SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jen N. Goh, Ser Y. Loo, Arpita Datta, Kodappully S. Siveen, Wei N. Yap, Wanpei Cai, Eun M. Shin, Chao Wang, Ji E. Kim, Maurice Chan, Arun M. Dharmarajan, Ann S.-G. Lee, Peter E. Lobie, Celestial T. Yap, Alan P. Kumar, microRNAs in breast cancer: regulatory roles governing the hallmarks of cancer, Biological Reviews, 2015, 90, 1
 2. 2
  Yuan Shi, Xinrong Luo, Peng Li, Jinxiang Tan, Xiaoyi Wang, Tingxiu Xiang, Guosheng Ren, miR-7-5p suppresses cell proliferation and induces apoptosis of breast cancer cells mainly by targeting REGγ, Cancer Letters, 2015, 358, 1, 27

  CrossRef

 3. 3
  Asahiro Morishita, Tsutomu Masaki, miRNA in hepatocellular carcinoma, Hepatology Research, 2015, 45, 2
 4. 4
  Kumsal Ayse Tekirdag, Deniz Gulfem Ozturk, Devrim Gozuacik, Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging, 2015,

  CrossRef

 5. 5
  Melanie Kappelmann, Anja Bosserhoff, Silke Kuphal, AP-1/c-Jun transcription factors: Regulation and function in malignant melanoma, European Journal of Cell Biology, 2014, 93, 1-2, 76

  CrossRef

 6. 6
  Zhou-Ji Zhang, Yun-Ke Yang, Wei-Zhong Wu, Bufalin attenuates the stage and metastatic potential of hepatocellular carcinoma in nude mice, Journal of Translational Medicine, 2014, 12, 1, 57

  CrossRef

 7. 7
  Noelia Sanchez, Paul Kelly, Clair Gallagher, Nga T. Lao, Colin Clarke, Martin Clynes, Niall Barron, CHO cell culture longevity and recombinant protein yield are enhanced by depletion of miR-7 activity via sponge decoy vectors, Biotechnology Journal, 2014, 9, 3
 8. 8
  X.-n. Wu, Y.-x. Ye, J.-w. Niu, Y. Li, X. Li, X. You, H. Chen, L.-d. Zhao, X.-f. Zeng, F.-c. Zhang, F.-l. Tang, W. He, X.-t. Cao, X. Zhang, P. E. Lipsky, Defective PTEN regulation contributes to B cell hyperresponsiveness in systemic lupus erythematosus, Science Translational Medicine, 2014, 6, 246, 246ra99

  CrossRef

 9. 9
  Keatdamrong Janpipatkul, Kanoknetr Suksen, Suparerk Borwornpinyo, Natee Jearawiriyapaisarn, Suradej Hongeng, Pawinee Piyachaturawat, Arthit Chairoungdua, Downregulation of LAT1 expression suppresses cholangiocarcinoma cell invasion and migration, Cellular Signalling, 2014, 26, 8, 1668

  CrossRef

 10. 10
  Chen-Shiou Wu, Chia-Jui Yen, Ruey-Hwang Chou, Jia-Ni Chen, Wei-Chien Huang, Chung-Yi Wu, Yung-Luen Yu, Downregulation of microRNA-15b by hepatitis B virus X enhances hepatocellular carcinoma proliferation via fucosyltransferase 2-induced Globo H expression, International Journal of Cancer, 2014, 134, 7
 11. 11
  Gang Wan, Weidong Xie, Zhenyan Liu, Wei Xu, Yuanzhi Lao, Nunu Huang, Kai Cui, Meijian Liao, Jie He, Yuyang Jiang, Burton B Yang, Hongxi Xu, Naihan Xu, Yaou Zhang, Hypoxia-inducedMIR155is a potent autophagy inducer by targeting multiple players in the MTOR pathway, Autophagy, 2014, 10, 1, 70

  CrossRef

 12. 12
  Lulu Liu, Yongdong Dai, Jinna Chen, Tingting Zeng, Yan Li, Leilei Chen, Ying-Hui Zhu, Jiangchao Li, Yan Li, Stephanie Ma, Dan Xie, Yun-Fei Yuan, Xin-Yuan Guan, Maelstrom promotes hepatocellular carcinoma metastasis by inducing epithelial-mesenchymal transition by way of Akt/GSK-3β/Snail signaling, Hepatology, 2014, 59, 2
 13. 13
  Richard Ottman, Camha Nguyen, Robert Lorch, Ratna Chakrabarti, MicroRNA expressions associated with progression of prostate cancer cells to antiandrogen therapy resistance, Molecular Cancer, 2014, 13, 1, 1

