SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shao-Fang Zhou, Xiangqiang Pan, Zhi-Hao Zhou, Adedamola Shoberu, Jian-Ping Zou, Air Oxidative Radical Hydroxysulfurization of Styrenes Leading to β-Hydroxysulfides, The Journal of Organic Chemistry, 2015, 80, 7, 3682

  CrossRef

 2. 2
  Shintaro Kawamura, Hiromichi Egami, Mikiko Sodeoka, Aminotrifluoromethylation of Olefins via Cyclic Amine Formation: Mechanistic Study and Application to Synthesis of Trifluoromethylated Pyrrolidines, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 14, 4865

  CrossRef

 3. 3
  Xiao-Jie Shang, Zejiang Li, Zhong-Quan Liu, An I2O5-promoted decarboxylative trifluoromethylation of cinnamic acids, Tetrahedron Letters, 2015, 56, 1, 233

  CrossRef

 4. 4
  Eito Yoshioka, Shigeru Kohtani, Eri Tanaka, Yukari Hata, Hideto Miyabe, Carbon radical addition–cyclization reaction induced by ruthenium-photocatalyst under visible light irradiation, Tetrahedron, 2015, 71, 5, 773

  CrossRef

 5. 5
  Concepción Alonso, Eduardo Martínez de Marigorta, Gloria Rubiales, Francisco Palacios, Carbon Trifluoromethylation Reactions of Hydrocarbon Derivatives and Heteroarenes, Chemical Reviews, 2015, 115, 4, 1847

  CrossRef

 6. 6
  Zhaoli Liang, Fei Wang, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-Catalyzed Intermolecular Trifluoromethylthiocyanation of Alkenes: Convenient Access to CF3-Containing Alkyl Thiocyanates, Organic Letters, 2015, 150424082520008

  CrossRef

 7. 7
  Ala Bunescu, Qian Wang, Jieping Zhu, Copper-Catalyzed Cyanomethylation of Allylic Alcohols with Concomitant 1,2-Aryl Migration: Efficient Synthesis of Functionalized Ketones Containing an α-Quaternary Center, Angewandte Chemie, 2015, 127, 10
 8. 8
  Ala Bunescu, Qian Wang, Jieping Zhu, Copper-Catalyzed Cyanomethylation of Allylic Alcohols with Concomitant 1,2-Aryl Migration: Efficient Synthesis of Functionalized Ketones Containing an α-Quaternary Center, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 10
 9. 9
  Hui-Liang Hua, Yu-Tao He, Yi-Feng Qiu, Ying-Xiu Li, Bo Song, Pin Gao, Xian-Rong Song, Dong-Hui Guo, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Copper-Catalyzed Difunctionalization of Activated Alkynes by Radical Oxidation–Tandem Cyclization/Dearomatization to Synthesize 3-Trifluoromethyl Spiro[4.5]trienones, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 4
 10. 10
  Julie Charpentier, Natalja Früh, Antonio Togni, Electrophilic Trifluoromethylation by Use of Hypervalent Iodine Reagents, Chemical Reviews, 2015, 115, 2, 650

  CrossRef

 11. 11
  Zhengbiao He, Ping Tan, Chuanfa Ni, Jinbo Hu, Fluoroalkylative Aryl Migration of ConjugatedN-Arylsulfonylated Amides Using Easily Accessible Sodium Di- and Monofluoroalkanesulfinates, Organic Letters, 2015, 17, 8, 1838

  CrossRef

 12. 12
  Lin Ling, Kun Liu, Xinqian Li, Yuxue Li, General Reaction Mode of Hypervalent Iodine Trifluoromethylation Reagent: A Density Functional Theory Study, ACS Catalysis, 2015, 5, 4, 2458

  CrossRef

 13. 13
  Jianping Chen, Keyan Zhao, Bingyang Ge, Chongying Xu, Dawei Wang, Yuqiang Ding, Iridium-Catalyzed Synthesis of Diaryl Ethers by Means of Chemoselective C[BOND]F Bond Activation and the Formation of B[BOND]F Bonds, Chemistry – An Asian Journal, 2015, 10, 2
 14. 14
  Xiang Sun, Xinyao Li, Song Song, Yuchao Zhu, Yu-Feng Liang, Ning Jiao, Mn-catalyzed Highly Efficient Aerobic Oxidative Hydroxyazidation of Olefins: A Direct Approach to β-Azido Alcohols, Journal of the American Chemical Society, 2015, 150420215218005

  CrossRef

 15. 15
  Yuzhen Gao, Xueqin Li, Jian Xu, Yile Wu, Weizhu Chen, Guo Tang, Yufen Zhao, Mn(OAc)3-mediated phosphonation–lactonization of alkenoic acids: synthesis of phosphono-γ-butyrolactones, Chem. Commun., 2015, 51, 9, 1605

