Peiyan Huang, Shijun Liao, High-performance doped carbon electrocatalyst derived from soybean biomass and promoted by zinc chloride, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 19, 10128

  CrossRef

 43. 43
  Dae-Soo Yang, Dhrubajyoti Bhattacharjya, Min Young Song, Jong-Sung Yu, Highly efficient metal-free phosphorus-doped platelet ordered mesoporous carbon for electrocatalytic oxygen reduction, Carbon, 2014, 67, 736

  CrossRef

 44. 44
  Qiang Luo, Feng Hao, Shenghan Wang, Heping Shen, Lihong Zhao, Jianbao Li, Michael Grätzel, Hong Lin, Highly Efficient Metal-Free Sulfur-Doped and Nitrogen and Sulfur Dual-Doped Reduced Graphene Oxide Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 30, 17010

  CrossRef

 45. 45
  Linjie Zhang, Zixue Su, Feilong Jiang, Lingling Yang, Jinjie Qian, Youfu Zhou, Wenmu Li, Maochun Hong, Highly graphitized nitrogen-doped porous carbon nanopolyhedra derived from ZIF-8 nanocrystals as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reactions, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6590

  CrossRef

 46. 46
  Fanyong Yan, Yu Zou, Meng Wang, Xueling Mu, Ning Yang, Li Chen, Highly photoluminescent carbon dots-based fluorescent chemosensors for sensitive and selective detection of mercury ions and application of imaging in living cells, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 192, 488

  CrossRef

 47. 47
  Zhongkui Zhao, Yitao Dai, Jinhan Lin, Guiru Wang, Highly-Ordered Mesoporous Carbon Nitride with Ultrahigh Surface Area and Pore Volume as a Superior Dehydrogenation Catalyst, Chemistry of Materials, 2014, 26, 10, 3151

  CrossRef

 48. 48
  Han Yin, Chenzhen Zhang, Fei Liu, Yanglong Hou, Hybrid of Iron Nitride and Nitrogen-Doped Graphene Aerogel as Synergistic Catalyst for Oxygen Reduction Reaction, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 20
 49. 49
  Haimin Zhang, Yun Wang, Dan Wang, Yibing Li, Xiaolu Liu, Porun Liu, Huagui Yang, Taicheng An, Zhiyong Tang, Huijun Zhao, Hydrothermal Transformation of Dried Grass into Graphitic Carbon-Based High Performance Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction, Small, 2014, 10, 16
 50. 50
  Wen-Jie Jiang, Jin-Song Hu, Xing Zhang, Yan Jiang, Bin-Bin Yu, Zi-Dong Wei, Li-Jun Wan, In situ nitrogen-doped nanoporous carbon nanocables as an efficient metal-free catalyst for oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10154

  CrossRef

 51. 51
  Jae Yeong Cheon, Jong Hun Kim, Jae Hyung Kim, Kalyan C. Goddeti, Jeong Young Park, Sang Hoon Joo, Intrinsic Relationship between Enhanced Oxygen Reduction Reaction Activity and Nanoscale Work Function of Doped Carbons, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 25, 8875

  CrossRef

 52. 52
  Sen Liu, Bo Yu, Teng Fei, Tong Zhang, Low temperature thermal treatment of hexamethylenetetramine to synthesize nitrogen-doped carbon for non-enzymatic H2O2 sensing, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 201, 240

  CrossRef

 53. 53
  Jia Zhang, Junjie Li, Zhenlong Wang, Xiaona Wang, Wei Feng, Wei Zheng, Wenwu Cao, PingAn Hu, Low-Temperature Growth of Large-Area Heteroatom-Doped Graphene Film, Chemistry of Materials, 2014, 26, 7, 2460

  CrossRef

 54. 54
  Justus Masa, Anqi Zhao, Wei Xia, Martin Muhler, Wolfgang Schuhmann, Metal-free catalysts for oxygen reduction in alkaline electrolytes: Influence of the presence of Co, Fe, Mn and Ni inclusions, Electrochimica Acta, 2014, 128, 271

  CrossRef

 55. 55
  Nick Daems, Xia Sheng, Ivo F. J. Vankelecom, Paolo P. Pescarmona, Metal-free doped carbon materials as electrocatalysts for the oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12, 4085

  CrossRef

 56. 56
  Gyutae Nam, Joohyuk Park, Sun Tai Kim, Dong-bin Shin, Noejung Park, Youngsik Kim, Jang-Soo Lee, Jaephil Cho, Metal-Free Ketjenblack Incorporated Nitrogen-Doped Carbon Sheets Derived from Gelatin as Oxygen Reduction Catalysts, Nano Letters, 2014, 14, 4, 1870

