SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. You have free access to this content1
  Uday Narayan Maiti, Won Jun Lee, Ju Min Lee, Youngtak Oh, Ju Young Kim, Ji Eun Kim, Jongwon Shim, Tae Hee Han, Sang Ouk Kim, 25th Anniversary Article: Chemically Modified/Doped Carbon Nanotubes & Graphene for Optimized Nanostructures & Nanodevices, Advanced Materials, 2014, 26, 1
 2. 2
  Cheng'an Cao, Xiaodong Zhuang, Yuezeng Su, Yi Zhang, Fan Zhang, Dongqing Wu, Xinliang Feng, 2D polyacrylonitrile brush derived nitrogen-doped carbon nanosheets for high-performance electrocatalysts in oxygen reduction reaction, Polymer Chemistry, 2014, 5, 6, 2057

  CrossRef

 3. 3
  Lei Wang, Peng Yu, Lu Zhao, Chungui Tian, Dongdong Zhao, Wei Zhou, Jie Yin, Ruihong Wang, Honggang Fu, B and N isolate-doped graphitic carbon nanosheets from nitrogen-containing ion-exchanged resins for enhanced oxygen reduction, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 4. 4
  Yoshikazu Ito, H.-J. Qiu, Takeshi Fujita, Yoichi Tanabe, Katsumi Tanigaki, Mingwei Chen, Bicontinuous Nanoporous N-doped Graphene for the Oxygen Reduction Reaction, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 5. 5
  Yuanhang Cheng, Yayuan Tian, Xinzhuang Fan, Jianguo Liu, Chuanwei Yan, Boron Doped Multi-walled Carbon Nanotubes as Catalysts for Oxygen Reduction Reaction and Oxygen Evolution Reactionin in Alkaline Media, Electrochimica Acta, 2014, 143, 291

  CrossRef

 6. 6
  Lu Hua Li, Tan Xing, Ying Chen, Rob Jones, Boron Nitride Nanosheets for Metal Protection, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 6
 7. 7
  Jutao Jin, Fuping Pan, Luhua Jiang, Xiaogang Fu, Aiming Liang, Zhiyang Wei, Junyan Zhang, Gongquan Sun, Catalyst-Free Synthesis of Crumpled Boron and Nitrogen Co-Doped Graphite Layers with Tunable Bond Structure for Oxygen Reduction Reaction, ACS Nano, 2014, 8, 4, 3313

  CrossRef

 8. 8
  Wenjing Li, Yongjun Gao, Wulin Chen, Pei Tang, Weizhen Li, Zujin Shi, DangSheng Su, Jianguo Wang, Ding Ma, Catalytic Epoxidation Reaction over N-Containing sp2Carbon Catalysts, ACS Catalysis, 2014, 4, 5, 1261

  CrossRef

 9. 9
  Chenghang You, Shijun Liao, Xiaochang Qiao, Xiaoyuan Zeng, Fangfang Liu, Ruiping Zheng, Huiyu Song, Jianhuang Zeng, Yingwei Li, Conversion of polystyrene foam to a high-performance doped carbon catalyst with ultrahigh surface area and hierarchical porous structures for oxygen reduction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12240

  CrossRef

 10. 10
  Desheng Kong, Haotian Wang, Zhiyi Lu, Yi Cui, CoSe2Nanoparticles Grown on Carbon Fiber Paper: An Efficient and Stable Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 13, 4897

  CrossRef

 11. 11
  Shyam Kattel, Plamen Atanassov, Boris Kiefer, Density functional theory study of the oxygen reduction reaction mechanism in a BN co-doped graphene electrocatalyst, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10273

  CrossRef

 12. 12
  Xiang-Kai Kong, Chang-Le Chen, Qian-Wang Chen, Doped graphene for metal-free catalysis, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 8, 2841

