SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Moumita Gupta, A. Balamurugan, Hyung-il Lee, Azoaniline-based rapid and selective dual sensor for copper and fluoride ions with two distinct output modes of detection, Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 211, 531

  CrossRef

 2. 2
  Baiyun Li, Chuanxiu Zhang, Yu Wang, Chuanxiang Liu, Jinju Chen, Tian Zhou, Fengping Yi, Chromogenic and fluorescent ‘turn-on’ chemodosimeter for fluoride based on a F-triggered cascade reaction, Luminescence, 2015, 30, 4
 3. 3
  Lizhi Gai, John Mack, Hua Lu, Tebello Nyokong, Zhifang Li, Nagao Kobayashi, Zhen Shen, Organosilicon compounds as fluorescent chemosensors for fluoride anion recognition, Coordination Chemistry Reviews, 2015, 285, 24

  CrossRef

 4. 4
  Su-Ying Xu, Xiaolong Sun, Haobo Ge, Rory L. Arrowsmith, John S. Fossey, Sofia I. Pascu, Yun-Bao Jiang, Tony D. James, Synthesis and evaluation of a boronate-tagged 1,8-naphthalimide probe for fluoride recognition, Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 14, 4143

  CrossRef

 5. 5
  Xiaohong Cheng, Huizhen Jia, Jun Feng, Jingui Qin, Zhen Li, “Reactive” probe for fluoride: “Turn-on” fluorescent sensing in aqueous solution and bioimaging in living cells, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 199, 54

  CrossRef

 6. 6
  Jun-Sheng Chen, Pan-Wang Zhou, Li Zhao, Tian-Shu Chu, A DFT/TDDFT study of the excited state intramolecular proton transfer based sensing mechanism for the aqueous fluoride chemosensor BTTPB, RSC Adv., 2014, 4, 1, 254

  CrossRef

 7. 7
  Jian Xu, Shaobo Sun, Qian Li, Ying Yue, Yingdong Li, Shijun Shao, A novel “Turn-On” fluorescent probe for F− detection in aqueous solution and its application in live-cell imaging, Analytica Chimica Acta, 2014, 849, 36

  CrossRef

 8. 8
  Xujun Zheng, Wencheng Zhu, Dong Liu, Hua Ai, Yan Huang, Zhiyun Lu, Highly Selective Colorimetric/Fluorometric Dual-Channel Fluoride Ion Probe, and Its Capability of Differentiating Cancer Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 7996

  CrossRef

 9. 9
  Jun-Sheng Chen, Run-Ze Liu, Yang Yang, Tian-Shu Chu, Intramolecular charge transfer and sensing mechanism for a colorimetric fluoride sensor based on 1,8-naphthalimide derivatives, Theoretical Chemistry Accounts, 2014, 133, 1

  CrossRef

 10. 10
  Xiaohong Cheng, Huizhen Jia, Jun Feng, Jingui Qin, Zhen Li, “Reactive” probe for hydrogen sulfite: “turn-on” fluorescent sensing and bioimaging application, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 33, 4110

  CrossRef

 11. 11
  Jun-Sheng Chen, Pan-Wang Zhou, Song-Qiu Yang, Ai-Ping Fu, Tian-Shu Chu, Sensing mechanism for a fluoride chemosensor: invalidity of excited-state proton transfer mechanism, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 38, 16183

  CrossRef