SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Kazunari Sasaki, Masamichi Matsuda, Yu Ohkura, Yusuke Kawamura, Masafumi Inoue, Masaji Hashimoto, Kenji Ikeda, Hiromitsu Kumada, Goro Watanabe, Implication of an extremely high preoperative alpha-fetoprotein value (>4,000 ng/mL) for the long-term outcomes of hepatectomy for resectable hepatocellular carcinoma, Surgery, 2015, 157, 2, 223

  CrossRef

 2. 2
  Naoto Fujiwara, Ryosuke Tateishi, Hayato Nakagawa, Ryo Nakagomi, Mayuko Kondo, Tatsuya Minami, Masaya Sato, Koji Uchino, Kenichiro Enooku, Yuji Kondo, Yoshinari Asaoka, Shuichiro Shiina, Haruhiko Yoshida, Kazuhiko Koike, Slight elevation of high-sensitivity C-reactive protein to predict recurrence and survival in patients with early stage hepatitis C-related hepatocellular carcinoma, Hepatology Research, 2015, 45, 5
 3. 3
  Shintaro Mikami, Ryosuke Tateishi, Shu Hagiwara, Masaya Sato, Tatsuya Minami, Koji Uchino, Kenichiro Enooku, Takahisa Sato, Hayato Nakagawa, Ryota Masuzaki, Yoshinari Asaoka, Yuji Kondo, Shuichiro Shiina, Hitoshi Ikeda, Masao Omata, Haruhiko Yoshida, Kazuhiko Koike, Tumor markers are more useful in patients undergoing surveillance for hepatocellular carcinoma with unreliable results by ultrasonography, Hepatology Research, 2015, 45, 4
 4. 4
  Nicholas Onaca, Marvin J. Stone, James M. Fulmer, Göran B.G. Klintmalm, Transplantation of the Liver, 2015,

  CrossRef

 5. 5
  Takuma Arai, Akira Kobayashi, Ayumi Ohya, Masaaki Takahashi, Takahide Yokoyama, Akira Shimizu, Hiroaki Motoyama, Norihiko Furusawa, Tsuyoshi Notake, Noriyuki Kitagawa, Hiroshi Sakai, Hiroshi Imamura, Masumi Kadoya, Shin-ichi Miyagawa, Assessment of treatment outcomes based on tumor marker trends in patients with recurrent hepatocellular carcinoma undergoing trans-catheter arterial chemo-embolization, International Journal of Clinical Oncology, 2014, 19, 5, 871

  CrossRef

 6. 6
  Junichi Shindoh, Yasuhiko Sugawara, Rihito Nagata, Junichi Kaneko, Sumihito Tamura, Taku Aoki, Yoshihiro Sakamoto, Kiyoshi Hasegawa, Tomohiro Tanaka, Norihiro Kokudo, Evaluation methods for pretransplant oncologic markers and their prognostic impacts in patient undergoing living donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma, Transplant International, 2014, 27, 4
 7. 7
  Nan-Ya Wang, Cong Wang, Wei Li, Guan-Jun Wang, Guo-Zhen Cui, Hua He, Heng-Jun Zhao, Prognostic Value of Serum AFP, AFP-L3, and GP73 in Monitoring Short-term Treatment Response and Recurrence of Hepatocellular Carcinoma after Radiofrequency Ablation, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2014, 15, 4, 1539

  CrossRef

 8. 8
  Kaoru Tsuchiya, Yasuhiro Asahina, Nobuharu Tamaki, Yutaka Yasui, Takanori Hosokawa, Ken Ueda, Hiroyuki Nakanishi, Jun Itakura, Masayuki Kurosaki, Nobuyuki Enomoto, Namiki Izumi, Risk factors for exceeding the Milan criteria after successful radiofrequency ablation in patients with early-stage hepatocellular carcinoma, Liver Transplantation, 2014, 20, 3
 9. 9
  Yong Qiao, Jinglong Chen, Xin Li, Honglian Wei, Fan Xiao, Lusi Chang, Renwen Zhang, Xiaohua Hao, Hongshan Wei, Serum gp73 is also a biomarker for diagnosing cirrhosis in population with chronic HBV infection, Clinical Biochemistry, 2014, 47, 16-17, 216

  CrossRef

 10. 10
  Ju Hyun Shim, Seungbong Han, Young-Joo Lee, Sung-Gyu Lee, Kang Mo Kim, Young-Suk Lim, Young-Hwa Chung, Yung Sang Lee, Han Chu Lee, Half-Life of Serum Alpha-Fetoprotein, Annals of Surgery, 2013, 257, 4, 708

