Get access

Platelet Graphite Nanofibers for Electrochemical Sensing and Biosensing: The Influence of Graphene Sheet Orientation

Authors

 • Adriano Ambrosi Dr.,

  1. Biomaterial System Group, Biomaterials Center, National Institute for Materials Science, 1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305-0044 (Japan), Fax: (+81) 29-860-4706
  Search for more papers by this author
 • Toshio Sasaki,

  1. High Voltage Electron Microscope Laboratory, Eco-Topia Science Institute, Nagoya University, Furo-Cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-0814 (Japan)
  Search for more papers by this author
 • Martin Pumera Dr.

  1. Biomaterial System Group, Biomaterials Center, National Institute for Materials Science, 1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305-0044 (Japan), Fax: (+81) 29-860-4706
  2. International Center for Materials Nanoarchitectonics, National Institute for Materials Science, 1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305-0044 (Japan)
  Search for more papers by this author

Abstract

Here, we demonstrate that platelet graphite nanofibers (PGNFs) exhibit fast heterogeneous electron-transfer rates for a wide variety of compounds such as FeCl3, ferrocyanide, dopamine, uric acid, ascorbic acid, and the reduced form of β-nicotinamide adenine dinucleotide. The electrochemical properties of PGNFs are superior to those of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) or graphite microparticles (GMPs). Transmission electron microscopy and Raman spectroscopy reveal that this arises from the unique graphene sheet orientation of such platelet nanofibers, which accounts for their unparalleled high ratio of graphene edge planes versus basal planes.

Abstract

Destičková grafitová nanovlákna (PGNFs) umožňují rychlý přenos elektronů při oxidaci či redukci mnoha sloučenin, například FeCl3, ferrocyanid, dopamin, kyselina askorbová, kyselina močová a NADH. Elektrochemické vlastnosti PGNFs jsou mnohem lepší než vlastnosti uhlíkových nanotrubiček či grafitového prášku. TEM a Ramanova spektroskopie ukázala že je to z důvodu vyjímečně vysokého poměru hran grafénu vůči bazální rovině grafénu v PGNFs.

Ancillary