SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Ai-Xin Zhu, Zhen-Zhe Qiu, Li-Bo Yang, Xiao-Dan Fang, Si-Jin Chen, Quan-Qing Xu, Qiu-Xia Li, A luminescent cadmium(ii) metal–organic framework based on a triazolate–carboxylate ligand exhibiting selective gas adsorption and guest-dependent photoluminescence properties, CrystEngComm, 2015, 17, 26, 4787

  CrossRef

 2. 2
  Dong-Dong Zhou, Zhi-Juan Liu, Chun-Ting He, Pei-Qin Liao, Hao-Long Zhou, Zhen-Song Zhong, Rui-Biao Lin, Wei-Xiong Zhang, Jie-Peng Zhang, Xiao-Ming Chen, Controlling the flexibility and single-crystal to single-crystal interpenetration reconstitution of metal–organic frameworks, Chem. Commun., 2015, 51, 63, 12665

  CrossRef

 3. 3
  Wei-Ping Wu, Zhi-Sen Li, Bo Liu, Ping Liu, Zheng-Ping Xi, Yao-Yu Wang, Double-step CO2sorption and guest-induced single-crystal-to-single-crystal transformation in a flexible porous framework, Dalton Trans., 2015, 44, 22, 10141

  CrossRef

 4. 4
  Yufan Zhang, Xiangjie Bo, Anaclet Nsabimana, Ce Han, Mian Li, Liping Guo, Electrocatalytically active cobalt-based metal–organic framework with incorporated macroporous carbon composite for electrochemical applications, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 2, 732

  CrossRef

 5. 5
  K. Müller-Buschbaum, F. Beuerle, C. Feldmann, MOF based luminescence tuning and chemical/physical sensing, Microporous and Mesoporous Materials, 2015, 216, 171

  CrossRef

 6. 6
  Javier Martí-Rujas, Simone Bonafede, Dorearta Tushi, Massimo Cametti, Multiple single-crystal-to-single-crystal guest exchange in a dynamic 1D coordination polymer, Chem. Commun., 2015, 51, 62, 12357

  CrossRef

 7. 7
  Liangliang Zhang, Yu Zhang, Rongming Wang, Zixi Kang, Xiaobin Liu, Daofeng Sun, Qingguo Meng, Solvent modulated assembly of two Zn metal–organic frameworks: syntheses, luminescence, and gas adsorption properties, CrystEngComm, 2015, 17, 34, 6591

  CrossRef

 8. 8
  Hong-Ru Fu, Jian Zhang, Structural Transformation and Hysteretic Sorption of Light Hydrocarbons in a Flexible Zn–Pyrazole–Adenine Framework, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 15
 9. 9
  Bráulio Silva Barros, Jaroslaw Chojnacki, Antonia Alice Macêdo Soares, Joanna Kulesza, Leonis Lourenço da Luz, Severino Alves Júnior, Thermostability and photophysical properties of mixed-ligand carboxylate/benzimidazole Zn(II)-coordination polymers, Materials Chemistry and Physics, 2015, 162, 364

  CrossRef

 10. 10
  Ru-Jin Li, Mian Li, Xiao-Ping Zhou, Dan Li, Michael O'Keeffe, A highly stable MOF with a rod SBU and a tetracarboxylate linker: unusual topology and CO2 adsorption behaviour under ambient conditions, Chemical Communications, 2014, 50, 31, 4047

  CrossRef

 11. 11
  Christopher R. Murdock, Brianna C. Hughes, Zheng Lu, David M. Jenkins, Approaches for synthesizing breathing MOFs by exploiting dimensional rigidity, Coordination Chemistry Reviews, 2014, 258-259, 119

  CrossRef

 12. 12
  Daniil I. Kolokolov, Alexander G. Stepanov, Hervé Jobic, Guest Controlled Rotational Dynamics of Terephthalate Phenylenes in Metal–Organic Framework MIL-53(Al): Effect of Different Xylene Loadings, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 29, 15978

  CrossRef

 13. 13
  Yuanjing Cui, Banglin Chen, Guodong Qian, Lanthanide metal-organic frameworks for luminescent sensing and light-emitting applications, Coordination Chemistry Reviews, 2014, 273-274, 76

  CrossRef

 14. 14
  Yuan-Chun He, Hong-Mei Zhang, Ying-Ying Liu, Qiu-Yi Zhai, Qiu-Tong Shen, Shu-Yan Song, Jian-Fang Ma, Luminescent Anionic Metal–Organic Framework with Potential Nitrobenzene Sensing, Crystal Growth & Design, 2014, 14, 7, 3174

  CrossRef

 15. 15
  Zhichao Hu, Benjamin J. Deibert, Jing Li, Luminescent metal–organic frameworks for chemical sensing and explosive detection, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 16, 5815

  CrossRef

 16. 16
  Jin-Hua Wang, Gui-Mei Tang, Yong-Tao Wang, Ting-Xiao Qin, Seik Weng Ng, Metal-directed assembly of coordination polymers with the versatile ligand 2-(1H-benzotriazol-1-yl) acetic acid: from discrete structures to two-dimensional networks, CrystEngComm, 2014, 16, 13, 2660

  CrossRef

 17. 17
  Ru-Jin Li, Mian Li, Xiao-Ping Zhou, Seik Weng Ng, Michael O'Keeffe, Dan Li, ROD-8, a rod MOF with a pyrene-cored tetracarboxylate linker: framework disorder, derived nets and selective gas adsorption, CrystEngComm, 2014, 16, 28, 6291

  CrossRef

 18. 18
  Yuan-Chun He, Jin Yang, Ying-Ying Liu, Jian-Fang Ma, Series of Solvent-Induced Single-Crystal to Single-Crystal Transformations with Different Sizes of Solvent Molecules, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 14, 7527

  CrossRef

 19. 19
  Jie-Peng Zhang, Pei-Qin Liao, Hao-Long Zhou, Rui-Biao Lin, Xiao-Ming Chen, Single-crystal X-ray diffraction studies on structural transformations of porous coordination polymers, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 16, 5789

  CrossRef

 20. 20
  Jing-Tao Shi, Ke-Fen Yue, Bo Liu, Chun-sheng Zhou, Yong-Liang Liu, Zhi-Guo Fang, Yao-Yu Wang, Two porous metal–organic frameworks (MOFs) based on mixed ligands: synthesis, structure and selective gas adsorption, CrystEngComm, 2014, 16, 15, 3097

  CrossRef

 21. 21
  Er-Xia Chen, Hui Yang, Jian Zhang, Zeolitic Imidazolate Framework as Formaldehyde Gas Sensor, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 11, 5411

  CrossRef