SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Beili Lu, Qilin Lu, Senyang Zhuang, Jiajia Cheng, Biao Huang, Bi(OTf)3-catalyzed C–H bond functionalization of azaarenes for the facile access to oxindoles featuring quaternary carbon centers, RSC Adv., 2015, 5, 11, 8285

  CrossRef

 2. 2
  Gang-Wei Wang, Shi-Xia Li, Quan-Xiang Wu, Shang-Dong Yang, Cu-catalyzed sp3C–H bond oxidative functionalization of alkylazaarenes and substituted ethanones: an efficient approach to isoxazoline derivatives, Org. Chem. Front., 2015, 2, 5, 569

  CrossRef

 3. 3
  Jichao Xiao, Ye Huang, Zilan Song, Wenhua Feng, Facile catalyst-free synthesis of 2-vinylquinolines via a direct deamination reaction occurring during Mannich synthesis, RSC Adv., 2015, 5, 120, 99095

  CrossRef

 4. 4
  Zaini Jamal, Yong-Chua Teo, Indium-catalyzed C(sp3)–H functionalization of 2-methylazaarenes through direct benzylic addition to trifluoromethyl ketones, RSC Adv., 2015, 5, 34, 26949

  CrossRef

 5. 5
  Ingmar Bauer, Hans-Joachim Knölker, Iron Catalysis in Organic Synthesis, Chemical Reviews, 2015, 115, 9, 3170

  CrossRef

 6. 6
  Yi-Ming Li, Shao-Jie Lou, Qin-Hua Zhou, Lian-Wen Zhu, Long-Feng Zhu, Lei Li, Iron-Catalyzed α-Methylenation of Ketones with N,N-Dimethylacetamide: An Approach for α,β-Unsaturated Carbonyl Compounds, European Journal of Organic Chemistry, 2015, 2015, 14
 7. 7
  Zijuan Hai, Yajie Bao, Qingqing Miao, Xiaoyi Yi, Gaolin Liang, Pyridine–Biquinoline–Metal Complexes for Sensing Pyrophosphate and Hydrogen Sulfide in Aqueous Buffer and in Cells, Analytical Chemistry, 2015, 87, 5, 2678

  CrossRef

 8. 8
  Kunbing Ouyang, Wei Hao, Wen-Xiong Zhang, Zhenfeng Xi, Transition-Metal-Catalyzed Cleavage of C–N Single Bonds, Chemical Reviews, 2015, 115, 21, 12045

  CrossRef

 9. 9
  Xu Gao, Feng Zhang, Guojun Deng, Luo Yang, Brønsted Acid Catalyzed Benzylic C–H Bond Functionalization of Azaarenes: Nucleophilic Addition to Nitroso Compounds, Organic Letters, 2014, 16, 14, 3664

  CrossRef

 10. 10
  Fang-Fang Wang, Cui-Ping Luo, Guojun Deng, Luo Yang, C(sp3)–C(sp3) bond formation via copper/Brønsted acid co-catalyzed C(sp3)–H bond oxidative cross-dehydrogenative-coupling (CDC) of azaarenes, Green Chemistry, 2014, 16, 5, 2428

  CrossRef

 11. 11
  Jianming Liu, Hong Yi, Xin Zhang, Chao Liu, Ren Liu, Guoting Zhang, Aiwen Lei, Copper-catalysed oxidative Csp3–H methylenation to terminal olefins using DMF, Chemical Communications, 2014, 50, 57, 7636

  CrossRef

 12. 12
  Balaji D. Barve, Yang-Chang Wu, Mohamed El-Shazly, Da-Wei Chuang, Yuan-Bin Cheng, Jeh-Jeng Wang, Fang-Rong Chang, Copper-Catalyzed Oxidative Coupling of Formamides with Salicylaldehydes: Synthesis of Carbamates in the Presence of a Sensitive Aldehyde Group, The Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 7, 3206

  CrossRef

 13. 13
  Masaki Itoh, Koji Hirano, Tetsuya Satoh, Masahiro Miura, Copper-Catalyzed α-Methylenation of Benzylpyridines Using Dimethylacetamide as One-Carbon Source, Organic Letters, 2014, 16, 7, 2050

  CrossRef

 14. 14
  Wei-juan Wang, Xu Zhao, Lang Tong, Jia-hua Chen, Xue-jing Zhang, Ming Yan, Direct Inter- and Intramolecular Addition of Amides to Arylalkenes Promoted by KOt-Bu/DMF, The Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 18, 8557

  CrossRef

 15. 15
  Zhuzhou Shao, Liang Wang, Lubin Xu, Huaili Zhao, Jian Xiao, Facile synthesis of azaarene-2-substituted chromanone derivatives via tandem sp3C–H functionalization/decarboxylation of azaarenes with 4-oxo-4H-chromene-3-carboxylic acid, RSC Adv., 2014, 4, 95, 53188

  CrossRef

 16. 16
  Dan Mao, Gang Hong, Shengying Wu, Xin Liu, Jianjun Yu, Limin Wang, Lewis-Acid-Catalyzed Benzylic Reactions of 2-Methylazaarenes with Aldehydes, European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2014, 14
 17. 17
  Liang Gong, Li-Juan Xing, Tong Xu, Xue-Ping Zhu, Wen Zhou, Ning Kang, Bin Wang, Metal-free oxidative olefination of primary amines with benzylic C–H bonds through direct deamination and C–H bond activation, Organic & Biomolecular Chemistry, 2014, 12, 34, 6557

  CrossRef

 18. 18
  Jie-Ping Wan, Hang Wang, Yunyun Liu, Hanfeng Ding, Synthesis of 2-Vinylbenzofurans via the Copper-Catalyzed Multicomponent Reactions Involving an Oxa-Michael/Arylation/Vinylation Cascade, Organic Letters, 2014, 16, 19, 5160

  CrossRef

 19. 19
  Lubin Xu, Zhuzhou Shao, Liang Wang, Jian Xiao, Tandem sp3C–H Functionlization/Decarboxylation of 2-Alkylazaarenes with Coumarin-3-carboxylic Acids, Organic Letters, 2014, 16, 3, 796

  CrossRef

 20. 20
  Yunfeng Li, Fengfeng Guo, Zhenggen Zha, Zhiyong Wang, ChemInform Abstract: Iron-Catalyzed Synthesis of 2-Vinylquinolines via sp3 C—H Functionalization and Subsequent C—N Cleavage., ChemInform, 2013, 44, 29