SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zhen Li, Lixia Yuan, Ziqi Yi, Yang Liu, Ying Xin, Zhaoliang Zhang, Yunhui Huang, A dual coaxial nanocable sulfur composite for high-rate lithium–sulfur batteries, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1653

  CrossRef

 2. 2
  Sheng-Heng Chung, Arumugam Manthiram, A Natural Carbonized Leaf as Polysulfide Diffusion Inhibitor for High-Performance Lithium–Sulfur Battery Cells, ChemSusChem, 2014, 7, 6
 3. 3
  Huabin Xing, Chen Liao, Qiwei Yang, Gabriel M. Veith, Bingkun Guo, Xiao-Guang Sun, Qilong Ren, Yong-Sheng Hu, Sheng Dai, Ambient Lithium–SO2 Batteries with Ionic Liquids as Electrolytes, Angewandte Chemie, 2014, 126, 8
 4. 4
  Huabin Xing, Chen Liao, Qiwei Yang, Gabriel M. Veith, Bingkun Guo, Xiao-Guang Sun, Qilong Ren, Yong-Sheng Hu, Sheng Dai, Ambient Lithium–SO2 Batteries with Ionic Liquids as Electrolytes, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 8
 5. 5
  Nicolas Brun, Ken Sakaushi, Jürgen Eckert, Magdalena M. Titirici, Carbohydrate-Derived Nanoarchitectures: On a Synergistic Effect Toward an Improved Performance in Lithium–Sulfur Batteries, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 2, 126

  CrossRef

 6. 6
  Shiguo Zhang, Kaoru Dokko, Masayoshi Watanabe, Direct Synthesis of Nitrogen-Doped Carbon Materials from Protic Ionic Liquids and Protic Salts: Structural and Physicochemical Correlations between Precursor and Carbon, Chemistry of Materials, 2014, 26, 9, 2915

  CrossRef

 7. 7
  Min-Sik Park, Bo Ock Jeong, Tae Jeong Kim, Seok Kim, Ki Jae Kim, Ji-Sang Yu, Yongju Jung, Young-Jun Kim, Disordered mesoporous carbon as polysulfide reservoir for improved cyclic performance of lithium–sulfur batteries, Carbon, 2014, 68, 265

  CrossRef

 8. 8
  Alen Vizintin, Manu U. M. Patel, Bostjan Genorio, Robert Dominko, Effective Separation of Lithium Anode and Sulfur Cathode in Lithium–Sulfur Batteries, ChemElectroChem, 2014, 1, 6
 9. 9
  Jin Won Kim, Joey D. Ocon, Dong-Won Park, Jaeyoung Lee, Functionalized Graphene-Based Cathode for Highly Reversible Lithium–Sulfur Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 5
 10. 10
  Juan Yang, Jing Xie, Xiangyang Zhou, Youlan Zou, Jingjing Tang, Songcan Wang, Feng Chen, Luyu Wang, Functionalized N-Doped Porous Carbon Nanofiber Webs for a Lithium–Sulfur Battery with High Capacity and Rate Performance, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 4, 1800

  CrossRef

 11. 11
  Jiulin Wang, Lichao Yin, Hao Jia, Haitao Yu, Yushi He, Jun Yang, Charles W. Monroe, Hierarchical Sulfur-Based Cathode Materials with Long Cycle Life for Rechargeable Lithium Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 2
 12. 12
  Qiang Li, Zhian Zhang, Zaiping Guo, Yanqing Lai, Kai Zhang, Jie Li, Improved cyclability of lithium–sulfur battery cathode using encapsulated sulfur in hollow carbon nanofiber@nitrogen-doped porous carbon core–shell composite, Carbon, 2014, 78, 1

  CrossRef

 13. 13
  Fei Han, Wen-Cui Li, Duo Li, An-Hui Lu, In Situ Electrochemical Generation of Mesostructured Cu2S/C Composite for Enhanced Lithium Storage: Mechanism and Material Properties, ChemElectroChem, 2014, 1, 4
 14. 14
  Chun-Peng Yang, Ya-Xia Yin, Huan Ye, Ke-Cheng Jiang, Juan Zhang, Yu-Guo Guo, Insight into the Effect of Boron Doping on Sulfur/Carbon Cathode in Lithium–Sulfur Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8789

  CrossRef

 15. 15
  Kai Han, Jingmei Shen, Cary M. Hayner, Hongqi Ye, Mayfair C. Kung, Harold H. Kung, Li2S-reduced graphene oxide nanocomposites as cathode material for lithium sulfur batteries, Journal of Power Sources, 2014, 251, 331

  CrossRef

 16. 16
  Noelia Moreno, Alvaro Caballero, Lourdes Hernán, Julián Morales, Lithium–sulfur batteries with activated carbons derived from olive stones, Carbon, 2014, 70, 241

  CrossRef

 17. 17
  Xiwen Wang, Zhian Zhang, Yaohui Qu, Yanqing Lai, Jie Li, Nitrogen-doped graphene/sulfur composite as cathode material for high capacity lithium–sulfur batteries, Journal of Power Sources, 2014, 256, 361

  CrossRef

 18. 18
  Cheng Tang, Qiang Zhang, Meng-Qiang Zhao, Jia-Qi Huang, Xin-Bing Cheng, Gui-Li Tian, Hong-Jie Peng, Fei Wei, Nitrogen-Doped Aligned Carbon Nanotube/Graphene Sandwiches: Facile Catalytic Growth on Bifunctional Natural Catalysts and Their Applications as Scaffolds for High-Rate Lithium-Sulfur Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 32
 19. 19
  Bin Zhang, Min Xiao, Shuanjin Wang, Dongmei Han, Shuqin Song, Guohua Chen, Yuezhong Meng, Novel Hierarchically Porous Carbon Materials Obtained from Natural Biopolymer as Host Matrixes for Lithium–Sulfur Battery Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 13174

