SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jing Tan, Yiting Li, Zhiyuan Liu, Shuxin Qu, Xiong Lu, Jianxin Wang, Ke Duan, Jie Weng, Bo Feng, Anti-infection activity of nanostructured titanium percutaneous implants with a postoperative infection model, Applied Surface Science, 2015, 344, 119

  CrossRef

 2. 2
  Ali A. Alshatwi, Jegan Athinarayanan, Vaiyapuri Subbarayan Periasamy, Biocompatibility assessment of rice husk-derived biogenic silica nanoparticles for biomedical applications, Materials Science and Engineering: C, 2015, 47, 8

  CrossRef

 3. 3
  Xiaoying Wang, Laixue Pang, Xiuying Hu, Nianfeng Han, Fabrication of ion doped WO3 photocatalysts through bulk and surface doping, Journal of Environmental Sciences, 2015,

  CrossRef

 4. 4
  Hongwei Bai, Xiaoli Zan, Jermyn Juay, Darren Delai Sun, Hierarchical heteroarchitectures functionalized membrane for high efficient water purification, Journal of Membrane Science, 2015, 475, 245

  CrossRef

 5. 5
  Fang-Xing Xiao, Jianwei Miao, Hua Bing Tao, Sung-Fu Hung, Hsin-Yi Wang, Hong Bin Yang, Jiazang Chen, Rong Chen, Bin Liu, One-Dimensional Hybrid Nanostructures for Heterogeneous Photocatalysis and Photoelectrocatalysis, Small, 2015, 11, 18
 6. 6
  Jiahui Liu, Li Zhang, Naixu Li, Qingwen Tian, Jiancheng Zhou, Yueming Sun, Synthesis of MoS2/SrTiO3composite materials for enhanced photocatalytic activity under UV irradiation, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 2, 706

  CrossRef

 7. 7
  Zipeng Xing, Wei Zhou, Fan Du, Yang Qu, Guohui Tian, Kai Pan, Chungui Tian, Honggang Fu, A floating macro/mesoporous crystalline anatase TiO2ceramic with enhanced photocatalytic performance for recalcitrant wastewater degradation, Dalton Trans., 2014, 43, 2, 790

  CrossRef

 8. 8
  Yongjian Jiang, Meicheng Li, Dandan Song, Xiaodan Li, Yue Yu, A novel 3D structure composed of strings of hierarchical TiO2 spheres formed on TiO2 nanobelts with high photocatalytic properties, Journal of Solid State Chemistry, 2014, 211, 90

  CrossRef

 9. 9
  Wee-Jun Ong, Lling-Lling Tan, Siang-Piao Chai, Siek-Ting Yong, Abdul Rahman Mohamed, Facet-Dependent Photocatalytic Properties of TiO2-Based Composites for Energy Conversion and Environmental Remediation, ChemSusChem, 2014, 7, 3
 10. 10
  Zipeng Xing, Wei Zhou, Fan Du, Linlin Zhang, Zhenzi Li, Hang Zhang, Wei Li, Facile Synthesis of Hierarchical Porous TiO2Ceramics with Enhanced Photocatalytic Performance for Micropolluted Pesticide Degradation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 19, 16653

  CrossRef

 11. 11
  Bo Weng, Siqi Liu, Zi-Rong Tang, Yi-Jun Xu, One-dimensional nanostructure based materials for versatile photocatalytic applications, RSC Advances, 2014, 4, 25, 12685

  CrossRef

 12. 12
  Jincheng Liu, Wenyu Zhu, Shuyan Yu, Xiaoli Yan, Three dimensional carbogenic dots/TiO2 nanoheterojunctions with enhanced visible light-driven photocatalytic activity, Carbon, 2014, 79, 369

  CrossRef

 13. 13
  Dina Fattakhova-Rohlfing, Adriana Zaleska, Thomas Bein, Three-Dimensional Titanium Dioxide Nanomaterials, Chemical Reviews, 2014, 114, 19, 9487

  CrossRef

 14. 14
  Yajun Ji, Facile route for synthesis of TiO2 nanorod arrays by high-temperature calcinations, Materials Letters, 2013, 108, 208

  CrossRef

 15. 15
  Xiaxi Yao, Xiaoheng Liu, Tianyu Liu, Kun Wang, Lude Lu, One-step and large-scale synthesis of anatase TiO2 mesocrystals along [001] orientation with enhanced photocatalytic performance, CrystEngComm, 2013, 15, 47, 10246

  CrossRef