  CrossRef

 13. 13
  Zhen-Yu Wu, Hai-Wei Liang, Chao Li, Bi-Cheng Hu, Xing-Xing Xu, Qing Wang, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Dyeing bacterial cellulose pellicles for energetic heteroatom doped carbon nanofiber aerogels, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 14. 14
  Yi Cheng, Changwei Xu, Pei Kang Shen, San Ping Jiang, Effect of nitrogen-containing functionalization on the electrocatalytic activity of PtRu nanoparticles supported on carbon nanotubes for direct methanol fuel cells, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 158-159, 140

  CrossRef

 15. 15
  Adriano Ambrosi, Chun Kiang Chua, Alessandra Bonanni, Martin Pumera, Electrochemistry of Graphene and Related Materials, Chemical Reviews, 2014, 114, 14, 7150

  CrossRef

 16. 16
  Fatemeh Razmjooei, Kiran Pal Singh, Min Young Song, Jong-Sung Yu, Enhanced electrocatalytic activity due to additional phosphorous doping in nitrogen and sulfur-doped graphene: A comprehensive study, Carbon, 2014, 78, 257

  CrossRef

 17. 17
  Rui-Lin Liu, Wen-Juan Ji, Tian He, Zhi-Qi Zhang, Jing Zhang, Fu-Quan Dang, Fabrication of nitrogen-doped hierarchically porous carbons through a hybrid dual-template route for CO2 capture and haemoperfusion, Carbon, 2014, 76, 84

  CrossRef

 18. 18
  Jiayi Zhu, Yang Cao, Junhui He, Facile fabrication of transparent, broadband photoresponse, self-cleaning multifunctional graphene–TiO2 hybrid films, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 420, 119

  CrossRef

 19. 19
  Xiao Xu, Tao Yuan, Yingke Zhou, Yawei Li, Jiming Lu, Xiaohui Tian, Deli Wang, Jie Wang, Facile synthesis of boron and nitrogen-doped graphene as efficient electrocatalyst for the oxygen reduction reaction in alkaline media, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 28, 16043

  CrossRef

 20. 20
  Huai-Ping Cong, Ping Wang, Ming Gong, Shu-Hong Yu, Facile synthesis of mesoporous nitrogen-doped graphene: An efficient methanol–tolerant cathodic catalyst for oxygen reduction reaction, Nano Energy, 2014, 3, 55

  CrossRef

 21. 21
  Ji Liang, Rui Feng Zhou, Xue Min Chen, You Hong Tang, Shi Zhang Qiao, Fe–N Decorated Hybrids of CNTs Grown on Hierarchically Porous Carbon for High-Performance Oxygen Reduction, Advanced Materials, 2014, 26, 35
 22. 22
  Kota Moses, Vankayala Kiran, S. Sampath, C. N. R. Rao, Few-Layer Borocarbonitride Nanosheets: Platinum-Free Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 3
 23. 23
  Hwee Ling Poh, Zdeněk Sofer, Kateřina Klímová, Martin Pumera, Fluorographenes via thermal exfoliation of graphite oxide in SF6, SF4 and MoF6 atmospheres, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 26, 5198

  CrossRef

 24. 24
  Peng Zhang, Xiuli Hou, Jianli Mi, Yanqiong He, Lin Lin, Qing Jiang, Mingdong Dong, From two-dimension to one-dimension: the curvature effect of silicon-doped graphene and carbon nanotubes for oxygen reduction reaction, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 33, 17479

  CrossRef

 25. 25
  Nasir Mahmood, Chenzhen Zhang, Han Yin, Yanglong Hou, Graphene-based nanocomposites for energy storage and conversion in lithium batteries, supercapacitors and fuel cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 1, 15

  CrossRef

 26. 26
  Minmin Liu, Ruizhong Zhang, Wei Chen, Graphene-Supported Nanoelectrocatalysts for Fuel Cells: Synthesis, Properties, and Applications, Chemical Reviews, 2014, 114, 10, 5117

