SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Saurabh Chatterjee, Suvarthi Das, P2X7 Receptor as a Key Player in Oxidative Stress-Driven Cell Fate in Nonalcoholic Steatohepatitis, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2015, 2015, 1

  CrossRef

 2. 2
  Cynthia D. Guy, Ayako Suzuki, Manal F. Abdelmalek, James L. Burchette, Anna Mae Diehl, Treatment response in the PIVENS trial is associated with decreased hedgehog pathway activity, Hepatology, 2015, 61, 1
 3. 3
  Stavra A. Xanthakos, Nancy A. Crimmins, Steven D. Chernausek, Abnormalities in the Growth Hormone Axis and Risk of Nonalcoholic Steatohepatitis: Active Player or Innocent Bystander?, The Journal of Pediatrics, 2014, 165, 1, 12

  CrossRef

 4. 4
  Xuan Zou, Chunhong Yan, Yujie Shi, Ke Cao, Jie Xu, Xun Wang, Cong Chen, Cheng Luo, Yuan Li, Jing Gao, Wentao Pang, Jialong Zhao, Fei Zhao, Hao Li, Adi Zheng, Wenyan Sun, Jiangang Long, Ignatius Man-Yau Szeto, Youyou Zhao, Zhizhong Dong, Peifang Zhang, Junkuan Wang, Wuyuan Lu, Yong Zhang, Jiankang Liu, Zhihui Feng, Mitochondrial Dysfunction in Obesity-Associated Nonalcoholic Fatty Liver Disease: The Protective Effects of Pomegranate with Its Active Component Punicalagin, Antioxidants & Redox Signaling, 2014, 21, 11, 1557

  CrossRef

 5. 5
  Shanjun Tan, Wenkui Yu, Zhiliang Lin, Qiyi Chen, Jialiang Shi, Yi Dong, Kaipeng Duan, Xiaowu Bai, Lin Xu, Jieshou Li, Ning Li, Peritoneal Air Exposure Elicits an Intestinal Inflammation Resulting in Postoperative Ileus, Mediators of Inflammation, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 6. 6
  Giuseppina Barrera, Stefania Pizzimenti, Eric Stefano Ciamporcero, Martina Daga, Chiara Ullio, Alessia Arcaro, Giovanni Paolo Cetrangolo, Carlo Ferretti, Chiara Dianzani, Alessio Lepore, Fabrizio Gentile, Role of 4-Hydroxynonenal-Protein Adducts in Human Diseases, Antioxidants & Redox Signaling, 2014, 150127063122000

  CrossRef