SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Lili Qiao, Ning Liang, Jiandong Zhang, Jian Xie, Fengjun Liu, Deguo Xu, Xinshuang Yu, Yuan Tian, Advanced research on vasculogenic mimicry in cancer, Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2015, 19, 2
 2. 2
  G J Rahme, M A Israel, Id4 suppresses MMP2-mediated invasion of glioblastoma-derived cells by direct inactivation of Twist1 function, Oncogene, 2015, 34, 1, 53

  CrossRef

 3. 3
  Hao Lin, Jin-cheng Pan, Fa-ming Zhang, Bin Huang, Xu Chen, Jin-tao Zhuang, Hua Wang, Cheng-qiang Mo, Dao-hu Wang, Shao-peng Qiu, Matrix metalloproteinase-9 is required for vasculogenic mimicry by clear cell renal carcinoma cells, Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, 2015,

  CrossRef

 4. 4
  Bin Huang, Enhua Xiao, Manping Huang, MEK/ERK pathway is positively involved in hypoxia-induced vasculogenic mimicry formation in hepatocellular carcinoma which is regulated negatively by protein kinase A, Medical Oncology, 2015, 32, 1

  CrossRef

 5. 5
  Feng Wang, Xiang-ke Li, Hong-yan Xu, Zheng-zheng Shan, Tao Wang, Zi-chang Yang, Wei He, Liu-xing Wang, Qing-xia Fan, N-cadherin participated in invasion and metastasis of human esophageal squamous cell carcinoma via taking part in the formation of vasculogenic mimicry, Medical Oncology, 2015, 32, 2

  CrossRef

 6. 6
  Shouru Zhang, Zhongxue Fu, Jinlai Wei, Jinbao Guo, Maoxi Liu, Kunli Du, Peroxiredoxin 2 is involved in vasculogenic mimicry formation by targeting VEGFR2 activation in colorectal cancer, Medical Oncology, 2015, 32, 1

  CrossRef

 7. 7
  Xiaolu Zhai, Huijun Zhu, Wei Wang, Shu Zhang, Yixin Zhang, Guoxin Mao, Abnormal expression of EMT-related proteins, S100A4, vimentin and E-cadherin, is correlated with clinicopathological features and prognosis in HCC, Medical Oncology, 2014, 31, 6

  CrossRef

 8. 8
  H Okabe, T Ishimoto, K Mima, S Nakagawa, H Hayashi, H Kuroki, K Imai, H Nitta, S Saito, D Hashimoto, A Chikamoto, T Ishiko, M Watanabe, O Nagano, T Beppu, H Saya, H Baba, CD44s signals the acquisition of the mesenchymal phenotype required for anchorage-independent cell survival in hepatocellular carcinoma, British Journal of Cancer, 2014, 110, 4, 958

  CrossRef

 9. 9
  Hidenari Hirata, Keishi Sugimachi, Yusuke Takahashi, Masami Ueda, Shotaro Sakimura, Ryutaro Uchi, Junji Kurashige, Yuki Takano, Sho Nanbara, Hisateru Komatsu, Tomoko Saito, Yoshiaki Shinden, Tomohiro Iguchi, Hidetoshi Eguchi, Kazushige Atsumi, Katsumi Sakamoto, Toshiro Doi, Masakazu Hirakawa, Hiroshi Honda, Koshi Mimori, Downregulation of PRRX1 Confers Cancer Stem Cell-Like Properties and Predicts Poor Prognosis in Hepatocellular Carcinoma, Annals of Surgical Oncology, 2014,

  CrossRef

 10. 10
  Che-Hsin Lee, Yu-Ting Wu, Hung-Chun Hsieh, Yun Yu, Alice L. Yu, Wen-Wei Chang, Epidermal growth factor/heat shock protein 27 pathway regulates vasculogenic mimicry activity of breast cancer stem/progenitor cells, Biochimie, 2014, 104, 117

