SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Ying Guo, Yi-Tao Xu, Guan-Hui Gao, Tao Wang, Bo Zhao, Xian-Zhu Fu, Rong Sun, Ching-Ping Wong, Electro-oxidation of formaldehyde and methanol over hollow porous palladium nanoparticles with enhanced catalytic activity, Catalysis Communications, 2015, 58, 40

  CrossRef

 2. 2
  Mushtaq Ahmad, A.R. Abdul Aziz, Elemental distribution and porosity enhancement in advanced nano bimetallic catalyst, Powder Technology, 2015, 280, 42

  CrossRef

 3. 3
  Parthasarathi Mukherjee, Partha Sarathi Roy, Kaustab Mandal, Debaleena Bhattacharjee, Subrata Dasgupta, Swapan Kumar Bhattacharya, Improved catalysis of room temperature synthesized Pd-Cu alloy nanoparticles for anodic oxidation of ethanol in alkaline media, Electrochimica Acta, 2015, 154, 447

  CrossRef

 4. 4
  Chengzhou Zhu, Dan Wen, Martin Oschatz, Matthias Holzschuh, Wei Liu, Anne-Kristin Herrmann, Frank Simon, Stefan Kaskel, Alexander Eychmüller, Kinetically Controlled Synthesis of PdNi Bimetallic Porous Nanostructures with Enhanced Electrocatalytic Activity, Small, 2015, 11, 12
 5. 5
  Duan Bin, Fangfang Ren, Ying Wang, Chunyang Zhai, Caiqin Wang, Jun Guo, Ping Yang, Yukou Du, Pd-Nanoparticle-Supported, PDDA-Functionalized Graphene as a Promising Catalyst for Alcohol Oxidation, Chemistry – An Asian Journal, 2015, 10, 3
 6. 6
  Kaustab Mandal, Debaleena Bhattacharjee, Partha Sarathi Roy, Swapan Kumar Bhattacharya, Subrata Dasgupta, Room temperature synthesis of Pd–Cu nanoalloy catalyst with enhanced electrocatalytic activity for the methanol oxidation reaction, Applied Catalysis A: General, 2015, 492, 100

  CrossRef

 7. 7
  Farid Taherkhani, Zohreh Parviz, Hamed Akbarzadeh, Alessandro Fortunelli, Temperature and Doping Effect on Thermal Conductivity of Copper–Gold Icosahedral Bimetallic Nanoclusters and Bulk Structures, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 14, 7922

  CrossRef

 8. 8
  Liming Yang, Dafeng Yan, Chengbin Liu, Hejie Song, Yanhong Tang, Shenglian Luo, Meijun Liu, Vertically oriented reduced graphene oxide supported dealloyed palladium–copper nanoparticles for methanol electrooxidation, Journal of Power Sources, 2015, 278, 725

  CrossRef

 9. 9
  Wu-Jun Liu, Ting-Ting Qian, Hong Jiang, Bimetallic Fe nanoparticles: Recent advances in synthesis and application in catalytic elimination of environmental pollutants, Chemical Engineering Journal, 2014, 236, 448

  CrossRef

 10. 10
  Junjie Mao, Yuxi Liu, Zheng Chen, Dingsheng Wang, Yadong Li, Bimetallic Pd–Cu nanocrystals and their tunable catalytic properties, Chemical Communications, 2014, 50, 35, 4588

  CrossRef

 11. 11
  Zhen Yin, LiLi Lin, Ding Ma, Construction of Pd-based nanocatalysts for fuel cells: opportunities and challenges, Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 12, 4116

  CrossRef

 12. 12
  Ming Zhao, Katsuhiro Abe, Shin-ichi Yamaura, Yoshinori Yamamoto, Naoki Asao, Fabrication of Pd–Ni–P Metallic Glass Nanoparticles and Their Application as Highly Durable Catalysts in Methanol Electro-oxidation, Chemistry of Materials, 2014, 26, 2, 1056

