SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  T Yoshida, M Sone, S Naganawa, T Nakashima, Patient with an SLC26A4 gene mutation who had low-frequency sensorineural hearing loss and endolymphatic hydrops, The Journal of Laryngology & Otology, 2015, 1

  CrossRef

 2. 2
  Nasrin Yazdanpanahi, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Nader Bagheri, Fatemeh Azadegan Dehkordi, Effat Farrokhi, Morteza Hashemzadeh Chaleshtori, The role and spectrum ofSLC26A4mutations in Iranian patients with autosomal recessive hereditary deafness, International Journal of Audiology, 2015, 54, 2, 124

  CrossRef

 3. 3
  Wan Du, Jing Cheng, Hui Ding, Zhengwen Jiang, Yufen Guo, Huijun Yuan, A rapid method for simultaneous multi-gene mutation screening in children with nonsyndromic hearing loss, Genomics, 2014, 104, 4, 264

  CrossRef

 4. 4
  Bai-Cheng Xu, Pan-Pan Bian, Xiao-Wen Liu, Yi-Ming Zhu, Xiao-Long Yang, Jian-Li Ma, Xing-Jian Chen, Yan-Li Wang, Yu-Fen Guo, Analysis of common deafness gene mutations in deaf people from unique ethnic groups in Gansu Province, China, Acta Oto-laryngologica, 2014, 134, 9, 924

  CrossRef

 5. 5
  Miriam Ladsous, Virginie Vlaeminck-Guillem, Viviane Dumur, Christophe Vincent, Frédérique Dubrulle, Claire-Marie Dhaenens, Jean-Louis Wémeau, Analysis of the Thyroid Phenotype in 42 Patients with Pendred Syndrome and Nonsyndromic Enlargement of the Vestibular Aqueduct, Thyroid, 2014, 24, 4, 639

  CrossRef

 6. 6
  Jérôme Clerc, Imaging the thyroid in children, Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, 2014, 28, 2, 203

  CrossRef

 7. 7
  Lynn M. Pique, Marie-Luise Brennan, Colin J. Davidson, Frederick Schaefer, John Greinwald Jr, Iris Schrijver, Mutation analysis of theSLC26A4,FOXI1andKCNJ10genes in individuals with congenital hearing loss, PeerJ, 2014, 2, e384

  CrossRef

 8. 8
  Hiroshi Yamazaki, Yasushi Naito, Saburo Moroto, Rinko Tamaya, Tomoko Yamazaki, Keizo Fujiwara, Juichi Ito, SLC26A4 p.Thr410Met homozygous mutation in a patient with a cystic cochlea and an enlarged vestibular aqueduct showing characteristic features of incomplete partition type I and II, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2014, 78, 12, 2322

  CrossRef

 9. 9
  Bo Gyung Kim, SLC26A4Mutations in Korean Population, Korean Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, 2014, 57, 11, 733

  CrossRef

 10. 10
  Yasuhide Okamoto, Hideki Mutai, Atsuko Nakano, Yukiko Arimoto, Tomoko Sugiuchi, Sawako Masuda, Noriko Morimoto, Hirokazu Sakamoto, Noboru Ogahara, Akira Takagi, Hidenobu Taiji, Kimitaka Kaga, Kaoru Ogawa, Tatsuo Matsunaga, Subgroups of enlarged vestibular aqueduct in relation to SLC26A4 mutations and hearing loss, The Laryngoscope, 2014, 124, 4
 11. 11
  Emmanuelle Cordat, Reinhart A.F. Reithmeier, Exchangers, 2014,

  CrossRef

 12. 12
  Chun-Jui Huang, Tsun-Hsing Lei, Wei-Lun Chang, Tzong-Yang Tu, An-Suey Shiao, Chih-Yang Chiu, Tjin-Shing Jap, A Novel mutation in the SLC26A4 gene in a Chinese family with Pendred syndrome, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2013, 77, 9, 1495

  CrossRef

 13. 13
  Yoonjung Kim, Hui Ram Kim, Juwon Kim, Joong-Wook Shin, Hong-Joon Park, Jae Young Choi, Un-Kyung Kim, Kyung-A Lee, A novel synonymous mutation causing complete skipping of exon 16 in the SLC26A4 gene in a Korean family with hearing loss, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2013, 430, 3, 1147

  CrossRef

 14. 14
  Wan Du, Yufen Guo, Changlan Wang, Yanli Wang, Xiaowen Liu, A systematic review and meta-analysis of common mutations of SLC26A4 gene in Asian populations, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2013, 77, 10, 1670

  CrossRef

 15. 15
  W. Deng, F. Nies, A. Feuer, I. Bocina, D. Oliver, D. Jiang, Anion translocation through an Slc26 transporter mediates lumen expansion during tubulogenesis, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110, 37, 14972

  CrossRef

 16. 16
  Xiao-Long Yang, Xu Bai-Cheng, Xing-Jian Chen, Bian Pan-Pan, Ma Jian-Li, Liu Xiao-Wen, Zhe-Wen Zhang, Du Wan, Yi-Ming Zhu, Yu-Fen Guo, Common molecular etiology of patients with nonsyndromic hearing loss in Tibetan, Tu nationality, and Mongolian patients in the northwest of China, Acta Oto-laryngologica, 2013, 133, 9, 930

