SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Mohammad Hashemi, Sahadi Amininia, Mahboubeh Ebrahimi, Seyed Mehdi Hashemi, Javad Yousefi, Ebrahim Eskandari-Nasab, Mohsen Taheri, Saeid Ghavami, Association between LAPTM4B gene polymorphism and breast cancer susceptibility in an Iranian population, Medical Oncology, 2014, 31, 8

  CrossRef

 2. 2
  Cuiju Mo, Yu Lu, Yan Deng, Jian Wang, Li Xie, Taijie Li, Yu He, Qiliu Peng, Xue Qin, Shan Li, LAPTM4B polymorphism increases susceptibility to multiple cancers in Chinese populations: a meta-analysis, BMC Genetics, 2014, 15, 1, 48

  CrossRef

 3. 3
  Bing Wang, Jianjun Xu, Rouli Zhou, Qingyun Zhang, Association of LAPTM4B gene polymorphism with nasopharyngeal carcinoma susceptibility in a Chinese population, Medical Oncology, 2013, 30, 1

  CrossRef

 4. 4
  Fanling Meng, Huiyan Li, Rouli Zhou, Chang Luo, Yuanlong Hu, Ge Lou, LAPTM4Bgene polymorphism and endometrial carcinoma risk and prognosis, Biomarkers, 2013, 18, 2, 136

  CrossRef

 5. 5
  Shailendra Kapoor, Lysosomal-associated transmembrane protein 4 beta and its association with systemic carcinogenesis, The American Journal of Surgery, 2013, 206, 2, 287

  CrossRef

 6. 6
  Meirong Fan, Ye Liu, Rouli Zhou, Qingyun Zhang, Association of LAPTM4B gene polymorphism with breast cancer susceptibility, Cancer Epidemiology, 2012, 36, 4, 364

  CrossRef

 7. 7
  Guojun Zhai, Hua Yang, Xiaoxu Ji, Fuxia Xiong, Jing Su, Michael A. McNutt, Xuan Li, Correlation of LAPTM4B polymorphisms with hepatocellular carcinoma in Chinese patients, Medical Oncology, 2012, 29, 4, 2744

  CrossRef

 8. 8
  Y. Xu, Y. Liu, R. Zhou, F. Meng, Y. Gao, S. Yang, X. Li, M. Yang, G. Lou, LAPTM4B Polymorphisms is Associated with Ovarian Cancer Susceptibility and Its Prognosis, Japanese Journal of Clinical Oncology, 2012, 42, 5, 413

  CrossRef

 9. 9
  S. Wang, Q.- Y. Zhang, R.- L. Zhou, Relationship between LAPTM4B gene polymorphism and susceptibility of primary liver cancer, Annals of Oncology, 2012, 23, 7, 1864

  CrossRef