  CrossRef

 16. 16
  Kui Liu, Da-Peng Li, Shao-Fang Zhou, Xiang-Qiang Pan, Adedamola Shoberu, Jian-Ping Zou, Molecular oxygen induced free radical oxythiocyanation of styrenes leading to α-oxothiocyanates, Tetrahedron, 2015,

  CrossRef

 17. 17
  Kohsuke Aikawa, Yuzo Nakamura, Yuki Yokota, Wataru Toya, Koichi Mikami, Stable but Reactive Perfluoroalkylzinc Reagents: Application in Ligand-Free Copper-Catalyzed Perfluoroalkylation of Aryl Iodides, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 1
 18. 18
  Ala Bunescu, Qian Wang, Jieping Zhu, Synthesis of Functionalized Epoxides by Copper-Catalyzed Alkylative Epoxidation of Allylic Alcohols with Alkyl Nitriles, Organic Letters, 2015, 17, 8, 1890

  CrossRef

 19. 19
  Bo Zhang, Armido Studer, 2-Trifluoromethylated Indoles via Radical Trifluoromethylation of Isonitriles, Organic Letters, 2014, 16, 4, 1216

  CrossRef

 20. 20
  Lizhi Zhang, Zejiang Li, Zhong-Quan Liu, A Free-Radical Cascade Trifluoromethylation/Cyclization ofN-Arylmethacrylamides and Enynes with Sodium Trifluoromethanesulfinate and Iodine Pentoxide, Organic Letters, 2014, 16, 14, 3688

  CrossRef

 21. 21
  Bertrand Schweitzer-Chaput, Joachim Demaerel, Hauke Engler, Martin Klussmann, Acid-Catalyzed Oxidative Radical Addition of Ketones to Olefins, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 33
 22. 22
  Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Addition of CF3across unsaturated moieties: a powerful functionalization tool, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 18, 6598

  CrossRef

 23. 23
  Wangqing Kong, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Arylphosphonylation and Arylazidation of Activated Alkenes, Angewandte Chemie, 2014, 126, 20
 24. 24
  Wangqing Kong, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Arylphosphonylation and Arylazidation of Activated Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 20
 25. 25
  Rong Zhu, Stephen L. Buchwald, ChemInform Abstract: Enantioselective Functionalization of Radical Intermediates in Redox Catalysis: Copper-Catalyzed Asymmetric Oxytrifluoromethylation of Alkenes., ChemInform, 2014, 45, 17
 26. 26
  Jun Xu, Yun-Long Wang, Tian-Jun Gong, Bin Xiao, Yao Fu, Copper-catalyzed endo-type trifluoromethylarylation of alkynes, Chem. Commun., 2014, 50, 85, 12915

  CrossRef

 27. 27
  Igors Sokolovs, Dmitrijs Lubriks, Edgars Suna, Copper-Catalyzed Intermolecular C–H Amination of (Hetero)arenes via Transient Unsymmetrical λ3-Iodanes, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 19, 6920

  CrossRef

 28. 28
  Fei Wang, Dinghai Wang, Xin Mu, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-Catalyzed Intermolecular Trifluoromethylarylation of Alkenes: Mutual Activation of Arylboronic Acid and CF3+Reagent, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 29, 10202

  CrossRef

 29. 29
  Liping Zhu, Guoqiang Wang, Quanping Guo, Zhaoqing Xu, Di Zhang, Rui Wang, Copper-Catalyzed Intramolecular Oxytrifluoromethylthiolation of Unactivated Alkenes, Organic Letters, 2014, 16, 20, 5390

  CrossRef

 30. 30
  Guifang Han, Yuxiu Liu, Qingmin Wang, Copper-Catalyzed Intramolecular Trifluoromethylation ofN-Benzylacrylamides Coupled with Dearomatization: Access to CF3-Containing 2-Azaspiro[4.5]decanes, Organic Letters, 2014, 16, 12, 3188

  CrossRef

 31. 31
  Guifang Han, Qiang Wang, Yuxiu Liu, Qingmin Wang, Copper-Mediated α-Trifluoromethylation ofN-Phenylcinnamamides Coupled with Dearomatization: Access to Trifluoromethylated 1-Azaspiro[4.5]decanes, Organic Letters, 2014, 16, 22, 5914

