Mechanistic Dichotomy in the Asymmetric Allylation of Aldehydes with Allyltrichlorosilanes Catalyzed by Chiral Pyridine N-Oxides

Authors

 • Prof. Dr. Andrei V. Malkov,

  Corresponding author
  1. Department of Chemistry, WestChem, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ (UK), Fax: (+44) 141-330-4888
  2. Present address: Department of Chemistry, Loughborough University, Loughborough, Leics LE11 3TU (UK), Fax: (+44) 1509-22-3925
  • Department of Chemistry, WestChem, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ (UK), Fax: (+44) 141-330-4888
  Search for more papers by this author
 • Dr. Sigitas Stončius,

  Corresponding author
  1. Department of Chemistry, WestChem, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ (UK), Fax: (+44) 141-330-4888
  2. Present address: Department of Organic Chemistry, Vilnius University, Naugarduko 24, 03225 Vilnius (Lithuania)
  • Department of Chemistry, WestChem, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ (UK), Fax: (+44) 141-330-4888
  Search for more papers by this author
 • Dr. Mark Bell,

  1. Department of Chemistry, WestChem, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ (UK), Fax: (+44) 141-330-4888
  2. Present address: Drug Discovery Unit, College of Life Sciences, University of Dundee, Dundee, DD1 5EH (UK)
  Search for more papers by this author
 • Dr. Fabiomassimo Castelluzzo,

  1. Department of Chemistry, WestChem, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ (UK), Fax: (+44) 141-330-4888
  2. Present address: ISF, General Medicine Buisness Unit, Bayer S.p.A. Via Orazio Console, n. 103, 000128 Rome (Italy)
  Search for more papers by this author
 • Dr. Pedro Ramírez-López,

  1. Department of Chemistry, WestChem, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ (UK), Fax: (+44) 141-330-4888
  2. Present address: Department of Organic Chemistry, University of Sevilla, García González 1, 41012 Sevilla (Spain)
  Search for more papers by this author
 • Dr. Lada Biedermannová,

  1. Department of Chemistry, WestChem, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ (UK), Fax: (+44) 141-330-4888
  2. Present address: Institute of Biotechnology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Vídeňská 1083, 14220 Prague 4 (Czech Republic)
  Search for more papers by this author
 • Prof. Dr. Vratislav Langer,

  1. Environmental Inorganic Chemistry, Department of Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, 412 96 Gothenburg (Sweden)
  Search for more papers by this author
 • Dr. Lubomír Rulíšek,

  Corresponding author
  1. Institute of Organic Chemistry and Biochemistry and Gilead Sciences Research Center, Academy of Sciences of the Czech Republic, Flemingovo náměstí 2, 16610 Prague 6 (Czech Republic)
  • Institute of Organic Chemistry and Biochemistry and Gilead Sciences Research Center, Academy of Sciences of the Czech Republic, Flemingovo náměstí 2, 16610 Prague 6 (Czech Republic)
  Search for more papers by this author
 • Prof. Dr. Pavel Kočovský

  Corresponding author
  1. Department of Chemistry, WestChem, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ (UK), Fax: (+44) 141-330-4888
  2. Sabbatical address: Department of Organic Chemistry, Arrhenius Laboratory, Stockholm University, SE 10691 Stockholm (Sweden)
  • Department of Chemistry, WestChem, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ (UK), Fax: (+44) 141-330-4888
  Search for more papers by this author

Abstract

Detailed kinetic and computational investigation of the enantio- and diastereoselective allylation of aldehydes 1 with allyltrichlorosilanes 5, employing the pyridine N-oxides METHOX (9) and QUINOX (10) as chiral organocatalysts, indicate that the reaction can proceed through a dissociative (cationic) or associative (neutral) mechanism: METHOX apparently favors a pentacoordinate cationic transition state, while the less sterically demanding QUINOX is likely to operate via a hexacoordinate neutral complex. In both pathways, only one molecule of the catalyst is involved in the rate- and selectivity-determining step, which is supported by both experimental and computational data.

Abstract

Enantio- a diastereoselektivní allylace aldehydů 1 allyltrichlorsilany 5 s použitím derivátů pyridin-N-oxidu METHOX (9) a QUINOX (10) jako chirálních organokatalyzátorů byla detailně studována pomocí kinetických a výpočetních metod. Reakce může probíhat disociativním (kationtovým) nebo asociativním (neutrálním) mechanismem: v případě METHOXu je pravděpodobný pentakoordinovaný kationtový tranzitní stav, zatímco méně stericky náročný QUINOX zřejmě dává přednost neutrálnímu hexakoordinovanému komplexu. Experimentální i vypočtená data ukazují, že se kroku určujícího rychlost a selektivitu reakce účastní v obou případech pouze jedna molekula katalyzátoru.

Ancillary