SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Lu-Cun Wang, Kara J. Stowers, Branko Zugic, Michelle L. Personick, Monika M. Biener, Juergen Biener, Cynthia M. Friend, Robert J. Madix, Exploiting basic principles to control the selectivity of the vapor phase catalytic oxidative cross-coupling of primary alcohols over nanoporous gold catalysts, Journal of Catalysis, 2015, 329, 78

  CrossRef

 2. 2
  Xiao-Yun Dong, Zi-Wei Gao, Ke-Fang Yang, Wei-Qiang Zhang, Li-Wen Xu, Nanosilver as a new generation of silver catalysts in organic transformations for efficient synthesis of fine chemicals, Catal. Sci. Technol., 2015, 5, 5, 2554

  CrossRef

 3. 3
  Zhiwen Li, Xiaohong Xu, Xiaomei Zhang, Oxidation of Organosilanes with Nanoporous Copper as a Sustainable Non-Noble-Metal Catalyst, ChemPhysChem, 2015, 16, 8
 4. 4
  Zhaoxuan Wu, Wenlong Chen, Hongyang Liu, Peng Zhai, Chaoxian Xiao, Dangsheng Su, Haichao Liu, Ding Ma, Reconstruction of Rh nanoparticles in methanol oxidation reaction, Catal. Sci. Technol., 2015, 5, 8, 4116

  CrossRef

 5. 5
  B.S. Takale, M Bao, Y. Yamamoto, Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering, 2015,

  CrossRef

 6. 6
  Zhiwen Li, Congcong Zhang, Jing Tian, Zhonghua Zhang, Xiaomei Zhang, Yi Ding, Highly selective oxidation of organosilanes with a reusable nanoporous silver catalyst, Catalysis Communications, 2014, 53, 53

  CrossRef

 7. 7
  Tianyi Kou, Conghui Si, Yulai Gao, Jan Frenzel, Hao Wang, Xuejiao Yan, Qingguo Bai, Gunther Eggeler, Zhonghua Zhang, Large-scale synthesis and catalytic activity of nanoporous Cu–O system towards CO oxidation, RSC Adv., 2014, 4, 110, 65004

  CrossRef

 8. 8
  Zhiwen Li, Sha Lin, Lisha Ji, Zhonghua Zhang, Xiaomei Zhang, Yi Ding, Nanoporous palladium catalyzed silicon-based one-pot cross-coupling reaction of aryl iodides with organosilanes, Catalysis Science & Technology, 2014, 4, 6, 1734

  CrossRef

 9. 9
  Debora Ressnig, Markus Antonietti, Ultrafast Syntheses of Silver Foams from Ag2NCN: Combustion Synthesis versus Chemical Reduction, Chemistry of Materials, 2014, 26, 14, 4064

  CrossRef

 10. 10
  Junling Xu, Tianyi Kou, Zhonghua Zhang, Anodization strategy to fabricate nanoporous gold for high-sensitivity detection of p-nitrophenol, CrystEngComm, 2013, 15, 39, 7856

  CrossRef

 11. 11
  Xiaomei Zhang, Yi Ding, Unsupported nanoporous gold for heterogeneous catalysis, Catalysis Science & Technology, 2013, 3, 11, 2862

  CrossRef