SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Tamil Selvi Selvam, Kai-Ming Chi, One-pot Synthesis and Characterization of Gold-nickel Bimetallic Nanorods, Journal of the Chinese Chemical Society, 2015, 62, 1
 2. 2
  Mengxiong Li, Jiantong Hu, Zhongxin Chen, Hongbin Lu, A high-performance Pt–Co bimetallic catalyst with polyethyleneimine decorated graphene oxide as support for hydrolysis of ammonia borane, RSC Adv., 2014, 4, 77, 41152

  CrossRef

 3. 3
  Weining Sun, Xiaofeng Lu, Yan Tong, Junyu Lei, Guangdi Nie, Ce Wang, A one-pot synthesis of a highly dispersed palladium/polypyrrole/polyacrylonitrile nanofiber membrane and its recyclable catalysis in hydrogen generation from ammonia borane, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 19, 6740

  CrossRef

 4. 4
  Dong-Xia Ai, Zheng-Hang Qi, Gui-Yu Ruan, Ye Zhang, Wei Liu, Yong Wang, DFT studies of dehydrogenation of ammonia–borane catalyzed by [Ir(ItBu′)2]+: A proton transfer mechanism, Computational and Theoretical Chemistry, 2014, 1048, 1

  CrossRef

 5. 5
  Dongxia Ai, Yi Guo, Wei Liu, Yong Wang, DFT studies on catalytic dehydrogenation of ammonia borane by Ni(NHC)2, Journal of Physical Organic Chemistry, 2014, 27, 7
 6. 6
  Naoki Toyama, Tetsuo Umegaki, Yoshiyuki Kojima, Fabrication of hollow silica–alumina composite spheres and their activity for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 30, 17136

  CrossRef

 7. 7
  Cheng Du, Jun Su, Wei Luo, Gongzhen Cheng, Graphene supported Ag@Co core–shell nanoparticles as efficient catalysts for hydrolytic dehydrogenation of amine boranes, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2014, 383-384, 38

  CrossRef

 8. 8
  Jung Bo Yoo, Han Sol Kim, Seung Hee Kang, Byeongno Lee, Nam Hwi Hur, Hollow nickel-coated silica microspheres containing rhodium nanoparticles for highly selective production of hydrogen from hydrous hydrazine, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 44, 18929

  CrossRef

 9. 9
  Murat Rakap, Hydrogen generation from hydrolysis of ammonia borane in the presence of highly efficient poly(N-vinyl-2-pyrrolidone)-protected platinum-ruthenium nanoparticles, Applied Catalysis A: General, 2014, 478, 15

  CrossRef

 10. 10
  Murat Rakap, Hydrolysis of sodium borohydride and ammonia borane for hydrogen generation using highly efficient poly(N-vinyl-2-pyrrolidone)-stabilized Ru-Pd nanoparticles as catalyst, International Journal of Green Energy, 2014, 140403084631003

  CrossRef

 11. 11
  Tetsuo Umegaki, Ayano Seki, Qiang Xu, Yoshiyuki Kojima, Influence of preparation conditions of hollow silica–nickel composite spheres on their catalytic activity for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 588, 615

  CrossRef

 12. 12
  Tetsuo Umegaki, Takato Ohashi, Qiang Xu, Yoshiyuki Kojima, Influence of preparation conditions of hollow titania–nickel composite spheres on their catalytic activity for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane, Materials Research Bulletin, 2014, 52, 117

  CrossRef

 13. 13
  Feng Cao, Ruixia Liu, Weiwei Lin, Ruiping Deng, Liang Zhou, Dapeng Liu, Shuyan Song, Fengyu Zhao, Hongjie Zhang, Metal-decorated Ni7S6 composite microflowers: Synthesis, characterization, and application, Materials Research Bulletin, 2014, 53, 199

  CrossRef

 14. 14
  Nesibe Sedanur Çiftci, Önder Metin, Monodisperse nickel–palladium alloy nanoparticles supported on reduced graphene oxide as highly efficient catalysts for the hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 33, 18863

  CrossRef

 15. 15
  Zhang-Hui Lu, Qilu Yao, Zhujun Zhang, Yuwen Yang, Xiangshu Chen, Nanocatalysts for Hydrogen Generation from Ammonia Borane and Hydrazine Borane, Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 16. 16
  Limin Zhou, Tianran Zhang, Zhanliang Tao, Jun Chen, Ni nanoparticles supported on carbon as efficient catalysts for the hydrolysis of ammonia borane, Nano Research, 2014, 7, 5, 774

