SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Akihisa Tatsumi, Shinya Maekawa, Mitsuaki Sato, Nobutoshi Komatsu, Mika Miura, Fumitake Amemiya, Yasuhiro Nakayama, Taisuke Inoue, Minoru Sakamoto, Nobuyuki Enomoto, Liver stiffness measurement for risk assessment of hepatocellular carcinoma, Hepatology Research, 2015, 45, 5
 2. 2
  Chansoo Moon, Kyu Sik Jung, Do Young Kim, Oidov Baatarkhuu, Jun Yong Park, Beom Kyung Kim, Seung Up Kim, Sang Hoon Ahn, Kwang-Hyub Han, Lower Incidence of Hepatocellular Carcinoma and Cirrhosis in Hepatitis C Patients with Sustained Virological Response by Pegylated Interferon and Ribavirin, Digestive Diseases and Sciences, 2015, 60, 2, 573

  CrossRef

 3. 3
  Yoshihiko Tachi, Takanori Hirai, Akihiro Miyata, Kei Ohara, Tadashi Iida, Youji Ishizu, Takashi Honda, Teiji Kuzuya, Kazuhiko Hayashi, Masatoshi Ishigami, Hidemi Goto, Progressive fibrosis significantly correlates with hepatocellular carcinoma in patients with a sustained virological response, Hepatology Research, 2015, 45, 2
 4. 4
  Gi-Ae Kim, Chang Hyeon Seock, Jang Won Park, Jihyun An, Kwang-Sun Lee, Jee Eun Yang, Young-Suk Lim, Kang Mo Kim, Ju Hyun Shim, Danbi Lee, Han Chu Lee, Reappraisal of serum alpha-foetoprotein as a surveillance test for hepatocellular carcinoma during entecavir treatment, Liver International, 2015, 35, 1
 5. 5
  Takeji Umemura, Soichiro Shibata, Tomohiro Sekiguchi, Hiroyuki Kitabatake, Yuichi Nozawa, Sadahisa Okuhara, Takefumi Kimura, Susumu Morita, Michiharu Komatsu, Akihiro Matsumoto, Eiji Tanaka, Serum sodium concentration is associated with increased risk of mortality in patients with compensated liver cirrhosis, Hepatology Research, 2015, 45, 5
 6. You have free access to this content6
  Naoki Hiramatsu, Tsugiko Oze, Tetsuo Takehara, Suppression of hepatocellular carcinoma development in hepatitis C patients given interferon-based antiviral therapy, Hepatology Research, 2015, 45, 2
 7. 7
  Qing Pang, Jing-Yao Zhang, Xin-Sen Xu, Si-Dong Song, Wei Chen, Yan-Yan Zhou, Run-Chen Miao, Kai Qu, Su-Shun Liu, Ya-Feng Dong, Chang Liu, The prognostic values of 12 cirrhosis-relative noninvasive models in patients with hepatocellular carcinoma, Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, 2015, 75, 1, 73

  CrossRef

 8. 8
  Shinji Katsushima, Takefumi Nakamura, Yoshio Sumida, Saiyu Tanaka, Tatsuro Kobata, Motoshige Nabeshima, Akihiro Okano, Takehiro Sando, Toshihiko Kawasaki, Kazuyo Fujimura, Yasuyuki Nagao, Masahiro Arai, Kazuhiro Tsuji, Comparison between phlebotomy and IFN-based therapy in hepatitis C patients aged 70 years or older: hepatocarcinogenesis and overall survival, multicenter study, Kanzo, 2014, 55, 6, 335

  CrossRef

 9. 9
  Norio Akuta, Fumitaka Suzuki, Mariko Kobayashi, Tasuku Hara, Hitomi Sezaki, Yoshiyuki Suzuki, Tetsuya Hosaka, Masahiro Kobayashi, Satoshi Saitoh, Kenji Ikeda, Hiromitsu Kumada, Correlation between hepatitis B virus surface antigen level and alpha-fetoprotein in patients free of hepatocellular carcinoma or severe hepatitis, Journal of Medical Virology, 2014, 86, 1
 10. 10
  Gin-Ho Lo, Could postinterferon treatment α-fetoprotein levels truly predict hepatocarcinogenesis?, Hepatology, 2014, 60, 2
 11. 11
  Edoardo G. Giannini, Giorgio Sammito, Fabio Farinati, Francesca Ciccarese, Anna Pecorelli, Gian Lodovico Rapaccini, Mariella Di Marco, Eugenio Caturelli, Marco Zoli, Franco Borzio, Giuseppe Cabibbo, Martina Felder, Antonio Gasbarrini, Rodolfo Sacco, Francesco Giuseppe Foschi, Gabriele Missale, Filomena Morisco, Gianluca Svegliati Baroni, Roberto Virdone, Franco Trevisani, Determinants of alpha-fetoprotein levels in patients with hepatocellular carcinoma: Implications for its clinical use, Cancer, 2014, 120, 14
 12. 12
  Y.-C. Hsu, C.-Y. Wu, H.-Y. Lane, C.-Y. Chang, C.-M. Tai, C.-H. Tseng, G.-H. Lo, D.-S. Perng, J.-T. Lin, L.-R. Mo, Determinants of hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients treated with nucleos(t)ide analogues for chronic hepatitis B, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2014, 69, 7, 1920

