SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Ji-Sen Li, Shun-Li Li, Yu-Jia Tang, Kui Li, Lei Zhou, Ning Kong, Ya-Qian Lan, Jian-Chun Bao, Zhi-Hui Dai, Heteroatoms ternary-doped porous carbons derived from MOFs as metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Scientific Reports, 2014, 4,

    CrossRef

  2. 2
    Hongliang Jiang, Yihua Zhu, Qian Feng, Yunhe Su, Xiaoling Yang, Chunzhong Li, Nitrogen and Phosphorus Dual-Doped Hierarchical Porous Carbon Foams as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reactions, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 11