  CrossRef

 11. 11
  Xueyi Dong, Baocun Sun, Xiulan Zhao, Zhiyong Liu, Qiang Gu, Danfang Zhang, Nan Zhao, Jinjing Wang, Jiadong Chi, Expression of relative-protein of hypoxia-inducible factor-1α in vasculogenesis of mouse embryo, Journal of Biological Research-Thessaloniki, 2014, 21, 1, 4

  CrossRef

 12. 12
  Jing Du, Baocun Sun, Xiulan Zhao, Qiang Gu, Xueyi Dong, Jing Mo, Tao Sun, Junyan Wang, Ran Sun, Yanrong Liu, Hypoxia promotes vasculogenic mimicry formation by inducing epithelial–mesenchymal transition in ovarian carcinoma, Gynecologic Oncology, 2014, 133, 3, 575

  CrossRef

 13. 13
  Wenjun Liao, Li Sun, Chunlin Wang, Hui Huang, Jing Liu, Wangjun Liao, Min Shi, LC3A-Positive “Stone-Like” Structures Predict an Adverse Prognosis of Gastric Cancer, The Anatomical Record, 2014, 297, 4
 14. 14
  Guosheng Han, Wenyuan Zhao, Laixing Wang, Zhijian Yue, Rui Zhao, Yanan Li, Xiaoping Zhou, Xiaowu Hu, Jianmin Liu, Leptin enhances the invasive ability of glioma stem-like cells depending on leptin receptor expression, Brain Research, 2014, 1543, 1

  CrossRef

 15. 15
  Zhipeng Han, Yingying Jing, Yong Xia, Shanshan Zhang, Jing Hou, Yan Meng, Fenghai Yu, Xiaoqing Liu, Mengchao Wu, Ping Zhang, Lixin Wei, Mesenchymal stem cells contribute to the chemoresistance of hepatocellular carcinoma cells in inflammatory environment by inducing autophagy, Cell & Bioscience, 2014, 4, 1, 22

  CrossRef

 16. 16
  Chengli Du, Zhen Lv, Linping Cao, Chaofeng Ding, Owusu-ansah K Gyabaah, Haiyang Xie, Lin Zhou, Jian Wu, Shusen Zheng, MiR-126-3p suppresses tumor metastasis and angiogenesis of hepatocellular carcinoma by targeting LRP6 and PIK3R2, Journal of Translational Medicine, 2014, 12, 1, 259

  CrossRef

 17. 17
  Lingli Yao, Baocun Sun, Xiulan Zhao, Xueming Zhao, Qiang Gu, Xueyi Dong, Yanjun Zheng, Junying Sun, Runfen Cheng, Hong Qi, Jindan An, Overexpression of Wnt5a Promotes Angiogenesis in NSCLC, BioMed Research International, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 18. 18
  Yu Zhu, Anmin Liu, Xuebin Zhang, Lisha Qi, Ling Zhang, Jing Xue, Yi Liu, Ping Yang, The effect of benzyl isothiocyanate and its computer-aided design derivants targeting alkylglycerone phosphate synthase on the inhibition of human glioma U87MG cell line, Tumor Biology, 2014,

  CrossRef

 19. 19
  Danfang Zhang, Baocun Sun, Xiulan Zhao, Yuemei Ma, Ru Ji, Qiang Gu, Xueyi Dong, Jing Li, Fang Liu, Xiaohua Jia, Xue Leng, Chong Zhang, Ran Sun, Jiadong Chi, Twist1 expression induced by sunitinib accelerates tumor cell vasculogenic mimicry by increasing the population of CD133+ cells in triple-negative breast cancer, Molecular Cancer, 2014, 13, 1, 207

  CrossRef

 20. 20
  Hsiao-Fan Chen, Chi-Hung Huang, Chung-Ji Liu, Jung-Jyh Hung, Chih-Chin Hsu, Shu-Chun Teng, Kou-Juey Wu, Twist1 induces endothelial differentiation of tumour cells through the Jagged1-KLF4 axis, Nature Communications, 2014, 5, 4697