  CrossRef

 17. 17
  Guodong Li, Zhiyong Tang, Noble metal nanoparticle@metal oxide core/yolk–shell nanostructures as catalysts: recent progress and perspective, Nanoscale, 2014, 6, 8, 3995

  CrossRef

 18. 18
  Qilu Yao, Zhang-Hui Lu, Zhujun Zhang, Xiangshu Chen, Yaqian Lan, One-pot synthesis of core-shell Cu@SiO2 nanospheres and their catalysis for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane and hydrazine borane, Scientific Reports, 2014, 4, 7597

  CrossRef

 19. 19
  Yasar Karatas, Mehmet Yurderi, Mehmet Gulcan, Mehmet Zahmakiran, Murat Kaya, Palladium(0) nanoparticles supported on hydroxyapatite nanospheres: active, long-lived, and reusable nanocatalyst for hydrogen generation from the dehydrogenation of aqueous ammonia–borane solution, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 8

  CrossRef

 20. 20
  Chunrong Yin, Fan Zheng, Sungsik Lee, Jinghua Guo, Wei-Cheng Wang, Gihan Kwon, Viktor Vajda, Hsien-Hau Wang, Byeongdu Lee, Janae DeBartolo, Sönke Seifert, Randall E. Winans, Stefan Vajda, Size- and Support-Dependent Evolution of the Oxidation State and Structure by Oxidation of Subnanometer Cobalt Clusters, The Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 37, 8477

  CrossRef

 21. 21
  Zhang-Hui Lu, Jinping Li, Gang Feng, Qilu Yao, Fei Zhang, Ruyi Zhou, Duanjian Tao, Xiangshu Chen, Zhiqiang Yu, Synergistic catalysis of MCM-41 immobilized Cu–Ni nanoparticles in hydrolytic dehydrogeneration of ammonia borane, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 25, 13389

  CrossRef

 22. 22
  Fangyuan Qiu, Yiling Dai, Li Li, Changchang Xu, Yanan Huang, Chengcheng Chen, Yijing Wang, Lifang Jiao, Huatang Yuan, Synthesis of Cu@FeCo core–shell nanoparticles for the catalytic hydrolysis of ammonia borane, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 1, 436

  CrossRef

 23. 23
  Fangyuan Qiu, Guang Liu, Li Li, Ying Wang, Changchang Xu, Cuihua An, Chengcheng Chen, Yanan Xu, Yanan Huang, Yijing Wang, Lifang Jiao, Huatang Yuan, Synthesis of Triple-Layered Ag@Co@Ni Core–Shell Nanoparticles for the Catalytic Dehydrogenation of Ammonia Borane, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 2
 24. 24
  Haydar Göksu, Sally Fae Ho, Önder Metin, Katip Korkmaz, Adriana Mendoza Garcia, Mehmet Serdar Gültekin, Shouheng Sun, Tandem Dehydrogenation of Ammonia Borane and Hydrogenation of Nitro/Nitrile Compounds Catalyzed by Graphene-Supported NiPd Alloy Nanoparticles, ACS Catalysis, 2014, 4, 6, 1777

  CrossRef

 25. 25
  Qilu Yao, Weimei Shi, Gang Feng, Zhang-Hui Lu, Xiaoliang Zhang, Duanjian Tao, Dejing Kong, Xiangshu Chen, Ultrafine Ru nanoparticles embedded in SiO2 nanospheres: Highly efficient catalysts for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane, Journal of Power Sources, 2014, 257, 293

  CrossRef

 26. 26
  Tingting Zhang, Hongyu Zhao, Shengnan He, Kai Liu, Hongyang Liu, Yadong Yin, Chuanbo Gao, Unconventional Route to Encapsulated Ultrasmall Gold Nanoparticles for High-Temperature Catalysis, ACS Nano, 2014, 8, 7, 7297

  CrossRef

 27. 27
  Alfredo de la Escosura-Muñiz, Arben Merkoçi, Nanomaterials for Electrochemical Sensing and Biosensing, 2014,

  CrossRef

 28. 28
  Izabela Kamińska, Marcin Opallo, Adam Łaszcz, Andrzej Czerwinski, Joanna Niedziolka-Jonsson, (Bio)electrocatalysis at tin-doped indium oxide nanoparticulate film decorated with gold, Electrochimica Acta, 2013, 106, 165