  CrossRef

 57. 57
  Jisen Li, Yuyun Chen, Yujia Tang, Shunli Li, Huiqing Dong, Kui Li, Min Han, Ya-Qian Lan, Jianchun Bao, Zhihui Dai, Metal–organic framework templated nitrogen and sulfur co-doped porous carbons as highly efficient metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reactions, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 18, 6316

  CrossRef

 58. 58
  Shuo Dou, Anli Shen, Li Tao, Shuangyin Wang, Molecular doping of graphene as metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction, Chemical Communications, 2014, 50, 73, 10672

  CrossRef

 59. 59
  Bo You, Peiqun Yin, Linna An, Multifunctional Electroactive Heteroatom-Doped Carbon Aerogels, Small, 2014, 10, 16
 60. 60
  Qing Li, Ruiguo Cao, Jaephil Cho, Gang Wu, Nanocarbon Electrocatalysts for Oxygen Reduction in Alkaline Media for Advanced Energy Conversion and Storage, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 6
 61. 61
  Xianwen Mao, Gregory C. Rutledge, T. Alan Hatton, Nanocarbon-based electrochemical systems for sensing, electrocatalysis, and energy storage, Nano Today, 2014,

  CrossRef

 62. 62
  Zhongkui Zhao, Yitao Dai, Nanodiamond/carbon nitride hybrid nanoarchitecture as an efficient metal-free catalyst for oxidant- and steam-free dehydrogenation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13442

  CrossRef

 63. 63
  Sheng Chen, Jingjing Duan, Mietek Jaroniec, Shi-Zhang Qiao, Nitrogen and Oxygen Dual-Doped Carbon Hydrogel Film as a Substrate-Free Electrode for Highly Efficient Oxygen Evolution Reaction, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 64. 64
  Aravindaraj G. Kannan, Jinxing Zhao, Sung Geun Jo, Yong Soo Kang, Dong-Won Kim, Nitrogen and sulfur co-doped graphene counter electrodes with synergistically enhanced performance for dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12232

  CrossRef

 65. 65
  Wei Ai, Zhimin Luo, Jian Jiang, Jianhui Zhu, Zhuzhu Du, Zhanxi Fan, Linghai Xie, Hua Zhang, Wei Huang, Ting Yu, Nitrogen and Sulfur Codoped Graphene: Multifunctional Electrode Materials for High-Performance Li-Ion Batteries and Oxygen Reduction Reaction, Advanced Materials, 2014, 26, 32
 66. 66
  Chang Hyuck Choi, Min Wook Chung, Han Chang Kwon, Jae Hoon Chung, Seong Ihl Woo, Nitrogen-doped graphene/carbon nanotube self-assembly for efficient oxygen reduction reaction in acid media, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 144, 760

  CrossRef

 67. 67
  Chuanlong Han, Jing Wang, Yutong Gong, Xuan Xu, Haoran Li, Yong Wang, Nitrogen-doped hollow carbon hemispheres as efficient metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reaction in alkaline medium, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 3, 605

  CrossRef

 68. 68
  Huidi Liu, Jinglin Zhang, Bin Zhang, Lei Shi, Shaozao Tan, Langhuan Huang, Nitrogen-doped reduced graphene oxide-Ni(OH)2-built 3D flower composite with easy hydrothermal process and excellent electrochemical performance, Electrochimica Acta, 2014, 138, 69

  CrossRef

 69. 69
  Wei Wei, Haiwei Liang, Khaled Parvez, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Nitrogen-Doped Carbon Nanosheets with Size-Defined Mesopores as Highly Efficient Metal-Free Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 6
 70. 70
  Wei Wei, Haiwei Liang, Khaled Parvez, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Nitrogen-Doped Carbon Nanosheets with Size-Defined Mesopores as Highly Efficient Metal-Free Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction, Angewandte Chemie, 2014, 126, 6
 71. 71
  Xin Wang, Jie Wang, Deli Wang, Shuo Dou, Zhaoling Ma, Jianghong Wu, Li Tao, Anli Shen, Canbin Ouyang, Qiuhong Liu, Shuangyin Wang, One-pot synthesis of nitrogen and sulfur co-doped graphene as efficient metal-free electrocatalysts for the oxygen reduction reaction, Chemical Communications, 2014, 50, 37, 4839

  CrossRef

 72. 72
  Guangju Zhang, Chuanxi Li, Juan Liu, Lei Zhou, Ruihua Liu, Xiao Han, Hui Huang, Hailiang Hu, Yang Liu, Zhenhui Kang, One-step conversion from metal–organic frameworks to Co3O4@N-doped carbon nanocomposites towards highly efficient oxygen reduction catalysts, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 22, 8184