  CrossRef

 11. 11
  Yasushi Tamura, Takeshi Suda, Shigeki Arii, Michio Sata, Fuminori Moriyasu, Hiroshi Imamura, Seiji Kawasaki, Namiki Izumi, Tadatoshi Takayama, Norihiro Kokudo, Masakazu Yamamoto, Hiroko Iijima, Yutaka Aoyagi, Value of Highly Sensitive Fucosylated Fraction of Alpha-Fetoprotein for Prediction of Hepatocellular Carcinoma Recurrence After Curative Treatment, Digestive Diseases and Sciences, 2013, 58, 8, 2406

  CrossRef

 12. 12
  Quirino Lai, Fabio Melandro, Rafael S. Pinheiro, Andrea Donfrancesco, Bashir A. Fadel, Giovanni B. Levi Sandri, Massimo Rossi, Pasquale B. Berloco, Fabrizio M. Frattaroli, Alpha-Fetoprotein and Novel Tumor Biomarkers as Predictors of Hepatocellular Carcinoma Recurrence after Surgery: A Brilliant Star Raises Again, International Journal of Hepatology, 2012, 2012, 1

  CrossRef

 13. 13
  Xiao-Feng Zhang, Zheng-Feng Yin, Kui Wang, Zong-Qin Zhang, Hai-Hua Qian, Le-Hua Shi, Changes of serum alpha-fetoprotein and alpha-fetoprotein-L3 after hepatectomy for hepatocellular carcinoma: prognostic significance, Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International, 2012, 11, 6, 618

  CrossRef

 14. 14
  Wei-Liang Shih, Hung-Chuen Chang, Yun-Fan Liaw, Shi-Ming Lin, Shou-Dong Lee, Pei-Jer Chen, Chun-Jen Liu, Chih-Lin Lin, Ming-Whei Yu, Influences of tobacco and alcohol use on hepatocellular carcinoma survival, International Journal of Cancer, 2012, 131, 11
 15. 15
  Ju Hyun Shim, Da-Lim Yoon, Seungbong Han, Young-Joo Lee, Sung-Gyu Lee, Kang Mo Kim, Young-Suk Lim, Han Chu Lee, Young-Hwa Chung, Yung Sang Lee, Is Serum Alpha-Fetoprotein Useful for Predicting Recurrence and Mortality Specific to Hepatocellular Carcinoma After Hepatectomy? A Test Based on Propensity Scores and Competing Risks Analysis, Annals of Surgical Oncology, 2012, 19, 12, 3687

  CrossRef

 16. 16
  Ryota Masuzaki, Seth J. Karp, Masao Omata, New Serum Markers of Hepatocellular Carcinoma, Seminars in Oncology, 2012, 39, 4, 434

  CrossRef

 17. 17
  Lei Guo, Lian-Yue Yang, Chun Fan, Guo-Dong Chen, Fan Wu, Novel roles of Vmp1: Inhibition metastasis and proliferation of hepatocellular carcinoma, Cancer Science, 2012, 103, 12
 18. 18
  Yu Saito, Mitsuo Shimada, Tohru Utsunomiya, Yuji Morine, Satoru Imura, Tetsuya Ikemoto, Hiroki Mori, Jun Hanaoka, Shinichiro Yamada, Michihito Asanoma, Prediction of recurrence of hepatocellular carcinoma after curative hepatectomy using preoperative Lens culinaris agglutinin-reactive fraction of alpha-fetoprotein, Hepatology Research, 2012, 42, 9
 19. 19
  Jeong Han Kim, Hyung Joon Yim, Kwang Gyun Lee, Seung Young Kim, Eun Suk Jung, Young Kul Jung, Ji Hoon Kim, Yeon Seok Seo, Jong Eun Yeon, Hong Sik Lee, Soon Ho Um, Kwan Soo Byun, Ho Sang Ryu, Recurrence rates and factors for recurrence after radiofrequency ablation combined with transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma: a retrospective cohort study, Hepatology International, 2012, 6, 2, 505

  CrossRef

 20. 20
  Hideaki Kinugasa, Kazuhiro Nouso, Yasuto Takeuchi, Tetsuya Yasunaka, Hideki Onishi, Shin-ichiro Nakamura, Hidenori Shiraha, Kenji Kuwaki, Hiroaki Hagihara, Fusao Ikeda, Yasuhiro Miyake, Akinobu Takaki, Kazuhide Yamamoto, Risk factors for recurrence after transarterial chemoembolization for early-stage hepatocellular carcinoma, Journal of Gastroenterology, 2012, 47, 4, 421

