SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. You have free access to this content1
  Uday Narayan Maiti, Won Jun Lee, Ju Min Lee, Youngtak Oh, Ju Young Kim, Ji Eun Kim, Jongwon Shim, Tae Hee Han, Sang Ouk Kim, 25th Anniversary Article: Chemically Modified/Doped Carbon Nanotubes & Graphene for Optimized Nanostructures & Nanodevices, Advanced Materials, 2014, 26, 1
 2. 2
  Chaohe Xu, Meihua Lu, Yi Zhan, Jim Yang Lee, A bifunctional oxygen electrocatalyst from monodisperse MnCo2O4 nanoparticles on nitrogen enriched carbon nanofibers, RSC Advances, 2014, 4, 48, 25089

  CrossRef

 3. 3
  Xiaochang Qiao, Chenghang You, Ting Shu, Zhiyong Fu, Ruiping Zheng, Xiaoyuan Zeng, Xiuhua Li, Shijun Liao, A one-pot method to synthesize high performance multielement co-doped reduced graphene oxide catalysts for oxygen reduction, Electrochemistry Communications, 2014, 47, 49

  CrossRef

 4. 4
  Yang Hu, Jens Oluf Jensen, Wei Zhang, Yunjie Huang, Lars N. Cleemann, Wei Xing, Niels J. Bjerrum, Qingfeng Li , Direct Synthesis of Fe3C-Functionalized Graphene by High Temperature Autoclave Pyrolysis for Oxygen Reduction, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 5. 5
  Xiang-Kai Kong, Chang-Le Chen, Qian-Wang Chen, Doped graphene for metal-free catalysis, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 8, 2841

  CrossRef

 6. 6
  M. Lei, J. Wang, J. R. Li, Y. G. Wang, H. L. Tang, W. J. Wang, Emerging methanol-tolerant AlN nanowire oxygen reduction electrocatalyst for alkaline direct methanol fuel cell, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 7. 7
  Kota Moses, Vankayala Kiran, S. Sampath, C. N. R. Rao, Few-Layer Borocarbonitride Nanosheets: Platinum-Free Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 3
 8. 8
  Bin Feng, Jian Xie, Chen Dong, Shichao Zhang, Gaoshao Cao, Xinbing Zhao, From graphite oxide to nitrogen and sulfur co-doped few-layered graphene by a green reduction route via Chinese medicinal herbs, RSC Advances, 2014, 4, 34, 17902

  CrossRef

 9. 9
  Nasir Mahmood, Chenzhen Zhang, Han Yin, Yanglong Hou, Graphene-based nanocomposites for energy storage and conversion in lithium batteries, supercapacitors and fuel cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 1, 15

  CrossRef

 10. 10
  Ji-Sen Li, Shun-Li Li, Yu-Jia Tang, Kui Li, Lei Zhou, Ning Kong, Ya-Qian Lan, Jian-Chun Bao, Zhi-Hui Dai, Heteroatoms ternary-doped porous carbons derived from MOFs as metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 11. 11
  Da-Wei Wang, Dangsheng Su, Heterogeneous nanocarbon materials for oxygen reduction reaction, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 2, 576

  CrossRef

 12. 12
  Fangfang Liu, Hongliang Peng, Chenghang You, Zhiyong Fu, Peiyan Huang, Huiyu Song, Shijun Liao, High-Performance Doped Carbon Catalyst Derived from Nori Biomass with Melamine Promoter, Electrochimica Acta, 2014, 138, 353

  CrossRef

 13. 13
  Linjie Zhang, Zixue Su, Feilong Jiang, Lingling Yang, Jinjie Qian, Youfu Zhou, Wenmu Li, Maochun Hong, Highly graphitized nitrogen-doped porous carbon nanopolyhedra derived from ZIF-8 nanocrystals as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reactions, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6590

  CrossRef

 14. 14
  Jae Yeong Cheon, Jong Hun Kim, Jae Hyung Kim, Kalyan C. Goddeti, Jeong Young Park, Sang Hoon Joo, Intrinsic Relationship between Enhanced Oxygen Reduction Reaction Activity and Nanoscale Work Function of Doped Carbons, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 25, 8875

  CrossRef

 15. 15
  Zhiyong Zhang, Gabriel M. Veith, Gilbert M. Brown, Pasquale F. Fulvio, Patrick C. Hillesheim, Sheng Dai, Steven H. Overbury, Ionic liquid derived carbons as highly efficient oxygen reduction catalysts: first elucidation of pore size distribution dependent kinetics, Chemical Communications, 2014, 50, 12, 1469

  CrossRef

 16. 16
  Jisen Li, Yuyun Chen, Yujia Tang, Shunli Li, Huiqing Dong, Kui Li, Min Han, Ya-Qian Lan, Jianchun Bao, Zhihui Dai, Metal–organic framework templated nitrogen and sulfur co-doped porous carbons as highly efficient metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reactions, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 18, 6316

