Cell Biology International

Cover image for Cell Biology International

October 2012

Volume 36, Issue 10

Pages 863–966

 1. Research Article

  1. Top of page
  2. Research Article
  3. Short Communication
  4. Hypothesis
  5. Research Article
  6. Short Communication
  1. The apoptotic effect and associated signalling of HSP90 inhibitor 17-DMAG in hepatocellular carcinoma cells (pages 893–899)

   Ai-min Leng, Ting Liu, Jing Yang, Jian-fang Cui, Xiu-hua Li, Ya-nan Zhu, Ting Xiong, Guiying Zhang and Yuxiang Chen

   Version of Record online: 2 JAN 2013 | DOI: 10.1042/CBI20110473

   • image
   • image
   • image
   • image
 2. Short Communication

  1. Top of page
  2. Research Article
  3. Short Communication
  4. Hypothesis
  5. Research Article
  6. Short Communication
  1. Knockdown of OY-TES-1 by RNAi causes cell cycle arrest and migration decrease in bone marrow-derived mesenchymal stem cells (pages 917–922)

   Yan-Hui Cen, Wen-Wen Guo, Bin Luo, Yong-Da Lin, Qing-Mei Zhang, Su-Fang Zhou, Guo-Rong Luo, Shao-Wen Xiao and Xiao-Xun Xie

   Version of Record online: 2 JAN 2013 | DOI: 10.1042/CBI20120037

   • image
   • image
   • image
   • image
 3. Hypothesis

  1. Top of page
  2. Research Article
  3. Short Communication
  4. Hypothesis
  5. Research Article
  6. Short Communication
 4. Research Article

  1. Top of page
  2. Research Article
  3. Short Communication
  4. Hypothesis
  5. Research Article
  6. Short Communication
  1. Neural crest stem cell property of apical pulp cells derived from human developing tooth (pages 927–936)

   Shigehiro Abe, Keiichi Hamada, Masahiko Miura and Satoshi Yamaguchi

   Version of Record online: 2 JAN 2013 | DOI: 10.1042/CBI20110506

   • image
   • image
   • image
   • image
   • image
   • image
   • image
  2. Calcium sensing receptor regulates cardiomyocyte function through nuclear calcium (pages 937–943)

   Xin Zhong, Jun Liu, Fanghao Lu, Yuwen Wang, Yajun Zhao, Shiyun Dong, Xiaoning Leng, Jing Jia, Huan Ren, Changqing Xu and Weihua Zhang

   Version of Record online: 2 JAN 2013 | DOI: 10.1042/CBI20110594

   • image
   • image
   • image
   • image
  3. PDGFRβ triggered by bFGF promotes the proliferation and migration of endothelial progenitor cells via p-ERK signalling (pages 945–950)

   Sufen Guo, Libo Yu, Yongxia Cheng, Caijuan Li, Jifei Zhang, Jindan An, Hongwei Wang, Bin Yan, Tao Zhan, Yong Cao, Huizhe Zheng and Zhiqiang Li

   Version of Record online: 2 JAN 2013 | DOI: 10.1042/CBI20110657

   • image
   • image
   • image
   • image
   • image
 5. Short Communication

  1. Top of page
  2. Research Article
  3. Short Communication
  4. Hypothesis
  5. Research Article
  6. Short Communication
  1. Human endometrial stem cell neurogenesis in response to NGF and bFGF (pages 961–966)

   Mahdi Noureddini, Javad Verdi, Seyed Abdolreza Mortazavi-Tabatabaei, Shiva Sharif, Alireza Azimi, Peyman Keyhanvar and Alireza Shoae-Hassani

   Version of Record online: 2 JAN 2013 | DOI: 10.1042/CBI20110610

   • image
   • image
   • image
   • image
   • image

SEARCH

SEARCH BY CITATION