SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Xiaomin Qian, Lixia Long, Zhendong Shi, Chaoyong Liu, Mingzhe Qiu, Jing Sheng, Peiyu Pu, Xubo Yuan, Yu Ren, Chunsheng Kang, Star-branched amphiphilic PLA-b-PDMAEMA copolymers for co-delivery of miR-21 inhibitor and doxorubicin to treat glioma, Biomaterials, 2014, 35, 7, 2322

    CrossRef