SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Weiwei Zhao, Chao Zhang, Feiyang Geng, Sifei Zhuo, Bin Zhang, Nanoporous Hollow Transition Metal Chalcogenide Nanosheets Synthesizedviathe Anion-Exchange Reaction of Metal Hydroxides with Chalcogenide Ions, ACS Nano, 2014, 8, 10, 10909

  CrossRef

 2. 2
  Caihong Feng, Le Zhang, Zhihui Wang, Xiangyun Song, Kening Sun, Feng Wu, Gao Liu, Synthesis of copper sulfide nanowire bundles in a mixed solvent as a cathode material for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 269, 550

  CrossRef

 3. 3
  Masood Akhtar, Mohammad Azad Malik, James Raftery, Paul O'Brien, Synthesis of iron selenide nanocrystals and thin films from bis(tetraisopropyldiselenoimidodiphosphinato)iron(ii) and bis(tetraphenyldiselenoimidodiphosphinato)iron(ii) complexes, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 48, 20612

  CrossRef

 4. 4
  Xue Wang, Chang Liu, Binjie Zheng, Yaqi Jiang, Lei Zhang, Zhaoxiong Xie, Lansun Zheng, Controlled synthesis of concave Cu2O microcrystals enclosed by {hhl} high-index facets and enhanced catalytic activity, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 2, 282

  CrossRef

 5. 5
  Di Li, Xiaochuan Duan, Qing Qin, Hongmin Fan, Wenjun Zheng, Facile synthesis of novel α-Ag3VO4 nanostructures with enhanced photocatalytic activity, CrystEngComm, 2013, 15, 44, 8933

  CrossRef

 6. 6
  Min-Rui Gao, Yun-Fei Xu, Jun Jiang, Shu-Hong Yu, Nanostructured metal chalcogenides: synthesis, modification, and applications in energy conversion and storage devices, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 7, 2986

  CrossRef

 7. 7
  Masood Akhtar, Javeed Akhtar, Mohammad Azad Malik, Floriana Tuna, Madeleine Helliwell, Paul O'Brien, Deposition of iron selenide nanocrystals and thin films from tris(N,N-diethyl-N′-naphthoylselenoureato)iron(iii), Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 30, 14970

  CrossRef

 8. 8
  Dahong Chen, Gang Chen, Qun Wang, Rencheng Jin, Yu Wang, Jian Pei, Haiming Xu, Xiaorui Shi, Facile hydrothermal synthesis of AgPb10LaTe12 materials: controlled synthesis, growth mechanism and shape-dependent electrical transportation properties, CrystEngComm, 2012, 14, 22, 7771

  CrossRef

 9. 9
  Yunhui Liang, Lu Shang, Tong Bian, Chao Zhou, Donghui Zhang, Huijun Yu, Haitao Xu, Zhan Shi, Tierui Zhang, Li-Zhu Wu, Chen-Ho Tung, Shape-controlled synthesis of polyhedral 50-facet Cu2O microcrystals with high-index facets, CrystEngComm, 2012, 14, 13, 4431

  CrossRef

 10. 10
  Min-Rui Gao, Jun Jiang, Shu-Hong Yu, Solution-Based Synthesis and Design of Late Transition Metal Chalcogenide Materials for Oxygen Reduction Reaction (ORR), Small, 2012, 8, 1