  CrossRef

 21. 21
  A. Y. Liu, Y. Cai, Y. Mao, Y. Lin, H. Zheng, T. Wu, Y. Huang, X. Fang, S. Lin, Q. Feng, Z. Huang, T. Yang, Q. Luo, G. Ouyang, Twist2 promotes self-renewal of liver cancer stem-like cells by regulating CD24, Carcinogenesis, 2014, 35, 3, 537

  CrossRef

 22. 22
  Domenico Ribatti, Beatrice Nico, Anca Maria Cimpean, Marius Raica, Enrico Crivellato, Simona Ruggieri, Angelo Vacca, B16-F10 melanoma cells contribute to the new formation of blood vessels in the chick embryo chorioallantoic membrane through vasculogenic mimicry, Clinical and Experimental Medicine, 2013, 13, 2, 143

  CrossRef

 23. 23
  Lui Ng, Ronnie Tung Ping Poon, Roberta Pang, Biomarkers for predicting future metastasis of human gastrointestinal tumors, Cellular and Molecular Life Sciences, 2013, 70, 19, 3631

  CrossRef

 24. 24
  Yi-Ming Tao, Jin-Lin Huang, Shan Zeng, Sai Zhang, Xue-Gong Fan, Zhi-Ming Wang, Hui-Xiang Yang, Xiao-Hua Yuan, Pu Wang, Fan Wu, Jia Luo, De-Yu Zeng, Hong Shen, BTB/POZ domain-containing protein 7: Epithelial-mesenchymal transition promoter and prognostic biomarker of hepatocellular carcinoma, Hepatology, 2013, 57, 6
 25. 25
  Ming-Jen Chen, Shou-Chuan Shih, Horng-Yuan Wang, Ching-Chung Lin, Chia-Yuan Liu, Tsang-En Wang, Cheng-Hsin Chu, Yu-Jen Chen, Caffeic Acid Phenethyl Ester Inhibits Epithelial-Mesenchymal Transition of Human Pancreatic Cancer Cells, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 26. 26
  T J Liu, B C Sun, X L Zhao, X M Zhao, T Sun, Q Gu, Z Yao, X Y Dong, N Zhao, N Liu, CD133+ cells with cancer stem cell characteristics associates with vasculogenic mimicry in triple-negative breast cancer, Oncogene, 2013, 32, 5, 544

  CrossRef

 27. 27
  Yanhui Zhang, Baocun Sun, Xiulan Zhao, Zhiyong Liu, Xudong Wang, Xin Yao, Xueyi Dong, Jiadong Chi, Clinical significances and prognostic value of cancer stem-like cells markers and vasculogenic mimicry in renal cell carcinoma, Journal of Surgical Oncology, 2013, 108, 6
 28. 28
  Y-M Li, S-C Xu, J Li, K-Q Han, H-F Pi, L Zheng, G-H Zuo, X-B Huang, H-Y Li, H-Z Zhao, Z-P Yu, Z Zhou, P Liang, Epithelial–mesenchymal transition markers expressed in circulating tumor cells in hepatocellular carcinoma patients with different stages of disease, Cell Death and Disease, 2013, 4, 10, e831

  CrossRef

 29. 29
  Tieju Liu, Baocun Sun, Xiulan Zhao, Qiang Gu, Xueyi Dong, Zhi Yao, Nan Zhao, Jiadong Chi, Ning Liu, Ran Sun, Yuemei Ma, HER2/neu expression correlates with vasculogenic mimicry in invasive breast carcinoma, Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2013, 17, 1
 30. 30
  Jing Mo, Baocun Sun, Xiulan Zhao, Qiang Gu, Xueyi Dong, Zhiyong Liu, Yuemei Ma, Nan Zhao, Rongliang Tang, Yanrong Liu, Jiadong Chi, Ran Sun, Hypoxia-induced senescence contributes to the regulation of microenvironment in melanomas, Pathology - Research and Practice, 2013, 209, 10, 640

