SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Wei Li, Fu-Quan Bai, Jie Chen, Jian Wang, Hong-Xing Zhang, Planar amine-based dye features the rigidified O-bridged dithiophene π-spacer: A potential high-efficiency sensitizer for dye-sensitized solar cells application, Journal of Power Sources, 2015, 275, 207

  CrossRef

 2. 2
  Narges Mohammadi, Feng Wang, First-principles study of Carbz-PAHTDDT dye sensitizer and two Carbz-derived dyes for dye sensitized solar cells, Journal of Molecular Modeling, 2014, 20, 3

  CrossRef

 3. 3
  Li-Na Yang, Zhu-Zhu Sun, Shi-Lu Chen, Ze-Sheng Li, Iodinated AlIII-Based Phthalocyanines are Promising Sensitizers for Dye-Sensitized Solar Cells; A Theoretical Comparison Between ZnII, MgII, and AlIII-Based Phthalocyanine Sensitizers, ChemPhysChem, 2014, 15, 3
 4. 4
  Ruangchai Tarsang, Vinich Promarak, Taweesak Sudyoadsuk, Supawadee Namuangruk, Nawee Kungwan, Siriporn Jungsuttiwong, Modification of D–A–π–A Configuration toward a High-Performance Triphenylamine-Based Sensitizer for Dye-Sensitized Solar Cells: A Theoretical Investigation, ChemPhysChem, 2014, 15, 17
 5. 5
  Supawadee Namuangruk, Jittima Meeprasert, Siriporn Jungsuttiwong, Vinich Promarak, Nawee Kungwan, Organic sensitizers with modified di(thiophen-2-yl)phenylamine donor units for dye-sensitized solar cells: a computational study, Theoretical Chemistry Accounts, 2014, 133, 9

  CrossRef

 6. 6
  Cai-Rong Zhang, Li-Heng Han, Jian-Wu Zhe, Neng-Zhi Jin, Yu-Lin Shen, Ji-Jun Gong, Hai-Min Zhang, Yu-Hong Chen, Zi-Jiang Liu, The role of terminal groups in electronic structures and related properties: The case of push–pull porphyrin dye sensitizers for solar cells, Computational and Theoretical Chemistry, 2014, 1039, 62

  CrossRef

 7. 7
  Jin-Hua Luo, Quan-Song Li, Li-Na Yang, Zhu-Zhu Sun, Ze-Sheng Li, Theoretical design of porphyrazine derivatives as promising sensitizers for dye-sensitized solar cells, RSC Advances, 2014, 4, 39, 20200

  CrossRef

 8. 8
  Shuxian Wei, Xiaoqing Lu, Xiaofan Shi, Zhigang Deng, Yang Shao, Lianming Zhao, Wenyue Guo, Chi-Man Lawrence Wu, Theoretical Insight into Organic Dyes Incorporating Triphenylamine-Based Donors and Binaryπ-Conjugated Bridges for Dye-Sensitized Solar Cells, International Journal of Photoenergy, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 9. 9
  Nawee Kungwan, Pipat Khongpracha, Supawadee Namuangruk, Jittima Meeprasert, Chirawat Chitpakdee, Siriporn Jungsuttiwong, Vinich Promarak, Theoretical study of linker-type effect in carbazole–carbazole-based dyes on performances of dye-sensitized solar cells, Theoretical Chemistry Accounts, 2014, 133, 8

  CrossRef

 10. 10
  Santhanamoorthi Nachimuthu, Kuan-Hwa Lai, Fadlilatul Taufany, Jyh-Chiang Jiang, Theoretical study on molecular design and optical properties of organic sensitizers, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 29, 15389

  CrossRef

 11. 11
  Li-Na Yang, Zhu-Zhu Sun, Quan-Song Li, Shi-Lu Chen, Ze-Sheng Li, Thomas A. Niehaus, Unsymmetrical squaraine dye containing dithieno[3,2-b:2′,3′-d]pyrrole as a π-spacer: A potential photosensitizer for dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 2014, 268, 137

