SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Lizhi Zhang, Zejiang Li, Zhong-Quan Liu, A Free-Radical Cascade Trifluoromethylation/Cyclization ofN-Arylmethacrylamides and Enynes with Sodium Trifluoromethanesulfinate and Iodine Pentoxide, Organic Letters, 2014, 16, 14, 3688

  CrossRef

 2. 2
  Xiaowen Xu, Min Zhang, Huanfeng Jiang, Jia Zheng, Yiqun Li, A Novel Straightforward Synthesis of 2,4-Disubstituted-1,3,5-triazines via Aerobic Copper-Catalyzed Cyclization of Amidines with DMF, Organic Letters, 2014, 16, 13, 3540

  CrossRef

 3. 3
  Zhaoli Liang, Fei Wang, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-catalyzed intermolecular cyanotrifluoromethylation of alkenes: Convenient synthesis of CF3-containing alkyl nitriles, Journal of Fluorine Chemistry, 2014,

  CrossRef

 4. 4
  Fei Wang, Dinghai Wang, Xin Mu, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-Catalyzed Intermolecular Trifluoromethylarylation of Alkenes: Mutual Activation of Arylboronic Acid and CF3+Reagent, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 29, 10202

  CrossRef

 5. 5
  Guifang Han, Yuxiu Liu, Qingmin Wang, Copper-Catalyzed Intramolecular Trifluoromethylation ofN-Benzylacrylamides Coupled with Dearomatization: Access to CF3-Containing 2-Azaspiro[4.5]decanes, Organic Letters, 2014, 16, 12, 3188

  CrossRef

 6. 6
  Yu-Tao He, Lian-Hua Li, Zhao-Zhao Zhou, Hui-Liang Hua, Yi-Feng Qiu, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Copper-Catalyzed Three-Component Cyanotrifluoromethylation/Azidotrifluoromethylation and Carbocyclization of 1,6-Enynes, Organic Letters, 2014, 140716144103004

  CrossRef

 7. 7
  Yun-Long Ji, Jun-Jie Kong, Jin-Hong Lin, Ji-Chang Xiao, Yu-Cheng Gu, Copper-mediated trifluoromethylation of propargyl acetates leading to trifluoromethyl-allenes, Organic & Biomolecular Chemistry, 2014, 12, 18, 2903

  CrossRef

 8. 8
  Pin Gao, Yong-Wen Shen, Ran Fang, Xin-Hua Hao, Zi-Hang Qiu, Fan Yang, Xiao-Biao Yan, Qiang Wang, Xiang-Jun Gong, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Copper-Catalyzed One-Pot Trifluoromethylation/Aryl Migration/Carbonyl Formation with Homopropargylic Alcohols, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 29
 9. 9
  Pin Gao, Yong-Wen Shen, Ran Fang, Xin-Hua Hao, Zi-Hang Qiu, Fan Yang, Xiao-Biao Yan, Qiang Wang, Xiang-Jun Gong, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Copper-Catalyzed One-Pot Trifluoromethylation/Aryl Migration/Carbonyl Formation with Homopropargylic Alcohols, Angewandte Chemie, 2014, 126, 29
 10. 10
  Mingbo Yang, Wenlu Wang, Yin Liu, Lijie Feng, Xuexia Ju, Copper-Catalyzed Three-Component Azidotrifluoromethylation/Difunctionalization of Alkenes, Chinese Journal of Chemistry, 2014, 32, 7
 11. 11
  Zhaojia Hang, Zejiang Li, Zhong-Quan Liu, Iodotrifluoromethylation of Alkenes and Alkynes with Sodium Trifluoromethanesulfinate and Iodine Pentoxide, Organic Letters, 2014, 16, 14, 3648

  CrossRef

 12. 12
  Tao Xu, Chi Wai Cheung, Xile Hu, Iron-Catalyzed 1,2-Addition of Perfluoroalkyl Iodides to Alkynes and Alkenes, Angewandte Chemie, 2014, 126, 19
 13. 13
  Tao Xu, Chi Wai Cheung, Xile Hu, Iron-Catalyzed 1,2-Addition of Perfluoroalkyl Iodides to Alkynes and Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 19
 14. 14
  Aude Carboni, Guillaume Dagousset, Emmanuel Magnier, Géraldine Masson, Photoredox-Induced Three-Component Oxy-, Amino-, and Carbotrifluoromethylation of Enecarbamates, Organic Letters, 2014, 16, 4, 1240

  CrossRef

 15. 15
  Yohei Shimizu, Motomu Kanai, Recent progress in copper-catalyzed difunctionalization of unactivated carboncarbon multiple bonds, Tetrahedron Letters, 2014, 55, 28, 3727

  CrossRef

 16. 16
  Takashi Koike, Munetaka Akita, Recent progress in transition-metal-catalyzed trifluoromethylation of olefins using electrophilic CF3 reagents, Journal of Fluorine Chemistry, 2014,

  CrossRef