SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Daqin Chen, Zhongyi Wan, Yang Zhou, Yan Chen, Hua Yu, Hongwei Lu, Zhenguo Ji, Ping Huang, Lanthanide-activated Na5Gd9F32 nanocrystals precipitated from a borosilicate glass: Phase-separation-controlled crystallization and optical property, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 625, 149

  CrossRef

 2. 2
  Mingye Ding, Yaru Ni, Yan Song, Xiaoxia Liu, Tengli Cui, Daqin Chen, Zhenguo Ji, Feng Xu, Chunhua Lu, Zhongzi Xu, Li+ ions doping core–shell nanostructures: An approach to significantly enhance upconversion luminescence of lanthanide-doped nanocrystals, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 623, 42

  CrossRef

 3. 3
  Xiaofeng Wu, Shigang Hu, Congbing Tan, Yunxin Liu, Simultaneously optimizing fluorescent and paramagnetic properties of bifunctional NaGdF4:Yb3+/Er3+ nanocrystals by crystal field tuning, Materials Research Bulletin, 2015, 64, 22

  CrossRef

 4. 4
  Jianxiong Zhao, Ni Qin, Dinghua Bao, Blue and near-infrared up-conversion photoluminescence and dielectric relaxation of Tm3+/Yb3+ co-doped (Bi, Y)2Ti2O7 pyrochlore thin films, Journal of Luminescence, 2014, 148, 121

  CrossRef

 5. 5
  Mirosław Karbowiak, Jakub Cichos, Czesław Rudowicz, Comment on the Crystal-Field Analysis Underlying “Breakdown of Crystallographic Site Symmetry in Lanthanide-Doped NaYF4 Crystals”, Angewandte Chemie, 2014, 126, 52
 6. 6
  Mirosław Karbowiak, Jakub Cichos, Czesław Rudowicz, Comment on the Crystal-Field Analysis Underlying “Breakdown of Crystallographic Site Symmetry in Lanthanide-Doped NaYF4 Crystals”, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 52
 7. 7
  Dan Yue, Wei Lu, Lin Jin, Chunyang Li, Wen Luo, Mengnan Wang, Zhenling Wang, Jianhua Hao, Controlled synthesis, asymmetrical transport behavior and luminescence properties of lanthanide doped ZnO mushroom-like 3D hierarchical structures, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13795

  CrossRef

 8. 8
  Yeteng Zhong, Gan Tian, Zhanjun Gu, Yijun Yang, Lin Gu, Yuliang Zhao, Ying Ma, Jiannian Yao, Elimination of Photon Quenching by a Transition Layer to Fabricate a Quenching-Shield Sandwich Structure for 800 nm Excited Upconversion Luminescence of Nd3+-Sensitized Nanoparticles, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 9. 9
  Qingyang Gu, Guohua Pan, Teng Ma, Gailing Huang, Genban Sun, Shulan Ma, Xiaojing Yang, Eu3+ luminescence enhancement by intercalation of benzenepolycarboxylic guests into Eu3+-doped layered gadolinium hydroxide, Materials Research Bulletin, 2014, 53, 234

  CrossRef

 10. 10
  Guojun Gao, Lothar Wondraczek, Heavily Eu3+-doped boroaluminosilicate glasses for UV/blue-to-red photoconversion with high quantum yield, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 4, 691

  CrossRef

 11. 11
  Mingye Ding, Chunhua Lu, Yan Song, Yaru Ni, Zhongzi Xu, Hydrothermal synthesis of ordered β-NaYF4 nanorod self-assemblies with multicolor up- and down-conversions, CrystEngComm, 2014, 16, 6, 1163

  CrossRef

 12. 12
  Wei Jiang, Junpei Zhang, Weibo Chen, Ping Chen, Junbo Han, Beibei Xu, Shuhong Zheng, Qiangbing Guo, Xiaofeng Liu, Jianrong Qiu, Influence of high magnetic field on the luminescence of Eu3+-doped glass ceramics, Journal of Applied Physics, 2014, 116, 12, 123103

  CrossRef

 13. 13
  Ping Chen, Junpei Zhang, Beibei Xu, Xiangwen Sang, Weibo Chen, Xiaofeng Liu, Junbo Han, Jianrong Qiu, Lanthanide doped nanoparticles as remote sensors for magnetic fields, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11002

