Molecular Double-Bond Covalent Radii for Elements Li–E112

Authors


Abstract

The previous systems of triple-bond and single-bond self-consistent, additive covalent radii, R(AB)=r(A)+ r(B), are completed with a fit for σ2π2 double-bonds.The primary bond lengths, R, are taken from experimental or theoretical data corresponding to chosen group valencies. All r(E) values are obtained from the same, self-consistent fit. Many of the calculated primary data came from E[DOUBLE BOND]CH2 and H[BOND]E[DOUBLE BOND]CH2 models. Homonuclear LE[DOUBLE BOND]EL, formaldehyde-type Group 14–Group 16 and open-shell, X3 Σ Group-16 dimer data are included. The standard deviation for the 316 included data points is 3 pm.

Abstract

Alkuaineille 3–112 on määrätty, kaksinkertaisille σ2π2-sidoksille luonteenomaiset kovalenttiset säteet, R(AB)=r(A)+ r(B). Sekä kokeellisia että teoreettisia sidospituuksien R arvoja on käytetty aineistona. Kullekin alkuaineelle on käytetty sille tyypillisiä koordinaatiolukuja ja hapetustiloja. Kaikki säteet r(E) on määätty tasa-arvoisin perustein samassa sovituksessa kiinnittämättä niistä ainoatakaan. Työ täydentää aiemmin esitetyt yksinkertaisten ja kolminkertaisten sidosten sovitukset. Useimmille alkuaineille E on käytetty malleja E[DOUBLE BOND]CH2 ja H[BOND]E[DOUBLE BOND]CH2. Homonukleaarisia LE[DOUBLE BOND]EL, formaldehydi-analogioita ryhmien 14 ja 16 välillä sekä avoimia elektronikuoria sisältäviä triplettikaksoissidoksia X3Σ ryhmän 16 sisällä on myös luettu mukaan. Standardipoikkeama 316 pisteelle on 3 pm.

Ancillary