  CrossRef

 73. 73
  Yicheng Zhang, Chunlin Chen, Guangjun Wu, Naijia Guan, Landong Li, Jian Zhang, One-step hydrothermal amino-grafting of graphene oxide as an efficient solid base catalyst, Chemical Communications, 2014, 50, 33, 4305

  CrossRef

 74. 74
  Xuexia Liu, Hui Zhu, Xiurong Yang, One-step synthesis of dopamine-derived micro/mesoporous nitrogen-doped carbon materials for highly efficient oxygen-reduction catalysts, Journal of Power Sources, 2014, 262, 414

  CrossRef

 75. 75
  Lisong Chen, Xiangzhi Cui, Yongxia Wang, Min Wang, Ruihao Qiu, Zhu Shu, Lingxia Zhang, Zile Hua, Fangming Cui, Chenyang Wei, Jianlin Shi, One-step synthesis of sulfur doped graphene foam for oxygen reduction reactions, Dalton Transactions, 2014, 43, 9, 3420

  CrossRef

 76. 76
  Lisong Chen, Xiangzhi Cui, Yongxia Wang, Min Wang, Fangming Cui, Chenyang Wei, Weimin Huang, Zile Hua, Lingxia Zhang, Jianlin Shi, One-Step Hydrothermal Synthesis of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes as an Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reactions, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 9
 77. 77
  Jing Wang, Zheng Xu, Yutong Gong, Chuanlong Han, Haoran Li, Yong Wang, One-Step Production of Sulfur and Nitrogen Co-doped Graphitic Carbon for Oxygen Reduction: Activation Effect of Oxidized Sulfur and Nitrogen, ChemCatChem, 2014, 6, 5
 78. 78
  Chiara Ricca, Frédéric Labat, Nino Russo, Carlo Adamo, Emilia Sicilia, Oxidation of Ethylbenzene to Acetophenone with N-Doped Graphene: Insight from Theory, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 23, 12275

  CrossRef

 79. 79
  Drew C. Higgins, Md Ariful Hoque, Fathy Hassan, Ja-Yeon Choi, Baejung Kim, Zhongwei Chen, Oxygen Reduction on Graphene–Carbon Nanotube Composites Doped Sequentially with Nitrogen and Sulfur, ACS Catalysis, 2014, 4, 8, 2734

  CrossRef

 80. 80
  Anli Shen, Yuqin Zou, Qiang Wang, Robert A. W. Dryfe, Xiaobing Huang, Shuo Dou, Liming Dai, Shuangyin Wang, Oxygen Reduction Reaction in a Droplet on Graphite: Direct Evidence that the Edge is More Active than the Basal Plane, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 35
 81. 81
  Anli Shen, Yuqin Zou, Qiang Wang, Robert A. W. Dryfe, Xiaobing Huang, Shuo Dou, Liming Dai, Shuangyin Wang, Oxygen Reduction Reaction in a Droplet on Graphite: Direct Evidence that the Edge is More Active than the Basal Plane, Angewandte Chemie, 2014, 126, 35
 82. 82
  Fang Niu, Li-Ming Tao, Yu-Chao Deng, Qi-Hua Wang, Wei-Guo Song, Phosphorus doped graphene nanosheets for room temperature NH3 sensing, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 6, 2269

  CrossRef

 83. 83
  Zegao Wang, Pingjian Li, Yuanfu Chen, Jiarui He, Jingbo Liu, Wanli Zhang, Yanrong Li, Phosphorus-doped reduced graphene oxide as an electrocatalyst counter electrode in dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 2014, 263, 246

  CrossRef

 84. 84
  Takashi Ikeda, Zhufeng Hou, Guo-Liang Chai, Kiyoyuki Terakura, Possible Oxygen Reduction Reactions for Graphene Edges from First Principles, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 31, 17616

  CrossRef

 85. 85
  Cong-Sen Liu, Xiao-Chen Liu, Guo-Chong Wang, Ru-Ping Liang, Jian-Ding Qiu, Preparation of nitrogen-doped graphene supporting Pt nanoparticles as a catalyst for oxygen reduction and methanol oxidation, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2014, 728, 41

  CrossRef

 86. 86
  William Ignatius Hayes, Paul Joseph, Muhammad Zeeshan Mughal, Pagona Papakonstantinou, Production of reduced graphene oxide via hydrothermal reduction in an aqueous sulphuric acid suspension and its electrochemical behaviour, Journal of Solid State Electrochemistry, 2014,

  CrossRef

 87. 87
  Shiguo Zhang, Muhammed Shah Miran, Ai Ikoma, Kaoru Dokko, Masayoshi Watanabe, Protic Ionic Liquids and Salts as Versatile Carbon Precursors, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 5, 1690

  CrossRef

 88. 88
  Xing Zhong, Huiyou Yu, Guilin Zhuang, Qiang Li, Xinde Wang, Yuanshuai Zhu, Lin Liu, Xiaonian Li, Mingdong Dong, Jian-guo Wang, Pyridyne cycloaddition of graphene: “external” active sites for oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 4, 897