  CrossRef

 20. 20
  Noelia Moreno, Alvaro Caballero, Lourdes Hernán, Julián Morales, Jesús Canales-Vázquez, Ordered mesoporous carbons obtained by a simple soft template method as sulfur immobilizers for lithium–sulfur cells, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 32, 17332

  CrossRef

 21. 21
  Hiesang Sohn, Mikhail L. Gordin, Terrence Xu, Shuru Chen, Dongping Lv, Jiangxuan Song, Ayyakkannu Manivannan, Donghai Wang, Porous Spherical Carbon/Sulfur Nanocomposites by Aerosol-Assisted Synthesis: The Effect of Pore Structure and Morphology on Their Electrochemical Performance As Lithium/Sulfur Battery Cathodes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7596

  CrossRef

 22. 22
  Lin Chen, Leon L. Shaw, Recent advances in lithium–sulfur batteries, Journal of Power Sources, 2014, 267, 770

  CrossRef

 23. 23
  Xiaohui Zhao, Dul-Sun Kim, James Manuel, Kwon-Koo Cho, Ki-Won Kim, Hyo-Jun Ahn, Jou-Hyeon Ahn, Recovery from self-assembly: a composite material for lithium–sulfur batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 20, 7265

  CrossRef

 24. 24
  Hong-Jie Peng, Ting-Zheng Hou, Qiang Zhang, Jia-Qi Huang, Xin-Bing Cheng, Meng-Qing Guo, Zhe Yuan, Lian-Yuan He, Fei Wei, Strongly Coupled Interfaces between a Heterogeneous Carbon Host and a Sulfur-Containing Guest for Highly Stable Lithium-Sulfur Batteries: Mechanistic Insight into Capacity Degradation, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 5
 25. 25
  Xi'an Chen, Zhubing Xiao, Xutao Ning, Zheng Liu, Zhi Yang, Chao Zou, Shun Wang, Xiaohua Chen, Ying Chen, Shaoming Huang, Sulfur-Impregnated, Sandwich-Type, Hybrid Carbon Nanosheets with Hierarchical Porous Structure for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 11
 26. 26
  Yinchuan Li, Rui Mi, Shaomin Li, Xichuan Liu, Wei Ren, Hao Liu, Jun Mei, Woon-Ming Lau, Sulfur–nitrogen doped multi walled carbon nanotubes composite as a cathode material for lithium sulfur batteries, International Journal of Hydrogen Energy, 2014,

  CrossRef

 27. 27
  Ksenia S. Egorova, Valentine P. Ananikov, Toxicity of Ionic Liquids: Eco(cyto)activity as Complicated, but Unavoidable Parameter for Task-Specific Optimization, ChemSusChem, 2014, 7, 2
 28. 28
  Da-Wei Wang, Qingcong Zeng, Guangmin Zhou, Lichang Yin, Feng Li, Hui-Ming Cheng, Ian R. Gentle, Gao Qing Max Lu, Carbon–sulfur composites for Li–S batteries: status and prospects, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 33, 9382

  CrossRef

 29. 29
  Fugen Sun, Jitong Wang, Huichao Chen, Wencheng Li, Wenming Qiao, Donghui Long, Licheng Ling, High Efficiency Immobilization of Sulfur on Nitrogen-Enriched Mesoporous Carbons for Li–S Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 12, 5630

  CrossRef

 30. 30
  Duo Li, Fei Han, Shuai Wang, Fei Cheng, Qiang Sun, Wen-Cui Li, High Sulfur Loading Cathodes Fabricated Using Peapodlike, Large Pore Volume Mesoporous Carbon for Lithium–Sulfur Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 6, 2208

  CrossRef

 31. 31
  Bingkun Guo, Teng Ben, Zhonghe Bi, Gabriel M. Veith, Xiao-Guang Sun, Shilun Qiu, Sheng Dai, Highly dispersed sulfur in a porous aromatic framework as a cathode for lithium–sulfur batteries, Chemical Communications, 2013, 49, 43, 4905

  CrossRef

 32. 32
  Xiqing Wang, Chen-Guang Liu, David Neff, Pasquale F. Fulvio, Richard T. Mayes, Aruna Zhamu, Qing Fang, Guorong Chen, Harry M. Meyer, Bor Z. Jang, Sheng Dai, Nitrogen-enriched ordered mesoporous carbons through direct pyrolysis in ammonia with enhanced capacitive performance, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 27, 7920

  CrossRef

 33. 33
  Tatsuo Kimura, Ayhan M. Emre, Kazumi Kato, Yasuhiko Hayashi, Phenol resin carbonized films with anisotropic shrinkage driven ordered mesoporous structures, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 47, 15135

  CrossRef

 34. 34
  Feng Wu, Junzheng Chen, Li Li, Teng Zhao, Zhen Liu, Renjie Chen, Polyethylene-Glycol-Doped Polypyrrole Increases the Rate Performance of the Cathode in Lithium–Sulfur Batteries, ChemSusChem, 2013, 6, 8
 35. 35
  Guiyin Xu, Bing Ding, Ping Nie, Laifa Shen, Jie Wang, Xiaogang Zhang, Porous Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes Derived from Tubular Polypyrrole for Energy-Storage Applications, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 37