SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. You have free access to this content1
  Jinglan Wu, Wei Zhuang, Hanjie Ying, Pengfei Jiao, Renjie Li, Qingshi Wen, Lili Wang, Jingwei Zhou, Pengpeng Yang, Acetone–butanol–ethanol competitive sorption simulation from single, binary, and ternary systems in a fixed-bed of KA-I resin, Biotechnology Progress, 2015, 31, 1
 2. 2
  Xiaoqing Lin, Lian Xiong, Gaoxiang Qi, Silan Shi, Chao Huang, Xuefang Chen, Xinde Chen, Using Butanol Fermentation Wastewater for Biobutanol Production after Removal of Inhibitory Compounds by Micro/Mesoporous Hyper-Cross-Linked Polymeric Adsorbent, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2015, 3, 4, 702

  CrossRef

 3. 3
  Dong Liu, Yong Chen, Feng-Ying Ding, Ting Zhao, Jing-Lan Wu, Ting Guo, Heng-Fei Ren, Bing-Bing Li, Huan-Qing Niu, Zhi Cao, Xiao-Qing Lin, Jing-Jing Xie, Xue-Jun He, Han-Jie Ying, Biobutanol production in a Clostridium acetobutylicum biofilm reactor integrated with simultaneous product recovery by adsorption, Biotechnology for Biofuels, 2014, 7, 1, 5

  CrossRef

 4. 4
  Michael Wiehn, Kyle Staggs, Yuchen Wang, David R. Nielsen, In situ butanol recovery from Clostridium acetobutylicum fermentations by expanded bed adsorption, Biotechnology Progress, 2014, 30, 1
 5. 5
  Chuang Xue, Jing-Bo Zhao, Li-Jie Chen, Feng-Wu Bai, Shang-Tian Yang, Jian-Xin Sun, Integrated butanol recovery for an advanced biofuel: current state and prospects, Applied Microbiology and Biotechnology, 2014, 98, 8, 3463

  CrossRef

 6. 6
  Jinglan Wu, Xu Ke, Lili Wang, Renjie Li, Xudong Zhang, Pengfei Jiao, Wei Zhuang, Yong Chen, Hanjie Ying, Recovery of Acetoin from the Ethanol–Acetoin–Acetic Acid Ternary Mixture Based on Adsorption Methodology Using a Hyper-Cross-Linked Resin, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 31, 12411

  CrossRef

 7. 7
  Conghua Yi, Shaoqu Xie, Xueqing Qiu, Salting-Out Effect of Dipotassium Hydrogen Phosphate on the Recovery of Acetone, Butanol, and Ethanol from a Prefractionator, Journal of Chemical & Engineering Data, 2014, 59, 5, 1507

  CrossRef

 8. 8
  Hua-Jiang Huang, Shri Ramaswamy, Youyan Liu, Separation and purification of biobutanol during bioconversion of biomass, Separation and Purification Technology, 2014, 132, 513

  CrossRef

 9. 9
  Soonchul Park, Jinsuk Lee, Status and Challenging Issues of the Advanced Biofuels, Journal of the Korean society for New and Renewable Energy, 2014, 10, 4, 16

  CrossRef

 10. 10
  Shaoqu Xie, Conghua Yi, Xueqing Qiu, Energy-Saving Recovery of Acetone, Butanol, and Ethanol from a Prefractionator by the Salting-Out Method, Journal of Chemical & Engineering Data, 2013, 58, 11, 3297

  CrossRef

 11. 11
  Xiaoqing Lin, Renjie Li, Qingshi Wen, Jinglan Wu, Jiansheng Fan, Xiaohong Jin, Wenbin Qian, Dong Liu, Xiaochun Chen, Yong Chen, Jingjing Xie, Jianxin Bai, Hanjie Ying, Experimental and modeling studies on the sorption breakthrough behaviors of butanol from aqueous solution in a fixed-bed of KA-I resin, Biotechnology and Bioprocess Engineering, 2013, 18, 2, 223

  CrossRef