  CrossRef

 27. 27
  Tian Yi Ma, Sheng Dai, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Graphitic Carbon Nitride Nanosheet–Carbon Nanotube Three-Dimensional Porous Composites as High-Performance Oxygen Evolution Electrocatalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 28
 28. 28
  Tian Yi Ma, Sheng Dai, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Graphitic Carbon Nitride Nanosheet–Carbon Nanotube Three-Dimensional Porous Composites as High-Performance Oxygen Evolution Electrocatalysts, Angewandte Chemie, 2014, 126, 28
 29. 29
  Martin Pumera, Heteroatom modified graphenes: electronic and electrochemical applications, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 32, 6454

  CrossRef

 30. 30
  Da-Wei Wang, Dangsheng Su, Heterogeneous nanocarbon materials for oxygen reduction reaction, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 2, 576

  CrossRef

 31. 31
  Hai-Wei Liang, Xiaodong Zhuang, Sebastian Brüller, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Hierarchically porous carbons with optimized nitrogen doping as highly active electrocatalysts for oxygen reduction, Nature Communications, 2014, 5, 4973

  CrossRef

 32. 32
  Dae-Soo Yang, Dhrubajyoti Bhattacharjya, Min Young Song, Jong-Sung Yu, Highly efficient metal-free phosphorus-doped platelet ordered mesoporous carbon for electrocatalytic oxygen reduction, Carbon, 2014, 67, 736

  CrossRef

 33. 33
  Zhongkui Zhao, Yitao Dai, Jinhan Lin, Guiru Wang, Highly-Ordered Mesoporous Carbon Nitride with Ultrahigh Surface Area and Pore Volume as a Superior Dehydrogenation Catalyst, Chemistry of Materials, 2014, 26, 10, 3151

  CrossRef

 34. 34
  Han Yin, Chenzhen Zhang, Fei Liu, Yanglong Hou, Hybrid of Iron Nitride and Nitrogen-Doped Graphene Aerogel as Synergistic Catalyst for Oxygen Reduction Reaction, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 20
 35. 35
  Haimin Zhang, Yun Wang, Dan Wang, Yibing Li, Xiaolu Liu, Porun Liu, Huagui Yang, Taicheng An, Zhiyong Tang, Huijun Zhao, Hydrothermal Transformation of Dried Grass into Graphitic Carbon-Based High Performance Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction, Small, 2014, 10, 16
 36. 36
  Wen-Jie Jiang, Jin-Song Hu, Xing Zhang, Yan Jiang, Bin-Bin Yu, Zi-Dong Wei, Li-Jun Wan, In situ nitrogen-doped nanoporous carbon nanocables as an efficient metal-free catalyst for oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10154

  CrossRef

 37. 37
  Jae Yeong Cheon, Jong Hun Kim, Jae Hyung Kim, Kalyan C. Goddeti, Jeong Young Park, Sang Hoon Joo, Intrinsic Relationship between Enhanced Oxygen Reduction Reaction Activity and Nanoscale Work Function of Doped Carbons, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 25, 8875

  CrossRef

 38. 38
  Li Sun, Yu Fu, Chungui Tian, Ying Yang, Lei Wang, Jie Yin, Jing Ma, Ruihong Wang, Honggang Fu, Isolated Boron and Nitrogen Sites on Porous Graphitic Carbon Synthesized from Nitrogen-Containing Chitosan for Supercapacitors, ChemSusChem, 2014, 7, 6
 39. 39
  Dong Myung Jang, Hyung Soon Im, Seung Hyuk Back, Kidong Park, Young Rok Lim, Chan Su Jung, Jeunghee Park, Minyung Lee, Laser-induced graphitization of colloidal nanodiamonds for excellent oxygen reduction reaction, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 6, 2411

  CrossRef

 40. 40
  Jia Zhang, Junjie Li, Zhenlong Wang, Xiaona Wang, Wei Feng, Wei Zheng, Wenwu Cao, PingAn Hu, Low-Temperature Growth of Large-Area Heteroatom-Doped Graphene Film, Chemistry of Materials, 2014, 26, 7, 2460

