You have free access to this content

European Transactions on Electrical Power

Cover image for European Transactions on Electrical Power

Special Issue: UHV-AC Transmission

January 2012

Volume 22, Issue 1

Pages i–ii, 1–118

Currently known as: International Transactions on Electrical Energy Systems

 1. Issue Information

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Call for Papers
  4. Editorials
  5. Special Issue Papers
  1. You have free access to this content
   Issue Information (pages i–ii)

   Version of Record online: 24 JAN 2012 | DOI: 10.1002/etep.1615

 2. Call for Papers

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Call for Papers
  4. Editorials
  5. Special Issue Papers
  1. You have free access to this content
 3. Editorials

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Call for Papers
  4. Editorials
  5. Special Issue Papers
  1. You have free access to this content
 4. Special Issue Papers

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Call for Papers
  4. Editorials
  5. Special Issue Papers
  1. You have free access to this content
   Design of UHV AC transmission line in China (pages 4–16)

   Zheng-ping Liang, Yong-shuang Li, Hong-chun Hu and Jiang-bo Jia

   Version of Record online: 13 APR 2011 | DOI: 10.1002/etep.577

  2. You have free access to this content
   Design and research of UHV AC substation (pages 17–32)

   Wu Yi-qiong, Chen Hai-yan, Li Bao-jin and Fang Jing

   Version of Record online: 18 MAR 2011 | DOI: 10.1002/etep.574

  3. You have free access to this content
   Important technologies applied for UHV AC substations in Japan (pages 33–48)

   Yoshibumi Yamagata, Masatomo Ono, Kenji Sasamori and Kyoichi Uehara

   Version of Record online: 21 JAN 2011 | DOI: 10.1002/etep.568

  4. You have free access to this content
   Research and development of UHV AC transformer and shunt reactor (pages 49–59)

   Li Guangfan, Li Bo, Li Jingzhong, Zhao Zhigang, Wang Jianyi, Zhong Juntao, Zhang Xile and Mi Chuanlong

   Version of Record online: 16 JUN 2011 | DOI: 10.1002/etep.559

  5. You have free access to this content
  6. You have free access to this content
   Overvoltages and insulation coordination of 1000-kV AC transmission systems in China (pages 83–93)

   Gu Dingxie, Zhou Peihong, Dai Min, Xiu Muhong and He Huiwen

   Version of Record online: 6 SEP 2011 | DOI: 10.1002/etep.628

  7. You have free access to this content
   The development of the UHV a.c. arresters (pages 94–107)

   Bao-shan Wang, Shao-wu Wang, Yi Xiong, Xiao-ning Wang, Lin Tang and Zhong-qiu Zuo

   Version of Record online: 14 NOV 2011 | DOI: 10.1002/etep.604

  8. You have free access to this content
   Construction of UHV AC test base of SGCC (pages 108–118)

   Yao Tao, Li Shu-sen and Wu Xiong

   Version of Record online: 13 APR 2011 | DOI: 10.1002/etep.575

SEARCH

SEARCH BY CITATION