  CrossRef

 14. 14
  Xiao Zhang, Shijie Hu, Xiang Zhang, Lei Wang, Xiaofang Zhang, Bo Yan, Jing Zhao, Angang Yang, Rui Zhang, MicroRNA-7 arrests cell cycle in G1 phase by directly targeting CCNE1 in human hepatocellular carcinoma cells, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2014, 443, 3, 1078

  CrossRef

 15. 15
  Felicity C. Kalinowski, Rikki A.M. Brown, Clarissa Ganda, Keith M. Giles, Michael R. Epis, Jessica Horsham, Peter J. Leedman, microRNA-7: A tumor suppressor miRNA with therapeutic potential, The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 2014, 54, 312

  CrossRef

 16. 16
  Jennifer R. Czochor, Peter M. Glazer, microRNAs in Cancer Cell Response to Ionizing Radiation, Antioxidants & Redox Signaling, 2014, 21, 2, 293

  CrossRef

 17. 17
  Chao-Hung Hung, Yi-Chun Chiu, Chien-Hung Chen, Tsung-Hui Hu, MicroRNAs in Hepatocellular Carcinoma: Carcinogenesis, Progression, and Therapeutic Target, BioMed Research International, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 18. 18
  Apostolia Fragkouli, Epaminondas Doxakis, miR-7 and miR-153 protect neurons against MPP+-induced cell death via upregulation of mTOR pathway, Frontiers in Cellular Neuroscience, 2014, 8,

  CrossRef

 19. 19
  Rui Chu, Guangquan Mo, Zhijun Duan, Mei Huang, Jiuyang Chang, Xiaodong Li, Pixu Liu, miRNAs affect the development of hepatocellular carcinoma via dysregulation of their biogenesis and expression, Cell Communication and Signaling, 2014, 12, 1, 45

  CrossRef

 20. 20
  Ji Won Son, Ho Yun Choi, Han Na Lee, Min Koo Seo, Suk Kyeong Lee, Regulation of microRNA-7-5p and LRP6 by Epstein-Barr Virus-Encoded RNAs in Burkitt's Lymphoma Cell Line Akata, Journal of Bacteriology and Virology, 2014, 44, 1, 84

  CrossRef

 21. 21
  I Akalay, T Z Tan, P Kumar, B Janji, F Mami-Chouaib, C Charpy, P Vielh, A K Larsen, J P Thiery, M Sabbah, S Chouaib, Targeting WNT1-inducible signaling pathway protein 2 alters human breast cancer cell susceptibility to specific lysis through regulation of KLF-4 and miR-7 expression, Oncogene, 2014,

  CrossRef

 22. 22
  Guanghua Yang, Baobing Yin, The advance of application for microRNAs in cancer gene therapy, Biomedicine & Pharmacotherapy, 2014, 68, 1, 137

  CrossRef

 23. 23
  Peixin Dong, Yosuke Konno, Hidemichi Watari, Masayoshi Hosaka, Masayuki Noguchi, Noriaki Sakuragi, The impact of microRNA-mediated PI3K/AKT signaling on epithelial-mesenchymal transition and cancer stemness in endometrial cancer, Journal of Translational Medicine, 2014, 12, 1, 231

  CrossRef

 24. 24
  Dian-Na Gu, Qian Huang, Ling Tian, The molecular mechanisms and therapeutic potential of microRNA-7 in cancer, Expert Opinion on Therapeutic Targets, 2014, 1

  CrossRef

 25. 25
  Motoyuki Otsuka, Takahiro Kishikawa, Takeshi Yoshikawa, Motoko Ohno, Akemi Takata, Chikako Shibata, Kazuhiko Koike, The role of microRNAs in hepatocarcinogenesis: current knowledge and future prospects, Journal of Gastroenterology, 2014, 49, 2, 173

  CrossRef

 26. 26
  Mengsen Li, Mingyue Zhu, Wei Li, Yan Lu, Xieju Xie, Yuqiang Wu, Shaojiang Zheng, Alpha-fetoprotein receptor as an early indicator of HBx-driven hepatocarcinogenesis and its applications in tracing cancer cell metastasis, Cancer Letters, 2013, 330, 2, 170

  CrossRef

 27. 27
  Kumsal Ayse Tekirdag, Deniz Gulfem Ozturk, Devrim Gozuacik, Alteration in Autophagic-lysosomal Potential During Aging and Neurological Diseases: The microRNA Perspective, Current Pathobiology Reports, 2013, 1, 4, 247

  CrossRef

 28. 28
  Naif AlQurashi, Saeed Hashimi, Ming Wei, Chemical Inhibitors and microRNAs (miRNA) Targeting the Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) Pathway: Potential for Novel Anticancer Therapeutics, International Journal of Molecular Sciences, 2013, 14, 2, 3874

  CrossRef

 29. 29
  Chikako Shibata, Motoyuki Otsuka, Takahiro Kishikawa, Takeshi Yoshikawa, Motoko Ohno, Akemi Takata, Kazuhiko Koike, Current status of miRNA-targeting therapeutics and preclinical studies against gastroenterological carcinoma, Molecular and Cellular Therapies, 2013, 1, 1, 5

  CrossRef

 30. 30
  Chaoqun Ma, Ying Qi, Liping Shao, Min Liu, Xin Li, Hua Tang, Downregulation of miR-7 upregulates Cullin 5 (CUL5) to facilitate G1/S transition in human hepatocellular carcinoma cells, IUBMB Life, 2013, 65, 12
 31. 31
  Yun-Ju Chen, Pei-Hsuan Chien, Wen-Shu Chen, Yu-Fong Chien, Ya-Ying Hsu, Li-Yun Wang, Jhen-Yu Chen, Chih-Wen Lin, Tzung-Chi Huang, Yung-Luen Yu, Wei-Chien Huang, Hepatitis B Virus-Encoded X Protein Downregulates EGFR Expression via Inducing MicroRNA-7 in Hepatocellular Carcinoma Cells, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 32. 32
  Xin-Long Yan, Ya-Li Jia, Lin Chen, Quan Zeng, Jun-Nian Zhou, Chun-Jiang Fu, Hai-Xu Chen, Hong-Feng Yuan, Zhi-Wei Li, Lei Shi, Ying-Chen Xu, Jing-Xue Wang, Xiao-Mei Zhang, Li-Juan He, Chao Zhai, Wen Yue, Xue-Tao Pei, Hepatocellular carcinoma-associated mesenchymal stem cells promote hepatocarcinoma progression: Role of the S100A4-miR155-SOCS1-MMP9 axis, Hepatology, 2013, 57, 6
 33. 33
  Luqing Zhao, Xiongbin Lu, Ya Cao, MicroRNA and signal transduction pathways in tumor radiation response, Cellular Signalling, 2013, 25, 7, 1625

  CrossRef

 34. 34
  M Kappelmann, S Kuphal, G Meister, L Vardimon, A-K Bosserhoff, MicroRNA miR-125b controls melanoma progression by direct regulation of c-Jun protein expression, Oncogene, 2013, 32, 24, 2984

  CrossRef

 35. 35
  J. Dominguez-Bendala, D. Klein, R. L. Pastori, MicroRNA-7 Control of  -Cell Replication, Diabetes, 2013, 62, 3, 694

  CrossRef

 36. 36
  Y. Wang, J. Liu, C. Liu, A. Naji, D. A. Stoffers, MicroRNA-7 Regulates the mTOR Pathway and Proliferation in Adult Pancreatic  -Cells, Diabetes, 2013, 62, 3, 887

  CrossRef

 37. 37
  Ruizhi Wang, Na Zhao, Siwen Li, Jian-Hong Fang, Mei-Xian Chen, Jine Yang, Wei-Hua Jia, Yunfei Yuan, Shi-Mei Zhuang, MicroRNA-195 Suppresses Angiogenesis and Metastasis of Hepatocellular Carcinoma by Inhibiting the Expression of VEGF, VAV2, and CDC42, Hepatology, 2013, 58, 2
 38. 38
  Jie Sun, Haiqi Lu, Xian Wang, Hongchuan Jin, MicroRNAs in Hepatocellular Carcinoma: Regulation, Function, and Clinical Implications, The Scientific World Journal, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 39. 39
  Kenji Takahashi, Irene Yan, Hui-Ju Wen, Tushar Patel, microRNAs in liver disease: From diagnostics to therapeutics, Clinical Biochemistry, 2013, 46, 10-11, 946

  CrossRef

 40. 40
  Lei Chen, Qing Wang, Guo-dong Wang, Hua-song Wang, Yong Huang, Xi-ming Liu, Xian-hua Cai, miR-16 inhibits cell proliferation by targeting IGF1R and the Raf1–MEK1/2–ERK1/2 pathway in osteosarcoma, FEBS Letters, 2013, 587, 9, 1366

  CrossRef

 41. 41
  Rui-Yan Liu, Cai-Feng Diao, Yi Zhang, Nan Wu, Hai-Ying Wan, Xiang-Yang Nong, Min Liu, Hua Tang, miR-371-5p down-regulates pre mRNA processing factor 4 homolog B (PRPF4B) and facilitates the G1/S transition in human hepatocellular carcinoma cells, Cancer Letters, 2013, 335, 2, 351

  CrossRef

 42. 42
  A. Sakai, F. Saitow, N. Miyake, K. Miyake, T. Shimada, H. Suzuki, miR-7a alleviates the maintenance of neuropathic pain through regulation of neuronal excitability, Brain, 2013, 136, 9, 2738

  CrossRef

 43. 43
  Keith M. Giles, Rikki A.M. Brown, Michael R. Epis, Felicity C. Kalinowski, Peter J. Leedman, miRNA-7-5p inhibits melanoma cell migration and invasion, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2013, 430, 2, 706

  CrossRef

 44. 44
  Talha Halim, Ammad Farooqi, Farrukh Zaman, Nip the HPV encoded evil in the cancer bud: HPV reshapes TRAILs and signaling landscapes, Cancer Cell International, 2013, 13, 1, 61

  CrossRef

 45. 45
  Jiangfeng Xu, Xuedong Li, Hao Yang, RuiMin Chang, Chenchen Kong, Lianyue Yang, SIN1 promotes invasion and metastasis of hepatocellular carcinoma by facilitating epithelial-mesenchymal transition, Cancer, 2013, 119, 12
 46. 46
  Gaetano Santulli, Hana Totary-Jain, Tailoring mTOR-based therapy: molecular evidence and clinical challenges, Pharmacogenomics, 2013, 14, 12, 1517

  CrossRef

 47. 47
  Yong-Ju Li, Chun-Hong Wang, Ya Zhou, Zheng-Yuan Liao, Shun-Fei Zhu, Yan Hu, Chao Chen, Jun-Min Luo, Zhen-Ke Wen, Lin Xu, TLR9 signaling repressed tumor suppressor miR-7 expression through up-regulation of HuR in human lung cancer cells, Cancer Cell International, 2013, 13, 1, 90

  CrossRef

 48. 48
  Showming Kwok, Nikolaos Mellios, Mriganka Sur, The Neuroscience of Autism Spectrum Disorders, 2013,

  CrossRef

 49. 49
  Thian-Sze Wong, Wei Gao, Zeng-Hong Li, Jimmy Yu-Wai Chan, Wai-Kuen Ho, Epigenetic Dysregulation in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma, Journal of Oncology, 2012, 2012, 1

  CrossRef

 50. 50
  Reena Buurman, Engin Gürlevik, Vera Schäffer, Marlies Eilers, Maria Sandbothe, Hans Kreipe, Ludwig Wilkens, Brigitte Schlegelberger, Florian Kühnel, Britta Skawran, Histone Deacetylases Activate Hepatocyte Growth Factor Signaling by Repressing MicroRNA-449 in Hepatocellular Carcinoma Cells, Gastroenterology, 2012, 143, 3, 811

  CrossRef

 51. 51
  S. Herzer, A. Silahtaroglu, B. Meister, Locked Nucleic Acid-Based In Situ Hybridisation Reveals miR-7a as a Hypothalamus-Enriched MicroRNA with a Distinct Expression Pattern, Journal of Neuroendocrinology, 2012, 24, 12
 52. 52
  William CS Cho, MicroRNAs as therapeutic targets and their potential applications in cancer therapy, Expert Opinion on Therapeutic Targets, 2012, 16, 8, 747

  CrossRef

 53. 53
  Yu Li, Kris V. Kowdley, MicroRNAs in Common Human Diseases, Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 2012, 10, 5, 246

  CrossRef

 54. 54
  Qingbo Lang, Changquan Ling, MiR-124 suppresses cell proliferation in hepatocellular carcinoma by targeting PIK3CA, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2012, 426, 2, 247

  CrossRef

 55. 55
  Xiaojun Wang, Ji Chen, Feng Li, Yanting Lin, Xiaoping Zhang, Zhongwei Lv, Jiaji Jiang, MiR-214 inhibits cell growth in hepatocellular carcinoma through suppression of β-catenin, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2012, 428, 4, 525

  CrossRef

 56. 56
  Qiaoyan Li, Fufan Zhu, Puxiang Chen, miR-7 and miR-218 epigenetically control tumor suppressor genes RASSF1A and Claudin-6 by targeting HoxB3 in breast cancer, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2012, 424, 1, 28

  CrossRef

 57. 57
  A. Dittmer, K. Forstemann, Murine cytomegalovirus infection of cultured mouse cells induces expression of miR-7a, Journal of General Virology, 2012, 93, Pt_7, 1537

  CrossRef