  CrossRef

 31. 31
  Chun Sun, Lu Sun, Kai Jiang, Dong-Mei Gao, Xiao-Nan Kang, Cun Wang, Shu Zhang, Shan Huang, Xue Qin, Yan Li, Yin-Kun Liu, NANOG promotes liver cancer cell invasion by inducing epithelial–mesenchymal transition through NODAL/SMAD3 signaling pathway, The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 2013, 45, 6, 1099

  CrossRef

 32. 32
  Dan Sun, Baocun Sun, Tieju Liu, Xiulan Zhao, Na Che, Qiang Gu, Xueyi Dong, Zhi Yao, Rui Li, Jing Li, Jiadong Chi, Ran Sun, Slug promoted vasculogenic mimicry in hepatocellular carcinoma, Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2013, 17, 8
 33. 33
  Xin-Juan Fan, Xiang-Bo Wan, Zu-Li Yang, Xin-Hui Fu, Yan Huang, Dian-Ke Chen, Shun-Xin Song, Quentin Liu, Huan-Yu Xiao, Lei Wang, Jian-Ping Wang, Snail promotes lymph node metastasis and Twist enhances tumor deposit formation through epithelial-mesenchymal transition in colorectal cancer, Human Pathology, 2013, 44, 2, 173

  CrossRef

 34. 34
  Chun Sun, Lu Sun, Yan Li, Xiaonan Kang, Shu Zhang, Yinkun Liu, Sox2 expression predicts poor survival of hepatocellular carcinoma patients and it promotes liver cancer cell invasion by activating Slug, Medical Oncology, 2013, 30, 2

  CrossRef

 35. 35
  Jing Mo, Baocun Sun, Xiulan Zhao, Qiang Gu, Xueyi Dong, Zhiyong Liu, Yuemei Ma, Nan Zhao, Yanrong Liu, Jiadong Chi, Ran Sun, The in-vitro spheroid culture induces a more highly differentiated but tumorigenic population from melanoma cell lines, Melanoma Research, 2013, 1

  CrossRef

 36. 36
  Zhifei Cao, Bingxue Shang, Gaochuan Zhang, Lucio Miele, Fazlul H. Sarkar, Zhiwei Wang, Quansheng Zhou, Tumor cell-mediated neovascularization and lymphangiogenesis contrive tumor progression and cancer metastasis, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer, 2013, 1836, 2, 273

  CrossRef

 37. 37
  Zhifei Cao, Meimei Bao, Lucio Miele, Fazlul H. Sarkar, Zhiwei Wang, Quansheng Zhou, Tumour vasculogenic mimicry is associated with poor prognosis of human cancer patients: A systemic review and meta-analysis, European Journal of Cancer, 2013, 49, 18, 3914

  CrossRef

 38. 38
  Md. Asaduzzaman Khan, Han-chun Chen, Dianzheng Zhang, Junjiang Fu, Twist: a molecular target in cancer therapeutics, Tumor Biology, 2013, 34, 5, 2497

  CrossRef

 39. 39
  Eunice López-Muñoz, Manuel Méndez-Montes, 2013,

  CrossRef

 40. 40
  Mingli Liu, Lily Yang, Shanchun Guo, Tumor Angiogenesis Regulators, 2013,

  CrossRef

 41. 41
  Garrick K. Wilson, Claire L. Brimacombe, Ian A. Rowe, Gary M. Reynolds, Nicola F. Fletcher, Zania Stamataki, Ricky H. Bhogal, Maria L. Simões, Margaret Ashcroft, Simon C. Afford, Ragai R. Mitry, Anil Dhawan, Christopher J. Mee, Stefan G. Hübscher, Peter Balfe, Jane A. McKeating, A dual role for hypoxia inducible factor-1α in the hepatitis C virus lifecycle and hepatoma migration, Journal of Hepatology, 2012, 56, 4, 803