  CrossRef

 41. 41
  Bhaskar R. Sathe, Xiaoxin Zou, Tewodros Asefa, Metal-free B-doped graphene with efficient electrocatalytic activity for hydrogen evolution reaction, Catalysis Science & Technology, 2014, 4, 7, 2023

  CrossRef

 42. 42
  Zhongkui Zhao, Yitao Dai, Nanodiamond/carbon nitride hybrid nanoarchitecture as an efficient metal-free catalyst for oxidant- and steam-free dehydrogenation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13442

  CrossRef

 43. 43
  Jingjing Shi, Mengyang Fan, Jinli Qiao, Yuyu Liu, Nitrogen and Chlorine Dual-doped Mesoporous Carbon as Efficient Nonprecious Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction Both in Alkaline and Acidic Electrolytes, Chemistry Letters, 2014, 43, 9, 1484

  CrossRef

 44. 44
  Sheng Chen, Jingjing Duan, Mietek Jaroniec, Shi-Zhang Qiao, Nitrogen and Oxygen Dual-Doped Carbon Hydrogel Film as a Substrate-Free Electrode for Highly Efficient Oxygen Evolution Reaction, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 45. 45
  Hongliang Jiang, Yihua Zhu, Qian Feng, Yunhe Su, Xiaoling Yang, Chunzhong Li, Nitrogen and Phosphorus Dual-Doped Hierarchical Porous Carbon Foams as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reactions, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 11
 46. 46
  Jingjing Shi, Xuejun Zhou, Pan Xu, Jinli Qiao, Zhongwei Chen, Yuyu Liu, Nitrogen and Sulfur Co-doped Mesoporous Carbon Materials as Highly Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction, Electrochimica Acta, 2014, 145, 259

  CrossRef

 47. 47
  Lu Wang, Zdeněk Sofer, Jan Luxa, Martin Pumera, Nitrogen doped graphene: influence of precursors and conditions of the synthesis, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 16, 2887

  CrossRef

 48. 48
  J. M. Urban, P. Dąbrowski, J. Binder, M. Kopciuszyński, A. Wysmołek, Z. Klusek, M. Jałochowski, W. Strupiński, J. M. Baranowski, Nitrogen doping of chemical vapor deposition grown graphene on 4H-SiC (0001), Journal of Applied Physics, 2014, 115, 23, 233504

  CrossRef

 49. 49
  Gui-Li Tian, Meng-Qiang Zhao, Dingshan Yu, Xiang-Yi Kong, Jia-Qi Huang, Qiang Zhang, Fei Wei, Nitrogen-Doped Graphene/Carbon Nanotube Hybrids: In Situ Formation on Bifunctional Catalysts and Their Superior Electrocatalytic Activity for Oxygen Evolution/Reduction Reaction, Small, 2014, 10, 11
 50. 50
  Guangju Zhang, Chuanxi Li, Juan Liu, Lei Zhou, Ruihua Liu, Xiao Han, Hui Huang, Hailiang Hu, Yang Liu, Zhenhui Kang, One-step conversion from metal–organic frameworks to Co3O4@N-doped carbon nanocomposites towards highly efficient oxygen reduction catalysts, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 22, 8184

  CrossRef

 51. 51
  Lisong Chen, Xiangzhi Cui, Yongxia Wang, Min Wang, Fangming Cui, Chenyang Wei, Weimin Huang, Zile Hua, Lingxia Zhang, Jianlin Shi, One-Step Hydrothermal Synthesis of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes as an Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reactions, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 9
 52. 52
  Jing Wang, Zheng Xu, Yutong Gong, Chuanlong Han, Haoran Li, Yong Wang, One-Step Production of Sulfur and Nitrogen Co-doped Graphitic Carbon for Oxygen Reduction: Activation Effect of Oxidized Sulfur and Nitrogen, ChemCatChem, 2014, 6, 5
 53. 53
  Yan Jiao, Yao Zheng, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Origin of the Electrocatalytic Oxygen Reduction Activity of Graphene-Based Catalysts: A Roadmap to Achieve the Best Performance, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 11, 4394