  CrossRef

 29. 29
  Chunzheng Wu, Zi-Yian Lim, Chen Zhou, Wei Guo Wang, Shenghu Zhou, Hongfeng Yin, Yuejin Zhu, A soft-templated method to synthesize sintering-resistant Au–mesoporous-silica core–shell nanocatalysts with sub-5 nm single-cores, Chemical Communications, 2013, 49, 31, 3215

  CrossRef

 30. 30
  Zhang-Hui Lu, Jinping Li, Aili Zhu, Qilu Yao, Wei Huang, Ruyi Zhou, Rongfei Zhou, Xiangshu Chen, Catalytic hydrolysis of ammonia borane via magnetically recyclable copper iron nanoparticles for chemical hydrogen storage, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 13, 5330

  CrossRef

 31. 31
  Ming Wen, Shiqing Zhou, Qingsheng Wu, Juyang Zhang, Qingnan Wu, Chenxiang Wang, Yuzhen Sun, Construction of NiCo–Pt nanopolyhedron inlay-structures and their highly efficient catalysis hydrolytic dehydrogenation toward ammonia borane, Journal of Power Sources, 2013, 232, 86

  CrossRef

 32. 32
  Tetsuo Umegaki, Chihiro Takei, Qiang Xu, Yoshiyuki Kojima, Fabrication of hollow metal oxide–nickel composite spheres and their catalytic activity for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 3, 1397

  CrossRef

 33. 33
  Eleni Vasilikogiannaki, Charis Gryparis, Vasiliki Kotzabasaki, Ioannis N. Lykakis, Manolis Stratakis, Facile Reduction of Nitroarenes into Anilines and Nitroalkanes into Hydroxylamines via the Rapid Activation of Ammonia⋅ Borane Complex by Supported Gold Nanoparticles, Advanced Synthesis & Catalysis, 2013, 355, 5
 34. 34
  Shiau-Wu Lai, Hsiu-Li Lin, Yi-Ping Lin, T. Leon Yu, Hydrolysis of ammonia–borane catalyzed by an iron–nickel alloy on an SBA-15 support, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 11, 4636

  CrossRef

 35. 35
  M. Belén Molina Concha, Marian Chatenet, Fabio H.B. Lima, Edson A. Ticianelli, In situ Fourier transform infrared spectroscopy and on-line differential electrochemical mass spectrometry study of the NH3BH3 oxidation reaction on gold electrodes, Electrochimica Acta, 2013, 89, 607

  CrossRef

 36. 36
  Shun-Li Li, Qiang Xu, Metal–organic frameworks as platforms for clean energy, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 6, 1656

  CrossRef

 37. 37
  Arlin Jose Amali, Kengo Aranishi, Takeyuki Uchida, Qiang Xu, PdPt Nanocubes: A High-Performance Catalyst for Hydrolytic Dehydrogenation of Ammonia Borane, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 10
 38. 38
  Hiroaki Nishikawa, Daisuke Kawamoto, Yusuke Yamamoto, Tamao Ishida, Hironori Ohashi, Tomoki Akita, Tetsuo Honma, Hiroshi Oji, Yasuhiro Kobayashi, Akiyuki Hamasaki, Takushi Yokoyama, Makoto Tokunaga, Promotional effect of Au on reduction of Ni(II) to form Au–Ni alloy catalysts for hydrogenolysis of benzylic alcohols, Journal of Catalysis, 2013, 307, 254

  CrossRef

 39. 39
  Ashish Kumar Singh, Qiang Xu, Synergistic Catalysis over Bimetallic Alloy Nanoparticles, ChemCatChem, 2013, 5, 3
 40. 40
  M. Murugavelu, B. Karthikeyan, Synthesis, characterization and evaluation of green catalytic activity of nano Ag–Pt doped silicate, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 547, 68

  CrossRef

 41. 41
  Mehmet Zahmakiran, Saim Özkar, Transition Metal Nanoparticles in Catalysis for the Hydrogen Generation from the Hydrolysis of Ammonia-Borane, Topics in Catalysis, 2013, 56, 13-14, 1171

  CrossRef

 42. 42
  Aiqin Wang, Xiao Yan Liu, Chung-Yuan Mou, Tao Zhang, Understanding the synergistic effects of gold bimetallic catalysts, Journal of Catalysis, 2013, 308, 258

  CrossRef

 43. 43
  Zhiyao Lu, Brian L. Conley, Travis J. Williams, A Three-Stage Mechanistic Model for Ammonia–Borane Dehydrogenation by Shvo’s Catalyst, Organometallics, 2012, 31, 19, 6705