  CrossRef

 12. 12
  Cai-Rong Zhang, Li Liu, Jian-Wu Zhe, Neng-Zhi Jin, Li-Hua Yuan, Yu-Hong Chen, Zhi-Qiang Wei, You-Zhi Wu, Zi-Jiang Liu, Hong-Shan Chen, Comparative study on electronic structures and optical properties of indoline and triphenylamine dye sensitizers for solar cells, Journal of Molecular Modeling, 2013, 19, 4, 1553

  CrossRef

 13. 13
  Clàudia Climent, David Casanova, Electronic structure calculations for the study of D-π-A organic sensitizers: Exploring polythiophene linkers, Chemical Physics, 2013, 423, 157

  CrossRef

 14. 14
  Cai-Rong Zhang, Li Liu, Jian-Wu Zhe, Neng-Zhi Jin, Yao Ma, Li-Hua Yuan, Mei-Lin Zhang, You-Zhi Wu, Zi-Jiang Liu, Hong-Shan Chen, The Role of the Conjugate Bridge in Electronic Structures and Related Properties of Tetrahydroquinoline for Dye Sensitized Solar Cells, International Journal of Molecular Sciences, 2013, 14, 3, 5461

  CrossRef

 15. 15
  Jing Wang, Hong Li, Na-Na Ma, Li-Kai Yan, Zhong-Min Su, Theoretical studies on organoimido-substituted hexamolybdates dyes for dye-sensitized solar cells (DSSC), Dyes and Pigments, 2013, 99, 2, 440

  CrossRef

 16. 16
  Siriporn Jungsuttiwong, Ruangchai Tarsang, Taweesak Sudyoadsuk, Vinich Promarak, Pipat Khongpracha, Supawadee Namuangruk, Theoretical study on novel double donor-based dyes used in high efficient dye-sensitized solar cells: The application of TDDFT study to the electron injection process, Organic Electronics, 2013, 14, 3, 711

  CrossRef

 17. 17
  Narges Mohammadi, Peter J. Mahon, Feng Wang, Toward rational design of organic dye sensitized solar cells (DSSCs): An application to the TA-St-CA dye, Journal of Molecular Graphics and Modelling, 2013, 40, 64

  CrossRef

 18. 18
  Cai-Rong Zhang, Li-Heng Han, Jian-Wu Zhe, Neng-Zhi Jin, Dao-Bin Wang, Xuan Wang, You-Zhi Wu, Yu-Hong Chen, Zi-Jiang Liu, Hong-Shan Chen, Tuning the electronic structures and related properties of Ruthenium-based dye sensitizers by ligands: A theoretical study and design, Computational and Theoretical Chemistry, 2013, 1017, 99

  CrossRef

 19. 19
  Li-Heng Han, Cai-Rong Zhang, Jian-Wu Zhe, Neng-Zhi Jin, Yu-Lin Shen, Wei Wang, Ji-Jun Gong, Yu-Hong Chen, Zi-Jiang Liu, Understanding the Electronic Structures and Absorption Properties of Porphyrin Sensitizers YD2 and YD2-o-C8 for Dye-Sensitized Solar Cells, International Journal of Molecular Sciences, 2013, 14, 10, 20171

  CrossRef

 20. 20
  Shamsa Bibi, Ping Li, Jingping Zhang, X-Shaped donor molecules based on benzo[2,1-b:3,4-b′]dithiophene as organic solar cell materials with PDIs as acceptors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 44, 13828

  CrossRef

 21. 21
  Cai-Rong Zhang, Li Liu, Zi-Jiang Liu, Yu-Lin Shen, Yi-Tong Sun, You-Zhi Wu, Yu-Hong Chen, Li-Hua Yuan, Wei Wang, Hong-Shan Chen, Electronic structures and optical properties of organic dye sensitizer NKX derivatives for solar cells: A theoretical approach, Journal of Molecular Graphics and Modelling, 2012, 38, 419

  CrossRef

 22. 22
  Ji Zhang, Yu-He Kan, Hai-Bin Li, Yun Geng, Yong Wu, Zhong-Min Su, How to design proper ?-spacer order of the D-?-A dyes for DSSCs? A density functional response, Dyes and Pigments, 2012, 95, 2, 313

  CrossRef