  CrossRef

 13. 13
  Xiaoxiao Li, Yanchun Zhao, Huaiwen Wang, Huang Tang, Jianniao Tian, Yanfang Fan, Highly dispersed Pd nanoparticles on 9-amino-1-azabenzanthrone functionalized graphene-like carbon surface for methanol electro-oxidation in alkaline medium, Materials Chemistry and Physics, 2014, 144, 1-2, 107

  CrossRef

 14. 14
  A. I. Ayesh, S. T. Mahmoud, N. Qamhieh, Z. A. Karam, Investigation of Charge Transport in Percolating Network of PdCu Nanoclusters, Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2014, 27, 1, 156

  CrossRef

 15. 15
  Zhen Yin, Yining Zhang, Kai Chen, Jing Li, Wenjing Li, Pei Tang, Huabo Zhao, Qingjun Zhu, Xinhe Bao, Ding Ma, Monodispersed bimetallic PdAg nanoparticles with twinned structures: Formation and enhancement for the methanol oxidation, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 16. 16
  Ming Wen, Bo Zhou, Hao Fang, Qingsheng Wu, Shipei Chen, Novel-Phase Structural High-Efficiency Anode Catalyst for Methanol Fuel Cells: α-(NiCu)3Pd Nanoalloy, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 46, 26713

  CrossRef

 17. 17
  Lei Zhang, Sang-Il Choi, Jing Tao, Hsin-Chieh Peng, Shuifen Xie, Yimei Zhu, Zhaoxiong Xie, Younan Xia, Pd–Cu Bimetallic Tripods: A Mechanistic Understanding of the Synthesis and Their Enhanced Electrocatalytic Activity for Formic Acid Oxidation, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 47
 18. 18
  Qi Dong, Yan Zhao, Xiao Han, Yan Wang, Muchun Liu, Ye Li, Pd/Cu bimetallic nanoparticles supported on graphene nanosheets: Facile synthesis and application as novel electrocatalyst for ethanol oxidation in alkaline media, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 27, 14669

  CrossRef

 19. 19
  Xiaoyu Qiu, Ruopeng Zhao, Yanan Li, Yawen Tang, Dongmei Sun, Shaohua Wei, Tianhong Lu, Polyamine-assisted hydrothermal synthesis of bimetallic Pd1Cu3multipods and their high catalytic ability in 4-nitrophenol reduction, RSC Adv., 2014, 4, 100, 57144

  CrossRef

 20. 20
  Chuangang Hu, Xiangquan Zhai, Yang Zhao, Ke Bian, Jing Zhang, Liangti Qu, Huimin Zhang, Hongxia Luo, Small-sized PdCu nanocapsules on 3D graphene for high-performance ethanol oxidation, Nanoscale, 2014, 6, 5, 2768

  CrossRef

 21. 21
  Wei Xu, Huaming Sun, Bo Yu, Guofang Zhang, Weiqiang Zhang, Ziwei Gao, Sonogashira Couplings on the Surface of Montmorillonite-Supported Pd/Cu Nanoalloys, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 22, 20261

  CrossRef

 22. 22
  Cuiling Li, Yusuke Yamauchi, Synthesis of Mesoporous Platinum–Copper Films by Electrochemical Micelle Assembly and Their Electrochemical Applications, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 3
 23. 23
  Ran Choi, Jaepyeong Jung, Gyubong Kim, Kyeongse Song, Yong-Il Kim, Sung Chul Jung, Young-Kyu Han, Hyunjoon Song, Yong-Mook Kang, Ultra-low overpotential and high rate capability in Li–O2 batteries through surface atom arrangement of PdCu nanocatalysts, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1362

  CrossRef

 24. 24
  Zhi-Li Wang, Jun-Min Yan, Hong-Li Wang, Yun Ping, Qing Jiang, Au@Pd core–shell nanoclusters growing on nitrogen-doped mildly reduced graphene oxide with enhanced catalytic performance for hydrogen generation from formic acid, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 41, 12721

  CrossRef

 25. 25
  Hongpan Rong, Shuangfei Cai, Zhiqiang Niu, Yadong Li, Composition-Dependent Catalytic Activity of Bimetallic Nanocrystals: AgPd-Catalyzed Hydrodechlorination of 4-Chlorophenol, ACS Catalysis, 2013, 3, 7, 1560