  CrossRef

 17. 17
  Nasrin Yazdanpanahi, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Effat Farrokhi, Narges Abdian, Nader Bagheri, Shirin Shahbazi, Zahra Noormohammadi, Morteza Hashemzadeh Chaleshtori, Compound Heterozygosity for Two NovelSLC26A4Mutations in a Large Iranian Pedigree with Pendred Syndrome, Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, 2013, 6, 4, 201

  CrossRef

 18. 18
  Gendong Yao, Shouxia Li, Dingli Chen, Huijun Wang, Jin Zhang, Zhixing Feng, Lili Guo, Zhiming Yang, Sujun Yang, Caixia Sun, Xiaofang Zhang, Duan Ma, Compound heterozygous mutations of SLC26A4 in 4 Chinese families with enlarged vestibular aqueduct, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2013, 77, 4, 544

  CrossRef

 19. 19
  Fei-fan Zhao, Lan Lan, Da-yong Wang, Bing Han, Yue Qi, Yali Zhao, Liang Zong, Qian Li, Qiu-ju Wang, Correlation analysis of genotypes, auditory function, and vestibular size in Chinese children with enlarged vestibular aqueduct syndrome, Acta Oto-laryngologica, 2013, 133, 12, 1242

  CrossRef

 20. 20
  Bo Gyung Kim, Nam Suk Sim, Sung Huhn Kim, Un-Kyung Kim, Soyeun Kim, Jae Young Choi, Enlarged Cochlear Aqueducts, Otology & Neurotology, 2013, 34, 9, 1660

  CrossRef

 21. 21
  Priya Landa, Ann-Marie Differ, Kaukab Rajput, Lucy Jenkins, Maria Bitner-Glindzicz, Lack of significant association between mutations of KCNJ10 or FOXI1 and SLC26A4 mutations in pendred syndrome/enlarged vestibular aqueducts, BMC Medical Genetics, 2013, 14, 1, 85

  CrossRef

 22. 22
  Yongchuan Chai, Zhiwu Huang, Zheng Tao, Xiaohua Li, Lei Li, Yun Li, Hao Wu, Tao Yang, Molecular etiology of hearing impairment associated with nonsyndromic enlarged vestibular aqueduct in East China, American Journal of Medical Genetics Part A, 2013, 161, 9
 23. 23
  R. Kallel, M. Niasme-Grare, S. Belguith-Maalej, M. Mnif, M. Abid, H. Ayadi, S. Masmoudi, L. Jonard, H. Hadj Kacem, Screening of SLC26A4 gene in autoimmune thyroid diseases, International Journal of Immunogenetics, 2013, 40, 4
 24. 24
  John Greinwald, Alessandro deAlarcon, Aliza Cohen, Trina Uwiera, Keijan Zhang, Corning Benton, Mark Halstead, Jareen Meinzen-Derr, Significance of unilateral enlarged vestibular aqueduct, The Laryngoscope, 2013, 123, 6
 25. 25
  Muhammad Riaz Khan, Rasheeda Bashir, Sadaf Naz, SLC26A4 Mutations in Patients with Moderate to Severe Hearing Loss, Biochemical Genetics, 2013, 51, 7-8, 514

  CrossRef

 26. 26
  Michel Polak, Gabor Szinnai, Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 2013,

  CrossRef

 27. 27
  Miguel A. Crovetto, Jaime Whyte, Esther Sarasola, Jose A. Rodriguez, María J. García-Barcina, Absence of COCH gene mutations in patients with superior semicircular canal dehiscence, American Journal of Medical Genetics Part A, 2012, 158A, 1
 28. 28
  Zhewen Zhang, Wenjuan Ding, Xiaowen Liu, Baicheng Xu, Wan Du, Shuling Nan, Yufen Guo, Auditory screening concurrent deafness predisposing genes screening in 10,043 neonates in Gansu province, China, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2012, 76, 7, 984

  CrossRef

 29. You have free access to this content29
  Simon Angeli, Xi Lin, Xue Zhong Liu, Genetics of Hearing and Deafness, The Anatomical Record, 2012, 295, 11
 30. 30
  Hossein Mahboubi, Sami Dwabe, Matthew Fradkin, Virginia Kimonis, Hamid R. Djalilian, Genetics of hearing loss: where are we standing now?, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2012, 269, 7, 1733

  CrossRef

 31. 31
  Valentina Cirello, Claudia Bazzini, Valeria Vezzoli, Marina Muzza, Simona Rodighiero, Pierangela Castorina, Antonia Maffini, Guido Bottà, Luca Persani, Paolo Beck-Peccoz, Giuliano Meyer, Laura Fugazzola, Molecular and functional studies of 4 candidate loci in Pendred syndrome and nonsyndromic hearing loss, Molecular and Cellular Endocrinology, 2012, 351, 2, 342

  CrossRef

 32. 32
  Micol Busi, Alessandro Castiglione, Marina Taddei Masieri, Anna Ravani, Valeria Guaran, Laura Astolfi, Patrizia Trevisi, Alessandra Ferlini, Alessandro Martini, Novel mutations in the SLC26A4 gene, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2012, 76, 9, 1249