  CrossRef

 54. 54
  Yi Zhang, Xiaodong Zhuang, Yuezeng Su, Fan Zhang, Xinliang Feng, Polyaniline nanosheet derived B/N co-doped carbon nanosheets as efficient metal-free catalysts for oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 21, 7742

  CrossRef

 55. 55
  Xing Zhong, Huiyou Yu, Guilin Zhuang, Qiang Li, Xinde Wang, Yuanshuai Zhu, Lin Liu, Xiaonian Li, Mingdong Dong, Jian-guo Wang, Pyridyne cycloaddition of graphene: “external” active sites for oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 4, 897

  CrossRef

 56. 56
  Hao Shi, Yanfei Shen, Fei He, Ying Li, Anran Liu, Songqin Liu, Yuanjian Zhang, Recent advances of doped carbon as non-precious catalysts for oxygen reduction reaction, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 38, 15704

  CrossRef

 57. 57
  BaoYu Xia, Ya Yan, Xin Wang, Xiong Wen (David) Lou, Recent progress on graphene-based hybrid electrocatalysts, Materials Horizons, 2014, 1, 4, 379

  CrossRef

 58. 58
  Min Young Song, Hyean Yeol Park, Dae-Soo Yang, Dhrubajyoti Bhattacharjya, Jong-Sung Yu, Seaweed-Derived Heteroatom-Doped Highly Porous Carbon as an Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction, ChemSusChem, 2014, 7, 6
 59. 59
  Jia Zhang, Yue Yuan, Zhi-Long Yu, Aimin Yu, Shu-Hong Yu, Selective Detection of Ferric Ions by Blue–Green Photoluminescent Nitrogen-Doped Phenol Formaldehyde Resin Polymer, Small, 2014, 10, 18
 60. 60
  Bo Quan, Seung-Ho Yu, Dong Young Chung, Aihua Jin, Ji Hyun Park, Yung-Eun Sung, Yuanzhe Piao, Single Source Precursor-based Solvothermal Synthesis of Heteroatom-doped Graphene and Its Energy Storage and Conversion Applications, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 61. 61
  Haibo Wang, Mingshi Xie, Larissa Thia, Adrian Fisher, Xin Wang, Strategies on the Design of Nitrogen-Doped Graphene, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 1, 119

  CrossRef

 62. 62
  Moni Baskey, Ramaprasad Maiti, Shyamal Kumar Saha, Dipankar Chakravorty, Superior magnetic, dielectric, and magnetodielectric effects in graphene/ZnCo2O4 nanocomposites, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 9, 094306

  CrossRef

 63. 63
  Yijia Zhang, Mi Chu, Lu Yang, Wenfang Deng, Yueming Tan, Ming Ma, Qingji Xie, Synthesis and oxygen reduction properties of three-dimensional sulfur-doped graphene networks, Chemical Communications, 2014, 50, 48, 6382

  CrossRef

 64. 64
  C.N.R. Rao, K. Gopalakrishnan, A. Govindaraj, Synthesis, properties and applications of graphene doped with boron, nitrogen and other elements, Nano Today, 2014, 9, 3, 324

  CrossRef

 65. 65
  Kuang-Hsu (Tim) Wu, Da-Wei Wang, Ian R. Gentle, The value of mixed conduction for oxygen electroreduction on graphene–chitosan composites, Carbon, 2014, 73, 234

  CrossRef

 66. 66
  Li-Feng Chen, Zhi-Hong Huang, Hai-Wei Liang, Huai-Ling Gao, Shu-Hong Yu, Three-Dimensional Heteroatom-Doped Carbon Nanofiber Networks Derived from Bacterial Cellulose for Supercapacitors, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 32
 67. 67
  Yao Zheng, Yan Jiao, Lu Hua Li, Tan Xing, Ying Chen, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Toward Design of Synergistically Active Carbon-Based Catalysts for Electrocatalytic Hydrogen Evolution, ACS Nano, 2014, 8, 5, 5290

