SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Shuang Liang, Bao Yuan, Jeong-Woo Kwon, Mija Ahn, Xiang-Shun Cui, Jeong Kyu Bang, Nam-Hyung Kim, Effect of antifreeze glycoprotein 8 supplementation during vitrification on the developmental competence of bovine oocytes, Theriogenology, 2016,

    CrossRef

  2. 2
    Xue-Ming Zhao, Hai-Sheng Hao, Wei-Hua Du, Shan-Jiang Zhao, Hao-Yu Wang, Na Wang, Dong Wang, Yan Liu, Tong Qin, Hua-Bin Zhu, Melatonin inhibits apoptosis and improves the developmental potential of vitrified bovine oocytes, Journal of Pineal Research, 2016, 60, 2