  CrossRef

 33. 33
  Jiandong Zhao, Yongyi Yuan, Jing Chen, Shasha Huang, Guojian Wang, Dongyi Han, Pu Dai, SLC26A4 gene copy number variations in Chinese patients with non-syndromic enlarged vestibular aqueduct, Journal of Translational Medicine, 2012, 10, 1, 82

  CrossRef

 34. 34
  Isabelle Rapin, Oranee Sanmaneechai, Swaiman's Pediatric Neurology, 2012,

  CrossRef

 35. 35
  Taku Ito, Byung Yoon Choi, Kelly A. King, Christopher K. Zalewski, Julie Muskett, Parna Chattaraj, Thomas Shawker, James C. Reynolds, John A. Butman, Carmen C. Brewer, Philine Wangemann, Seth L. Alper, Andrew J. Griffith, <i>SLC26A4</i> Genotypes and Phenotypes Associated with Enlargement of the Vestibular Aqueduct, Cellular Physiology and Biochemistry, 2011, 28, 3, 545

  CrossRef

 36. 36
  P. Kopp, A. Bizhanova, Clinical and molecular characteristics of Pendred syndrome, Annales d'Endocrinologie, 2011, 72, 2, 88

  CrossRef

 37. 37
  Shasha Huang, Dongyi Han, Yongyi Yuan, Guojian Wang, Dongyang Kang, Xin Zhang, Xiaofei Yan, Xiaoxiao Meng, Min Dong, Pu Dai, Extremely discrepant mutation spectrum of SLC26A4 between Chinese patients with isolated Mondini deformity and enlarged vestibular aqueduct, Journal of Translational Medicine, 2011, 9, 1, 167

  CrossRef

 38. 38
  Helmut Grasberger, Samuel Refetoff, Genetic causes of congenital hypothyroidism due to dyshormonogenesis, Current Opinion in Pediatrics, 2011, 23, 4, 421

  CrossRef

 39. 39
  Andrew J. Griffith, Philine Wangemann, Hearing loss associated with enlargement of the vestibular aqueduct: Mechanistic insights from clinical phenotypes, genotypes, and mouse models, Hearing Research, 2011, 281, 1-2, 11

  CrossRef

 40. 40
  Stephen Mercer, Patricia Mutton, Hans-Henrik M. Dahl, Identification ofSLC26A4Mutations in Patients with Hearing Loss and Enlarged Vestibular Aqueduct Using High-Resolution Melting Curve Analysis, Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2011, 15, 5, 365

  CrossRef

 41. 41
  Amiel A. Dror, Zippora Brownstein, Karen B. Avraham, Integration of Human and Mouse Genetics Reveals Pendrin Function in Hearing and Deafness, Cellular Physiology and Biochemistry, 2011, 28, 3, 535

  CrossRef

 42. 42
  Ensaf Y. Almomani, Carmen Y.S. Chu, Emmanuelle Cordat, Mis-trafficking of bicarbonate transporters: implications to human diseasesThis paper is one of a selection of papers published in a Special Issue entitled CSBMCB 53rd Annual Meeting — Membrane Proteins in Health and Disease, and has undergone the Journal’s usual peer review process., Biochemistry and Cell Biology, 2011, 89, 2, 157

  CrossRef

 43. 43
  Byung Yoon Choi, Hyoung-Mi Kim, Taku Ito, Kyu-Yup Lee, Xiangming Li, Kelly Monahan, Yaqing Wen, Elizabeth Wilson, Kiyoto Kurima, Thomas L. Saunders, Ronald S. Petralia, Philine Wangemann, Thomas B. Friedman, Andrew J. Griffith, Mouse model of enlarged vestibular aqueducts defines temporal requirement of Slc26a4 expression for hearing acquisition, Journal of Clinical Investigation, 2011, 121, 11, 4516

  CrossRef

 44. 44
  Julia Rozenfeld, Edna Efrati, Lior Adler, Osnat Tal, Stephen L. Carrithers, Seth L. Alper, Israel Zelikovic, Transcriptional Regulation of the Pendrin Gene, Cellular Physiology and Biochemistry, 2011, 28, 3, 385

  CrossRef

 45. 45
  Nejat Mahdieh, Bahareh Rabbani, Susan Wiley, Mohammad Taghi Akbari, Sirous Zeinali, Genetic causes of nonsyndromic hearing loss in Iran in comparison with other populations, Journal of Human Genetics, 2010, 55, 10, 639

  CrossRef

 46. 46
  Sumathi Srivatsa, Goiter Caused by SLC26A4 Gene Mutation, The Endocrinologist, 2010, 20, 6, 271

  CrossRef

 47. 47
  Yu-Fen Guo, Yan-Li Wang, Bai-Cheng Xu, Xiao-Wen Liu, Yi-Ming Zhu, Fei-Fan Zhao, Yu-Bin Ji, Ying Zhou, Jian-Qiang Li, Qian Li, Da-Yong Wang, Qiu-ju Wang, Identification of two novel mutations, c.232T>C and c.2006A>T, in SLC26A4 in a Chinese family associated with enlarged vestibular aqueduct, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2010, 74, 7, 831