  CrossRef

 44. 44
  Manolis Stratakis, Hermenegildo Garcia, Catalysis by Supported Gold Nanoparticles: Beyond Aerobic Oxidative Processes, Chemical Reviews, 2012, 112, 8, 4469

  CrossRef

 45. 45
  Murat Kaya, Mehmet Zahmakiran, Saim Özkar, Mürvet Volkan, Copper(0) Nanoparticles Supported on Silica-Coated Cobalt Ferrite Magnetic Particles: Cost Effective Catalyst in the Hydrolysis of Ammonia-Borane with an Exceptional Reusability Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 8, 3866

  CrossRef

 46. 46
  Zhen Yan, Yunxi Yao, D. Wayne Goodman, Dehydrogenation of Propane to Propylene over Supported Model Ni–Au Catalysts, Catalysis Letters, 2012, 142, 6, 714

  CrossRef

 47. 47
  Xiaohui Zhou, Zhongxin Chen, Danhua Yan, Hongbin Lu, Deposition of Fe–Ni nanoparticles on polyethyleneimine-decorated graphene oxide and application in catalytic dehydrogenation of ammonia borane, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 27, 13506

  CrossRef

 48. 48
  Tetsuo Umegaki, Qiang Xu, Yoshiyuki Kojima, Effect of l-arginine on the catalytic activity and stability of nickel nanoparticles for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane, Journal of Power Sources, 2012, 216, 363

  CrossRef

 49. 49
  Zhifeng Jiang, Jimin Xie, Deli Jiang, Junjie Jing, Huiru Qin, Facile route fabrication of nano-Ni core mesoporous-silica shell particles with high catalytic activity towards 4-nitrophenol reduction, CrystEngComm, 2012, 14, 14, 4601

  CrossRef

 50. 50
  Zhou-jun Wang, Qiang Fu, Zhen Wang, Xinhe Bao, Growth and characterization of Au, Ni and Au–Ni nanoclusters on 6H-SiC(0001) carbon nanomesh, Surface Science, 2012, 606, 15-16, 1313

  CrossRef

 51. 51
  Li Shi, Qing Yu, Yiyin Mao, Hubiao Huang, Hongwen Huang, Zhizhen Ye, Xinsheng Peng, High catalytic performance of gold nanoparticle–gelatin mesoporous composite thin films, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 39, 21117

  CrossRef

 52. 52
  Murat Rakap, Egwu Eric Kalu, Saim Özkar, Hydrogen generation from hydrolysis of ammonia-borane using Pd–PVB–TiO2 and Co–Ni–P/Pd–TiO2 under stirred conditions, Journal of Power Sources, 2012, 210, 184

  CrossRef

 53. 53
  Baicheng Weng, Zhu Wu, Zhilin Li, Hui Yang, Hydrogen generation from hydrolysis of MNH2BH3 and NH3BH3/MH (M=Li, Na) for fuel cells based unmanned submarine vehicles application, Energy, 2012, 38, 1, 205

  CrossRef

 54. 54
  Baicheng Weng, Zhu Wu, Zhilin Li, Hui Yang, Hydrogen generation from hydrolysis of NH3BH3/MH (M=Li, Na) binary hydrides, International Journal of Hydrogen Energy, 2012, 37, 6, 5152

  CrossRef

 55. 55
  Jun Wang, Yu-Ling Qin, Xiang Liu, Xin-Bo Zhang, In situ synthesis of magnetically recyclable graphene-supported Pd@Co core–shell nanoparticles as efficient catalysts for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 25, 12468

  CrossRef

 56. 56
  Mahendra Yadav, Qiang Xu, Liquid-phase chemical hydrogen storage materials, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 12, 9698

  CrossRef

 57. 57
  Pei-Zhou Li, Qiang Xu, Metal-Nanoparticle Catalyzed Hydrogen Generation from Liquid-Phase Chemical Hydrogen Storage Materials, Journal of the Chinese Chemical Society, 2012, 59, 10
 58. You have free access to this content58
  Suresh Babu Kalidindi, Balaji R. Jagirdar, Nanocatalysis and Prospects of Green Chemistry, ChemSusChem, 2012, 5, 1
 59. 59
  Mahendra Yadav, Ashish Kumar Singh, Nobuko Tsumori, Qiang Xu, Palladium silica nanosphere-catalyzed decomposition of formic acid for chemical hydrogen storage, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 36, 19146