  CrossRef

 89. 89
  BaoYu Xia, Ya Yan, Xin Wang, Xiong Wen (David) Lou, Recent progress on graphene-based hybrid electrocatalysts, Materials Horizons, 2014, 1, 4, 379

  CrossRef

 90. 90
  Jie Wang, Huolin L. Xin, Deli Wang, Recent Progress on Mesoporous Carbon Materials for Advanced Energy Conversion and Storage, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 5
 91. 91
  Min Young Song, Hyean Yeol Park, Dae-Soo Yang, Dhrubajyoti Bhattacharjya, Jong-Sung Yu, Seaweed-Derived Heteroatom-Doped Highly Porous Carbon as an Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction, ChemSusChem, 2014, 7, 6
 92. 92
  Jingjing Duan, Sheng Chen, Sheng Dai, Shi Zhang Qiao, Shape Control of Mn3O4 Nanoparticles on Nitrogen-Doped Graphene for Enhanced Oxygen Reduction Activity, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 14
 93. 93
  Runqiu Nie, Xiangjie Bo, Charles Luhana, Anaclet Nsabimana, Liping Guo, Simultaneous formation of nitrogen and sulfur-doped carbon nanotubes-mesoporous carbon and its electrocatalytic activity for oxygen reduction reaction, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 24, 12597

  CrossRef

 94. 94
  Haijing Yan, Chungui Tian, Li Sun, Bo Wang, Lei Wang, Jie Yin, Aiping Wu, Honggang Fu, Small-sized and high-dispersed WN from [SiO4(W3O9)4]4− clusters loading on GO-derived graphene as promising carriers for methanol electro-oxidation, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 1939

  CrossRef

 95. 95
  Haibo Wang, Mingshi Xie, Larissa Thia, Adrian Fisher, Xin Wang, Strategies on the Design of Nitrogen-Doped Graphene, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 1, 119

  CrossRef

 96. 96
  Genqiang Zhang, Bao Yu Xia, Xin Wang, Xiong Wen (David) Lou, Strongly Coupled NiCo2O4-rGO Hybrid Nanosheets as a Methanol-Tolerant Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction, Advanced Materials, 2014, 26, 15
 97. 97
  Tian-Nan Ye, Li-Bing Lv, Xin-Hao Li, Miao Xu, Jie-Sheng Chen, Strongly Veined Carbon Nanoleaves as a Highly Efficient Metal-Free Electrocatalyst, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 27
 98. 98
  Tian-Nan Ye, Li-Bing Lv, Xin-Hao Li, Miao Xu, Jie-Sheng Chen, Strongly Veined Carbon Nanoleaves as a Highly Efficient Metal-Free Electrocatalyst, Angewandte Chemie, 2014, 126, 27
 99. 99
  Ji-eun Park, Yu Jin Jang, Yeo Jin Kim, Mi-sun Song, Seokhyun Yoon, Dong Ha Kim, Sung-Jin Kim, Sulfur-doped graphene as a potential alternative metal-free electrocatalyst and Pt-catalyst supporting material for oxygen reduction reaction, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 1, 103

  CrossRef

 100. 100
  Wojciech Kiciński, Mateusz Szala, Michał Bystrzejewski, Sulfur-doped porous carbons: Synthesis and applications, Carbon, 2014, 68, 1

  CrossRef

 101. 101
  Xu Yu, Ho Seok Park, Sulfur-incorporated, porous graphene films for high performance flexible electrochemical capacitors, Carbon, 2014, 77, 59

  CrossRef

 102. 102
  Xueming Li, Shu Ping Lau, Libin Tang, Rongbin Ji, Peizhi Yang, Sulphur doping: a facile approach to tune the electronic structure and optical properties of graphene quantum dots, Nanoscale, 2014, 6, 10, 5323

  CrossRef

 103. 103
  Ben-Xing Zhang, Hui Gao, Xiao-Long Li, Synthesis and optical properties of nitrogen and sulfur co-doped graphene quantum dots, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 9, 4615

  CrossRef

 104. 104
  Yijia Zhang, Mi Chu, Lu Yang, Wenfang Deng, Yueming Tan, Ming Ma, Qingji Xie, Synthesis and oxygen reduction properties of three-dimensional sulfur-doped graphene networks, Chemical Communications, 2014, 50, 48, 6382

  CrossRef

 105. 105
  Rohan Gokhale, Sreekuttan M. Unni, Dhanya Puthusseri, Sreekumar Kurungot, Satishchandra Ogale, Synthesis of an efficient heteroatom-doped carbon electro-catalyst for oxygen reduction reaction by pyrolysis of protein-rich pulse flour cooked with SiO2 nanoparticles, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 9, 4251