  CrossRef

 68. 68
  Gui-Li Tian, Qiang Zhang, Bingsen Zhang, Yu-Guang Jin, Jia-Qi Huang, Dang Sheng Su, Fei Wei, Toward Full Exposure of ‘Active Sites’: Nanocarbon Electrocatalyst with Surface Enriched Nitrogen for Superior Oxygen Reduction and Evolution Reactivity, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 36
 69. 69
  Yang Cao, Jiayi Zhu, Jia Xu, Junhui He, Tunable near-infrared photovoltaic and photoconductive properties of reduced graphene oxide thin films by controlling the number of reduced graphene oxide bilayers, Carbon, 2014, 77, 1111

  CrossRef

 70. 70
  Chenghang You, Shijun Liao, Hualing Li, Sanying Hou, Hongliang Peng, Xiaoyuan Zeng, Fangfang Liu, Ruiping Zheng, Zhiyong Fu, Yingwei Li, Uniform nitrogen and sulfur co-doped carbon nanospheres as catalysts for the oxygen reduction reaction, Carbon, 2014, 69, 294

  CrossRef

 71. 71
  Lijun Yang, Yu Zhao, Shen Chen, Qiang Wu, Xizhang Wang, Zheng Hu, A mini review on carbon-based metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Chinese Journal of Catalysis, 2013, 34, 11, 1986

  CrossRef

 72. 72
  Takaaki Taniguchi, Hikaru Tateishi, Shinnsuke Miyamoto, Kazuto Hatakeyama, Chikako Ogata, Asami Funatsu, Shinya Hayami, Yuki Makinose, Nobuhiro Matsushita, Michio Koinuma, Yasumichi Matsumoto, A Self-Assembly Route to an Iron Phthalocyanine/Reduced Graphene Oxide Hybrid Electrocatalyst Affording an Ultrafast Oxygen Reduction Reaction, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 12
 73. 73
  Anqi Zhao, Justus Masa, Wolfgang Schuhmann, Wei Xia, Activation and Stabilization of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes as Electrocatalysts in the Oxygen Reduction Reaction at Strongly Alkaline Conditions, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 46, 24283

  CrossRef

 74. 74
  Xiao-Qiang Liu, Ying Xue, Zhi-Yue Tian, Jing-Jing Mo, Nian-Xiang Qiu, Wei Chu, He-Ping Xie, Adsorption of CH4 on nitrogen- and boron-containing carbon models of coal predicted by density-functional theory, Applied Surface Science, 2013, 285, 190

  CrossRef

 75. 75
  Xunyu Lu, Chuan Zhao, Controlled electrochemical intercalation, exfoliation and in situ nitrogen doping of graphite in nitrate-based protic ionic liquids, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 46, 20005

  CrossRef

 76. 76
  Yichen Wang, Xiue Jiang, Facile Preparation of Porous Carbon Nanosheets without Template and Their Excellent Electrocatalytic Property, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 11597

  CrossRef

 77. 77
  Hongqi Sun, Yuxian Wang, Shizhen Liu, Lei Ge, Li Wang, Zhonghua Zhu, Shaobin Wang, Facile synthesis of nitrogen doped reduced graphene oxide as a superior metal-free catalyst for oxidation, Chemical Communications, 2013, 49, 85, 9914

  CrossRef

 78. 78
  Bin Wang, Leonidas Tsetseris, Sokrates T. Pantelides, Introduction of nitrogen with controllable configuration into graphene via vacancies and edges, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 47, 14927

  CrossRef

 79. 79
  Guo-Hai Yang, Yu-Hui Zhou, Jia-Jun Wu, Jun-Tao Cao, Ling-Ling Li, Hong-Ying Liu, Jun-Jie Zhu, Microwave-assisted synthesis of nitrogen and boron co-doped graphene and its application for enhanced electrochemical detection of hydrogen peroxide, RSC Advances, 2013, 3, 44, 22597