  CrossRef

 14. 14
  Yuhan Yang, Datao Tu, Wei Zheng, Yongsheng Liu, Ping Huang, En Ma, Renfu Li, Xueyuan Chen, Lanthanide-doped Sr2YF7nanoparticles: controlled synthesis, optical spectroscopy and biodetection, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11098

  CrossRef

 15. 15
  Harry Ramanantoanina, Werner Urland, Amador García-Fuente, Fanica Cimpoesu, Claude Daul, Ligand field density functional theory for the prediction of future domestic lighting, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 28, 14625

  CrossRef

 16. 16
  Feng Wang, Xiaogang Liu, Multicolor Tuning of Lanthanide-Doped Nanoparticles by Single Wavelength Excitation, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 4, 1378

  CrossRef

 17. 17
  Zhuo Wang, Jing Feng, Shuyan Song, Zhiqiang Sun, Shuang Yao, Xin Ge, Min Pang, Hongjie Zhang, Pure and intense orange upconversion luminescence of Eu3+from the sensitization of Yb3+–Mn2+dimer in NaY(Lu)F4nanocrystals, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 42, 9004

  CrossRef

 18. 18
  Datao Tu, Wei Zheng, Xueyuan Chen, Reply to Comment on “Breakdown of Crystallographic Site Symmetry in Lanthanide-Doped NaYF4 Crystals”, Angewandte Chemie, 2014, 126, 52
 19. 19
  Datao Tu, Wei Zheng, Xueyuan Chen, Reply to Comment on “Breakdown of Crystallographic Site Symmetry in Lanthanide-Doped NaYF4 Crystals”, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 52
 20. 20
  Preeti Padhye, Pankaj Poddar, Static and dynamic photoluminescence and photocatalytic properties of uniform, monodispersed up/down-converting, highly luminescent, lanthanide-ion-doped β-NaYF4phosphor microcrystals with controlled multiform morphologies, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 45, 19189

  CrossRef

 21. 21
  Borys Szefczyk, Rafal Roszak, Szczepan Roszak, Structure of the hexagonal NaYF4 phase from first-principles molecular dynamics, RSC Advances, 2014, 4, 43, 22526

  CrossRef

 22. 22
  Nail M. Shavaleev, Svetlana V. Eliseeva, Rosario Scopelliti, Jean-Claude G. Bünzli, Tridentate Benzimidazole-Pyridine-Tetrazolates as Sensitizers of Europium Luminescence, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 10, 5171

  CrossRef

 23. 23
  Gongxun Bai, Ming-Kiu Tsang, Jianhua Hao, Tuning the Luminescence of Phosphors: Beyond Conventional Chemical Method, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 12
 24. 24
  Helmut Schäfer, Claudia Hess, Heinrich Tobergte, Anna Volf, Sachar Ichilmann, Henning Eickmeier, Benjamin Voss, Nikolai Kashaev, Jörg Nordmann, Wajiha Akram, Brigitte Hartmann-Azanza, Martin Steinhart, Ultrafine Sanding Paper: A Simple Tool for Creating Small Particles, Small, 2014, 10, 24
 25. 25
  Bei Liu, Chunxia Li, Dongmei Yang, Zhiyao Hou, Ping'an Ma, Ziyong Cheng, Hongzhou Lian, Shanshan Huang, Jun Lin, Upconversion-Luminescent Core/Mesoporous-Silica-Shell-Structured β-NaYF4:Yb3+,Er3+@SiO2@mSiO2 Composite Nanospheres: Fabrication and Drug-Storage/Release Properties, European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 2014, 11
 26. 26
  Yingxin Ma, Sheng Huang, Mingliang Deng, Leyu Wang, White Upconversion Luminescence Nanocrystals for the Simultaneous and Selective Detection of 2,4,6-Trinitrotoluene and 2,4,6-Trinitrophenol, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7790

  CrossRef

 27. 27
  Yang Zhang, Dongling Geng, Xuejiao Li, Jian Fan, Kai Li, Hongzhou Lian, Mengmeng Shang, Jun Lin, Wide-Band Excited YTiTaO6: Eu3+/Er3+Phosphors: Structure Refinement, Luminescence Properties, and Energy Transfer Mechanisms, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 31, 17983

