SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Uthirakumar Periyayya, Muthulingam S, Rizwan Khan, Van-Dung Dao, Van-Huong Tran, In-Hwan Lee, Carbon quantum dots decorated leaf-like CuO nanosheets and their improved dispersion for an excellent UV-shielding properties in polymer films, RSC Adv., 2015, 5, 88, 71968

  CrossRef

 2. 2
  John Collins, Gerald Gourdin, Michelle Foster, Deyang Qu, Carbon surface functionalities and SEI formation during Li intercalation, Carbon, 2015, 92, 193

  CrossRef

 3. 3
  Yanfeng Ma, Huicong Chang, Miao Zhang, Yongsheng Chen, Graphene-Based Materials for Lithium-Ion Hybrid Supercapacitors, Advanced Materials, 2015, 27, 33
 4. 4
  Yiju Li, Dianxue Cao, Ying Wang, Sainan Yang, Dongming Zhang, Ke Ye, Kui Cheng, Jinling Yin, Guiling Wang, Yang Xu, Hydrothermal deposition of manganese dioxide nanosheets on electrodeposited graphene covered nickel foam as a high-performance electrode for supercapacitors, Journal of Power Sources, 2015, 279, 138

  CrossRef

 5. 5
  Xiaoliang Yu, Changzhen Zhan, Ruitao Lv, Yu Bai, Yuxiao Lin, Zheng-Hong Huang, Wanci Shen, Xinping Qiu, Feiyu Kang, Ultrahigh-rate and high-density lithium-ion capacitors through hybriding nitrogen-enriched hierarchical porous carbon cathode with prelithiated microcrystalline graphite anode, Nano Energy, 2015, 15, 43

  CrossRef

 6. 6
  Dmitry Pankratov, Peter Falkman, Zoltan Blum, Sergey Shleev, A hybrid electric power device for simultaneous generation and storage of electric energy, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 3, 989

  CrossRef

 7. 7
  Yiju Li, Ke Ye, Kui Cheng, Dianxue Cao, Yue Pan, Shuying Kong, Xingmei Zhang, Guiling Wang, Anchoring CuO nanoparticles on nitrogen-doped reduced graphene oxide nanosheets as electrode material for supercapacitors, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2014, 727, 154

  CrossRef

 8. 8
  Minjie Shi, Shengzhong Kou, Xingbin Yan, Engineering the Electrochemical Capacitive Properties of Graphene Sheets in Ionic-Liquid Electrolytes by Correct Selection of Anions, ChemSusChem, 2014, 7, 11
 9. 9
  Lei Yu, Mengyu Gan, Li Ma, Hua Huang, Haifeng Hu, Yanjun Li, Ying Tu, Chengqiang Ge, Fangfang Yang, Jun Yan, Facile synthesis of MnO2/polyaniline nanorod arrays based on graphene and its electrochemical performance, Synthetic Metals, 2014, 198, 167

  CrossRef

 10. 10
  Huanlei Wang, Zhanwei Xu, Zhi Li, Kai Cui, Jia Ding, Alireza Kohandehghan, Xuehai Tan, Beniamin Zahiri, Brian C. Olsen, Chris M. B. Holt, David Mitlin, Hybrid Device Employing Three-Dimensional Arrays of MnO in Carbon Nanosheets Bridges Battery–Supercapacitor Divide, Nano Letters, 2014, 14, 4, 1987

  CrossRef

 11. 11
  Vanchiappan Aravindan, Joe Gnanaraj, Yun-Sung Lee, Srinivasan Madhavi, Insertion-Type Electrodes for Nonaqueous Li-Ion Capacitors, Chemical Reviews, 2014, 114, 23, 11619

  CrossRef

 12. 12
  Ji Hoon Lee, Weon Ho Shin, Soo Yeon Lim, Byung Gon Kim, Jang Wook Choi, Modified graphite and graphene electrodes for high-performance lithium ion hybrid capacitors, Materials for Renewable and Sustainable Energy, 2014, 3, 1

  CrossRef

 13. 13
  Feiyue Tu, Suqin Liu, Tonghua Wu, Guanhua Jin, Chunyue Pan, Porous graphene as cathode material for lithium ion capacitor with high electrochemical performance, Powder Technology, 2014, 253, 580

  CrossRef

 14. 14
  Xianfu Wang, Bin Liu, Qingyi Xiang, Qiufan Wang., Xiaojuan Hou, Di Chen, Guozhen Shen, Spray-Painted Binder-Free SnSe Electrodes for High-Performance Energy-Storage Devices, ChemSusChem, 2014, 7, 1
 15. 15
  Wei Chen, R. B. Rakhi, H. N. Alshareef, Capacitance enhancement of polyaniline coated curved-graphene supercapacitors in a redox-active electrolyte, Nanoscale, 2013, 5, 10, 4134

  CrossRef

 16. 16
  Tae Hoon Hwang, Dae Soo Jung, Joo-Seong Kim, Byung Gon Kim, Jang Wook Choi, One-Dimensional Carbon–Sulfur Composite Fibers for Na–S Rechargeable Batteries Operating at Room Temperature, Nano Letters, 2013, 13, 9, 4532

  CrossRef

 17. 17
  Ji Hoon Lee, Nokyoung Park, Byung Gon Kim, Dae Soo Jung, Kyuhyun Im, Jaehyun Hur, Jang Wook Choi, Restacking-Inhibited 3D Reduced Graphene Oxide for High Performance Supercapacitor Electrodes, ACS Nano, 2013, 7, 10, 9366

  CrossRef