  CrossRef

 48. 48
  Laurence Jonard, Magali Niasme-Grare, Crystel Bonnet, Delphine Feldmann, Isabelle Rouillon, Natalie Loundon, Catherine Calais, Hélène Catros, Albert David, Hélène Dollfus, Valérie Drouin-Garraud, Françoise Duriez, Marie Madeleine Eliot, Florence Fellmann, Christine Francannet, Brigitte Gilbert-Dussardier, Catherine Gohler, Cyril Goizet, Hubert Journel, Thierry Mom, Marie-Françoise Thuillier-Obstoy, Remy Couderc, Eréa Noël Garabédian, Françoise Denoyelle, Sandrine Marlin, Screening of SLC26A4, FOXI1 and KCNJ10 genes in unilateral hearing impairment with ipsilateral enlarged vestibular aqueduct, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2010, 74, 9, 1049

  CrossRef

 49. 49
  Radka Pourová, Petr Janoušek, Michal Jurovčík, Marcela Dvořáková, Marcela Malíková, Dagmar Rašková, Olga Bendová, Emanuela Leonardi, Alessandra Murgia, Zdenek Kabelka, Jaromír Astl, Pavel Seeman, Spectrum and Frequency of SLC26A4 Mutations Among Czech Patients with Early Hearing Loss with and without Enlarged Vestibular Aqueduct (EVA), Annals of Human Genetics, 2010, 74, 4
 50. 50
  L.A. Schimmenti, Christina G.S. Palmer, Molecular Diagnostics, 2010,

  CrossRef

 51. 51
  Michael S. Hildebrand, Murad Husein, Richard J.H. Smith, Cummings Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 2010,

  CrossRef

 52. 52
  Helmut Grasberger, Samuel Refetoff, Genetic Diagnosis of Endocrine Disorders, 2010,

  CrossRef

 53. 53
  SungHee Kim, Dae Gun Song, Jae Woong Bae, Soo-Young Choi, Un-Kyung Kim, Young Jun Choi, Kyu Yup Lee, Sang Heun Lee, Jung Rae Lee, A Family of H723R Mutation for SLC26A4 Associated with Enlarged Vestibular Aqueduct Syndrome, Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, 2009, 2, 2, 100

  CrossRef

 54. 54
  Ehud Ohana, Dongki Yang, Nikolay Shcheynikov, Shmuel Muallem, Diverse transport modes by the solute carrier 26 family of anion transporters, The Journal of Physiology, 2009, 587, 10
 55. 55
  Byung Yoon Choi, Andrew K. Stewart, Katherine K. Nishimura, Won Jae Cha, Moon-Woo Seong, Sung Sup Park, Seung Won Kim, Yang Sook Chun, Jong Woo Chung, Shi-Nae Park, Sun O. Chang, Chong-Sun Kim, Seth L. Alper, Andrew J. Griffith, Seung-Ha Oh, Efficient Molecular Genetic Diagnosis of Enlarged Vestibular Aqueducts in East Asians, Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2009, 13, 5, 679

  CrossRef

 56. You have free access to this content56
  Byung Yoon Choi, Andrew K. Stewart, Anne C. Madeo, Shannon P. Pryor, Suzanne Lenhard, Rick Kittles, David Eisenman, H. Jeffrey Kim, John Niparko, James Thomsen, Kathleen S. Arnos, Walter E. Nance, Kelly A. King, Christopher K. Zalewski, Carmen C. Brewer, Thomas Shawker, James C. Reynolds, John A. Butman, Lawrence P. Karniski, Seth L. Alper, Andrew J. Griffith, Hypo-Functional SLC26A4 variants associated with nonsyndromic hearing loss and enlargement of the vestibular aqueduct: Genotype-phenotype correlation or coincidental polymorphisms?, Human Mutation, 2009, 30, 4
 57. 57
  Kimia Kahrizi, Marzieh Mohseni, Carla Nishimura, Niloofar Bazazzadegan, Stephanie M. Fischer, Atefeh Dehghani, Morteza Sayfati, Maryam Taghdiri, Payman Jamali, Richard J. H. Smith, Fereydoun Azizi, Hossein Najmabadi, Identification of SLC26A4 gene mutations in Iranian families with hereditary hearing impairment, European Journal of Pediatrics, 2009, 168, 6, 651

  CrossRef

 58. 58
  Álvaro García-Manzanares Vázquez, Irene Gonzalo Montesinos, Águeda Muñoz Jiménez, Jose Antonio rubio García, Javier Galipenzo García, Julia Álvarez Hernández, Síndrome de Pendred: una causa de bocio relacionada con sordera, Endocrinología y Nutrición, 2009, 56, 8, 428

  CrossRef

 59. 59
  Xiao Mei Ouyang, Denise Yan, Hui Jun Yuan, Dai Pu, Li Lin Du, Don Yi Han, Xue Zhong Liu, The genetic bases for non-syndromic hearing loss among Chinese, Journal of Human Genetics, 2009, 54, 3, 131

  CrossRef

 60. 60
  Hiroshi Nakanishi, Satoshi Iwasaki, Atsushi Imai, Risako Hayashi, Kunihiro Mizuta, Hiroyuki Mineta, Two Cases of Large Vestibular Aqueduct Syndrome with SLC26A4 Mutations, Practica Oto-Rhino-Laryngologica, 2009, 102, 9, 713