  CrossRef

 28. 28
  Mingye Ding, Chunhua Lu, Linhai Cao, Yaru Ni, Zhongzi Xu, Controllable synthesis, formation mechanism and upconversion luminescence of β-NaYF4 : Yb3+/Er3+ microcrystals by hydrothermal process, CrystEngComm, 2013, 15, 41, 8366

  CrossRef

 29. 29
  Hui Guo, Hua Yu, Xinxing Zhang, Lifen Chang, Zijian Lan, Yiming Li, Lijuan Zhao, Doping concentration induced phase transition in Eu^3+-doped β-PbF_2 nano-particles, Optics Express, 2013, 21, 21, 24742

  CrossRef

 30. 30
  P. Haro-González, M. Karlsson, S.M. Gaita, C.S. Knee, M. Bettinelli, Eu3+ as a luminescent probe for the local structure of trivalent dopant ions in barium zirconate-based proton conductors, Solid State Ionics, 2013, 247-248, 94

  CrossRef

 31. 31
  Daqin Chen, Yuansheng Wang, Impurity doping: a novel strategy for controllable synthesis of functional lanthanide nanomaterials, Nanoscale, 2013, 5, 11, 4621

  CrossRef

 32. 32
  Song Dang, Xue Min, Weiting Yang, Fei-Yan Yi, Hongpeng You, Zhong-Ming Sun, Lanthanide Metal–Organic Frameworks Showing Luminescence in the Visible and Near-Infrared Regions with Potential for Acetone Sensing, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 50
 33. 33
  Harry Ramanantoanina, Werner Urland, Fanica Cimpoesu, Claude Daul, Ligand field density functional theory calculation of the 4f2 [RIGHTWARDS ARROW] 4f15d1 transitions in the quantum cutter Cs2KYF6:Pr3+, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 33, 13902

  CrossRef

 34. 34
  Yunxin Liu, Dingsheng Wang, Jianxin Shi, Qing Peng, Yadong Li, Magnetic Tuning of Upconversion Luminescence in Lanthanide-Doped Bifunctional Nanocrystals, Angewandte Chemie, 2013, 125, 16
 35. 35
  Yunxin Liu, Dingsheng Wang, Jianxin Shi, Qing Peng, Yadong Li, Magnetic Tuning of Upconversion Luminescence in Lanthanide-Doped Bifunctional Nanocrystals, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 16
 36. 36
  Yang Zhang, Jianhua Hao, Metal-ion doped luminescent thin films for optoelectronic applications, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 36, 5607

  CrossRef

 37. 37
  Xuejiao Li, Zhiyao Hou, Ping'an Ma, Xiao Zhang, Chunxia Li, Ziyong Cheng, Yunlu Dai, Jianshe Lian, Jun Lin, Multifunctional NaYF4:Yb/Er/Gd nanocrystal decorated SiO2 nanotubes for anti-cancer drug delivery and dual modal imaging, RSC Advances, 2013, 3, 22, 8517

  CrossRef

 38. 38
  Xiao Zhang, Piaoping Yang, Yunlu Dai, Ping'an Ma, Xuejiao Li, Ziyong Cheng, Zhiyao Hou, Xiaojiao Kang, Chunxia Li, Jun Lin, Multifunctional Up-Converting Nanocomposites with Smart Polymer Brushes Gated Mesopores for Cell Imaging and Thermo/pH Dual-Responsive Drug Controlled Release, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 33
 39. 39
  Mateusz Banski, Artur Podhorodecki, Jan Misiewicz, NaYF4 nanocrystals with TOPO ligands: synthesis-dependent structural and luminescent properties, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 44, 19232

  CrossRef

 40. 40
  Yan Wang, Shili Gai, Na Niu, Fei He, Piaoping Yang, Synthesis of NaYF4 microcrystals with different morphologies and enhanced up-conversion luminescence properties, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 39, 16795

  CrossRef

 41. 41
  Wenjiao Luo, Yonggang Wang, Yanping Chen, Ting Wen, Meng Liu, Yingxia Wang, Fuhui Liao, Jianhua Lin, The synthesis, crystal structure and multicolour up-conversion fluorescence of Yb3+/Ln3+ (Ln = Ho, Er, Tm) codoped orthorhombic lutetium oxyfluorides, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 36, 5711

  CrossRef

 42. 42
  Xian Chen, Dengfeng Peng, Feng Wang, Tuning NaYF4 Nanoparticles through Alkaline Earth Doping, Nanomaterials, 2013, 3, 4, 583

  CrossRef