  CrossRef

 106. 106
  Hong Zhao, K.S. Hui, K.N. Hui, Synthesis of nitrogen-doped multilayer graphene from milk powder with melamine and their application to fuel cells, Carbon, 2014, 76, 1

  CrossRef

 107. 107
  Dae-wook Kim, Oi Lun Li, Nagahiro Saito, The role of the central Fe atom in the N4-macrocyclic structure for the enhancement of oxygen reduction reaction in a heteroatom nitrogen–carbon nanosphere, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 28, 14905

  CrossRef

 108. 108
  Li-Feng Chen, Zhi-Hong Huang, Hai-Wei Liang, Huai-Ling Gao, Shu-Hong Yu, Three-Dimensional Heteroatom-Doped Carbon Nanofiber Networks Derived from Bacterial Cellulose for Supercapacitors, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 32
 109. 109
  Yao Zheng, Yan Jiao, Lu Hua Li, Tan Xing, Ying Chen, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Toward Design of Synergistically Active Carbon-Based Catalysts for Electrocatalytic Hydrogen Evolution, ACS Nano, 2014, 8, 5, 5290

  CrossRef

 110. 110
  Kiran N. Chaudhari, Min Young Song, Jong-Sung Yu, Transforming Hair into Heteroatom-Doped Carbon with High Surface Area, Small, 2014, 10, 13
 111. 111
  Alan Filer, Hyun-Jung Choi, Jeong-Min Seo, Jong-Beom Baek, Two and three dimensional network polymers for electrocatalysis, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 23, 11150

  CrossRef

 112. 112
  Chenghang You, Shijun Liao, Hualing Li, Sanying Hou, Hongliang Peng, Xiaoyuan Zeng, Fangfang Liu, Ruiping Zheng, Zhiyong Fu, Yingwei Li, Uniform nitrogen and sulfur co-doped carbon nanospheres as catalysts for the oxygen reduction reaction, Carbon, 2014, 69, 294

  CrossRef

 113. 113
  Zdeněk Sofer, Ondřej Jankovský, Petr Šimek, Kateřina Klímová, Anna Macková, Martin Pumera, Uranium- and Thorium-Doped Graphene for Efficient Oxygen and Hydrogen Peroxide Reduction, ACS Nano, 2014, 8, 7, 7106

  CrossRef

 114. 114
  D. W. Boukhvalov, Y.-W. Son, R. S. Ruoff, Water Splitting over Graphene-Based Catalysts: Ab Initio Calculations, ACS Catalysis, 2014, 4, 6, 2016

  CrossRef

 115. 115
  Lu Wang, Adriano Ambrosi, Martin Pumera, “Metal-Free” Catalytic Oxygen Reduction Reaction on Heteroatom-Doped Graphene is Caused by Trace Metal Impurities, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 51
 116. 116
  Lu Wang, Adriano Ambrosi, Martin Pumera, “Metal-Free” Catalytic Oxygen Reduction Reaction on Heteroatom-Doped Graphene is Caused by Trace Metal Impurities, Angewandte Chemie, 2013, 125, 51
 117. 117
  Ping Chen, Tian-Yuan Xiao, Yu-Hong Qian, Shan-Shan Li, Shu-Hong Yu, A Nitrogen-Doped Graphene/Carbon Nanotube Nanocomposite with Synergistically Enhanced Electrochemical Activity, Advanced Materials, 2013, 25, 23
 118. 118
  Chang Hyuck Choi, Min Wook Chung, Sung Hyeon Park, Seong Ihl Woo, Additional doping of phosphorus and/or sulfur into nitrogen-doped carbon for efficient oxygen reduction reaction in acidic media, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 6, 1802

  CrossRef

 119. 119
  Zhi-Li Wang, Jun-Min Yan, Hong-Li Wang, Yun Ping, Qing Jiang, Au@Pd core–shell nanoclusters growing on nitrogen-doped mildly reduced graphene oxide with enhanced catalytic performance for hydrogen generation from formic acid, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 41, 12721

  CrossRef

 120. 120
  Tan Xing, Jaka Sunarso, Wenrong Yang, Yongbai Yin, Alexey M. Glushenkov, Lu Hua Li, Patrick C. Howlett, Ying Chen, Ball milling: a green mechanochemical approach for synthesis of nitrogen doped carbon nanoparticles, Nanoscale, 2013, 5, 17, 7970

  CrossRef

 121. 121
  Zheng Ma, Yong-Lai Zhang, Lei Wang, Hai Ming, Haitao Li, Xing Zhang, Fang Wang, Yang Liu, Zhenhui Kang, Shuit-Tong Lee, Bioinspired Photoelectric Conversion System Based on Carbon-Quantum-Dot-Doped Dye–Semiconductor Complex, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 11, 5080