  CrossRef

 21. 21
  W.-Y. Kao, Y.-Y. Chiou, H.-H. Hung, C.-W. Su, Y.-H. Chou, J.-C. Wu, T.-I. Huo, Y.-H. Huang, W.-C. Wu, H.-C. Lin, S.-D. Lee, Serum alpha-fetoprotein response can predict prognosis in hepatocellular carcinoma patients undergoing radiofrequency ablation therapy, Clinical Radiology, 2012, 67, 5, 429

  CrossRef

 22. 22
  Takuya Hanaoka, Shuichi Sato, Hiroshi Tobita, Tatsuya Miyake, Shunji Ishihara, Shuji Akagi, Yuji Amano, Yoshikazu Kinoshita, Clinical significance of the highly sensitive fucosylated fraction of α-fetoprotein in patients with chronic liver disease, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2011, 26, 4
 23. 23
  Haruhiko Yoshida, Yasushi Shiratori, Masatoshi Kudo, Shuichiro Shiina, Toshihiko Mizuta, Masamichi Kojiro, Kyosuke Yamamoto, Yukihiro Koike, Kenichi Saito, Nozomu Koyanagi, Takao Kawabe, Seiji Kawazoe, Haruhiko Kobashi, Hiroshi Kasugai, Yukio Osaki, Yasuyuki Araki, Namiki Izumi, Hiroko Oka, Kunihiko Tsuji, Joji Toyota, Toshihito Seki, Toshiya Osawa, Naohiko Masaki, Masao Ichinose, Masataka Seike, Akihisa Ishikawa, Yoshiyuki Ueno, Kazumi Tagawa, Ryoko Kuromatsu, Shotaro Sakisaka, Hiroshi Ikeda, Hidekatsu Kuroda, Hiroyuki Kokuryu, Tatsuya Yamashita, Isao Sakaida, Tetsuo Katamoto, Kentaro Kikuchi, Minoru Nomoto, Masao Omata, Effect of vitamin K2 on the recurrence of hepatocellular carcinoma, Hepatology, 2011, 54, 2
 24. 24
  Masahiro Kobayashi, Tetsuya Hosaka, Kenji Ikeda, Yuya Seko, Yusuke Kawamura, Hitomi Sezaki, Norio Akuta, Fumitaka Suzuki, Yoshiyuki Suzuki, Satoshi Saitoh, Yasuji Arase, Hiromitsu Kumada, Highly sensitive AFP-L3% assay is useful for predicting recurrence of hepatocellular carcinoma after curative treatment pre- and postoperatively, Hepatology Research, 2011, 41, 11
 25. 25
  Xiao-Feng Zhang, Eric C. H. Lai, Xiao-Yan Kang, Hai-Hua Qian, Yan-Ming Zhou, Le-Hua Shi, Feng Shen, Ye-Fa Yang, Yu Zhang, Wan Yee Lau, Meng-Chao Wu, Zheng-Feng Yin, Lens Culinaris Agglutinin-Reactive Fraction of Alpha-Fetoprotein as a Marker of Prognosis and a Monitor of Recurrence of Hepatocellular Carcinoma After Curative Liver Resection, Annals of Surgical Oncology, 2011, 18, 8, 2218

  CrossRef

 26. 26
  Masanori Matsuda, Masami Asakawa, Hidetake Amemiya, Hideki Fujii, Lens culinaris agglutinin-reactive fraction of AFP is a useful prognostic biomarker for survival after repeat hepatic resection for HCC, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2011, 26, 4
 27. 27
  Alampady K. Shanbhogue, Srinivasa R. Prasad, Naoki Takahashi, Raghunandan Vikram, Dushyant V. Sahani, Recent Advances in Cytogenetics and Molecular Biology of Adult Hepatocellular Tumors: Implications for Imaging and Management, Radiology, 2011, 258, 3, 673

  CrossRef

 28. 28
  Shigehisa Kiriyama, Kazuhisa Uchiyama, Masaki Ueno, Satoru Ozawa, Shinya Hayami, Masaji Tani, Hiroki Yamaue, Triple Positive Tumor Markers for Hepatocellular Carcinoma Are Useful Predictors of Poor Survival, Annals of Surgery, 2011, 254, 6, 984

