SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Feng Wang, Ni-Ni Ren, Shuai Luo, Xiao-Xia Chen, Xu-Ming Mao, Yong-Quan Li, DptR2, a DeoR-type auto-regulator, is required for daptomycin production in Streptomyces roseosporus, Gene, 2014, 544, 2, 208

    CrossRef

  2. 2
    Linli Li, Tingmei Ma, Qing Liu, Yuqi Huang, Changhua Hu, Guojian Liao, Improvement of Daptomycin Production in Streptomyces roseosporus through the Acquisition of Pleuromutilin Resistance, BioMed Research International, 2013, 2013, 1

    CrossRef