  CrossRef

 80. 80
  Benedikt Neue, Atsushi Wakamiya, Roland Fröhlich, Birgit Wibbeling, Shigehiro Yamaguchi, Ernst-Ulrich Würthwein, Modification and Unexpected Reactivity of 2-Borylbenzaldimines: Acylated and Silylated Derivatives as Well as Dimeric Compounds, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 23, 11747

  CrossRef

 81. 81
  Sheng Chen, Jingjing Duan, Jingrun Ran, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, N-doped graphene film-confined nickel nanoparticles as a highly efficient three-dimensional oxygen evolution electrocatalyst, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 12, 3693

  CrossRef

 82. 82
  Ji Liang, Xin Du, Christopher Gibson, Xi Wen Du, Shi Zhang Qiao, N-Doped Graphene Natively Grown on Hierarchical Ordered Porous Carbon for Enhanced Oxygen Reduction, Advanced Materials, 2013, 25, 43
 83. 83
  Jinliang Zhu, Chunyong He, Yunyong Li, Shuai Kang, Pei Kang Shen, One-step synthesis of boron and nitrogen-dual-self-doped graphene sheets as non-metal catalysts for oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 46, 14700

  CrossRef

 84. 84
  Rong Li, Zidong Wei, Xinglong Gou, Wei Xu, Phosphorus-doped graphene nanosheets as efficient metal-free oxygen reduction electrocatalysts, RSC Advances, 2013, 3, 25, 9978

  CrossRef

 85. 85
  Sen Liu, Bo Yu, Tong Zhang, Preparation of crumpled reduced graphene oxide–poly(p-phenylenediamine) hybrids for the detection of dopamine, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 42, 13314

  CrossRef

 86. 86
  Wei Li, Zehui Zhang, Biao Kong, Shanshan Feng, Jinxiu Wang, Lingzhi Wang, Jianping Yang, Fan Zhang, Peiyi Wu, Dongyuan Zhao, Simple and Green Synthesis of Nitrogen-Doped Photoluminescent Carbonaceous Nanospheres for Bioimaging, Angewandte Chemie, 2013, 125, 31
 87. 87
  Wei Li, Zehui Zhang, Biao Kong, Shanshan Feng, Jinxiu Wang, Lingzhi Wang, Jianping Yang, Fan Zhang, Peiyi Wu, Dongyuan Zhao, Simple and Green Synthesis of Nitrogen-Doped Photoluminescent Carbonaceous Nanospheres for Bioimaging, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 31
 88. 88
  Wei Li, Fei Wang, Shanshan Feng, Jinxiu Wang, Zhenkun Sun, Bin Li, Yuhui Li, Jianping Yang, Ahmed A. Elzatahry, Yongyao Xia, Dongyuan Zhao, Sol–Gel Design Strategy for Ultradispersed TiO2Nanoparticles on Graphene for High-Performance Lithium Ion Batteries, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 49, 18300

  CrossRef

 89. 89
  Chenzhen Zhang, Nasir Mahmood, Han Yin, Fei Liu, Yanglong Hou, Synthesis of Phosphorus-Doped Graphene and its Multifunctional Applications for Oxygen Reduction Reaction and Lithium Ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 35
 90. 90
  Yifan Tang, Seth C. Burkert, Yong Zhao, Wissam A. Saidi, Alexander Star, The Effect of Metal Catalyst on the Electrocatalytic Activity of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 48, 25213

  CrossRef

 91. 91
  Yanming Liu, Shuo Chen, Xie Quan, Huimin Zhao, Hongtao Yu, Yaobin Zhang, Tuning the electrochemical properties of a boron and nitrogen codoped nanodiamond rod array to achieve high performance for both electro-oxidation and electro-reduction, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 46, 14706

  CrossRef

 92. 92
  Achutharao Govindaraj, C.N.R. Rao, Doping of Graphene by Nitrogen, Boron, and Other Elements,