  CrossRef

 29. 29
  Kentaroh Yamamoto, Hiroshi Imamura, Yutaka Matsuyama, Yukio Kume, Hitoshi Ikeda, Gary L. Norman, Zakera Shums, Taku Aoki, Kiyoshi Hasegawa, Yoshifumi Beck, Yasuhiko Sugawara, Norihiro Kokudo, AFP, AFP-L3, DCP, and GP73 as markers for monitoring treatment response and recurrence and as surrogate markers of clinicopathological variables of HCC, Journal of Gastroenterology, 2010, 45, 12, 1272

  CrossRef

 30. 30
  Yasushi Tamura, Masato Igarashi, Hirokazu Kawai, Takeshi Suda, Shinji Satomura, Yutaka Aoyagi, Clinical Advantage of Highly Sensitive On-Chip Immunoassay for Fucosylated Fraction of Alpha-Fetoprotein in Patients with Hepatocellular Carcinoma, Digestive Diseases and Sciences, 2010, 55, 12, 3576

  CrossRef

 31. 31
  Woo Young Shin, Kyung-Suk Suh, Taehoon Kim, Young Min Jeon, Nam-Joon Yi, Kuhn Uk Lee, Could patients who underwent hepatic resection due to hepatocellular carcinoma with high alpha-fetoprotein be monitored for recurrence by alpha-fetoprotein level?, The Korean Journal of Hepatology, 2010, 16, 2, 168

  CrossRef

 32. 32
  Ming-Chao Tsai, Jing-Houng Wang, Chao-Hung Hung, Kwong-Ming Kee, Yi-Hao Yen, Chuan-Mo Lee, Tsung-Hui Hu, Chien-Hung Chen, Sheng-Nan Lu, Favorable α-fetoprotein decrease as a prognostic surrogate in patients with hepatocellular carcinoma after radiofrequency ablation, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2010, 25, 3
 33. 33
  Yasushi Tamura, Masato Igarashi, Takeshi Suda, Toshifumi Wakai, Yoshio Shirai, Takeji Umemura, Eiji Tanaka, Satoru Kakizaki, Hitoshi Takagi, Yoichi Hiasa, Morikazu Onji, Yutaka Aoyagi, Fucosylated Fraction of Alpha-Fetoprotein as a Predictor of Prognosis in Patients with Hepatocellular Carcinoma After Curative Treatment, Digestive Diseases and Sciences, 2010, 55, 7, 2095

  CrossRef

 34. 34
  Manabu Morimoto, Kazushi Numata, Masaaki Kondou, Akito Nozaki, Satoshi Morita, Katsuaki Tanaka, Midterm outcomes in patients with intermediate-sized hepatocellular carcinoma, Cancer, 2010, 116, 23
 35. 35
  Noriyo Yamashiki, Yasuhiko Sugawara, Sumihito Tamura, Ryosuke Tateishi, Haruhiko Yoshida, Junichi Kaneko, Yuichi Matsui, Junichi Togashi, Masaaki Akahane, Masatoshi Makuuchi, Masao Omata, Norihiro Kokudo, Postoperative surveillance with monthly serum tumor markers after living-donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma, Hepatology Research, 2010, 40, 3
 36. 36
  Shinji Sugahara, Yoshiko Oshiro, Hidetsugu Nakayama, Kuniaki Fukuda, Masashi Mizumoto, Masato Abei, Junichi Shoda, Yasushi Matsuzaki, Eriko Thono, Mari Tokita, Koji Tsuboi, Koichi Tokuuye, Proton Beam Therapy for Large Hepatocellular Carcinoma, International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, 2010, 76, 2, 460

  CrossRef

 37. 37
  Erika Lattová, Eilean J. McKenzie, Marco L. H. Gruwel, Vic Spicer, Radoslav Goldman, Hélène Perreault, Mass spectrometric study of N-glycans from serum of woodchucks with liver cancer, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2009, 23, 18
 38. 38
  Stephen L Chan, Anthony TC Chan, Winnie Yeo, Role of α-fetoprotein in hepatocellular carcinoma: prognostication, treatment monitoring or both?, Future Oncology, 2009, 5, 6, 889

  CrossRef

 39. 39
  M. Fujiki, Y. Takada, Y. Ogura, F. Oike, T. Kaido, S. Teramukai, S. Uemoto, Significance of Des-Gamma-Carboxy Prothrombin in Selection Criteria for Living Donor Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma, American Journal of Transplantation, 2009, 9, 10
 40. 40
  Hans Christian Spangenberg, Robert Thimme, Hubert E. Blum, Targeted therapy for hepatocellular carcinoma, Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 2009, 6, 7, 423