  CrossRef

 13. 13
  Yasuhiro Asahina, Kaoru Tsuchiya, Takashi Nishimura, Masaru Muraoka, Yuichiro Suzuki, Nobuharu Tamaki, Yutaka Yasui, Takanori Hosokawa, Ken Ueda, Hiroyuki Nakanishi, Jun Itakura, Yuka Takahashi, Masayuki Kurosaki, Nobuyuki Enomoto, Mina Nakagawa, Sei Kakinuma, Mamoru Watanabe, Namiki Izumi, Genetic variation near interleukin 28B and the risk of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis C, Journal of Gastroenterology, 2014, 49, 7, 1152

  CrossRef

 14. 14
  Caterina Borgna-Pignatti, Maria Chiara Garani, Gian Luca Forni, Maria Domenica Cappellini, Elena Cassinerio, Carmelo Fidone, Vincenzo Spadola, Aurelio Maggio, Gaetano Restivo Pantalone, Antonio Piga, Filomena Longo, Maria Rita Gamberini, Paolo Ricchi, Silvia Costantini, Domenico D'Ascola, Paolo Cianciulli, Maria Eliana Lai, Maria Paola Carta, Angela Ciancio, Paola Cavalli, Maria Caterina Putti, Susanna Barella, Giovanni Amendola, Saveria Campisi, Marcello Capra, Vincenzo Caruso, Grazia Colletta, Stefano Volpato, Hepatocellular carcinoma in thalassaemia: an update of the Italian Registry, British Journal of Haematology, 2014, 167, 1
 15. 15
  Ryoko Yamada, Naoki Hiramatsu, Tsugiko Oze, Naoki Morishita, Naoki Harada, Takayuki Yakushijin, Sadaharu Iio, Yoshinori Doi, Akira Yamada, Akira Kaneko, Hideki Hagiwara, Eiji Mita, Masahide Oshita, Toshifumi Itoh, Hiroyuki Fukui, Taizo Hijioka, Kazuhiro Katayama, Shinji Tamura, Harumasa Yoshihara, Yasuharu Imai, Michio Kato, Takuya Miyagi, Yuichi Yoshida, Tomohide Tatsumi, Akinori Kasahara, Toshimitsu Hamasaki, Norio Hayashi, Tetsuo Takehara, Impact of alpha-fetoprotein on hepatocellular carcinoma development during entecavir treatment of chronic hepatitis B virus infection, Journal of Gastroenterology, 2014,

  CrossRef

 16. 16
  Masaru Enomoto, Akihiro Tamori, Yoshiki Murakami, Norifumi Kawada, Interferon-α/β for treatment of chronic hepatitis C infection in the era of direct-acting antiviral agents, Hepatology Research, 2014, 44, 4
 17. 17
  Jae-Jun Shim, Jung Wook Kim, Chang Kyun Lee, Jae Young Jang, Byung-Ho Kim, Oral antiviral therapy improves the diagnostic accuracy of alpha-fetoprotein levels in patients with chronic hepatitis B, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2014, 29, 9
 18. 18
  Hidenori Toyoda, Takashi Kumada, Toshifumi Tada, Postinterferon α-fetoprotein elevation and risk of hepatocellular carcinoma development after sustained virological response: Cause or results?, Hepatology, 2014, 60, 2
 19. 19
  Yasuhiro Asahina, Kaoru Tsuchiya, Namiki Izumi, Reply, Hepatology, 2014, 60, 2
 20. 20
  Gin-Ho Lo, The Use of AFP-Based Algorithm to Predict Hepatocellular Carcinoma, Gastroenterology, 2014, 147, 3, 718

  CrossRef

 21. 21
  Noritomo Shimada, Akihito Tsubota, Masanori Atsukawa, Hiroshi Abe, Makiko Ika, Keizo Kato, Yoshiyuki Sato, Chisa Kondo, Choitsu Sakamoto, Yasuhito Tanaka, Yoshio Aizawa, α-Fetoprotein is a surrogate marker for predicting treatment failure in telaprevir-based triple combination therapy for genotype 1b chronic hepatitis C Japanese patients with the IL28B minor genotype, Journal of Medical Virology, 2014, 86, 3