SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Songyang Jiang, Yuwen Ma, Yingyi Wang, Chengyun Wang, Yongjia Shen, Ethynylene-Linked Oligomers Based on Benzodithiophene: Synthesis and Photoelectric Properties, Chinese Journal of Chemistry, 2014, 32, 4
 2. 2
  Pan Zhang, Chao Li, Yue Zhao, Yaowen Li, Yingfeng Tu, Controlling Morphology of Active Layer by Tuning Coplanarity of the Centrality in Acceptor-Donor-Acceptor Small Molecules for Photovoltaic Application, Chinese Journal of Chemistry, 2013, 31, 11
 3. 3
  Chao Hu, Qing Zhang, Dithieno[a,e]pentalene Based Conjugated Polymers: Synthesis and Characterization, Chinese Journal of Chemistry, 2013, 31, 11
 4. 4
  Jintu Wang, Huaiying Ye, Hongjiao Li, Chongyu Mei, Jun Ling, Weishi Li, Zhiquan Shen, Donor-Acceptor Oligomers and Polymers Composed of Benzothiadiazole and 3-Hexylthiophene: Effect of Chain Length and Regioregularity, Chinese Journal of Chemistry, 2013, 31, 11
 5. 5
  Quanxiang Yan, Lijian Zuo, Zhuowei Gu, Ligong Yang, Rong Wang, Mang Wang, Hongzheng Chen, Improved Photovoltaic Performance of MEH-PPV/PCBM Solar Cells via Incorporation of Si Nanocrystals, Chinese Journal of Chemistry, 2013, 31, 11
 6. 6
  Shanci Chen, Changquan Tang, Zhigang Yin, Yunlong Ma, Dongdong Cai, Dhanavel Ganeshan, Qingdong Zheng, Ladder-type Diindenopyrazine Based Conjugated Copolymers for Organic Solar Cells with High Open-circuit Voltages, Chinese Journal of Chemistry, 2013, 31, 11
 7. 7
  Hiromasa Goto, Aohan Wang, Shigeki Nimori, Kohsuke Kawabata, Mechanical orientation in thermotropic liquid crystal state and magnetic orientation in solvent evaporation process via lyotropic liquid crystal state of an amphotropic low-bandgap liquid-crystalline π-conjugated polymer, Liquid Crystals, 2013, 40, 9, 1159

  CrossRef

 8. 8
  Lie Chen, Shujiao Cai, Xianbo Wang, Yiwang Chen, Novel Donor-Acceptor Copolymers Based on Dithienosilole and Ketone Modified Thieno[3,4-b]thiophene for Photovoltaic Application, Chinese Journal of Chemistry, 2013, 31, 11
 9. 9
  Linquan Huang, Dong Yang, Qiang Gao, Yan Liu, Shengmei Lu, Jian Zhang, Can Li, Synthesis and Photovoltaic Properties of Polythiophene Incorporating with 3,4-Difluorothiophene Units, Chinese Journal of Chemistry, 2013, 31, 11