  CrossRef

 42. 42
  Chuan-Hai Zhang, Ge-Liang Xu, Wei-Dong Jia, Jian-Sheng Li, Jin-Liang Ma, Wei-Hua Ren, Yong-Sheng Ge, Ji-Hai Yu, Wen-Bin Liu, Wei Wang, Activation of STAT3 Signal Pathway Correlates with Twist and E-Cadherin Expression in Hepatocellular Carcinoma and Their Clinical Significance, Journal of Surgical Research, 2012, 174, 1, 120

  CrossRef

 43. 43
  Nan Zhao, Bao-cun Sun, Xiu-lan Zhao, Zhi-yong Liu, Tao Sun, Zhi-qiang Qiu, Qiang Gu, Na Che, Xue-yi Dong, Coexpression of Bcl-2 with epithelial–mesenchymal transition regulators is a prognostic indicator in hepatocellular carcinoma, Medical Oncology, 2012, 29, 4, 2780

  CrossRef

 44. 44
  Minoru Matsubara, Hidenori Shiraha, Jyunro Kataoka, Masaya Iwamuro, Shigeru Horiguchi, Shin-ichi Nishina, Nobuyuki Takaoka, Masayuki Uemura, Akinobu Takaki, Shinichiro Nakamura, Yoshiyuki Kobayashi, Kazuhiro Nouso, Kazuhide Yamamoto, Des-γ-carboxyl prothrombin is associated with tumor angiogenesis in hepatocellular carcinoma, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2012, 27, 10
 45. 45
  Kriengsak Lirdprapamongkol, Khajeelak Chiablaem, Monnipha Sila-Asna, Rudee Surarit, Ahnond Bunyaratvej, Jisnuson Svasti, Exploring stemness gene expression and vasculogenic mimicry capacity in well- and poorly-differentiated hepatocellular carcinoma cell lines, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2012, 422, 3, 429

  CrossRef

 46. 46
  Nan Zhao, Bao-cun Sun, Tao Sun, Yue-mei Ma, Xiu-lan Zhao, Zhi-yong Liu, Xue-yi Dong, Na Che, Jing Mo, Qiang Gu, Hypoxia-induced vasculogenic mimicry formation via VE-cadherin regulation by Bcl-2, Medical Oncology, 2012, 29, 5, 3599

  CrossRef

 47. 47
  Guosheng Han, Laixing Wang, Rui Zhao, Zhijian Yue, Xiaoping Zhou, Xiaowu Hu, Yiqun Cao, Dongwei Dai, Jianmin Liu, Leptin promotes human glioblastoma growth through activating Signal Transducers and Activators of Transcription 3 signaling, Brain Research Bulletin, 2012, 87, 2-3, 274

  CrossRef

 48. 48
  Chung-Yin Wu, Jung-Jyh Hung, Kou-Juey Wu, Linkage between Twist1 and Bmi1: Molecular mechanism of cancer metastasis/stemness and clinical implications, Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 2012, 39, 8
 49. 49
  Qian Qin, Young Xu, Tao He, Chunlin Qin, Jianming Xu, Normal and disease-related biological functions of Twist1 and underlying molecular mechanisms, Cell Research, 2012, 22, 1, 90

  CrossRef

 50. 50
  Ying-Ying Jing, Zhi-Peng Han, Kai Sun, Shan-Shan Zhang, Jing Hou, Yan Liu, Rong Li, Lu Gao, Xue Zhao, Qiu-Dong Zhao, Meng-Chao Wu, Li-Xin Wei, Toll-like receptor 4 signaling promotes epithelial-mesenchymal transition in human hepatocellular carcinoma induced by lipopolysaccharide, BMC Medicine, 2012, 10, 1, 98

