SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yuping Li, Yuhe Liao, Xiaofeng Cao, Tiejun Wang, Longlong Ma, Jinxing Long, Qiying Liu, Ying Xua, Advances in hexitol and ethylene glycol production by one-pot hydrolytic hydrogenation and hydrogenolysis of cellulose, Biomass and Bioenergy, 2015, 74, 148

  CrossRef

 2. 2
  Changcun Han, Linen Wu, Lei Ge, Yujing Li, Zhen Zhao, AuPd bimetallic nanoparticles decorated graphitic carbon nitride for highly efficient reduction of water to H2 under visible light irradiation, Carbon, 2015, 92, 31

  CrossRef

 3. 3
  Jie Liu, Simin Xu, Weihan Bing, Fei Wang, Changming Li, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, Cu-Decorated Ru Catalysts Supported on Layered Double Hydroxides for Selective Benzene Hydrogenation to Cyclohexene, ChemCatChem, 2015, 7, 5
 4. 4
  Sibao Liu, Yasuyo Okuyama, Masazumi Tamura, Yoshinao Nakagawa, Akio Imai, Keiichi Tomishige, Production of Renewable Hexanols from Mechanocatalytically Depolymerized Cellulose by Using Ir-ReOx/SiO2 catalyst, ChemSusChem, 2015, 8, 4
 5. 5
  Ruiyan Sun, Tingting Wang, Mingyuan Zheng, Weiqiao Deng, Jifeng Pang, Aiqin Wang, Xiaodong Wang, Tao Zhang, Versatile Nickel–Lanthanum(III) Catalyst for Direct Conversion of Cellulose to Glycols, ACS Catalysis, 2015, 5, 2, 874

  CrossRef

 6. 6
  Xiaoran Liu, Xicheng Wang, Shengxi Yao, Yijun Jiang, Jing Guan, Xindong Mu, Recent advances in the production of polyols from lignocellulosic biomass and biomass-derived compounds, RSC Adv., 2014, 4, 90, 49501

  CrossRef