Molecular Single-Bond Covalent Radii for Elements 1–118

Authors


Abstract

A self-consistent system of additive covalent radii, R(AB)=r(A) + r(B), is set up for the entire periodic table, Groups 1–18, Z=1–118. The primary bond lengths, R, are taken from experimental or theoretical data corresponding to chosen group valencies. All r(E) values are obtained from the same fit. Both E–E, E–H, and E–CH3 data are incorporated for most elements, E. Many E–E′ data inside the same group are included. For the late main groups, the system is close to that of Pauling. For other elements it is close to the methyl-based one of Suresh and Koga [J. Phys. Chem. A2001, 105, 5940] and its predecessors. For the diatomic alkalis MM′ and halides XX′, separate fits give a very high accuracy. These primary data are then absorbed with the rest. The most notable exclusion are the transition-metal halides and chalcogenides which are regarded as partial multiple bonds. Other anomalies include H2 and F2. The standard deviation for the 410 included data points is 2.8 pm.

Abstract

Alkuaineille 1–118 on määrätty yksinkertaisille sidoksille luonteenomaiset kovalenttiset säteet, R(AB)=r(A) + r(B). Sekä kokeellisia että teoreettisia sidospituuksien R arvoja on käytetty aineistona. Kullekin alkuaineelle on käytetty sille tyypillisiä koordinaatiolukuja. Kaikki säteet r on määrätty tasa-arvoisin perustein samassa sovituksessa. Useimmille alkuaineille E on käytetty sidoksia E–E, E–H ja E–CH3. Lisäksi pääryhmien sisäisiä E–E′ sidoksia on käytetty. Myöhäisten pääryhmien säteet r ovat lähellä Paulingin arvoja. Muiden alkuaineiden säteet ovat lähellä Sureshin ja Kogan [J. Phys. Chem. A 2001, 105, 5940] metyylipohjaisia arvoja. Kaksiatomisille alkalimetallimolekyyleille MM′ ja halogeeneille XX′ suoritetut erilliset sovitukset antavat erittäin suuren tarkkuuden. Samat alkuaineet sisältyvät myös koko systeemiin. Tärkeä havainto on, että siirtymämetallien halidit ja kalkogenidit on jätettävä tarkastelun ulkopuolelle koska niiden sidokset on luokiteltava osittaisiksi moninkertaissidoksiksi. Aineisto käsittää 410 pistettä ja tulosten neliöllinen keskipoikkeama on 2,8 pm.

Ancillary