SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Ji-Jing Xu, Zhong-Li Wang, Dan Xu, Fan-Zhi Meng, Xin-Bo Zhang, 3D ordered macroporous LaFeO3 as efficient electrocatalyst for Li–O2 batteries with enhanced rate capability and cyclic performance, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2213

  CrossRef

 2. 2
  Yuhang Wang, Guoxin Zhang, Wenwen Xu, Pengbo Wan, Zhiyi Lu, Yaping Li, Xiaoming Sun, A 3D Nanoporous Ni–Mo Electrocatalyst with Negligible Overpotential for Alkaline Hydrogen Evolution, ChemElectroChem, 2014, 1, 7
 3. 3
  Zhang Zhang, Liwei Su, Mei Yang, Meng Hu, Jie Bao, Jinping Wei, Zhen Zhou, A composite of Co nanoparticles highly dispersed on N-rich carbon substrates: an efficient electrocatalyst for Li–O2 battery cathodes, Chemical Communications, 2014, 50, 7, 776

  CrossRef

 4. 4
  Fang Wang, Yang-Hai Xu, Zhong-Kuan Luo, Yan Pang, Qi-Xing Wu, Chun-Sheng Liang, Jing Chen, Dong Liu, Xiang-hua Zhang, A dual pore carbon aerogel based air cathode for a highly rechargeable lithium-air battery, Journal of Power Sources, 2014, 272, 1061

  CrossRef

 5. 5
  Fanliang Lu, Xuecheng Cao, Yarong Wang, Chao Jin, Ming Shen, Ruizhi Yang, A hierarchical NiCo2O4spinel nanowire array as an electrocatalyst for rechargeable Li–air batteries, RSC Adv., 2014, 4, 76, 40373

  CrossRef

 6. 6
  Xiaofei Wang, Ding Zhu, Ming Song, Shengrong Cai, Lei Zhang, Yungui Chen, A Li–O2/Air Battery Using an Inorganic Solid-State Air Cathode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 11204

  CrossRef

 7. 7
  Chao Jin, Zhibin Yang, Xuecheng Cao, Fanliang Lu, Ruizhi Yang, A novel bifunctional catalyst of Ba0.9Co0.5Fe0.4Nb0.1O3−δ perovskite for lithium–air battery, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 6, 2526

  CrossRef

 8. 8
  Jun Ming, Won-Jin Kwak, Jin-Bum Park, Chang-Dae Shin, Jun Lu, Larry Curtiss, Khalil Amine, Yang-Kook Sun, A Physical Pulverization Strategy for Preparing a Highly Active Composite of CoOx and Crushed Graphite for Lithium–Oxygen Batteries, ChemPhysChem, 2014, 15, 10
 9. 9
  Dan Sun, Yue Shen, Wang Zhang, Ling Yu, Ziqi Yi, Wei Yin, Duo Wang, Yunhui Huang, Jie Wang, Deli Wang, John B. Goodenough, A Solution-Phase Bifunctional Catalyst for Lithium–Oxygen Batteries, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 25, 8941

  CrossRef

 10. 10
  Huan Ye, Ya-Xia Yin, Shuai-Feng Zhang, Yu-Guo Guo, Advanced Se–C nanocomposites: a bifunctional electrode material for both Li–Se and Li-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13293

  CrossRef

 11. 11
  Lin Li, Zhong Wu, Shuang Yuan, Xin-Bo Zhang, Advances and challenges for flexible energy storage and conversion devices and systems, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2101

  CrossRef

 12. 12
  Jiaxin Li, Yi Zhao, Mingzhong Zou, ChuXin Wu, Zhigao Huang, Lunhui Guan, An Effective Integrated Design for Enhanced Cathodes of Ni Foam-Supported Pt/Carbon Nanotubes for Li-O2Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 12479

  CrossRef

 13. 13
  Jun Lu, Li Li, Jin-Bum Park, Yang-Kook Sun, Feng Wu, Khalil Amine, Aprotic and Aqueous Li–O2Batteries, Chemical Reviews, 2014, 114, 11, 5611