  CrossRef

 61. 61
  Peter Kopp, Sabine Schnyder, Liuska Pesce, Comprehensive Handbook of Iodine, 2009,

  CrossRef

 62. 62
  Alejandra Pera, Manuela Villamar, Antonio Viñuela, Marta Gandía, Carme Medà, Felipe Moreno, Concepción Hernández-Chico, A mutational analysis of the SLC26A4 gene in Spanish hearing-impaired families provides new insights into the genetic causes of Pendred syndrome and DFNB4 hearing loss., European Journal of Human Genetics, 2008, 16, 8, 888

  CrossRef

 63. 63
  Cai-Xia Li, Qian Pan, Yong-Gang Guo, Yan Li, Hua-Fang Gao, Di Zhang, Hao Hu, Wan-Li Xing, Keith Mitchelson, Kun Xia, Pu Dai, Jing Cheng, Construction of a multiplex allele-specific PCR-based universal array (ASPUA) and its application to hearing loss screening, Human Mutation, 2008, 29, 2
 64. 64
  S. Bartel-Friedrich, M. Fuchs, B. Amaya, C. Rasinski, S. Meuret, S. Kösling, Der erweiterte Ductus und Saccus endolymphaticus, HNO, 2008, 56, 2, 225

  CrossRef

 65. 65
  A. Pera, S. Dossena, S. Rodighiero, M. Gandia, G. Botta, G. Meyer, F. Moreno, C. Nofziger, C. Hernandez-Chico, M. Paulmichl, Functional assessment of allelic variants in the SLC26A4 gene involved in Pendred syndrome and nonsyndromic EVA, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2008, 105, 47, 18608

  CrossRef

 66. 66
  Yu-Fen Guo, Yu-Fen Guo, Xiao-Wen Liu, Jing Guan, Ming-Kun Han, Da-Yong Wang, Ya-Li Zhao, Shao-Qi Rao, Qiu-ju Wang, GJB2,SLC26A4and mitochondrial DNA A1555G mutations in prelingual deafness in Northern Chinese subjects, Acta Oto-laryngologica, 2008, 128, 3, 297

  CrossRef

 67. 67
  Peter Kopp, Liuska Pesce, Juan Carlos Solis-S, Pendred syndrome and iodide transport in the thyroid, Trends in Endocrinology & Metabolism, 2008, 19, 7, 260

  CrossRef

 68. 68
  Pu Dai, Qi Li, Deliang Huang, Yongyi Yuan, Dongyang Kang, David T Miller, Hong Shao, Qingwen Zhu, Jia He, Fei Yu, Xin Liu, Bing Han, Huijun Yuan, Orah S Platt, Dongyi Han, Bai-Lin Wu, SLC26A4 c.919-2A>G varies among Chinese ethnic groups as a cause of hearing loss, Genetics in Medicine, 2008, 10, 8, 586

  CrossRef

 69. 69
  Susan M Wall, Vladimir Pech, The interaction of pendrin an d the epithelial sodium channel in blood pressure regulation, Current Opinion in Nephrology and Hypertension, 2008, 17, 1, 18

  CrossRef

 70. 70
  Q-J Wang, Y-L Zhao, S-Q Rao, Y-F Guo, H Yuan, L Zong, J Guan, B-C Xu, D-Y Wang, M-K Han, L Lan, S-Q Zhai, Y Shen, A distinct spectrum of SLC26A4 mutations in patients with enlarged vestibular aqueduct in China, Clinical Genetics, 2007, 72, 3
 71. 71
  Chien-Chung Lai, Chih-Yang Chiu, An-Suey Shiao, Yi-Chu Tso, Yi-Chi Wu, Tzong-Yang Tu, Tjin-Shing Jap, Analysis of the SLC26A4 gene in patients with Pendred syndrome in Taiwan, Metabolism, 2007, 56, 9, 1279

  CrossRef

 72. 72
  Hiroaki Suzuki, Aki Oshima, Koji Tsukamoto, Satoko Abe, Kozo Kumakawa, Kyoko Nagai, Hitoshi Satoh, Yukihiko Kanda, Satoshi Iwasaki, Shin-ichi Usami, Clinical characteristics and genotype–phenotype correlation of hearing loss patients withSLC26A4mutations, Acta Oto-laryngologica, 2007, 127, 12, 1292

  CrossRef

 73. 73
  Hela Azaiez, Tao Yang, Sai Prasad, Jessica L. Sorensen, Carla J. Nishimura, William J. Kimberling, Richard J. H. Smith, Genotype–phenotype correlations for SLC26A4-related deafness, Human Genetics, 2007, 122, 5, 451

  CrossRef

 74. 74
  Hao Hu, Lingqian Wu, Yong Feng, Qian Pan, Zhigao Long, Juan Li, Heping Dai, Kun Xia, Desheng Liang, Norio Niikawa, Jiahui Xia, Molecular analysis of hearing loss associated with enlarged vestibular aqueduct in the mainland Chinese: a unique SLC26A4 mutation spectrum, Journal of Human Genetics, 2007, 52, 6, 492