  CrossRef

 51. 51
  Richard E.B. Seftor, Angela R. Hess, Elisabeth A. Seftor, Dawn A. Kirschmann, Katharine M. Hardy, Naira V. Margaryan, Mary J.C. Hendrix, Tumor Cell Vasculogenic Mimicry, The American Journal of Pathology, 2012, 181, 4, 1115

  CrossRef

 52. 52
  Yinsheng Chen, Zhitao Jing, Cheng Luo, Minghua Zhuang, Junzhe Xia, Zhongping Chen, Yunjie Wang, Vasculogenic mimicry–potential target for glioblastoma therapy: an in vitro and in vivo study, Medical Oncology, 2012, 29, 1, 324

  CrossRef

 53. You have full text access to this Open Access content53
  Zhiyong Liu, Baocun Sun, Lisha Qi, Hui Li, Jun Gao, Xue Leng, Zinc finger E-box binding homeobox 1 promotes vasculogenic mimicry in colorectal cancer through induction of epithelial-to-mesenchymal transition, Cancer Science, 2012, 103, 4
 54. 54
  Yun-Fan Sun, Xin-Rong Yang, Jian Zhou, Shuang-Jian Qiu, Jia Fan, Yang Xu, Circulating tumor cells: advances in detection methods, biological issues, and clinical relevance, Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 2011, 137, 8, 1151

  CrossRef

 55. 55
  Xiao-hong Yao, Yi-fang Ping, Xiu-wu Bian, Contribution of cancer stem cells to tumor vasculogenic mimicry, Protein & Cell, 2011, 2, 4, 266

  CrossRef

 56. 56
  Wen-bin Liu, Ge-liang Xu, Wei-dong Jia, Jian-sheng Li, Jin-liang Ma, Ke Chen, Zhi-hua Wang, Yong-sheng Ge, Wei-hua Ren, Ji-hai Yu, Wei Wang, Xiu-jun Wang, Prognostic significance and mechanisms of patterned matrix vasculogenic mimicry in hepatocellular carcinoma, Medical Oncology, 2011, 28, S1, 228

  CrossRef

 57. 57
  Tao Sun, Bao-cun Sun, Xiu-lan Zhao, Nan Zhao, Xue-yi Dong, Na Che, Zhi Yao, Yue-mei Ma, Qiang Gu, Wen-kang Zong, Zhi-yong Liu, Promotion of tumor cell metastasis and vasculogenic mimicry by way of transcription coactivation by Bcl-2 and Twist1: A study of hepatocellular carcinoma, Hepatology, 2011, 54, 5
 58. 58
  Stephanie M. Cabarcas, Lesley A. Mathews, William L. Farrar, The cancer stem cell niche—there goes the neighborhood?, International Journal of Cancer, 2011, 129, 10
 59. 59
  Gengqiang Ling, Shiyong Wang, Zhenhua Song, Xinlin Sun, Yijing Liu, Xiaodan Jiang, Yingqian Cai, Mouxuan Du, Yiquan Ke, Transforming growth factor-β is required for vasculogenic mimicry formation in glioma cell line U251MG, Cancer Biology & Therapy, 2011, 12, 11, 978

  CrossRef

 60. 60
  Janice Jou, Anna Mae Diehl, Epithelial-mesenchymal transitions and hepatocarcinogenesis, Journal of Clinical Investigation, 2010, 120, 4, 1031

  CrossRef

 61. 61
  Arnaud Bonnomet, Anne Brysse, Anthony Tachsidis, Mark Waltham, Erik W. Thompson, Myriam Polette, Christine Gilles, Epithelial-to-Mesenchymal Transitions and Circulating Tumor Cells, Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia, 2010, 15, 2, 261

  CrossRef

 62. 62
  Narci C. Teoh, Pre-“EMT”ing key processes in liver carcinogenesis: Growing evidence for how malignant hepatocytes invade and conquer, Hepatology, 2010, 52, 1