  CrossRef

 14. 14
  Xiaodong Ren, Jinzhen Zhu, Fuming Du, Jianjun Liu, Wenqing Zhang, B-Doped Graphene as Catalyst To Improve Charge Rate of Lithium–Air Battery, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 140923153639007

  CrossRef

 15. 15
  Wei Zhou, Jing Li, Hongjiao Nie, Yining Zhang, Xiaoli Xi, Huamin Zhang, Carbon Electrode for Nonaqueous Li-O2 Battery: the Influence of Surface Oxygen Species, Electrochimica Acta, 2014, 138, 410

  CrossRef

 16. 16
  Xin Huang, Hong Yu, Huiteng Tan, Jixin Zhu, Wenyu Zhang, Chengyuan Wang, Jun Zhang, Yuxi Wang, Yunbo Lv, Zhi Zeng, Dayong Liu, Jun Ding, Qichun Zhang, Madhavi Srinivasan, Pulickel M. Ajayan, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan, Carbon Nanotube-Encapsulated Noble Metal Nanoparticle Hybrid as a Cathode Material for Li-Oxygen Batteries, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 36
 17. 17
  Keke Huang, Xuefeng Chu, Wenchun Feng, Cuiping Zhou, Wenzhe Si, Xiaofeng Wu, Long Yuan, Shouhua Feng, Catalytic behavior of electrospinning synthesized La0.75Sr0.25MnO3 nanofibers in the oxidation of CO and CH4, Chemical Engineering Journal, 2014, 244, 27

  CrossRef

 18. 18
  Liumin Suo, Sébastien Sallard, Yong-Sheng Hu, Bernd M. Smarsly, Liquan Chen, Cereus-Shaped Mesoporous Rutile TiO2 Formed in Ionic Liquid: Synthesis and Li-Storage Properties, ChemElectroChem, 2014, 1, 3
 19. 19
  Cheng Chao Li, Wenyu Zhang, Huixiang Ang, Hong Yu, Bao Yu Xia, Xin Wang, Yan Hui Yang, Yang Zhao, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan, Compressed hydrogen gas-induced synthesis of Au–Pt core–shell nanoparticle chains towards high-performance catalysts for Li–O2 batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 27, 10676

  CrossRef

 20. 20
  Juan Zhang, Huan Ye, Yaxia Yin, Yuguo Guo, Core-shell meso/microporous carbon host for sulfur loading toward applications in lithium-sulfur batteries, Journal of Energy Chemistry, 2014, 23, 3, 308

  CrossRef

 21. 21
  Zelang Jian, Pan Liu, Fujun Li, Ping He, Xianwei Guo, Mingwei Chen, Haoshen Zhou, Core–Shell-Structured CNT@RuO2 Composite as a High-Performance Cathode Catalyst for Rechargeable Li–O2 Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 2
 22. 22
  Zelang Jian, Pan Liu, Fujun Li, Ping He, Xianwei Guo, Mingwei Chen, Haoshen Zhou, Core–Shell-Structured CNT@RuO2 Composite as a High-Performance Cathode Catalyst for Rechargeable Li–O2 Batteries, Angewandte Chemie, 2014, 126, 2
 23. 23
  Qing-chao Liu, Ji-jing Xu, Zhi-wen Chang, Xin-bo Zhang, Direct electrodeposition of cobalt oxide nanosheets on carbon paper as free-standing cathode for Li–O2 battery, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 17, 6081

  CrossRef

 24. 24
  Shuangyu Liu, Yunguang Zhu, Jian Xie, Ying Huo, Hui Ying Yang, Tiejun Zhu, Gaoshao Cao, Xinbing Zhao, Shichao Zhang, Direct Growth of Flower-Like δ-MnO2 on Three-Dimensional Graphene for High-Performance Rechargeable Li-O2 Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 9
 25. 25
  Hongkyung Lee, Yun-Jung Kim, Dong Jin Lee, Jongchan Song, Yong Min Lee, Hee-Tak Kim, Jung-Ki Park, Directly grown Co3O4nanowire arrays on Ni-foam: structural effects of carbon-free and binder-free cathodes for lithium–oxygen batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 11891