  CrossRef

 60. 60
  ZHANG-HUI LU, QIANG XU, RECENT PROGRESS IN BORON- AND NITROGEN-BASED CHEMICAL HYDROGEN STORAGE, Functional Materials Letters, 2012, 05, 01, 1230001

  CrossRef

 61. 61
  Zhen Yan, D. Wayne Goodman, Silica-Supported Au–Ni Catalysts for the Dehydrogenation of Propane, Catalysis Letters, 2012, 142, 5, 517

  CrossRef

 62. 62
  Glen A. Ferguson, Chunrong Yin, Gihan Kwon, Eric C. Tyo, Sungsik Lee, Jeffrey P. Greeley, Peter Zapol, Byeongdu Lee, Sönke Seifert, Randall E. Winans, Stefan Vajda, Larry A. Curtiss, Stable Subnanometer Cobalt Oxide Clusters on Ultrananocrystalline Diamond and Alumina Supports: Oxidation State and the Origin of Sintering Resistance, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 45, 24027

  CrossRef

 63. 63
  Mahendra Yadav, Tomoki Akita, Nobuko Tsumori, Qiang Xu, Strong metal–molecular support interaction (SMMSI): Amine-functionalized gold nanoparticles encapsulated in silica nanospheres highly active for catalytic decomposition of formic acid, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 25, 12582

  CrossRef

 64. 64
  Zhang-Hui Lu, Hai-Long Jiang, Mahendra Yadav, Kengo Aranishi, Qiang Xu, Synergistic catalysis of Au-Co@SiO2 nanospheres in hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane for chemical hydrogen storage, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 11, 5065

  CrossRef

 65. 65
  Guozhu Chen, Stefano Desinan, Renzo Rosei, Federico Rosei, Dongling Ma, Synthesis of Ni–Ru Alloy Nanoparticles and Their High Catalytic Activity in Dehydrogenation of Ammonia Borane, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 25
 66. 66
  Ahmad Al-Kukhun, Hyun Tae Hwang, Arvind Varma, A Comparison of Ammonia Borane Dehydrogenation Methods for Proton-Exchange-Membrane Fuel Cell Vehicles: Hydrogen Yield and Ammonia Formation and Its Removal, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2011, 50, 15, 8824

  CrossRef

 67. 67
  Lu Han, Hao Wei, Bo Tu, Dongyuan Zhao, A facile one-pot synthesis of uniform core–shell silver nanoparticle@mesoporous silica nanospheres, Chemical Communications, 2011, 47, 30, 8536

  CrossRef

 68. 68
  Hai-Long Jiang, Tomoki Akita, Qiang Xu, A one-pot protocol for synthesis of non-noble metal-based core–shell nanoparticles under ambient conditions: toward highly active and cost-effective catalysts for hydrolytic dehydrogenation of NH3BH3, Chemical Communications, 2011, 47, 39, 10999

  CrossRef

 69. 69
  Lei Deng, Wangyu Hu, Huiqiu Deng, Shifang Xiao, Jianfeng Tang, Au–Ag Bimetallic Nanoparticles: Surface Segregation and Atomic-Scale Structure, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 23, 11355

  CrossRef

 70. 70
  Dingsheng Wang, Yadong Li, Bimetallic Nanocrystals: Liquid-Phase Synthesis and Catalytic Applications, Advanced Materials, 2011, 23, 9
 71. 71
  Giovanni P. Rachiero, Umit B. Demirci, Philippe Miele, Bimetallic RuCo and RuCu catalysts supported on γ-Al2O3. A comparative study of their activity in hydrolysis of ammonia-borane, International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36, 12, 7051

  CrossRef

 72. 72
  Hai-Long Jiang, Qiang Xu, Catalytic hydrolysis of ammonia borane for chemical hydrogen storage, Catalysis Today, 2011, 170, 1, 56

  CrossRef

 73. 73
  Suresh Babu Kalidindi, Udishnu Sanyal, Balaji R. Jagirdar, Chemical Synthesis of Metal Nanoparticles Using Amine–Boranes, ChemSusChem, 2011, 4, 3
 74. 74
  F.Y. Qiu, Y.J. Wang, Y.P. Wang, L. Li, G. Liu, C. Yan, L.F. Jiao, H.T. Yuan, Dehydrogenation of ammonia borane catalyzed by in situ synthesized Fe–Co nano-alloy in aqueous solution, Catalysis Today, 2011, 170, 1, 64

