Acta Chimica Sinica English Edition

Cover image for Acta Chimica Sinica English Edition

November 1987

Volume 5, Issue 4

Pages fmi–fmi, 287–370

Currently known as: Chinese Journal of Chemistry

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communications
  1. Masthead (page fmi)

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19870050401

 2. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communications
  1. Mass spectra of arylhydroxyoximes and their complexes with transition metals (pages 299–306)

   Fu Gui-Xiang, Chen Yao-Huan, Zhou Chen-Ming, Wu Yuan-Wei, Xu Xiao-Yun, Zeng Ming-Ying and Shen Huai-Yu

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19870050404

  2. NMR study of monophthalocyaninatolanthanide (III) compounds (pages 307–312)

   Shi Feng, Zhuang Wen-De, Xiao Yan-Wen and Ni Jia-Zuan

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19870050405

  3. Studies on organosilicon reactive intermediates: I. Photochemical generation of furylsilylene (pages 313–317)

   Wu Shi-Hui, Wu Ge, Tao Feng-Gang and Lin Zi-Sen

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19870050406

  4. On the configuration of 4,4′,6,6′-tetraphenyl-2,2′-dithiopyrylene (pages 318–321)

   Qian Ren-Yuan, Zhu Dao-Ben, Mikiko Shima, Mari Sato and Noriko Yamaguchi

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19870050407

  5. Direct suprafacial 1,3-hydrogen migration of 1,1-dimethyl-2-(9-phenanthryl)cyclopropane (pages 338–344)

   Wu Guo-Sheng, Ma Yun-Fei, Li Zhen-Lian and Xu Jian-Hua

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19870050410

 3. Communications

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communications
  1. Ab initio calculations on Fe2S2Cl2-4 (pages 345–348)

   Jiang Yuan-Sheng, Li Xiao-Tian, Zhang Ming-Yu and Yu Wei-Zhou

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19870050411

  2. Single electron transfer mechanism in the generation of dihalocarbene from haloform (pages 355–358)

   Xu Lin-Xiao, Tao Feng-Gang, Yu Tong-Yin, Ge Ming-Tao and Chen Shi-Ming

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19870050414

  3. Ab initio calculations on Fe2S2(SH)math image (pages 362–370)

   Yu Wei-Zhou, Li Xiao-Tian, Zhang Ming-Yu and Jiang Yuan-Sheng

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19870050416

SEARCH

SEARCH BY CITATION