SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

 • Baker, M., Baker, M., Thorne, J., & Dutnell, M. (1997). Leveraging human capital. Journal of Knowledge Management, 1(1), 6374.
 • Bender, S., & Fish, A. (2000). The transfer of knowledge and the retention of expertise: The continuing need for global assignments. Journal of Knowledge Management, 4(2), 125137.
 • Bitkowska, A. (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie [Business process management in the enterprise]. Warsaw: VIZJA Press & IT.
 • Bitkowska, A., & Zaleśna, A. (2009). Zarządzanie wiedzą a zarządzanie procesami biznesowymi [Knowledge management versus Business Process Management]. In M. Godlewska, & E. Weiss (Eds.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji [Enterprise management in the era of globalization]. Warsaw: VIZJA Press & IT, pp. 99108.
 • Bukowitz, W. R., & Williams, R. L. (1999). The knowledge management fieldbook. London: Pearson Education.
 • Burlton, R. T. (1998). Process and knowledge management. Retrieved June 20, 2010, from http://www.processrenewal.com/files/bpmkm.doc
 • Davenport, T. H., & Prusak, L. (1995). Working knowledge: How organizations manage what they know. Cambridge, MA: Harvard Business School Press.
 • Dojrzałość procesowa polskich organizacji [Process maturity of Polish organizations]. Retrieved August 20, 2010 from http://procesowcy.pl
 • Elzinga, D. J., Horak, T., Lee, C.-Y., & Bruner, C. (1995). Business process management: Survey and methodology. IEEE Transactions on Engineering Management, 42(2), 119128.
 • Gronau, N., & Weber, E. (2004). Management of knowledge intensive, business process management. Berlin: Springer.
 • Grudzewski, W. M., Hejduk, I. K., Sankowska, A., and Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości [Sustainability in business, enterprise of the future]. Warsaw: Poltex.
 • Grudzewski, W. M., & Hejduk, I. (2002). Enterprise of the future: Strategic vision. Warsaw: DIFIN.
 • Han, K-H, & Park J-W.(2009). Process-centered knowledge model and enterprise ontology for the development of knowledge management system. Expert Systems with Applications 36(4): 74417447.
 • Hejduk, I. (2005). On the way to the future: The knowledge-based enterprise, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 15(1), 514.
 • Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1996). Cooperation and the use of technology. In D. H. Jonassen (Ed.), The handbook of research for educational communications and technology. Bloomington: The Association for Educational Communications and Technology, pp. 10171044.
 • Jung, J., Choi, I., & Song, M. (2007). An integration architecture for knowledge management systems and business process management systems. Computers in Industry, 58, 2134.
 • Karwowski, W. (2010). Zarządzanie wiedzą o czynnikach ludzkich w organizacji [Knowledge management of human factors in the organization]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Kordel, P., Kornecki, J., Kowalczyk, A., Krawczyk, K., Pylak, K., & Wiktorowicz, J. (2010). Inteligentne organizacje – zarzadząnie wiedzą i kompetencjami pracowników [Intelligent organizations – knowledge management and competences of employees]. Warsaw: PARP.
 • Ordóñez de Pablos, P. (2010). Preface to the special issue: Emerging information technologies for effective knowledge management—towards high-performance business organizations and value networks. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 20 (2), 99102, 135–148.
 • Philippart, M. F., & Karwowski, W. (2011). Human factors ontologies: Integration of human-centered design principles into business knowledge management. Journal of Asian Business and Information Design Management, 2(2).
 • Raghu, T. S., & Vinze, A. (2007). A business process context for knowledge management. Decision Support Systems, 43(3), 10621079.
 • Richter-von Hagen, C. & Stucky, W. (2004). Business-process and workflow-management. Stuttgart: Prozessverbesserung durch Prozess-Management.
 • Richter-von Hagen, C., Ratz, D., & Povalej, R. (2005a). A genetic algorithm approach to self-organizing knowledge-intensive processes. Proceedings of the 5th International Conference on Knowledge Management (I-KNOW), Graz, Austria. June 29-July 1, 2005.
 • Richter-von Hagen, C., Ratz, D., & Povalej, R. (2005b). Towards self-organizing knowledge intensive processes. Journal of Universal Knowledge Management, 0(2), 148169.
 • Russell Records, L. (2005). The fusion of process and knowledge management. BPTrends. Retrieved April 29, 2012, from http://www.bptrends.com/publicationfiles/09-05%20WP%20Fusion%20Process%20KM%20-%20Records.pdf
 • Szumowski, W. (2009). Zastosowanie podejścia procesowego w urzędach administracji samorządowej [The application of process approach in the offices of local administration]. In S. Nowosielski (Ed.), Podejście procesowe w organizacjach [Process Approach in organizations]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pp. 106118.
 • Wolf, C., & Harmon, P. (2010). The State of Business Process Management 2010. Retrieved June 13, 2012, from http://www.bptrends.com
 • Wolf, C., & Harmon, P. (2012). The State of Business Process Management 2012. Retrieved June 13, 2012, from http://www.bptrends.com