SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Tianyuan Wang, Qing Zhou, Fahui Li, Yang Yu, Xuebin Yin, Jiangyun Wang, Genetic Incorporation of Nε-Formyllysine, a New Histone Post-translational Modification, ChemBioChem, 2015, 16, 10
 2. 2
  Jared C Lewis, Metallopeptide catalysts and artificial metalloenzymes containing unnatural amino acids, Current Opinion in Chemical Biology, 2015, 25, 27

  CrossRef

 3. 3
  Ying-Wu Lin, Satoshi Nagao, Mohan Zhang, Yasuhito Shomura, Yoshiki Higuchi, Shun Hirota, Rational Design of Heterodimeric Protein using Domain Swapping for Myoglobin, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 2
 4. 4
  Ying-Wu Lin, Satoshi Nagao, Mohan Zhang, Yasuhito Shomura, Yoshiki Higuchi, Shun Hirota, Rational Design of Heterodimeric Protein using Domain Swapping for Myoglobin, Angewandte Chemie, 2015, 127, 2
 5. 5
  Yang Yu, Qing Zhou, Li Wang, Xiaohong Liu, Wei Zhang, Meirong Hu, Jianshu Dong, Jiasong Li, Xiaoxuan Lv, Hanlin Ouyang, Han Li, Feng Gao, Weimin Gong, Yi Lu, Jiangyun Wang, Significant improvement of oxidase activity through the genetic incorporation of a redox-active unnatural amino acid, Chem. Sci., 2015, 6, 7, 3881

  CrossRef

 6. 6
  Takashi Matsuo, Shun Hirota, Artificial enzymes with protein scaffolds: Structural design and modification, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2014, 22, 20, 5638

  CrossRef

 7. 7
  YingWu Lin, JiangYun Wang, Yi Lu, Functional tuning and expanding of myoglobin by rational protein design, Science China Chemistry, 2014, 57, 3, 346

  CrossRef

 8. 8
  Igor D Petrik, Jing Liu, Yi Lu, Metalloenzyme design and engineering through strategic modifications of native protein scaffolds, Current Opinion in Chemical Biology, 2014, 19, 67

  CrossRef

 9. 9
  Cheng Hu, Sunney I. Chan, Elizabeth B. Sawyer, Yang Yu, Jiangyun Wang, Metalloprotein design using genetic code expansion, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 18, 6498

  CrossRef

 10. 10
  Ying-Wu Lin, Elizabeth B. Sawyer, Jiangyun Wang, Rational Heme Protein Design: All Roads Lead to Rome, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 11
 11. 11
  Xiaohong Liu, Jiasong Li, Cheng Hu, Qing Zhou, Wei Zhang, Meirong Hu, Juanzuo Zhou, Jiangyun Wang, Significant Expansion of the Fluorescent Protein Chromophore through the Genetic Incorporation of a Metal-Chelating Unnatural Amino Acid, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 18
 12. 12
  Xiaohong Liu, Jiasong Li, Cheng Hu, Qing Zhou, Wei Zhang, Meirong Hu, Juanzuo Zhou, Jiangyun Wang, Significant Expansion of the Fluorescent Protein Chromophore through the Genetic Incorporation of a Metal-Chelating Unnatural Amino Acid, Angewandte Chemie, 2013, 125, 18
 13. 13
  Ying-Wu Lin, Jiangyun Wang, Structure and function of heme proteins in non-native states: A mini-review, Journal of Inorganic Biochemistry, 2013, 129, 162

  CrossRef