  CrossRef

 26. 26
  Saurabh K. Sengar, B. R. Mehta, P. K. Kulriya, S. A. Khan, Enhanced hydrogenation and reduced lattice distortion in size selected Pd-Ag and Pd-Cu alloy nanoparticles, Applied Physics Letters, 2013, 103, 17, 173107

  CrossRef

 27. 27
  Yao-Yue Yang, Jie Ren, Han-Xuan Zhang, Zhi-You Zhou, Shi-Gang Sun, Wen-Bin Cai, Infrared Spectroelectrochemical Study of Dissociation and Oxidation of Methanol at a Palladium Electrode in Alkaline Solution, Langmuir, 2013, 29, 5, 1709

  CrossRef

 28. 28
  Neue Mitglieder des Internationalen Beirats, Angewandte Chemie, 2013, 125, 1
 29. 29
  New Members of the International Advisory Board, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 1
 30. 30
  Gyoung Hwa Jeong, Donghyeuk Choi, Meejae Kang, Jinseon Shin, Ji-goo Kang, Sang-Wook Kim, One-pot synthesis of Au@Pd/graphene nanostructures: electrocatalytic ethanol oxidation for direct alcohol fuel cells (DAFCs), RSC Advances, 2013, 3, 23, 8864

  CrossRef

 31. 31
  Kyu-Hwan Park, Young Wook Lee, Yena Kim, Shin Wook Kang, Sang Woo Han, One-Pot Synthesis of CeO2-Supported Pd–Cu-Alloy Nanocubes with High Catalytic Activity, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 25
 32. 32
  Vineetha Mukundan, Jun Yin, Chuan-Jian Zhong, Oana Malis, Phase Transformations in physical mixtures of Pd-Cu nanoparticles, MRS Proceedings, 2013, 1528,

  CrossRef

 33. 33
  Zih-Yu Shih, Chia-Wei Wang, Guobao Xu, Huan-Tsung Chang, Porous palladium copper nanoparticles for the electrocatalytic oxidation of methanol in direct methanol fuel cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 15, 4773

  CrossRef

 34. 34
  Ruoshi Li, Han Mao, Jingjing Zhang, Tao Huang, Aishui Yu, Rapid synthesis of porous Pd and PdNi catalysts using hydrogen bubble dynamic template and their enhanced catalytic performance for methanol electrooxidation, Journal of Power Sources, 2013, 241, 660

  CrossRef

 35. 35
  Zhen Yin, Miaofang Chi, Qingjun Zhu, Ding Ma, Junming Sun, Xinhe Bao, Supported bimetallic PdAu nanoparticles with superior electrocatalytic activity towards methanol oxidation, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 32, 9157

  CrossRef

 36. 36
  Meenakshisundaram Sankar, Nikolaos Dimitratos, Peter J. Miedziak, Peter P. Wells, Christopher J. Kiely, Graham J. Hutchings, Designing bimetallic catalysts for a green and sustainable future, Chemical Society Reviews, 2012, 41, 24, 8099

  CrossRef

 37. 37
  Feng Yin, Zhi Wei Wang, Richard E. Palmer, Formation of bimetallic nanoalloys by Au coating of size-selected Cu clusters, Journal of Nanoparticle Research, 2012, 14, 10

  CrossRef

 38. 38
  Liang Lu, Liping Shen, Yi Shi, Tingting Chen, Guoqing Jiang, Cunwang Ge, Yawen Tang, Yu Chen, Tianhong Lu, New insights into enhanced electrocatalytic performance of carbon supported Pd–Cu catalyst for formic acid oxidation, Electrochimica Acta, 2012, 85, 187

  CrossRef

 39. 39
  Saurabh K. Sengar, B. R. Mehta, Govind, Size and alloying induced changes in lattice constant, core, and valance band binding energy in Pd-Ag, Pd, and Ag nanoparticles: Effect of in-flight sintering temperature, Journal of Applied Physics, 2012, 112, 1, 014307

  CrossRef