  CrossRef

 75. 75
  Joy Samanich, Christina Lowes, Robert Burk, Sara Shanske, J. Lu, Alan Shanske, Bernice E. Morrow, Mutations in GJB2, GJB6, and mitochondrial DNA are rare in African American and Caribbean Hispanic individuals with hearing impairment, American Journal of Medical Genetics Part A, 2007, 143A, 8
 76. 76
  Suat Fitoz, Levent Sennaroğlu, Armağan İncesulu, Filiz Başak Cengiz, Yasemin Koç, Mustafa Tekin, SLC26A4 mutations are associated with a specific inner ear malformation, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2007, 71, 3, 479

  CrossRef

 77. 77
  Tao Yang, Hilmar Vidarsson, Sandra Rodrigo-Blomqvist, Sally S. Rosengren, Sven Enerbäck, Richard J.H. Smith, Transcriptional Control of SLC26A4 Is Involved in Pendred Syndrome and Nonsyndromic Enlargement of Vestibular Aqueduct (DFNB4), The American Journal of Human Genetics, 2007, 80, 6, 1055

  CrossRef

 78. 78
  T. Snabboon, W. Plengpanich, S. Saengpanich, S. Sirisalipoch, S. Keelawat, S. Sunthornyothin, W. Khovidhunkit, S. Suwanwalaikorn, V. Sridama, V. Shotelersuk, Two common and three novel PDS mutations in Thai patients with Pendred syndrome, Journal of Endocrinological Investigation, 2007, 30, 11, 907

  CrossRef

 79. 79
  Satoshi Iwasaki, Koji Tsukamoto, Shinichi Usami, Kiyoshi Misawa, Kunihiro Mizuta, Hiroyuki Mineta, Association of SLC26A4 muations with clinical features and thyroid function in deaf infants with enlarged vestibular aqueduct, Journal of Human Genetics, 2006, 51, 9, 805

  CrossRef

 80. 80
  Alfredo Calderon, Adam Derr, Barden B. Stagner, Kenneth R. Johnson, Glen Martin, Konrad Noben-Trauth, Cochlear developmental defect and background-dependent hearing thresholds in the Jackson circler (jc) mutant mouse, Hearing Research, 2006, 221, 1-2, 44

  CrossRef

 81. 81
  Sandra Rodrigo Blomqvist, Hilmar Vidarsson, Olle Söder, Sven Enerbäck, Epididymal expression of the forkhead transcription factor Foxi1 is required for male fertility, The EMBO Journal, 2006, 25, 17
 82. 82
  F. Denoyelle, S. Marlin, Hipoacusias neurosensoriales de origen genético, EMC - Otorrinolaringología, 2006, 35, 1, 1

  CrossRef

 83. 83
  Walter E. Nance, B. Gail Lim, Kelley M. Dodson, Importance of congenital cytomegalovirus infections as a cause for pre-lingual hearing loss, Journal of Clinical Virology, 2006, 35, 2, 221

  CrossRef

 84. 84
  Cynthia C. Morton, Walter E. Nance, Newborn Hearing Screening — A Silent Revolution, New England Journal of Medicine, 2006, 354, 20, 2151

  CrossRef

 85. 85
  Mustafa Tekin, Suat Fitoz, Serap Arici, Ergun Cetinkaya, Armagan Incesulu, Niikawa–Kuroki (Kabuki) syndrome with congenital sensorineural deafness: Evidence for a wide spectrum of inner ear abnormalities, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2006, 70, 5, 885

  CrossRef

 86. 86
  MB Petersen, PJ Willems, Non-syndromic, autosomal-recessive deafness, Clinical Genetics, 2006, 69, 5
 87. 87
  Sébastien Albert, Hélène Blons, Laurence Jonard, Delphine Feldmann, Pierre Chauvin, Nathalie Loundon, Annie Sergent-Allaoui, Muriel Houang, Alain Joannard, Sébastien Schmerber, Bruno Delobel, Jacques Leman, Hubert Journel, Hélène Catros, Hélène Dollfus, Marie-Madeleine Eliot, Albert David, Catherine Calais, Valérie Drouin-Garraud, Marie-Françoise Obstoy, Patrice Tran Ba Huy, Didier Lacombe, Françoise Duriez, Christine Francannet, Pierre Bitoun, Christine Petit, Eréa-Noël Garabédian, Rémy Couderc, Sandrine Marlin, Françoise Denoyelle, SLC26A4 gene is frequently involved in nonsyndromic hearing impairment with enlarged vestibular aqueduct in Caucasian populations, European Journal of Human Genetics, 2006, 14, 6, 773

  CrossRef

 88. 88
  F. Denoyelle, S. Marlin, Surdités de perception d'origine génétique, EMC - Oto-rhino-laryngologie, 2006, 1, 1, 1

  CrossRef

 89. 89
  Heidi L. Rehm, A Genetic Approach to the Child with Sensorineural Hearing Loss, Seminars in Perinatology, 2005, 29, 3, 173