  CrossRef

 41. 41
  Satoshi Kitai, Masatoshi Kudo, Yasunori Minami, Kazuomi Ueshima, Hobyung Chung, Satoru Hagiwara, Tatsuo Inoue, Emi Ishikawa, Shunsuke Takahashi, Yutaka Asakuma, Seiji Haji, Yukio Osaki, Hiroko Oka, Toshihito Seki, Hiroshi Kasugai, Yo Sasaki, Takashi Matsunaga, A New Prognostic Staging System for Hepatocellular Carcinoma: Value of the Biomarker Combined Japan Integrated Staging Score, Intervirology, 2008, 51, 1, 86

  CrossRef

 42. 42
  Hans Christian Spangenberg, Robert Thimme, Hubert E Blum, Advances in prevention and diagnosis of hepatocellular carcinoma, Expert Review of Gastroenterology & Hepatology, 2008, 2, 3, 425

  CrossRef

 43. 43
  Noboru Mitsuhashi, Souichi Kobayashi, Tomoko Doki, Fumio Kimura, Hiroaki Shimizu, Hiroyuki Yoshidome, Masayuki Ohtsuka, Atsushi Kato, Hideyuki Yoshitomi, Satoshi Nozawa, Katsunori Furukawa, Dan Takeuchi, Kosuke Suda, Seiki Miura, Masaru Miyazaki, Clinical significance of α-fetoprotein: involvement in proliferation, angiogenesis, and apoptosis of hepatocellular carcinoma, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2008, 23, 7pt2
 44. 44
  Hashem B. El-Serag, Jorge A. Marrero, Lenhard Rudolph, K. Rajender Reddy, Diagnosis and Treatment of Hepatocellular Carcinoma, Gastroenterology, 2008, 134, 6, 1752

  CrossRef

 45. 45
  Ryota Masuzaki, Haruhiko Yoshida, Ryosuke Tateishi, Shuichiro Shiina, Masao Omata, Hepatocellular carcinoma in viral hepatitis: Improving standard therapy, Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 2008, 22, 6, 1137

  CrossRef

 46. 46
  Yusuke Okuwaki, Takahide Nakazawa, Akitaka Shibuya, Koji Ono, Hisashi Hidaka, Masaaki Watanabe, Shigehiro Kokubu, Katsunori Saigenji, Intrahepatic distant recurrence after radiofrequency ablation for a single small hepatocellular carcinoma: Risk factors and patterns, Journal of Gastroenterology, 2008, 43, 1, 71

  CrossRef

 47. 47
  K Nouso, Y M Ito, K Kuwaki, Y Kobayashi, S Nakamura, Y Ohashi, K Yamamoto, Prognostic factors and treatment effects for hepatocellular carcinoma in Child C cirrhosis, British Journal of Cancer, 2008, 98, 7, 1161

  CrossRef

 48. 48
  Kazuhiro Nouso, Eiji Matsumoto, Yoshiyuki Kobayashi, Shin-ichiro Nakamura, Hironori Tanaka, Toshiya Osawa, Hiroshi Ikeda, Yasuyuki Araki, Kohsaku Sakaguchi, Yasushi Shiratori, Risk factors for local and distant recurrence of hepatocellular carcinomas after local ablation therapies, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2008, 23, 3
 49. 49
  Hideo Yoshida, Haruhiko Yoshida, Eriko Goto, Takahisa Sato, Takamasa Ohki, Ryota Masuzaki, Ryosuke Tateishi, Tadashi Goto, Shuichiro Shiina, Takao Kawabe, Masao Omata, Safety and efficacy of lamivudine after radiofrequency ablation in patients with hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma, Hepatology International, 2008, 2, 1, 89

  CrossRef

 50. 50
  J. Louis Hinshaw, Fred T. Lee, Cryoablation for Liver Cancer, Techniques in Vascular and Interventional Radiology, 2007, 10, 1, 47

  CrossRef

 51. 51
  Xue-En Liu, Liesbeth Desmyter, Chun-Fang Gao, Wouter Laroy, Sylviane Dewaele, Valerie Vanhooren, Ling Wang, Hui Zhuang, Nico Callewaert, Claude Libert, Roland Contreras, Cuiying Chen, N-glycomic changes in hepatocellular carcinoma patients with liver cirrhosis induced by hepatitis B virus, Hepatology, 2007, 46, 5