SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Hong Li Gao, Xing Wang Zhang, Jun Hua Meng, Zhi Gang Yin, Liu Qi Zhang, Jin Liang Wu, Xin Liu, Enhanced efficiency in polymer solar cells via hydrogen plasma treatment of ZnO electron transport layers, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 7, 3719

  CrossRef

 2. 2
  Yunchuan Li, Zhiheng Wang, Xianglong Li, Gaozhan Xie, Dongcheng Chen, Yi-Fan Wang, Chang-Cheng Lo, A. Lien, Junbiao Peng, Yong Cao, Shi-Jian Su, Highly Efficient Spiro[fluorene-9,9′-thioxanthene] Core Derived Blue Emitters and Fluorescent/Phosphorescent Hybrid White Organic Light-Emitting Diodes, Chemistry of Materials, 2015, 27, 3, 1100

  CrossRef

 3. 3
  Hong Il Kim, Thi Thu Trang Bui, Guan-Woo Kim, Gyeongho Kang, Won Suk Shin, Taiho Park, A Benzodithiophene-Based Novel Electron Transport Layer for a Highly Efficient Polymer Solar Cell, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 18, 15875

  CrossRef

 4. 4
  Ye Eun Ha, Mi Young Jo, Juyun Park, Yong-Cheol Kang, Sang-Jin Moon, Joo Hyun Kim, Effect of self-assembled monolayer treated ZnO as an electron transporting layer on the photovoltaic properties of inverted type polymer solar cells, Synthetic Metals, 2014, 187, 113

  CrossRef

 5. 5
  Seong Il Yoo, Thu Trang Do, Ye Eun Ha, Mi Young Jo, Juyun Park, Yong-Cheol Kang, Joo Hyun Kim, Effect of Self-Assembled Monolayer Treated ZnO on the Photovoltaic Properties of Inverted Polymer Solar Cells, Bulletin of the Korean Chemical Society, 2014, 35, 2, 569

  CrossRef

 6. 6
  Ye Eun Ha, Gyeong Eun Lim, Mi Young Jo, Juyun Park, Yong-Cheol Kang, Sang-Jin Moon, Joo Hyun Kim, Enhancing the efficiency of opto-electronic devices by the cathode modification, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 19, 3820

  CrossRef

 7. 7
  Guankui Long, Xiangjian Wan, Bin Kan, Zhicheng Hu, Xuan Yang, Yi Zhang, Mingtao Zhang, Hongbing Wu, Fei Huang, Shijian Su, Yong Cao, Yongsheng Chen, Impact of the Electron-Transport Layer on the Performance of Solution-Processed Small-Molecule Organic Solar Cells, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 8. 8
  Chenggong Wang, Irfan Irfan, Xiaoliang Liu, Yongli Gao, Role of molybdenum oxide for organic electronics: Surface analytical studies, Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena, 2014, 32, 4, 040801

  CrossRef