  CrossRef

 122. 122
  Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Hong Bin Yang, Chunxian Guo, Jingwei Shao, Yuwu Chi, Chang Ming Li, Ting Yu, Carbon-Based Dots Co-doped with Nitrogen and Sulfur for High Quantum Yield and Excitation-Independent Emission, Angewandte Chemie, 2013, 125, 30
 123. 123
  Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Hong Bin Yang, Chunxian Guo, Jingwei Shao, Yuwu Chi, Chang Ming Li, Ting Yu, Carbon-Based Dots Co-doped with Nitrogen and Sulfur for High Quantum Yield and Excitation-Independent Emission, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 30
 124. 124
  Suli Liu, Zengsong Zhang, Jianchun Bao, Yaqian Lan, Wenwen Tu, Min Han, Zhihui Dai, Controllable Synthesis of Tetragonal and Cubic Phase Cu2Se Nanowires Assembled by Small Nanocubes and Their Electrocatalytic Performance for Oxygen Reduction Reaction, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 29, 15164

  CrossRef

 125. 125
  Jing Zhang, Fei Zhao, Zhipan Zhang, Nan Chen, Liangti Qu, Dimension-tailored functional graphene structures for energy conversion and storage, Nanoscale, 2013, 5, 8, 3112

  CrossRef

 126. 126
  Jens Peter Paraknowitsch, Arne Thomas, Doping carbons beyond nitrogen: an overview of advanced heteroatom doped carbons with boron, sulphur and phosphorus for energy applications, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 10, 2839

  CrossRef

 127. 127
  Chang Hyuck Choi, Min Wook Chung, Young Jin Jun, Seong Ihl Woo, Doping of chalcogens (sulfur and/or selenium) in nitrogen-doped graphene–CNT self-assembly for enhanced oxygen reduction activity in acid media, RSC Advances, 2013, 3, 30, 12417

  CrossRef

 128. 128
  In-Yup Jeon, Sheng Zhang, Lipeng Zhang, Hyun-Jung Choi, Jeong-Min Seo, Zhenhai Xia, Liming Dai, Jong-Beom Baek, Edge-Selectively Sulfurized Graphene Nanoplatelets as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction: The Electron Spin Effect, Advanced Materials, 2013, 25, 42
 129. 129
  Dongyoung Kim, Soo-Jin Park, Yongju Jung, Seok Kim, Electrochemical characterization of activated carbon-sulfur composite electrode in organic electrolyte solution, Carbon letters, 2013, 14, 2, 126

  CrossRef

 130. 130
  Dan Li, Dongqi Shi, Zhixin Chen, Huakun Liu, Dianzeng Jia, Zaiping Guo, Enhanced rate performance of cobalt oxide/nitrogen doped graphene composite for lithium ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 15, 5003

  CrossRef

 131. 131
  Yichen Wang, Xiue Jiang, Facile Preparation of Porous Carbon Nanosheets without Template and Their Excellent Electrocatalytic Property, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 11597

  CrossRef

 132. 132
  Longfei Wu, Hongbin Feng, Mengjia Liu, Kaixiang Zhang, Jinghong Li, Graphene-based hollow spheres as efficient electrocatalysts for oxygen reduction, Nanoscale, 2013, 5, 22, 10839

  CrossRef

 133. 133
  Qing Tang, Zhen Zhou, Zhongfang Chen, Graphene-related nanomaterials: tuning properties by functionalization, Nanoscale, 2013, 5, 11, 4541

  CrossRef

 134. 134
  Jiao Deng, Liang Yu, Dehui Deng, Xiaoqi Chen, Fan Yang, Xinhe Bao, Highly active reduction of oxygen on a FeCo alloy catalyst encapsulated in pod-like carbon nanotubes with fewer walls, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 47, 14868

  CrossRef

 135. 135
  Sheng Chen, Jingjing Duan, Yonghong Tang, Shi Zhang Qiao, Hybrid Hydrogels of Porous Graphene and Nickel Hydroxide as Advanced Supercapacitor Materials, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 22
 136. 136
  Qian Wang, Jun Yan, Ying Xiao, Tong Wei, Zhuangjun Fan, Milin Zhang, Xiaoyan Jing, Interconnected porous and nitrogen-doped carbon network for supercapacitors with high rate capability and energy density, Electrochimica Acta, 2013, 114, 165

  CrossRef

 137. 137
  Yuezeng Su, Yi Zhang, Xiaodong Zhuang, Shuang Li, Dongqing Wu, Fan Zhang, Xinliang Feng, Low-temperature synthesis of nitrogen/sulfur co-doped three-dimensional graphene frameworks as efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction, Carbon, 2013, 62, 296