  CrossRef

 26. 26
  Tianran Zhang, Fangyi Cheng, Jing Du, Yuxiang Hu, Jun Chen, Efficiently Enhancing Oxygen Reduction Electrocatalytic Activity of MnO2 using Facile Hydrogenation, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 13
 27. 27
  Hey Woong Park, Dong Un Lee, Pouyan Zamani, Min Ho Seo, Linda F. Nazar, Zhongwei Chen, Electrospun porous nanorod perovskite oxide/nitrogen-doped graphene composite as a bi-functional catalyst for metal air batteries, Nano Energy, 2014,

  CrossRef

 28. 28
  Tiejun Meng, Mahbuba Ara, Lixin Wang, Ratna Naik, K. Y. Simon Ng, Enhanced capacity for lithium–air batteries using LaFe0.5Mn0.5O3–CeO2 composite catalyst, Journal of Materials Science, 2014, 49, 11, 4058

  CrossRef

 29. 29
  Bo-Wen Huang, Lei Li, Yi-Jun He, Xiao-Zhen Liao, Yu-Shi He, Weiming Zhang, Zi-Feng Ma, Enhanced Electrochemical Performance of Nanofibrous CoO/CNF Cathode Catalyst for Li-O2 Batteries, Electrochimica Acta, 2014, 137, 183

  CrossRef

 30. 30
  Wenyu Zhang, Jixin Zhu, Huixiang Ang, Haibo Wang, Hui Teng Tan, Dan Yang, Chen Xu, Ni Xiao, Bing Li, Weiling Liu, Xin Wang, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan, Fe-Based Metallopolymer Nanowall-Based Composites for Li–O2Battery Cathode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7164

  CrossRef

 31. 31
  Eduard N. Nasybulin, Wu Xu, B. Layla Mehdi, Edwin Thomsen, Mark H. Engelhard, Robert C. Massé, Priyanka Bhattacharya, Meng Gu, Wendy Bennett, Zimin Nie, Chongmin Wang, Nigel D. Browning, Ji-Guang Zhang, Formation of Interfacial Layer and Long-Term Cyclability of Li–O2Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 14141

  CrossRef

 32. 32
  Leilei Zhang, Feifei Zhang, Gang Huang, Jianwei Wang, Xinchuan Du, Yuling Qin, Limin Wang, Freestanding MnO2@carbon papers air electrodes for rechargeable Li-O2 batteries, Journal of Power Sources, 2014, 261, 311

  CrossRef

 33. 33
  Haegyeom Kim, Hee-Dae Lim, Jinsoo Kim, Kisuk Kang, Graphene for advanced Li/S and Li/air batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 1, 33

  CrossRef

 34. 34
  Bing Sun, Xiaodan Huang, Shuangqiang Chen, Yufei Zhao, Jinqiang Zhang, Paul Munroe, Guoxiu Wang, Hierarchical macroporous/mesoporous NiCo2O4nanosheets as cathode catalysts for rechargeable Li–O2batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 12053

  CrossRef

 35. 35
  Ziyang Guo, Xiaoli Dong, Shouyi Yuan, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Humidity effect on electrochemical performance of Li–O2 batteries, Journal of Power Sources, 2014, 264, 1

  CrossRef

 36. 36
  Byung Gon Kim, Hyung-Jin Kim, Seoin Back, Kwan Woo Nam, Yousung Jung, Young-Kyu Han, Jang Wook Choi, Improved reversibility in lithium-oxygen battery: Understanding elementary reactions and surface charge engineering of metal alloy catalyst, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 37. 37
  Ning Ding, Sheau Wei Chien, T. S. Andy Hor, Regina Lum, Yun Zong, Zhaolin Liu, Influence of carbon pore size on the discharge capacity of Li–O2batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12433

  CrossRef

 38. 38
  Mahesh Datt Bhatt, Hugh Geaney, Michael Nolan, Colm O'Dwyer, Key scientific challenges in current rechargeable non-aqueous Li–O2 batteries: experiment and theory, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 24, 12093

