Depression and Anxiety

Cover image for Vol. 29 Issue 1

January 2012

Volume 29, Issue 1

Pages 1–77

 1. The Cutting Edge

  1. Top of page
  2. The Cutting Edge
  3. Research Articles
 2. Research Articles

  1. Top of page
  2. The Cutting Edge
  3. Research Articles
  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   A COMPARISON OF MELANCHOLIC AND NONMELANCHOLIC RECURRENT MAJOR DEPRESSION IN HAN CHINESE WOMEN (pages 4–9)

   Ning Sun, Yihan Li, Yiyun Cai, Jing Chen, Yuan Shen, Jing Sun, Zheng Zhang, Jiulong Zhang, Lina Wang, Liyang Guo, Lei Yang, Li Qiang, Yanchun Yang, Gang Wang, Bo Du, Jing Xia, Han Rong, Zhaoyu Gan, Bin Hu, Jiyang Pan, Chang Li, Shufan Sun, Wei Han, Xue Xiao, Lei Dai, Guixing Jin, Yutang Zhang, Lixin Sun, Yunchun Chen, Haiying Zhao, Yamei Dang, Shenxun Shi, Kenneth S. Kendler, Jonathan Flint and Kerang Zhang

   Version of Record online: 7 NOV 2011 | DOI: 10.1002/da.20875

  2. You have full text access to this OnlineOpen article
   CLINICAL PREDICTORS OF FAMILIAL DEPRESSION IN HAN CHINESE WOMEN (pages 10–15)

   Lina Wang, Dongdong Qiao, Yihan Li, Liwei Wang, Jianer Ren, Kangmei He, Jing Sun, Zhoubing Wang, Tian Tian, Ce Chen, Lei Yang, Jian Hu, Hong Deng, Qian Wang, Keqing Li, Jiyang Han, Han Rong, Zhaoyu Gan, Hong Yang, Pingliang Zhou, Jiyang Pan, Cong Zhou, Yanping Cui, Libo Song, Yuzhang Zhu, Ying Li, Xueyi Wang, Lanxian Ye, Wei Liang, Yunchun Chen, Qingjun Tang, Jing Guan, Shenxun Shi, Kenneth S. Kendler, Jonathan Flint and Lanfen Liu

   Version of Record online: 7 NOV 2011 | DOI: 10.1002/da.20878

  3. COPING FLEXIBILITY AND COMPLICATED GRIEF: A COMPARISON OF AMERICAN AND CHINESE SAMPLES (pages 16–22)

   Charles L. Burton, Oscar H. Yan, Ruth Pat-Horenczyk, Ide S.F. Chan, Samuel Ho and George A. Bonanno

   Version of Record online: 2 SEP 2011 | DOI: 10.1002/da.20888

  4. PROINFLAMMATORY AND “RESILIENCY” PROTEINS IN THE CSF OF PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSION (pages 32–38)

   Jose M. Martinez, Amir Garakani, Rachel Yehuda and Jack M. Gorman

   Version of Record online: 2 SEP 2011 | DOI: 10.1002/da.20876

  5. ETIOLOGIC RELATIONSHIPS BETWEEN ANXIETY AND DIMENSIONS OF MALADAPTIVE PERFECTIONISMIN YOUNG ADULT FEMALE TWINS (pages 47–53)

   Jason S. Moser, Jennifer D. Slane, S. Alexandra Burt and Kelly L. Klump

   Version of Record online: 24 AUG 2011 | DOI: 10.1002/da.20890

  6. CEREBRAL RESPONSES TO EMOTIONAL EXPRESSIONS AND THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ANXIETY DISORDER: A PRELIMINARY LONGITUDINAL STUDY (pages 54–61)

   Marco Battaglia, Annalisa Zanoni, Matilde Taddei, Roberto Giorda, Eleonora Bertoletti, Valentina Lampis, Simona Scaini, Stefano Cappa and Marco Tettamanti

   Version of Record online: 2 SEP 2011 | DOI: 10.1002/da.20896

  7. IS THERE A PLACE FOR FEAR OF BLUSHING IN SOCIAL ANXIETY SPECTRUM? (pages 62–70)

   Antoine Pelissolo, Albert Moukheiber, Corine Lobjoie, Jean Valla and Simon Lambrey

   Version of Record online: 18 JUL 2011 | DOI: 10.1002/da.20851

SEARCH

SEARCH BY CITATION