SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Li-Lin Tan, Jun-Min Liu, Shao-Yong Li, Li-Min Xiao, Dai-Bin Kuang, Cheng-Yong Su, Dye-Sensitized Solar Cells with Improved Performance using Cone-Calix[4]Arene Based Dyes, ChemSusChem, 2014, 7, 11
 2. 2
  Yueqiang Wang, Bin Chen, Wenjun Wu, Xin Li, Weihong Zhu, He Tian, Yongshu Xie, Efficient Solar Cells Sensitized by Porphyrins with an Extended Conjugation Framework and a Carbazole Donor: From Molecular Design to Cosensitization, Angewandte Chemie, 2014, 126, 40
 3. 3
  Yueqiang Wang, Bin Chen, Wenjun Wu, Xin Li, Weihong Zhu, He Tian, Yongshu Xie, Efficient Solar Cells Sensitized by Porphyrins with an Extended Conjugation Framework and a Carbazole Donor: From Molecular Design to Cosensitization, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 40
 4. 4
  Myung Jong Ju, In-Yup Jeon, Jae Cheon Kim, Kimin Lim, Hyun-Jung Choi, Sun-Min Jung, In Taek Choi, Yu Kyung Eom, Young Jin Kwon, Jaejung Ko, Jae-Joon Lee, Hwan Kyu Kim, Jong-Beom Baek, Graphene Nanoplatelets Doped with N at its Edges as Metal-Free Cathodes for Organic Dye-Sensitized Solar Cells, Advanced Materials, 2014, 26, 19
 5. 5
  Zhihui Wang, Mao Liang, He Wang, Peng Wang, Fangyi Cheng, Zhe Sun, Xue Song, Joint Electrical, Photophysical, and Photovoltaic Studies on Truxene Dye-Sensitized Solar Cells: Impact of Arylamine Electron Donors, ChemSusChem, 2014, 7, 3
 6. 6
  Shu-Hua Chou, Chih-Hung Tsai, Chung-Chih Wu, Dhirendra Kumar, Ken-Tsung Wong, Regioisomeric Effects on the Electronic Features of Indenothiophene-Bridged D–π-A′–A DSSC Sensitizers, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 49
 7. 7
  Hyeju Choi, Minkyung Shin, Kihyung Song, Moon-Sung Kang, Youngjin Kang, Jaejung Ko, The impact of an indeno[1,2-b]thiophene spacer on dye-sensitized solar cell performances of cyclic thiourea functionalized organic sensitizers, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 12931

  CrossRef