  CrossRef

 138. 138
  Jie Yin, Lei Wang, Chungui Tian, Taixing Tan, Guang Mu, Lu Zhao, Honggang Fu, Low-Pt Loaded on a Vanadium Nitride/Graphitic Carbon Composite as an Efficient Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 41
 139. 139
  Yuewei Zhang, Jun Ge, Lu Wang, Donghong Wang, Feng Ding, Xiaoming Tao, Wei Chen, Manageable N-doped Graphene for High Performance Oxygen Reduction Reaction, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 140. 140
  Hai-Wei Liang, Wei Wei, Zhong-Shuai Wu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Mesoporous Metal–Nitrogen-Doped Carbon Electrocatalysts for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 43, 16002

  CrossRef

 141. 141
  Guo-Hai Yang, Yu-Hui Zhou, Jia-Jun Wu, Jun-Tao Cao, Ling-Ling Li, Hong-Ying Liu, Jun-Jie Zhu, Microwave-assisted synthesis of nitrogen and boron co-doped graphene and its application for enhanced electrochemical detection of hydrogen peroxide, RSC Advances, 2013, 3, 44, 22597

  CrossRef

 142. 142
  Xiaofeng Liu, Markus Antonietti, Moderating Black Powder Chemistry for the Synthesis of Doped and Highly Porous Graphene Nanoplatelets and Their Use in Electrocatalysis, Advanced Materials, 2013, 25, 43
 143. 143
  Zicheng Zuo, Wei Li, Arumugam Manthiram, N-heterocycles tethered graphene as efficient metal-free catalysts for an oxygen reduction reaction in fuel cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 35, 10166

  CrossRef

 144. 144
  Fang Niu, Jin-Mei Liu, Li-Ming Tao, Wei Wang, Wei-Guo Song, Nitrogen and silica co-doped graphene nanosheets for NO2 gas sensing, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 20, 6130

  CrossRef

 145. 145
  Yuanqin Chang, Fei Hong, Chuanxin He, Qianling Zhang, Jianhong Liu, Nitrogen and Sulfur Dual-Doped Non-Noble Catalyst Using Fluidic Acrylonitrile Telomer as Precursor for Efficient Oxygen Reduction, Advanced Materials, 2013, 25, 34
 146. 146
  Taizhong Huang, Shun Mao, Haihui Pu, Zhenhai Wen, Xingkang Huang, Suqin Ci, Junhong Chen, Nitrogen-doped graphene–vanadium carbide hybrids as a high-performance oxygen reduction reaction electrocatalyst support in alkaline media, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13404

  CrossRef

 147. 147
  Zhongfang Li, Jianwei Yang, Guofeng Xu, Suwen Wang, Non-precious cathode electrocatalyst for magnesium air fuel cells: Activity and durability of iron-polyphthalocyanine absorbed on carbon black, Journal of Power Sources, 2013, 242, 157

  CrossRef

 148. 148
  Peipei Guo, Fei Xiao, Qian Liu, Hongfang Liu, Yunlong Guo, Jian Ru Gong, Shuai Wang, Yunqi Liu, One-Pot Microbial Method to Synthesize Dual-Doped Graphene and Its Use as High-Performance Electrocatalyst, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 149. 149
  Zhenyu Liu, Guoxin Zhang, Zhiyi Lu, Xiuyan Jin, Zheng Chang, Xiaoming Sun, One-step scalable preparation of N-doped nanoporous carbon as a high-performance electrocatalyst for the oxygen reduction reaction, Nano Research, 2013, 6, 4, 293

  CrossRef

 150. 150
  Rong Li, Zidong Wei, Xinglong Gou, Wei Xu, Phosphorus-doped graphene nanosheets as efficient metal-free oxygen reduction electrocatalysts, RSC Advances, 2013, 3, 25, 9978

  CrossRef

 151. 151
  Zicheng Zuo, Zhongqing Jiang, Arumugam Manthiram, Porous B-doped graphene inspired by Fried-Ice for supercapacitors and metal-free catalysts, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13476

  CrossRef

 152. 152
  Sen Liu, Bo Yu, Tong Zhang, Preparation of crumpled reduced graphene oxide–poly(p-phenylenediamine) hybrids for the detection of dopamine, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 42, 13314

  CrossRef

 153. 153
  Stefano Agnoli, Gaetano Granozzi, Second generation graphene: Opportunities and challenges for surface science, Surface Science, 2013, 609, 1