  CrossRef

 90. 90
  T Hutchin, NN Coy, H Conlon, E Telford, K Bromelow, D Blaydon, G Taylor, E Coghill, S Brown, R Trembath, XZ Liu, M Bitner-Glindzicz, R Mueller, Assessment of the genetic causes of recessive childhood non-syndromic deafness in the UK – implications for genetic testing, Clinical Genetics, 2005, 68, 6
 91. 91
  Chen-Chi Wu, Yuh-Shyang Chen, Pei-Jer Chen, Chuan-Jen Hsu, Common Clinical Features of Children With Enlarged Vestibular Aqueduct and Mondini Dysplasia, The Laryngoscope, 2005, 115, 1
 92. 92
  Moshe Goldfeld, Benjamin Glaser, Elias Nassir, John Moshe Gomori, Elitsur Hazani, Nassir Bishara, CT of the Ear in Pendred Syndrome1, Radiology, 2005, 235, 2, 537

  CrossRef

 93. 93
  H-J Park, S-J Lee, H-S Jin, JO Lee, S-H Go, HS Jang, S-K Moon, S-C Lee, Y-M Chun, H-K Lee, J-Y Choi, S-C Jung, AJ Griffith, SK Koo, Genetic basis of hearing loss associated with enlarged vestibular aqueducts in Koreans, Clinical Genetics, 2005, 67, 2
 94. 94
  Franco Scinicariello, H. Edward Murray, Lester Smith, Sharon Wilbur, Bruce A. Fowler, Genetic Factors That Might Lead to Different Responses in Individuals Exposed to Perchlorate, Environmental Health Perspectives, 2005, 113, 11, 1479

  CrossRef

 95. 95
  Jiann-Jou Yang, Chin-Chu Tsai, Hsiu-Mei Hsu, Jiun-Yih Shiao, Ching-Chyuan Su, Shuan-Yow Li, Hearing loss associated with enlarged vestibular aqueduct and Mondini dysplasia is caused by splice-site mutation in the PDS gene, Hearing Research, 2005, 199, 1-2, 22

  CrossRef

 96. 96
  Diego A Preciado, Louise Lawson, Colm Madden, David Myer, Chris Ngo, John K Bradshaw, Daniel I Choo, John H Greinwald, Improved Diagnostic Effectiveness with a Sequential Diagnostic Paradigm in Idiopathic Pediatric Sensorineural Hearing Loss, Otology & Neurotology, 2005, 26, 4, 610

  CrossRef

 97. 97
  Joseph P. Roche, P. Ashley Wackym, Joseph A. Cioffi, Anne E. Kwitek, Christy B. Erbe, Paul Popper, In silico Analysis of 2085 Clones from a Normalized Rat Vestibular Periphery 3&prime; cDNA Library, Audiology and Neurotology, 2005, 10, 6, 310

  CrossRef

 98. 98
  Josef Finsterer, Johannes Fellinger, Nuclear and mitochondrial genes mutated in nonsyndromic impaired hearing, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2005, 69, 5, 621

  CrossRef

 99. 99
  Chen-Chi Wu, Te-Huei Yeh, Pei-Jer Chen, Chuan-Jen Hsu, Prevalent SLC26A4 Mutations in Patients with Enlarged Vestibular Aqueduct and/or Mondini Dysplasia: A Unique Spectrum of Mutations in Taiwan, Including a Frequent Founder Mutation, The Laryngoscope, 2005, 115, 6
 100. 100
  Chen-Chi Wu, Pei-Jer Chen, Chuan-Jen Hsu, Specificity of <i>SLC26A4</i> Mutations in the Pathogenesis of Inner Ear Malformations, Audiology and Neurotology, 2005, 10, 4, 234

  CrossRef

 101. 101
  F. Denoyelle, S. Marlin, Surdités de perception d'origine génétique, EMC - Oto-rhino-laryngologie, 2005, 2, 4, 343

  CrossRef

 102. 102
  Yvonne Böttcher, Markus Eszlinger, Anke Tönjes, Ralf Paschke, The genetics of euthyroid familial goiter, Trends in Endocrinology & Metabolism, 2005, 16, 7, 314

  CrossRef

 103. 103
  Richard J.H. Smith, Clinical application of genetic testing for deafness, American Journal of Medical Genetics Part A, 2004, 130A, 1
 104. 104
  Nicolas G�rtler, Yuil Kim, Anand Mhatre, Christoph Schlegel, Alfons Mathis, Anil K. Lalwani, DFNA54, a third locus for low-frequency hearing loss, Journal of Molecular Medicine, 2004, 82, 11, 775

  CrossRef

 105. 105
  Shinji Naganawa, Tokiko Koshikawa, Hiroshi Fukatsu, Taekeo Ishigaki, Eisuke Sato, Makoto Sugiura, Takahiko Yoshino, Tsutomu Nakashima, Enlarged endolymphatic duct and sac syndrome: relationship between MR findings and genotype of mutation in pendred syndrome gene, Magnetic Resonance Imaging, 2004, 22, 1, 25