  CrossRef

 75. 75
  Zhen Ma, Sheng Dai, Development of novel supported gold catalysts: A materials perspective, Nano Research, 2011, 4, 1, 3

  CrossRef

 76. 76
  Ozgur Ozay, Erk Inger, Nahit Aktas, Nurettin Sahiner, Hydrogen production from ammonia borane via hydrogel template synthesized Cu, Ni, Co composites, International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36, 14, 8209

  CrossRef

 77. 77
  Murat Rakap, Saim Özkar, Hydroxyapatite-supported palladium(0) nanoclusters as effective and reusable catalyst for hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia-borane, International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36, 12, 7019

  CrossRef

 78. 78
  Zhenyi Zhang, Changlu Shao, Peng Zou, Peng Zhang, Mingyi Zhang, Jingbo Mu, Zengcai Guo, Xinghua Li, Changhua Wang, Yichun Liu, In situ assembly of well-dispersed gold nanoparticles on electrospun silica nanotubes for catalytic reduction of 4-nitrophenol, Chemical Communications, 2011, 47, 13, 3906

  CrossRef

 79. 79
  Yingwei Zhang, Sen Liu, Wenbo Lu, Lei Wang, Jingqi Tian, Xuping Sun, In situ green synthesis of Au nanostructures on graphene oxide and their application for catalytic reduction of 4-nitrophenol, Catalysis Science & Technology, 2011, 1, 7, 1142

  CrossRef

 80. 80
  Rizia Bardhan, Anne M. Ruminski, Alyssa Brand, Jeffrey J. Urban, Magnesium nanocrystal-polymer composites: A new platform for designer hydrogen storage materials, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 12, 4882

  CrossRef

 81. 81
  Zhonghua Zhang, Yan Wang, Xiaoguang Wang, Nanoporous bimetallic Pt–Au alloy nanocomposites with superior catalytic activity towards electro-oxidation of methanol and formic acid, Nanoscale, 2011, 3, 4, 1663

  CrossRef

 82. 82
  Kengo Aranishi, Hai-Long Jiang, Tomoki Akita, Masatake Haruta, Qiang Xu, One-step synthesis of magnetically recyclable Au/Co/Fe triple-layered core-shell nanoparticles as highly efficient catalysts for the hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane, Nano Research, 2011, 4, 12, 1233

  CrossRef

 83. 83
  Hai-Long Jiang, Qiang Xu, Recent progress in synergistic catalysis over heterometallic nanoparticles, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 36, 13705

  CrossRef

 84. 84
  Önder Metin, Melek Dinç, Zeynep Seda Eren, Saim Özkar, Silica embedded cobalt(0) nanoclusters: Efficient, stable and cost effective catalyst for hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia borane, International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36, 18, 11528

  CrossRef

 85. 85
  Shiyun Xiong, Weihong Qi, Baiyun Huang, Mingpu Wang, Size-, Shape- and Composition-Dependent Alloying Ability of Bimetallic Nanoparticles, ChemPhysChem, 2011, 12, 7
 86. 86
  Akihiro Azetsu, Hirotaka Koga, Akira Isogai, Takuya Kitaoka, Synthesis and Catalytic Features of Hybrid Metal Nanoparticles Supported on Cellulose Nanofibers, Catalysts, 2011, 1, 1, 83

  CrossRef

 87. 87
  Luis-Felipe Gutiérrez, Safia Hamoudi, Khaled Belkacemi, Synthesis of Gold Catalysts Supported on Mesoporous Silica Materials: Recent Developments, Catalysts, 2011, 1, 1, 97

  CrossRef

 88. 88
  Mehmet Zahmakıran, Tuğçe Ayvalı, Serdar Akbayrak, Salim Çalışkan, Derya Çelik, Saim Özkar, Zeolite framework stabilized nickel(0) nanoparticles: Active and long-lived catalyst for hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia-borane and sodium borohydride, Catalysis Today, 2011, 170, 1, 76

  CrossRef

 89. 89
  Hai-Long Jiang , Sanjay Kumar Singh , Jun-Min Yan , Xin-Bo Zhang, Qiang Xu, Liquid-Phase Chemical Hydrogen Storage: Catalytic Hydrogen Generation under Ambient Conditions, ChemSusChem, 2010, 3, 5
 90. 90
  Önder Metin, Saim Özkar, Shouheng Sun, Monodisperse nickel nanoparticles supported on SiO2 as an effective catalyst for the hydrolysis of ammonia-borane, Nano Research, 2010, 3, 9, 676

  CrossRef