  CrossRef

 32. 32
  Yanan Wang, Min Jiang, Jin-Tao Liu, Copper-Catalyzed Intramolecular Carbotrifluoromethylation of Alkynes for the Construction of Trifluoromethylated Heterocycles, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 47
 33. 33
  Pin Gao, Yong-Wen Shen, Ran Fang, Xin-Hua Hao, Zi-Hang Qiu, Fan Yang, Xiao-Biao Yan, Qiang Wang, Xiang-Jun Gong, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Copper-Catalyzed One-Pot Trifluoromethylation/Aryl Migration/Carbonyl Formation with Homopropargylic Alcohols, Angewandte Chemie, 2014, 126, 29
 34. 34
  Pin Gao, Yong-Wen Shen, Ran Fang, Xin-Hua Hao, Zi-Hang Qiu, Fan Yang, Xiao-Biao Yan, Qiang Wang, Xiang-Jun Gong, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Copper-Catalyzed One-Pot Trifluoromethylation/Aryl Migration/Carbonyl Formation with Homopropargylic Alcohols, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 29
 35. 35
  Yang Yang, Stephen L. Buchwald, Copper-Catalyzed Regioselective ortho C[BOND]H Cyanation of Vinylarenes, Angewandte Chemie, 2014, 126, 33
 36. 36
  Yang Yang, Stephen L. Buchwald, Copper-Catalyzed Regioselective ortho C[BOND]H Cyanation of Vinylarenes, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 33
 37. 37
  Mingbo Yang, Wenlu Wang, Yin Liu, Lijie Feng, Xuexia Ju, Copper-Catalyzed Three-Component Azidotrifluoromethylation/Difunctionalization of Alkenes, Chinese Journal of Chemistry, 2014, 32, 9
 38. 38
  Ala Bunescu, Qian Wang, Jieping Zhu, Copper-Mediated/Catalyzed Oxyalkylation of Alkenes with Alkylnitriles, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 45
 39. 39
  Wei Guo, Hong-Gang Cheng, Li-Yan Chen, Jun Xuan, Zhu-Jia Feng, Jia-Rong Chen, Liang-Qiu Lu, Wen-Jing Xiao, De Novo Synthesis of γ,γ-Disubstituted Butyrolactones through a Visible Light Photocatalytic Arylation–Lactonization Sequence, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 13
 40. 40
  Hiromichi Egami, Takafumi Ide, Masashi Fujita, Toshifumi Tojo, Yoshitaka Hamashima, Mikiko Sodeoka, Dual Catalysis with Copper and Rhenium for Trifluoromethylation of Propargylic Alcohols: Efficient Synthesis of α-Trifluoromethylated Enones, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 38
 41. 41
  Michael T. Bovino, Timothy W. Liwosz, Nicole E. Kendel, Yan Miller, Nina Tyminska, Eva Zurek, Sherry R. Chemler, Enantioselective Copper-Catalyzed Carboetherification of Unactivated Alkenes, Angewandte Chemie, 2014, 126, 25
 42. 42
  Michael T. Bovino, Timothy W. Liwosz, Nicole E. Kendel, Yan Miller, Nina Tyminska, Eva Zurek, Sherry R. Chemler, Enantioselective Copper-Catalyzed Carboetherification of Unactivated Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 25
 43. 43
  Yusuke Yasu, Yusuke Arai, Ren Tomita, Takashi Koike, Munetaka Akita, Highly Regio- and Diastereoselective Synthesis of CF3-Substituted LactonesviaPhotoredox-Catalyzed Carbolactonization of Alkenoic Acids, Organic Letters, 2014, 16, 3, 780

  CrossRef

 44. 44
  Zhaojia Hang, Zejiang Li, Zhong-Quan Liu, Iodotrifluoromethylation of Alkenes and Alkynes with Sodium Trifluoromethanesulfinate and Iodine Pentoxide, Organic Letters, 2014, 16, 14, 3648

  CrossRef

 45. 45
  Hiromichi Egami, Ryo Shimizu, Yoshihiko Usui, Mikiko Sodeoka, Oxy-trifluoromethylation of alkenes and its application to the synthesis of β-trifluoromethylstyrene derivatives, Journal of Fluorine Chemistry, 2014, 167, 172

  CrossRef

 46. 46
  Yohei Shimizu, Motomu Kanai, Recent progress in copper-catalyzed difunctionalization of unactivated carboncarbon multiple bonds, Tetrahedron Letters, 2014, 55, 28, 3727

  CrossRef

 47. 47
  Takashi Koike, Munetaka Akita, Recent progress in transition-metal-catalyzed trifluoromethylation of olefins using electrophilic CF3 reagents, Journal of Fluorine Chemistry, 2014, 167, 30

  CrossRef

 48. 48
  Bertrand Schweitzer-Chaput, Joachim Demaerel, Hauke Engler, Martin Klussmann, Säurekatalysierte oxidative Radikaladdition von Ketonen an Olefine, Angewandte Chemie, 2014, 126, 33
 49. 49
  Hong Yan, Guangwei Rong, Defu Liu, Yang Zheng, Jie Chen, Jincheng Mao, Stereoselective Intermolecular Nitroaminoxylation of Terminal Aromatic Alkynes: Trapping Alkenyl Radicals by TEMPO, Organic Letters, 2014, 16, 24, 6306

  CrossRef

 50. 50
  Hiromichi Egami, Mikiko Sodeoka, Trifluormethylierung von Alkenen unter gleichzeitiger Einführung weiterer funktioneller Gruppen, Angewandte Chemie, 2014, 126, 32
 51. 51
  Hiromichi Egami, Mikiko Sodeoka, Trifluoromethylation of Alkenes with Concomitant Introduction of Additional Functional Groups, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 32