SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Guangming Yang, Chao Su, Yubo Chen, Feifei Dong, Moses O. Tade, Zongping Shao, Cobalt-free SrFe0.9Ti0.1O3−δ as a high-performance electrode material for oxygen reduction reaction on doped ceria electrolyte with favorable CO2 tolerance, Journal of the European Ceramic Society, 2015, 35, 9, 2531

  CrossRef

 2. 2
  Zhan Shi, Tian Xia, Fuchang Meng, Jingping Wang, Shengming Wu, Jie Lian, Hui Zhao, Chunbo Xu, EuBaCo2O5+δ-Ce0.9Gd0.1O2−δ composite cathodes for intermediate-temperature solid oxide fuel cells: high electrochemical performance and oxygen reduction kinetics, Electrochimica Acta, 2015, 174, 608

  CrossRef

 3. 3
  Fuchang Meng, Tian Xia, Jingping Wang, Zhan Shi, Hui Zhao, Praseodymium-deficiency Pr0.94BaCo2O6-δ double perovskite: A promising high performance cathode material for intermediate-temperature solid oxide fuel cells, Journal of Power Sources, 2015, 293, 741

  CrossRef

 4. 4
  Liquan Fan, Lianbao Liu, Yuwei Wang, Hua Huo, Yueping Xiong, A novel processing method of Sr0.7Y0.3CoO2.65−δ cathode for intermediate temperature solid oxide fuel cells, Ceramics International, 2014, 40, 3, 4939

  CrossRef

 5. 5
  Xiuling Yu, Wen Long, Fangjun Jin, Tianmin He, Cobalt-free perovskite cathode materials SrFe1−xTixO3−δ and performance optimization for intermediate-temperature solid oxide fuel cells, Electrochimica Acta, 2014, 123, 426

  CrossRef

 6. 6
  Dengjie Chen, Chi Chen, Feifei Dong, Zongping Shao, Francesco Ciucci, Cobalt-free polycrystalline Ba0.95La0.05FeO3−δ thin films as cathodes for intermediate-temperature solid oxide fuel cells, Journal of Power Sources, 2014, 250, 188

  CrossRef

 7. 7
  Fuchang Meng, Tian Xia, Jingping Wang, Zhan Shi, Jie Lian, Hui Zhao, Jean-Marc Bassat, Jean-Claude Grenier, Evaluation of layered perovskites YBa1−xSrxCo2O5+δ as cathodes for intermediate-temperature solid oxide fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 9, 4531

  CrossRef

 8. 8
  Yinlong Zhu, Jaka Sunarso, Wei Zhou, Shanshan Jiang, Zongping Shao, High-performance SrNb0.1Co0.9−xFexO3−δperovskite cathodes for low-temperature solid oxide fuel cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 37, 15454

  CrossRef

 9. 9
  Xiuling Yu, Juanjuan Fan, Li Xue, Performance optimization of SrFe0.95Ti0.05O3−δ cathode for intermediate temperature SOFC, Ceramics International, 2014, 40, 8, 13627

  CrossRef

 10. 10
  Wen Long, Huawei Xu, Tianmin He, Preparation and electrochemical performance of cobalt-free cathode material Ba0.5Sr0.5Fe0.9Nb0.1O3−δ for intermediate-temperature solid oxide fuel cells, Chemical Research in Chinese Universities, 2014, 30, 5, 806

  CrossRef

 11. 11
  Jingping Wang, Fuchang Meng, Tian Xia, Zhan Shi, Jie Lian, Chunbo Xu, Hui Zhao, Jean-Marc Bassat, Jean-Claude Grenier, Superior electrochemical performance and oxygen reduction kinetics of layered perovskite PrBaxCo2O5+δ (x = 0.90–1.0) oxides as cathode materials for intermediate-temperature solid oxide fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 32, 18392

  CrossRef

 12. 12
  Feifei Dong, Yubo Chen, Dengjie Chen, Zongping Shao, Surprisingly High Activity for Oxygen Reduction Reaction of Selected Oxides Lacking Long Oxygen-Ion Diffusion Paths at Intermediate Temperatures: A Case Study of Cobalt-Free BaFeO3-δ, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 11180

  CrossRef

 13. 13
  Feifei Dong, Yubo Chen, Ran Ran, Dengjie Chen, Moses O. Tadé, Shaomin Liu, Zongping Shao, BaNb0.05Fe0.95O3−δ as a new oxygen reduction electrocatalyst for intermediate temperature solid oxide fuel cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 9781

  CrossRef

 14. 14
  Wei Zhou, Jaka Sunarso, Enhancing Bi-functional Electrocatalytic Activity of Perovskite by Temperature Shock: A Case Study of LaNiO3−δ, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2013, 4, 17, 2982

  CrossRef