SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Meixian Xiang, Hanwen Su, Zongguo Hong, Tianming Yang, Guangwen Shu, Chemical composition of total flavonoids from Polygonum amplexicaule and their pro-apoptotic effect on hepatocellular carcinoma cells: Potential roles of suppressing STAT3 signaling, Food and Chemical Toxicology, 2015, 80, 62

  CrossRef

 2. 2
  De-Ke Jiang, Xiao-Pin Ma, Hongjie Yu, Guangwen Cao, Dong-Lin Ding, Haitao Chen, Hui-Xing Huang, Yu-Zhen Gao, Xiao-Pan Wu, Xi-Dai Long, Hongxing Zhang, Youjie Zhang, Yong Gao, Tao-Yang Chen, Wei-Hua Ren, Pengyin Zhang, Zhuqing Shi, Wei Jiang, Bo Wan, Hexige Saiyin, Jianhua Yin, Yuan-Feng Zhou, Yun Zhai, Pei-Xin Lu, Hongwei Zhang, Xiaoli Gu, Aihua Tan, Jin-Bing Wang, Xian-Bo Zuo, Liang-Dan Sun, Jun O. Liu, Qing Yi, Zengnan Mo, Gangqiao Zhou, Ying Liu, Jielin Sun, Yin Yao Shugart, S. Lilly Zheng, Xue-Jun Zhang, Jianfeng Xu, Long Yu, Genetic variants in five novel loci including CFB and CD40 predispose to chronic hepatitis B, Hepatology, 2015, 61, 5
 3. 3
  Chao-Yuan Huang, Wei-Tien Tai, Chi-Ying Hsieh, Wan-Mai Hsu, Ying-Jiun Lai, Li-Ju Chen, Chung-Wai Shiau, Kuen-Feng Chen, A sorafenib derivative and novel SHP-1 agonist, SC-59, acts synergistically with radiotherapy in hepatocellular carcinoma cells through inhibition of STAT3, Cancer Letters, 2014, 349, 2, 136

  CrossRef

 4. 4
  Yifang Han, Rui Pu, Xue Han, Jun Zhao, Weiping Li, Jianhua Yin, Yuwei Zhang, Qiuxia Shen, Jiaxin Xie, Qi Zhang, Shuang Jiang, Juhong Li, Hongwei Zhang, Hongyang Wang, Guangwen Cao, Association of a potential functional pre-miR-218 polymorphism and its interaction with hepatitis B virus mutations with hepatocellular carcinoma risk, Liver International, 2014, 34, 5
 5. 5
  Yan Du, Xue Han, Rui Pu, Jiaxin Xie, Yuwei Zhang, Guangwen Cao, Association of miRNA-122-binding site polymorphism at the interleukin-1 α gene and its interaction with hepatitis B virus mutations with hepatocellular carcinoma risk, Frontiers of Medicine, 2014, 8, 2, 217

  CrossRef

 6. 6
  Q. Zhang, X. W. Ji, X. M. Hou, F. M. Lu, Y. Du, J. H. Yin, X. Y. Sun, Y. Deng, J. Zhao, X. Han, G. S. Yang, H. W. Zhang, X. M. Chen, H. B. Shen, H. Y. Wang, G. W. Cao, Effect of functional nuclear factor-kappaB genetic polymorphisms on hepatitis B virus persistence and their interactions with viral mutations on the risk of hepatocellular carcinoma, Annals of Oncology, 2014, 25, 12, 2413

  CrossRef

 7. 7
  Yang Deng, Yan Du, Qi Zhang, Xue Han, Guangwen Cao, Human cytidine deaminases facilitate hepatitis B virus evolution and link inflammation and hepatocellular carcinoma, Cancer Letters, 2014, 343, 2, 161

  CrossRef

 8. 8
  Guangwen Shu, Jing Yang, Wenhao Zhao, Chan Xu, Zongguo Hong, Zhinan Mei, Xinzhou Yang, Kurarinol induces hepatocellular carcinoma cell apoptosis through suppressing cellular signal transducer and activator of transcription 3 signaling, Toxicology and Applied Pharmacology, 2014, 281, 2, 157

  CrossRef

 9. 9
  Kexin Yuan, Huimin Liu, Lina Huang, Xiyun Ren, Jingjing Liu, Xiaoqun Dong, Wenjing Tian, Yunhe Jia, rs744166 Polymorphism of the STAT3 Gene Is Associated with Risk of Gastric Cancer in a Chinese Population, BioMed Research International, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 10. 10
  Bo Liu, Xin Wen, Canhua Huang, Yuquan Wei, Unraveling the complexity of hepatitis B virus: From molecular understanding to therapeutic strategy in 50 years, The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 2013, 45, 9, 1987

  CrossRef