SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Fen-Ying Kong, Sai-Xi Gu, Jing-Yi Wang, Hai-Lin Fang, Wei Wang, Facile green synthesis of graphene–titanium nitride hybrid nanostructure for the simultaneous determination of acetaminophen and 4-aminophenol, Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 213, 397

  CrossRef

 2. 2
  Meng Sun, Huijuan Liu, Yang Liu, Jiuhui Qu, Jinghong Li, Graphene-based transition metal oxide nanocomposites for the oxygen reduction reaction, Nanoscale, 2015, 7, 4, 1250

  CrossRef

 3. 3
  Yonghao Xiao, Zhenggao Fu, Guohe Zhan, Zhanchang Pan, Chumin Xiao, Shoukun Wu, Chun Chen, Guanghui Hu, Zhigang Wei, Increasing Pt methanol oxidation reaction activity and durability with a titanium molybdenum nitride catalyst support, Journal of Power Sources, 2015, 273, 33

  CrossRef

 4. 4
  Yonghao Xiao, Guohe Zhan, Zhenggao Fu, Zhanchang Pan, Chumin Xiao, Shoukun Wu, Chun Chen, Guanghui Hu, Zhigang Wei, Titanium cobalt nitride supported platinum catalyst with high activity and stability for oxygen reduction reaction, Journal of Power Sources, 2015, 284, 296

  CrossRef

 5. 5
  XueHai Tan, Liya Wang, Beniamin Zahiri, Alireza Kohandehghan, Dimitre Karpuzov, Elmira Memarzadeh Lotfabad, Zhi Li, Michael H. Eikerling, David Mitlin, Titanium Oxynitride Interlayer to Influence Oxygen Reduction Reaction Activity and Corrosion Stability of Pt and Pt–Ni Alloy, ChemSusChem, 2015, 8, 2
 6. 6
  Youzhen Dong, Jinghong Li, Tungsten nitride nanocrystals on nitrogen-doped carbon black as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reactions, Chem. Commun., 2015, 51, 3, 572

  CrossRef

 7. 7
  Xu-Lei Sui, Zhen-Bo Wang, Cun-Zhi Li, Jing-Jia Zhang, Lei Zhao, Da-Ming Gu, Effect of pH value on H2Ti2O5/TiO2 composite nanotubes as Pt catalyst support for methanol oxidation, Journal of Power Sources, 2014, 272, 196

  CrossRef

 8. 8
  Zhanchang Pan, Yonghao Xiao, Zhenggao Fu, Guohe Zhan, Shoukun Wu, Chumin Xiao, Guanghui Hu, Zhigang Wei, Hollow and porous titanium nitride nanotubes as high-performance catalyst supports for oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 13966

  CrossRef

 9. 9
  Yonghao Xiao, Guohe Zhan, Zhenggao Fu, Zhanchang Pan, Chumin Xiao, Shoukun Wu, Chun Chen, Guanghui Hu, Zhigang Wei, Robust non-carbon titanium nitride nanotubes supported Pt catalyst with enhanced catalytic activity and durability for methanol oxidation reaction, Electrochimica Acta, 2014, 141, 279

  CrossRef

 10. 10
  Pinxian Xi, Zhihong Xu, Daqiang Gao, Fengjuan Chen, Desheng Xue, Chun-Lan Tao, Zhong-Ning Chen, Solvothermal synthesis of magnetic copper nitride nanocubes with highly electrocatalytic reduction properties, RSC Advances, 2014, 4, 27, 14206

  CrossRef

 11. 11
  Yin Xu, Haochen Jiang, Xiaoxiao Li, Han Xiao, Wei Xiao, Tian Wu, Synthesis and characterization of Mn-based composite oxides with enhanced electrocatalytic activity for oxygen reduction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13345

  CrossRef

 12. 12
  Meng Sun, Youzhen Dong, Gong Zhang, Jiuhui Qu, Jinghong Li, α-Fe2O3spherical nanocrystals supported on CNTs as efficient non-noble electrocatalysts for the oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13635

  CrossRef

 13. 13
  Justin S. J. Hargreaves, Andrew R. McFarlane, An Overview of the Application of Nitrides and Oxynitrides in Photocatalysis and Electrocatalysis,