Get access

Concurrent Symmetries: The Interplay Between Local and Global Molecular Symmetries

Authors

 • Dr. Jorge Echeverría,

  1. Departament de Química Inorgànica, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1–11, 08028 Barcelona (Spain), Fax: (+34)-93-490-7725
  2. Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB), Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1–11, 08028 Barcelona (Spain)
  Search for more papers by this author
 • Abel Carreras,

  1. Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB), Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1–11, 08028 Barcelona (Spain)
  2. Departament de Química Física, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1–11, 08028 Barcelona (Spain), Fax: (+34)-93 402 1231
  Search for more papers by this author
 • Dr. David Casanova,

  1. Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB), Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1–11, 08028 Barcelona (Spain)
  Search for more papers by this author
 • Dr. Pere Alemany,

  Corresponding author
  1. Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB), Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1–11, 08028 Barcelona (Spain)
  2. Departament de Química Física, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1–11, 08028 Barcelona (Spain), Fax: (+34)-93 402 1231
  • Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB), Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1–11, 08028 Barcelona (Spain)
  Search for more papers by this author
 • Prof. Dr. Santiago Alvarez

  Corresponding author
  1. Departament de Química Inorgànica, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1–11, 08028 Barcelona (Spain), Fax: (+34)-93-490-7725
  2. Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB), Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1–11, 08028 Barcelona (Spain)
  • Departament de Química Inorgànica, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1–11, 08028 Barcelona (Spain), Fax: (+34)-93-490-7725
  Search for more papers by this author

Abstract

We analyze in this article the degree to which different groups of atoms retain local symmetries when assembled in a molecule. This study is carried out by applying continuous symmetry measures to several families of mixed sandwiches, a variety of piano-stool molecules, and several organic groups. An analysis of the local symmetry of the electron density shows that, sandwiched between two regions of different symmetry that correspond to the ligand sets, its symmetry is cylindrical at the central metal atom.

Abstract

En aquest article analitzem el grau amb què diversos grups d′àtoms retenen simetries locals quan es troben arranjats en una molècula. El nostre estudi s’ha dut a terme aplicant mesures contínues de simetria a diverses famílies de sàndvitxos mixtos, molècules de tipus banqueta de piano i diversos grups orgànics. L′anàlisi de la simetria local de la densitat electrònica mostra que aquesta té simetria cilíndrica a prop de l′àtom metàl⋅lic, aparedada entre dues regions de simetries diferents dels dos grups de lligands.

Ancillary