SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yi-Zhong Yan, Hui Liu, Rong Lv, Sha Huang, Ji-Rong Wang, Tian-Yao Guo, Qiong Zhou, Xian-Chun Wang, Biotin labeling and receptor analysis of huwentoxin-I, Analytical Methods, 2013, 5, 16, 3888

  CrossRef

 2. 2
  Yong Lin, Hui Liu, Zhonghua Liu, Yi Liu, Quanze He, Ping Chen, Xianchun Wang, Songping Liang, Development and evaluation of an entirely solution-based combinative sample preparation method for membrane proteomics, Analytical Biochemistry, 2013, 432, 1, 41

  CrossRef

 3. 3
  Qinran Li, Kaiguang Yang, Jinxiang Liu, Lihua Zhang, Zhen Liang, Yukui Zhang, Transferrin recognition based on a protein imprinted material prepared by hierarchical imprinting technique, Microchimica Acta, 2013, 180, 15-16, 1379

  CrossRef

 4. 4
  Xianchun Wang, Songping Liang, Sample preparation for the analysis of membrane proteomes by mass spectrometry, Protein & Cell, 2012, 3, 9, 661

  CrossRef

 5. 5
  Yong Lin, Huajun Jiang, Yujun Yan, Bin Peng, Jinhua Chen, Haiyan Lin, Zhonghua Liu, Shotgun analysis of membrane proteomes by an improved SDS-assisted sample preparation method coupled with liquid chromatography–tandem mass spectrometry, Journal of Chromatography B, 2012, 911, 6

  CrossRef

 6. 6
  Yong Lin, Hui Liu, Zhonghua Liu, Xianchun Wang, Songping Liang, Shotgun analysis of membrane proteomes using a novel combinative strategy of solution-based sample preparation coupled with liquid chromatography–tandem mass spectrometry, Journal of Chromatography B, 2012, 901, 18

  CrossRef