  CrossRef

 17. 17
  Hongliang Jiang, Yihua Zhu, Qian Feng, Yunhe Su, Xiaoling Yang, Chunzhong Li, Nitrogen and Phosphorus Dual-Doped Hierarchical Porous Carbon Foams as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reactions, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 11
 18. 18
  Fuping Pan, Zhongyue Cao, Qiuping Zhao, Hongyu Liang, Junyan Zhang, Nitrogen-doped porous carbon nanosheets made from biomass as highly active electrocatalyst for oxygen reduction reaction, Journal of Power Sources, 2014,

  CrossRef

 19. 19
  Drew C. Higgins, Md Ariful Hoque, Fathy Hassan, Ja-Yeon Choi, Baejung Kim, Zhongwei Chen, Oxygen Reduction on Graphene–Carbon Nanotube Composites Doped Sequentially with Nitrogen and Sulfur, ACS Catalysis, 2014, 4, 8, 2734

  CrossRef

 20. 20
  William Ignatius Hayes, Paul Joseph, Muhammad Zeeshan Mughal, Pagona Papakonstantinou, Production of reduced graphene oxide via hydrothermal reduction in an aqueous sulphuric acid suspension and its electrochemical behaviour, Journal of Solid State Electrochemistry, 2014,

  CrossRef

 21. 21
  BaoYu Xia, Ya Yan, Xin Wang, Xiong Wen (David) Lou, Recent progress on graphene-based hybrid electrocatalysts, Materials Horizons, 2014, 1, 4, 379

  CrossRef

 22. 22
  Min Young Song, Hyean Yeol Park, Dae-Soo Yang, Dhrubajyoti Bhattacharjya, Jong-Sung Yu, Seaweed-Derived Heteroatom-Doped Highly Porous Carbon as an Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction, ChemSusChem, 2014, 7, 6
 23. 23
  Runqiu Nie, Xiangjie Bo, Charles Luhana, Anaclet Nsabimana, Liping Guo, Simultaneous formation of nitrogen and sulfur-doped carbon nanotubes-mesoporous carbon and its electrocatalytic activity for oxygen reduction reaction, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 24, 12597

  CrossRef

 24. 24
  Haibo Wang, Mingshi Xie, Larissa Thia, Adrian Fisher, Xin Wang, Strategies on the Design of Nitrogen-Doped Graphene, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 1, 119

  CrossRef

 25. 25
  Wojciech Kiciński, Mateusz Szala, Michał Bystrzejewski, Sulfur-doped porous carbons: Synthesis and applications, Carbon, 2014, 68, 1

  CrossRef

 26. 26
  Wenjuan Wang, Qingli Hao, Wu Lei, Xifeng Xia, Xin Wang, Ternary nitrogen-doped graphene/nickel ferrite/polyaniline nanocomposites for high-performance supercapacitors, Journal of Power Sources, 2014, 269, 250

  CrossRef

 27. 27
  Kuang-Hsu (Tim) Wu, Da-Wei Wang, Ian R. Gentle, The value of mixed conduction for oxygen electroreduction on graphene–chitosan composites, Carbon, 2014, 73, 234

  CrossRef

 28. 28
  Fuping Pan, Jutao Jin, Xiaogang Fu, Qiao Liu, Junyan Zhang, Advanced Oxygen Reduction Electrocatalyst Based on Nitrogen-Doped Graphene Derived from Edible Sugar and Urea, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11108

  CrossRef

 29. 29
  Jens Peter Paraknowitsch, Arne Thomas, Doping carbons beyond nitrogen: an overview of advanced heteroatom doped carbons with boron, sulphur and phosphorus for energy applications, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 10, 2839

  CrossRef

 30. 30
  Youzhen Dong, Yongmin Wu, Mengjia Liu, Jinghong Li, Electrocatalysis on Shape-Controlled Titanium Nitride Nanocrystals for the Oxygen Reduction Reaction, ChemSusChem, 2013, 6, 10
 31. 31
  Qianqian Shi, Feng Peng, Shixia Liao, Hongjuan Wang, Hao Yu, Ziwu Liu, Bingsen Zhang, Dangsheng Su, Sulfur and nitrogen co-doped carbon nanotubes for enhancing electrochemical oxygen reduction activity in acidic and alkaline media, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 47, 14853

  CrossRef

 32. 32
  Jiaoxing Xu, Yi Zhao, Cai Shen, Lunhui Guan, Sulfur- and Nitrogen-Doped, Ferrocene-Derived Mesoporous Carbons with Efficient Electrochemical Reduction of Oxygen, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12594

  CrossRef

 33. 33
  Xiangjie Bo, Mian Li, Ce Han, Liping Guo, The influence of boron dopant on the electrochemical properties of graphene as an electrode material and a support for Pt catalysts, Electrochimica Acta, 2013, 114, 582

  CrossRef