  CrossRef

 39. 39
  Dahyun Oh, Jifa Qi, Binghong Han, Geran Zhang, Thomas J. Carney, Jacqueline Ohmura, Yong Zhang, Yang Shao-Horn, Angela M. Belcher, M13 Virus-Directed Synthesis of Nanostructured Metal Oxides for Lithium–Oxygen Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 8, 4837

  CrossRef

 40. 40
  Z.H. Cui, X.X. Guo, Manganese monoxide nanoparticles adhered to mesoporous nitrogen-doped carbons for nonaqueous lithium–oxygen batteries, Journal of Power Sources, 2014, 267, 20

  CrossRef

 41. 41
  Doufeng Wu, Ziyang Guo, Xinbo Yin, Qingqing Pang, Binbin Tu, Lijuan Zhang, Yong-Gang Wang, Qiaowei Li, Metal–Organic Frameworks as Cathode Materials for Li–O2 Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 20
 42. 42
  Kun Guo, Yuan Li, Juan Yang, Zhiqing Zou, Xinzhong Xue, Xuemei Li, Hui Yang, Nanosized Mn–Ru binary oxides as effective bifunctional cathode electrocatalysts for rechargeable Li–O2 batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 5, 1509

  CrossRef

 43. 43
  Qing Li, Ruiguo Cao, Jaephil Cho, Gang Wu, Nanostructured carbon-based cathode catalysts for nonaqueous lithium–oxygen batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 27, 13568

  CrossRef

 44. 44
  Zhong-Kuan Luo, Chun-Sheng Liang, Fang Wang, Yang-Hai Xu, Jing Chen, Dong Liu, Hong-Yuan Sun, Hui Yang, Xian-Ping Fan, Optimizing Main Materials for a Lithium-Air Battery of High Cycle Life, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 14
 45. 45
  Weidong He, Xiaoning Wang, Luhan Ye, Yu Pan, Yuanqiang Song, Aifang Liu, Wei Wang, Hongping Zhang, Hongxue Qi, Ming Zhou, Zhiguo Wang, Kelvin H. L. Zhang, James H. Dickerson, Out-of-Cell Oxygen Diffusivity Evaluation in Lithium–Air Batteries, ChemElectroChem, 2014, 1, 9
 46. 46
  Fujun Li, Yong Chen, Dai-Ming Tang, Zelang Jian, Chang Liu, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou, Performance-improved Li–O2 battery with Ru nanoparticles supported on binder-free multi-walled carbon nanotube paper as cathode, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1648

  CrossRef

 47. 47
  Bing Sun, Xiaodan Huang, Shuangqiang Chen, Paul Munroe, Guoxiu Wang, Porous Graphene Nanoarchitectures: An Efficient Catalyst for Low Charge-Overpotential, Long Life, and High Capacity Lithium–Oxygen Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 6, 3145

  CrossRef

 48. 48
  Xiaopeng Han, Yuxiang Hu, Jingang Yang, Fangyi Cheng, Jun Chen, Porous perovskite CaMnO3 as an electrocatalyst for rechargeable Li–O2 batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 12, 1497

  CrossRef

 49. 49
  Jian Zhang, Yubao Zhao, Xiao Zhao, Zhaolin Liu, Wei Chen, Porous Perovskite LaNiO3 Nanocubes as Cathode Catalysts for Li-O2 Batteries with Low Charge Potential, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 50. 50
  Yuxiang Hu, Xiaopeng Han, Fangyi Cheng, Qing Zhao, Zhe Hu, Jun Chen, Size effect of lithium peroxide on charging performance of Li–O2 batteries, Nanoscale, 2014, 6, 1, 177