  CrossRef

 154. 154
  Wei Li, Zehui Zhang, Biao Kong, Shanshan Feng, Jinxiu Wang, Lingzhi Wang, Jianping Yang, Fan Zhang, Peiyi Wu, Dongyuan Zhao, Simple and Green Synthesis of Nitrogen-Doped Photoluminescent Carbonaceous Nanospheres for Bioimaging, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 31
 155. 155
  Wei Li, Zehui Zhang, Biao Kong, Shanshan Feng, Jinxiu Wang, Lingzhi Wang, Jianping Yang, Fan Zhang, Peiyi Wu, Dongyuan Zhao, Simple and Green Synthesis of Nitrogen-Doped Photoluminescent Carbonaceous Nanospheres for Bioimaging, Angewandte Chemie, 2013, 125, 31
 156. 156
  Qianqian Shi, Feng Peng, Shixia Liao, Hongjuan Wang, Hao Yu, Ziwu Liu, Bingsen Zhang, Dangsheng Su, Sulfur and nitrogen co-doped carbon nanotubes for enhancing electrochemical oxygen reduction activity in acidic and alkaline media, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 47, 14853

  CrossRef

 157. 157
  Jiaoxing Xu, Guofa Dong, Chuanhong Jin, Meihua Huang, Lunhui Guan, Sulfur and Nitrogen Co-Doped, Few-Layered Graphene Oxide as a Highly Efficient Electrocatalyst for the Oxygen-Reduction Reaction, ChemSusChem, 2013, 6, 3
 158. 158
  Jiaoxing Xu, Yi Zhao, Cai Shen, Lunhui Guan, Sulfur- and Nitrogen-Doped, Ferrocene-Derived Mesoporous Carbons with Efficient Electrochemical Reduction of Oxygen, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12594

  CrossRef

 159. 159
  Zheng Liu, Huagui Nie, Zhi Yang, Jing Zhang, Zhiping Jin, Yanqi Lu, Zhubing Xiao, Shaoming Huang, Sulfur–nitrogen co-doped three-dimensional carbon foams with hierarchical pore structures as efficient metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reactions, Nanoscale, 2013, 5, 8, 3283

  CrossRef

 160. 160
  Chenzhen Zhang, Nasir Mahmood, Han Yin, Fei Liu, Yanglong Hou, Synthesis of Phosphorus-Doped Graphene and its Multifunctional Applications for Oxygen Reduction Reaction and Lithium Ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 35
 161. 161
  Xiangjie Bo, Mian Li, Ce Han, Liping Guo, The influence of boron dopant on the electrochemical properties of graphene as an electrode material and a support for Pt catalysts, Electrochimica Acta, 2013, 114, 582

  CrossRef

 162. 162
  Ying Xiao, Chuangang Hu, Liangti Qu, Changwen Hu, Minhua Cao, Three-Dimensional Macroporous NiCo2O4 Sheets as a Non-Noble Catalyst for Efficient Oxygen Reduction Reactions, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 42
 163. 163
  Weijiang Si, Jin Zhou, Shumei Zhang, Shijiao Li, Wei Xing, Shuping Zhuo, Tunable N-doped or dual N, S-doped activated hydrothermal carbons derived from human hair and glucose for supercapacitor applications, Electrochimica Acta, 2013, 107, 397

  CrossRef

 164. 164
  Yin Fang, Yingying Lv, Renchao Che, Haoyu Wu, Xuehua Zhang, Dong Gu, Gengfeng Zheng, Dongyuan Zhao, Two-Dimensional Mesoporous Carbon Nanosheets and Their Derived Graphene Nanosheets: Synthesis and Efficient Lithium Ion Storage, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 4, 1524

  CrossRef

 165. 165
  Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Dongqing Wu, Nina Forler, Haiwei Liang, Manfred Wagner, Dominik Gehrig, Michael Ryan Hansen, Frédéric Laquai, Xinliang Feng, Two-Dimensional Sandwich-Type, Graphene-Based Conjugated Microporous Polymers, Angewandte Chemie, 2013, 125, 37
 166. 166
  Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Dongqing Wu, Nina Forler, Haiwei Liang, Manfred Wagner, Dominik Gehrig, Michael Ryan Hansen, Frédéric Laquai, Xinliang Feng, Two-Dimensional Sandwich-Type, Graphene-Based Conjugated Microporous Polymers, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 37
 167. 167
  Yao Zheng, Yan Jiao, Lei Ge, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Two-Step Boron and Nitrogen Doping in Graphene for Enhanced Synergistic Catalysis, Angewandte Chemie, 2013, 125, 11
 168. 168
  Yao Zheng, Yan Jiao, Lei Ge, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Two-Step Boron and Nitrogen Doping in Graphene for Enhanced Synergistic Catalysis, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 11
 169. 169
  Achutharao Govindaraj, C.N.R. Rao, Doping of Graphene by Nitrogen, Boron, and Other Elements,
 170. 170
  Fengyu Li, Zhongfang Chen, Graphene-Based Materials as Nanocatalysts,