  CrossRef

 106. 106
  D Shears, H Conlon, T Murakami, K Fukai, R Alles, R Trembath, M Bitner-Glindzicz, Molecular heterogeneity in two families with auditory pigmentary syndromes: the role of neuroimaging and genetic analysis in deafness, Clinical Genetics, 2004, 65, 5
 107. 107
  F. Bogazzi, D. Russo, F. Raggi, F. Ultimieri, S. Berrettini, F. Forli, L. Grasso, C. Ceccarelli, S. Mariotti, A. Pinchera, L. Bartalena, E. Martino, Mutations in the SLC26A4 (pendrin) gene in patients with sensorineural deafness and enlarged vestibular aqueduct, Journal of Endocrinological Investigation, 2004, 27, 5, 430

  CrossRef

 108. You have free access to this content108
  Sai Prasad, Karen A. Kölln, Robert A. Cucci, Richard C. Trembath, Guy Van Camp, Richard J.H. Smith, Pendred syndrome and DFNB4-mutation screening of SLC26A4 by denaturing high-performance liquid chromatography and the identification of eleven novel mutations, American Journal of Medical Genetics Part A, 2004, 124A, 1
 109. 109
  H Blons, D Feldmann, V Duval, O Messaz, F Denoyelle, N Loundon, A Sergout-Allaoui, M Houang, F Duriez, D Lacombe, B Delobel, J Leman, H Catros, H Journel, V Drouin-Garraud, M-F Obstoy, A Toutain, S Oden, JE Toublanc, R Couderc, C Petit, E-N Garabédian, S Marlin, Screening of SLC26A4 (PDS) gene in Pendred's syndrome: a large spectrum of mutations in France and phenotypic heterogeneity, Clinical Genetics, 2004, 66, 4
 110. 110
  Ronald J. E. Pennings, Vedat Topsakal, Lisa Astuto, Arjan P. M. de Brouwer, Mariette Wagenaar, Patrick L. M. Huygen, William J. Kimberling, August F. Deutman, Hannie Kremer, Cor W. R. J. Cremers, Variable Clinical Features in Patients with CDH23 Mutations (USH1D-DFNB12), Otology & Neurotology, 2004, 25, 5, 699

  CrossRef

 111. 111
  Colm Madden, Mark Halsted, Corning Benton, John Greinwald, Daniel Choo, Enlarged Vestibular Aqueduct Syndrome in the Pediatric Population, Otology & Neurotology, 2003, 24, 4, 625

  CrossRef

 112. 112
  Richard J.H Smith, Stephen Hone, Genetic screening for deafness, Pediatric Clinics of North America, 2003, 50, 2, 315

  CrossRef

 113. 113
  S.W. Hone, R.J.H. Smith, Genetic screening for hearing loss, Clinical Otolaryngology & Allied Sciences, 2003, 28, 4
 114. 114
  Thomas B. Friedman, Andrew J. Griffith, HUMANNONSYNDROMICSENSORINEURALDEAFNESS*, Annual Review of Genomics and Human Genetics, 2003, 4, 1, 341

  CrossRef

 115. 115
  M Tekin, D Akçayöz, E Çomak, G Boğoçlu, T Duman, S Fitoz, İ İlhan, N Akar, Screening the SLC26A4 gene in probands with deafness and goiter (Pendred syndrome) ascertained from a large group of students of the schools for the deaf in Turkey, Clinical Genetics, 2003, 64, 4
 116. 116
  Tim Hutchin, Karen Thompson, Robert Mueller, Genetic Hearing Loss, 2003,

  CrossRef

 117. 117
  Shannon Pryor, Hong-Joon Park, Anne Madeo, John Butman, Andrew Gri.th, Genetic Hearing Loss, 2003,

  CrossRef

 118. 118
  Richard JH Smith, Deafness: from bedside to bench and back, The Lancet, 2002, 360, 9334, 656

  CrossRef

 119. 119
  Laura Fugazzola, Nadia Cerutti, Deborah Mannavola, Antonino Crinò, Alessandra Cassio, Pietro Gasparoni, Guia Vannucchi, Paolo Beck-Peccoz, Differential Diagnosis between Pendred and Pseudo-Pendred Syndromes: Clinical, Radiologic, and Molecular Studies, Pediatric Research, 2002, 51, 4, 479

  CrossRef

 120. 120
  Nicolas Gürtler, Anil K Lalwani, Etiology of syndromic and nonsyndromic sensorineural hearing loss, Otolaryngologic Clinics of North America, 2002, 35, 4, 891

  CrossRef

 121. 121
  Richard J.H Smith, Nathaniel H Robin, Genetic testing for deafness—GJB2 and SLC26A4 as causes of deafness, Journal of Communication Disorders, 2002, 35, 4, 367

  CrossRef

 122. 122
  Siru Mäkelä, Juha Kere, Christer Holmberg, Pia Höglund, SLC26A3 mutations in congenital chloride diarrhea, Human Mutation, 2002, 20, 6
 123. 123
  B RESENDES, R WILLIAMSON, C MORTON, At the Speed of Sound: Gene Discovery in the Auditory System, The American Journal of Human Genetics, 2001, 69, 5, 923

  CrossRef

 124. 124
  Christine Petit, Jacqueline Levilliers, Jean-Pierre Hardelin, MOLECULARGENETICS OFHEARINGLOSS, Annual Review of Genetics, 2001, 35, 1, 589

  CrossRef

 125. 125
  Heidi L. Rehm, Molecular Diagnosis of Hearing Loss, Current Protocols in Human Genetics,