  CrossRef

 51. 51
  Hee-Dae Lim, Hyelynn Song, Jinsoo Kim, Hyeokjo Gwon, Youngjoon Bae, Kyu-Young Park, Jihyun Hong, Haegyeom Kim, Taewoo Kim, Yong Hyup Kim, Xavier Lepró, Raquel Ovalle-Robles, Ray H. Baughman, Kisuk Kang, Superior Rechargeability and Efficiency of Lithium–Oxygen Batteries: Hierarchical Air Electrode Architecture Combined with a Soluble Catalyst, Angewandte Chemie, 2014, 126, 15
 52. 52
  Hee-Dae Lim, Hyelynn Song, Jinsoo Kim, Hyeokjo Gwon, Youngjoon Bae, Kyu-Young Park, Jihyun Hong, Haegyeom Kim, Taewoo Kim, Yong Hyup Kim, Xavier Lepró, Raquel Ovalle-Robles, Ray H. Baughman, Kisuk Kang, Superior Rechargeability and Efficiency of Lithium–Oxygen Batteries: Hierarchical Air Electrode Architecture Combined with a Soluble Catalyst, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 15
 53. 53
  Yuan Li, Liangliang Zou, Jun Li, Kun Guo, Xiaowen Dong, Xiaowei Li, Xinzhong Xue, Haifeng Zhang, Hui Yang, Synthesis of ordered mesoporous NiCo2O4 via hard template and its application as bifunctional electrocatalyst for Li-O2 batteries, Electrochimica Acta, 2014, 129, 14

  CrossRef

 54. 54
  Benjamin J. Bergner, Adrian Schuermann, Klaus Peppler, Arnd Garsuch, Jürgen Janek, TEMPO: A Mobile Catalyst for Rechargeable Li-O2 Batteries, Journal of the American Chemical Society, 2014, 140925143608000

  CrossRef

 55. 55
  Wei-Ming Liu, Ting-Ting Gao, Yin Yang, Qian Sun, Zheng-Wen Fu, A hierarchical three-dimensional NiCo2O4 nanowire array/carbon cloth as an air electrode for nonaqueous Li–air batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 38, 15806

  CrossRef

 56. 56
  Hee-Dae Lim, Hyelynn Song, Hyeokjo Gwon, Kyu-Young Park, Jinsoo Kim, Youngjoon Bae, Hyungsub Kim, Sung-Kyun Jung, Taewoo Kim, Yong Hyup Kim, Xavier Lepró, Raquel Ovalle-Robles, Ray H. Baughman, Kisuk Kang, A new catalyst-embedded hierarchical air electrode for high-performance Li–O2 batteries, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 12, 3570

  CrossRef

 57. 57
  Jun Ming, Yingqiang Wu, Jin-Bum Park, Joong Kee Lee, Fengyu Zhao, Yang-Kook Sun, Assembling metal oxide nanocrystals into dense, hollow, porous nanoparticles for lithium-ion and lithium–oxygen battery application, Nanoscale, 2013, 5, 21, 10390

  CrossRef

 58. 58
  Wenyu Zhang, Jixin Zhu, Huixiang Ang, Yi Zeng, Ni Xiao, Yiben Gao, Weiling Liu, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan, Binder-free graphene foams for O2 electrodes of Li–O2 batteries, Nanoscale, 2013, 5, 20, 9651

  CrossRef

 59. 59
  Wei Zhou, Jaka Sunarso, Enhancing Bi-functional Electrocatalytic Activity of Perovskite by Temperature Shock: A Case Study of LaNiO3−δ, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2013, 4, 17, 2982

  CrossRef

 60. 60
  Yong Chen, Fujun Li, Dai-Ming Tang, Zelang Jian, Chang Liu, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou, Multi-walled carbon nanotube papers as binder-free cathodes for large capacity and reversible non-aqueous Li–O2 batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 42, 13076

  CrossRef

 61. 61
  Ziyang Guo, Dandan Zhou, XiaoLi Dong, Zijie Qiu, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Ordered Hierarchical Mesoporous/Macroporous Carbon: A High-Performance Catalyst for Rechargeable Li–O2 Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 39
 62. 62
  Jin-Bum Park, Jinwoo Lee, Chong Seung Yoon, Yang-Kook Sun, Ordered Mesoporous Carbon Electrodes for Li–O2Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13426

  CrossRef

 63. 63
  Bing Sun, Paul Munroe, Guoxiu Wang, Ruthenium nanocrystals as cathode catalysts for lithium-oxygen batteries with a superior performance, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 64. 64
  Ji-Jing Xu, Zhong-Li Wang, Dan Xu, Lei-Lei Zhang, Xin-Bo Zhang, Tailoring deposition and morphology of discharge products towards high-rate and long-life lithium-oxygen batteries, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef