SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jason T. Serviss, Per Johnsson, Dan Grandér, An emerging role for long non-coding RNAs in cancer metastasis, Frontiers in Genetics, 2014, 5,

  CrossRef

 2. 2
  J.-L. Huang, L. Zheng, Y.-W. Hu, Q. Wang, Characteristics of long non-coding RNA and its relation to hepatocellular carcinoma, Carcinogenesis, 2014, 35, 3, 507

  CrossRef

 3. 3
  Bing Yan, Wei Gu, Zhihui Yang, Zhan Gu, Xiaoqiang Yue, Qunhao Gu, Long Liu, Downregulation of a long noncoding RNA-ncRuPAR contributes to tumor inhibition in colorectal cancer, Tumor Biology, 2014,

  CrossRef

 4. 4
  Ioannis Anestopoulos, Georgia Persephoni Voulgaridou, Alexandros G. Georgakilas, Rodrigo Franco, Aglaia Pappa, Mihalis I. Panayiotidis, Epigenetic therapy as a novel approach in hepatocellular carcinoma, Pharmacology & Therapeutics, 2014,

  CrossRef

 5. 5
  Yong He, Yu-ting Wu, Cheng Huang, Xiao-Ming Meng, Tao-tao Ma, Bao-Ming Wu, Feng-yun Xu, Lei Zhang, Xiong-Wen Lv, Jun Li, Inhibitory effects of long noncoding RNA MEG3 on hepatic stellate cells activation and liver fibrogenesis, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease, 2014, 1842, 11, 2204

  CrossRef

 6. 6
  Jie Luo, Liang Tang, Jie Zhang, Jian Ni, Hai-ping Zhang, Ling Zhang, Jian-fang Xu, Di Zheng, Long non-coding RNA CARLo-5 is a negative prognostic factor and exhibits tumor pro-oncogenic activity in non-small cell lung cancer, Tumor Biology, 2014,

  CrossRef

 7. 7
  Ming-zhe Ma, Chun-xiao Li, Yan Zhang, Ming-zhe Weng, Ming-di Zhang, Yi-yu Qin, Wei Gong, Zhi-wei Quan, Long non-coding RNA HOTAIR, a c-Myc activated driver of malignancy, negatively regulates miRNA-130a in gallbladder cancer, Molecular Cancer, 2014, 13, 1, 156

  CrossRef

 8. 8
  Xiao-han Shen, Peng Qi, Xiang Du, Long non-coding RNAs in cancer invasion and metastasis, Modern Pathology, 2014,

  CrossRef

 9. 9
  Ming-zhe Ma, Xiang Kong, Ming-zhe Weng, Ming-di Zhang, Yi-yu Qin, Wei Gong, Wen-jie Zhang, Zhi-wei Quan, Long non-coding RNA-LET is a positive prognostic factor and exhibits tumor-suppressive activity in gallbladder cancer, Molecular Carcinogenesis, 2014, 53, 12
 10. 10
  Kenji Takahashi, Irene Yan, Hiroaki Haga, Tushar Patel, Long noncoding RNA in liver diseases, Hepatology, 2014, 60, 2
 11. 11
  Guangbing Li, Haohai Zhang, Xueshuai Wan, Xiaobo Yang, Chengpei Zhu, Anqiang Wang, Lian He, Ruoyu Miao, Shuguang Chen, Haitao Zhao, Long Noncoding RNA Plays a Key Role in Metastasis and Prognosis of Hepatocellular Carcinoma, BioMed Research International, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 12. 12
  Jun Zhao, Catherine M Greene, Steven G Gray, Matthew W Lawless, Long noncoding RNAs in liver cancer: what we know in 2014, Expert Opinion on Therapeutic Targets, 2014, 18, 10, 1207

  CrossRef

 13. 13
  Yong He, Xiao-Ming Meng, Cheng Huang, Bao-Ming Wu, Lei Zhang, Xiong-Wen Lv, Jun Li, Long noncoding RNAs: Novel insights into hepatocelluar carcinoma, Cancer Letters, 2014, 344, 1, 20

  CrossRef

 14. 14
  Fang Wang, Ji-Hang Yuan, Shao-Bing Wang, Fu Yang, Sheng-Xian Yuan, Chen Ye, Ning Yang, Wei-Ping Zhou, Wen-Lin Li, Wen Li, Shu-Han Sun, Oncofetal long noncoding RNA PVT1 promotes proliferation and stem cell-like property of hepatocellular carcinoma cells by stabilizing NOP2, Hepatology, 2014, 60, 4
 15. 15
  Francesco Crea, Pier Luc Clermont, Abhijit Parolia, Yuzhuo Wang, Cheryl D. Helgason, The non-coding transcriptome as a dynamic regulator of cancer metastasis, Cancer and Metastasis Reviews, 2014, 33, 1, 1

  CrossRef

 16. 16
  Kun Zhang, Zhe-Min Shi, Ya-Nan Chang, Zhi-Mei Hu, Hai-Xia Qi, Wei Hong, The ways of action of long non-coding RNAs in cytoplasm and nucleus, Gene, 2014, 547, 1, 1

  CrossRef

 17. 17
  Xiaosong Ge, Yuanbin Chen, Xiaoyu Liao, Deqing Liu, Fangfang Li, Honglian Ruan, Weihua Jia, Overexpression of long noncoding RNA PCAT-1 is a novel biomarker of poor prognosis in patients with colorectal cancer, Medical Oncology, 2013, 30, 2

  CrossRef